Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ulf Ekman: Maria – Evigt förblivande jungfru

Ulf Ekman predikade om Konungens framträdande under sin numera berömda predikan i Östanbäcks kloster på trettondagen 2007. Under denna predikan nämner han Maria som en evigt förblivande jungfru, och självklart tar det inte lång tid innan dessa ord blir allmänt kända och omdiskuterade. Varför är det överhuvudtaget viktigt att framställa Maria som evigt förblivande jungfru om det inte är för att både täckas och närma sig den Romerskt Katolska Kyrkan?

Ulf Ekmans predikan framfördes ju som sagt på Östanbäcks kloster, ett kloster tillhörande Svenska Kyrkan, men munkarna själva ser de på sig som katoliker i SvK. Kanske man bör ta detta med i sina funderingar när man frågar sig varför Ekman överhuvudtaget nämner detta. För den som inte var närvarande under denna predikan, eller inte i eftertid läst den, lägger vi ut en del citat så att du själv kan läsa vad som sades.

”En enkel snickare och en ung, evigt förblivande jungfru håller i sin famn ett värnlöst barn som i sig bär all makt i himmel och på jord. Skuggan av korset faller redan över krubban. Han föddes för att dö, ett oskyldigt offerlamm. Det lilla besegrar det stora. det sårbara besegrar det mäktiga. Ett litet barns lydnad, att villigt låta sig födas, slår ner en hel värld av maktberusad olydnad och uppror. Hans totala beroende av Maria talar mer än ord kan berätta om vårt ständiga beroende av den levande Guden.”¹

Fick Josef och Maria inga fler barn?
Det blir svårt, ja näst intill omöjligt att med Bibeln i handen påstå att Maria inte fick flera barn och att hon därmed var evigt förblivande jungfru. Att Josef och Maria inte skulle haft ett normalt sexliv kan också uteslutas om vi ska följa logiken till tesen om Marias eviga jungfrustatus. Om man studerar bibelord som innehåller text där Jesu syskon omnämns, verkar det som det handlar om Jesu verkliga bröder och systrar. Det betyder i så fall att Maria verkligen fick flera barn med Josef som befruktare och far, och att Marias jungfrulighet bara är en konstruerad lära med förmål att upphöja hennes syndlöshet och även senare gudomlighet.² Låt oss se på en del bibelord från den engelska King James och också från den grekiska översättningen Septuaginta.

Vad säger Ordet?
”Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife: And knew her not till she had brought forth her firstborn [prototokos*] son: and he called his name JESUS.” (Matt 1:25 *πρωτότοκος [prototokos] = firstborn.)
”Jesus omtalas som Marias ”förstfödde” (grek. prototokon), vilket i sig innebär hon måste ha fött flera barn efteråt. Om Jesus hade varit enda barnet, skulle det grekiska ordet monogenes ha använts.”²Redan i Matteus 1 kapitel får vi en indikation på att Josef och Maria fick fler barn än bara Jesus, men låt oss se på flera skriftställen som avlivar myten om Maria som evigt förblivande jungfru. ”Is not this the carpenter’s son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas? And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this [man] all these things?” (Matt 13:55-56). Ordet som används för bröder här i texten, härstammar från det grekiska ordet αδελφός [adelphos], och innan vi ser på översättningar ska vi se på ordet som används för systrar. Det grekiska ordet för systrar i Matt 13:56 är αδελφή [adelphe], och enligt de grekiska ordlistor jag har tillgängliga betyder detta att det i dessa verser handlar om Jesu fysiska syskon, alltså Marias fysiska barn.

De olika ordens betydelse enligt Lexin.
Grekisk översättning: αδελφός [adelphos] Svenskt uppslagsord: Bror [bro:r] el. broder brodern bröder subst. manligt syskon
Sammansättningar/avledningar:

  • lillebror—μικρός αδελφός
  • medbroder—συνάδελφος, συνάνθρωπος, αδελφός
  • broder|parti -et—το αδελφό κόμμα
  • broderlig—αδελφικό

Grekisk översättning: αδελφή [adelphe] Svenskt uppslagsord: Syster [²s’ys:ter] systern systrar subst.  kvinnligt syskon. αδελφή Sammansättningar/avledningar illasyster—μικρή αδελφή syster|dotter -n—ανηψιά

Ulf Ekmans förklaring.
Under medlemsmötet Livets Ord nyligen genomförde, diskuterades frågan om Maria som evigt förblivande jungfru. Ulf Ekman förklarade att ordet för bröder och systrar kan översättas med kusiner, och i och för sig kan det medföra riktighet. Om detta var hans försvar för sin katolska tro om Maria som evigt förblivande jungfru, anser jag att det var svag argumentation. Nu ska det sägas att jag inte var närvarande under mötet, men mitt intryck utifrån de rapporter jag fått tyder på att det var så. Se på följande argumentation från Bibelfrågan som besvarar en liknande fråga4:

