Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Kan hedniskt ursprung vara Guds Andes verk?

I en tid där ord som Enhet och Ekumenik dominerar den kristna debatten, och där beskyllningar om fördomar, förakt och okunskap florerar bland Aletheias kommentarer kan det vara på sin plats att skriva en artikel som till de grader baserar sig på fakta. Följande artikel kommer att ta för sig en hel del av det vi nämnt i de sista artiklarna, men från en annan vinkel än du kanske förväntar. Den stora frågan jag ställt mig i lång tid är hur hedniska läror plötsligt kan vara ”Guds Andes verk”, och jag tror denna artikel kan räta ut en del frågetecken för fler än mig.

Livets Ord får också sin givna plats även i denna artikel, och vi ska se lite på vad som tidigare undervisades på Livets Ords Bibelskola. Vi ska se på fakta som jag tror får de mest trofasta Livets Ordarna att ta ett steg tillbaka och förhoppningsvis evaluera huruvida de vindar som blåser över Livets Ord är Gudagivna eller inspirerade av demonisk lära. Mitt intryck är att vissa trots fakta inte vill erkänna att Livets Ord faktiskt valt fel väg, och man stöder sin pastor och församling oavsett. Men då frågar jag er vem det är ni följer: Gud eller människor? Valet är ditt, och jag hoppas fler tar ett beslut efter att ha läst de fakta som presenteras här. Om du inte orkar läsa en lång artikel och inte är intresserad i sanning och fakta rekommenderar jag dig att avsluta läsandet nu. Om du däremot drivs av kärlek till sanningen läser du vidare.

Livets Ords Bibelskola 1993.
Vad undervisade man bibelskoleelever som skulle dra ut i världen med förändrade hjärtan, med ”vapen de utrustats med för en segerrik strid” på -90 talet? Följande text har hämtats från ett kompendium med titeln ”Guds sjufaldiga förbund” av Sten Nilsson utgivet på Livets Ords förlag. Detta, kära vänner, är vad Ulf Ekmans svärfar tidigare undervisade på Livets Ord och illustrerar mycket tydligt vad förförelsens vindar gjort med en församling och dess pastorer. De sanningar Livets Ord tidigare undervisade har bytts ut med hedniskt inspirerad lära och varför det gått snett kan endast Ulf Ekman besvara. Livets Ord står ”mitt i kristenheten” och skördar frukterna av de kompromisser och felsteg man gjort. Här kommer nu texten, och citaten är hämtade från sidan 22-23:

”I det andliga halvmörkret börjar man i vår tid ropa till den katolska kyrkan med begäran om ett ”samtal” som innebär en önskan om ett närmande till varandra. Vad innebär detta för den fria evangeliska kyrkan? Det är inte svårt att förstå. Den evangeliska församlingens bekännelse är att Jesus Kristus är Herre. Men den katolska kyrkan tillber Himladrottningen fast under det skyddande namnet Maria, Guds Moder. Bilden av kvinnan med barnet tillbads långt före Kristus. Den ursprungliga modern var Semiramis, Nimrods drottning, som ju var mönsterbilden för den tygellösa lutan. Hon identifierades med Venus, orenhetens moder. Samma kvinna med barnet och bägaren tillbeds praktiskt taget över hela världen under skilda namn. I Egypten tillbads modern och barnet under namnes Isis och Osiris; i Indien Isi och Iswara; i Östasien Sybele och Deoris; i det hedniska Rom Fortuna och Jupiter; i Grekland Ceres eller som Irene med Platus i sina armar. Shing Moo, Kinas andliga moder, är också representerad med ett barn i sina armar. Varifrån fick dessa nationer denna gemensamma gudamoder om inte just från Babylon? Tillbedjan av Maria som Guds Moder och med en gosse på sitt knä har sitt ursprung i Babylon. I Bibeln finns inte ett spår av sådan tillbedjan. Listan på villolärorna i den kyrka, som förenade sig med den babyloniska mysteriereligionen, kan göras hur lång som helst. Vi skall bara nämna några dogmer, som olika påvar infört till minne av sig själva.