Man kan naturligtvis utgå från uppfattningen att Maria förblev oskuld (varför man nu skulle göra det?) och sedan söka efter tänkbara tolkningar som skulle kunna stödja denna förutfattade åsikt, men det är knappast ett objektivt och förutsättningslöst sätt att läsa bibeln. Den som läser evangelierna (och NT som helhet) utan några förutfattade meningar, utan att ha fått vare sig katolsk eller annan undervisning, får absolut inte intrycket att Maria skulle ha levt utan sex hela livet. Det finns över huvud taget inte en antydan i den riktningen i bibeln. […] Vad det gäller texterna som nämner Jesu bröder och systrar så är det förvisso helt riktigt att orden adelphoi och adelphai även kan betyda manliga och kvinnliga kusiner. Men när exempelvis Luk 8:19 berättar om hur ”Jesu mor och adelphoi” sökte upp honom är trots allt den naturliga slutledningen att det faktiskt var Jesu mor och bröder som sökte upp honom. Att tänka sig att Jesu mor och kusiner skulle söka upp honom är ju trots allt mer långsökt än att det faktiskt var hans mamma och syskon”

Varför fokuseras det på Maria som evigt förblivande jungfru?
En av orsakerna kan vara en tillnärmning till den Katolska Kyrkan där Marias status som evigt förblivande jungfru är odiskutabelt. Att Maria i tillägg skulle vara Himlens drottning, medlare mellan Gud och människor, och förmedlar budskap till de troende på jorden, gör inte saken bättre! Frågetecknen blir ännu större. Varför vill Ulf Ekman skapa en bild av Maria som evigt förblivande jungfru? Det finns fler aspekt i hans predikan från Östanbäck som är kritikvärdiga, och något av det mest oroväckande i Ulf Ekmans filosoferande svada är följande om de vise männen:

”…deras hjärtans längtan, den längtan efter frälsningens förverkligande som ligger djupt i varje människas hjärta ledde dem att följa denna stjärna. Uppenbarelsens olika former samarbetar för att leda dessa representanter för hednanationerna till att upptäcka, erkänna och falla ner i tillbedjan inför deras sanne konung.”

Gud bevare oss för denna allvarliga öppning mot religionssynkretism precis som påven och RKK lär: ”Den Helige Ande verkar i alla religioner” och sanningen finns överallt. (5) En kamrat av mig kommenterade Ulfs avsnitt om de vise männen på följande sätt: ”De vise männen var ju inte ”visa”! Enligt den grekiska texten var de magiker och astrologer, och var de första kanalerna Satan använde för att döda Jesus. De spådde i stjärnorna, något som hade medfört dödsstraff om de varit judar. Gud använder inte stjärntydning som uppenbarelseredskap när han fördömt det i GT. Ulf Ekman har gått vilse…”

Maria och Josef fick flera barn som var Jesu syskon, och NT talar en del om detta. Det är också känt att Jakob, som man menar var Jesu fysiska bror, blev en av ledarna i församlingen i Jerusalem. Allt tal om att Maria skulle vara en evigt förblivande jungfru är fantasifull nonsens! Det hade varit intressant att få höra från både Ulf Ekman och andra frikyrkopastorer med samma syn som Ekman, varför man i hela fridens namn försöker framställa Maria som jungfru! Maria var en gift kvinna som nekade sin man det mest intima och vackraste i kärleken i förhållandet mellan en man och en kvinna om man ska tro på denna fantasifulla tes. Till det finns ingen naturlig eller teologisk/andlig förklaring! Det är svada!

Det finnes de som talar om att Maria är bron till enhet – den som kommer att förena skarorna…
Källor.
¹ Ulf Ekmans predikan i Östanbäcks kloster.

²”Den obefläckade Jungfrun hade bevarats fri från varje arvsyndens fläck, och till slut, när hon hade fullbordat sitt jordeliv, blev hon med kropp och själ upptagen i den himmelska härligheten. Hon upphöjdes av Herren till drottning över allting, så att hon skulle göras än mer lik sin Son, herrarnas Herre, segraren över synd och död.”[7] Den heliga Jungfruns upptagelse är ett enastående deltagande i hennes Sons uppståndelse och ett föregripande av de andra kristnas uppståndelse: [491] Då du födde ditt barn bevarade du din jungfrulighet, då du somnade in lämnade du inte världen, Guds Moder: du återvände till livets källa, du som i ditt sköte tog emot den levande Guden och som med dina böner skall befria våra själar från döden.”[8]
(Katolska Kyrkans Katekes nr. 966.)
³ www.bibelfrågan.com
4 www.bibelfrågan.com
5. Se bl.a Katolska Kyrkans Katekes nr 841-846.

=>
20

Ämne: Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?