 • Den äldsta, obibliska läran är bönerna till de döda samt korstecknet – ett tecken som inte hade med Kristi kors att göra utan var bokstaven T i det mystiska ”Tau” i den babyloniska kulten.
 • Tillbedjan av Maria, Jesu moder, och bruket av titeln Guds moder började år 381 och blev erkänd dogm vid kyrkomötet i Efesus år 431.
 • Prästkläder och skrudar togs i bruk på 500-talet.
 • Läran om skärselden antogs år 593, när Gregorius den store var påve.
 • Bönerna till Maria började 600 år efter Kristus.
 • Påvetiteln har ett hedniskt ursprung och gavs först åt Roms biskop år 600.
 • Tillbedjan av kors, bilder och reliker auktoriserades år 787.
 • Helgonförklaring av döda personer började genom Johannes XV år 995.
 • Celibat för prästerskapet blev lag år 1079, när Bonifatius var påve.
 • Nattvardsdogmen att brödet under mässan förvandlades till Kristi fysiska kropp för att ätas levande, antogs av påven Innocentius III år 1215. Tillbedjan av nattvardsbrödet var något som påven Honoratius hittade på att införa i kyrkan år 1220. Katolska kyrkan tillbad alltså en Gud, gjord i ett bageri!
 • Bibeln förbjöds att läsas av lekmän och blev förbjuden vid kyrkomötet i Toledo år 1229.
 • Läran om skärselden proklamerades som kyrkans troslära vid kyrkomötet i Florence år 1439.
 • Påvens ofelbarhet proklamerades som dogm 1870 av Pius IX. Och så sen som 1931 bekräftade Pius XI läran att Maria är Guds moder.

Vilken religiös dårskap kommer att proklameras nästa gång? Kanske att Svenska Kyrkan och frikyrkorna, som nu söker ”samtal” skall få påvens förlåtelse för att låta sig inympas i det falska olivträdet? Jag läste att Världskyrkorådet skulle ha – eller redan har haft – samtal med representanter för Islam. Jo men visst nalkas vi den yttersta tiden? Då skall ordet i Upp 17:1-2 bli uppfyllt. ”Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom hit så skall jag visa dig hur den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, hon som jordens konungar har bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare har druckit sig druckna.”

Som sagt är detta hämtat från Livets Ords undervisning, och jag har mycket svårt för att tro att broder Sten Nilsson ändrat sig beträffande dessa frågor. Han var inte ung och oerfaren när han undervisade detta, så ingen kan skylla på det. Han var 77 år när han undervisade från detta kompendium och visste nog vad han sade då. Idag är han 92 år och bör få den ro han förtjänar. Hade han varit 20 år yngre hade jag ringt honom…

Låt oss nu se på vad en av Katolska kyrkans egna kardinaler säger om några av de frågor vi tagit upp här på Aletheia, för det är mycket intressant och tydligt. Kardinalen jag syftar till heter John Henry Newman, och han har skrivit en bok som heter ”The Development of Christian Religion.” Han är brutalt ärlig i den och kanske det förvånar en del av de karismatiska enhetens vänner det jag nu kommer att framlägga. Om det var jag eller någon annan av Aletheias crew som skrev detta hade det orsakat enorma protester från både karismatiska kristna och en del av våra katolska syskon som besöker oss, men detta är skrivet av en katolsk kardinal!

”The example set by St. Gregory in an age of persecution was impetuously followed when a time of peace succeeded. In the course of the fourth century two movements or developments spread over the face of Christendom, with a rapidity characteristic of the Church; the one ascetic, the other ritual or ceremonial. We are told in various ways by Eusebius [Note 16], that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, transferred into it the outward ornaments to which they had been accustomed in their own. It is not necessary to go into a subject which the diligence of Protestant writers has made familiar to most of us. The use of temples, and these dedicated to particular saints, and ornamented on occasions with branches of trees; incense, lamps, and candles; votive offerings on recovery from illness; holy water; asylums; holydays and seasons, use of calendars, processions, blessings on the fields; sacerdotal vestments, the tonsure, the ring in marriage, turning to the East, images at a later date, perhaps the ecclesiastical chant, and the Kyrie Eleison [Note 17], are all of pagan origin, and sanctified by their adoption into the Church.” (Page 174)

En kortare version av detta på svenska var också en del av det tidigare nämnda kompendiet, och för er som inte kan engelska var huvudpunkterna som följer, och Sten Nilssons egen kommentar inleder detta: Till dess är det en viss tröst att en av Katolska kyrkans stora kardinaler, Newman, i sin bok The Development of Christian Religion erkänt att ”Templen, rökelsen, oljelamporna, offren för anhöriga döda, heligt vatten, helger och processioner, välsignelse av fälten, prästerliga skrudar, upptagningar i det andliga ståndet av präster, munkar och nunnor, bilddyrkan – allt har hedniskt ursprung.”

Den ständigt återkommande frågan är fortfarande hur det som har hedniskt ursprung, det som är ”villoandar och onda andars läror” nu kan vara profetiskt och Guds Andes verk? Vad har väl mörker med ljus att göra och vad har GUD med Djävulen att göra? Är det rätt att anamma dessa läror som kristna när vi de facto VET att kloster och munkväsendet och bilddyrkan har hedniskt ursprung? Kära kristna syskon oavsett etikett: Vakna upp från den dvala som lagt sig över kristenheten och stå upp mot den förförande villfarelse som sveper över våra länder! Tala emot de som sprider detta falska budskap och som till och med påstår att det är Guds Andes verk! Det är lögn och bedrägeri!

Schack matt!

=>
20

Ämne: Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?