Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Du och din församling och den interreligiösa dialogen

Du vet väl om ifall du och din församling är delaktiga i den interreligiösa dialogen? Den interreligiösa dialogen syftar till att ha gemenskap med de andra religionerna. Frågan om ekumenik handlar inte bara om man kan fira gudstjänst med katoliker. Det handlar om gemenskap och utbyte med de andra stora världsreligionerna. Det kan vara på sin plats att ta reda på lite mer om detta.

 301694-309
Är du och din församling med i gemenskapen
med de andra religionerna?

För att inte skrämma dig i onödan så redovisar jag en lista på vilka samfund som är delaktiga i denna interreligiösa dialog. Om din församling inte är med i något av dessa samfund så är ju saken inte lika allvarlig för just dig.

Följande kristna samfund i Sverige är delaktiga i den interreligiösa dialogen som förs med andra religioner:

DEN LUTHERSKA KYRKOFAMILJEN
Svenska kyrkan med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
– Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
– Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
– Ungerska protestantiska kyrkan
  
DEN KATOLSKA KYRKOFAMILJEN
Stockholms katolska stift   

DEN FRIKYRKLIGA KYRKOFAMILJEN
Adventistsamfundet (observatör)
Evangeliska Frikyrkan
– Franska reformerta kyrkan
Frälsningsarmén
Metodistkyrkan
Pingst – Fria församlingar i samverkan
Svenska Alliansmissionen
Svenska Baptistsamfundet
Svenska Missionskyrkan  
Vineyard Norden

DEN ORTODOXA KYRKOFAMILJEN
Armeniska apostoliska kyrkan
– Bulgariska ortodoxa kyrkan
– Estniska ortodoxa kyrkan
– Etiopiska ortodoxa kyrkan
Finska ortodoxa kyrkan
– Koptiska ortodoxa kyrkan
– Makedoniska ortodoxa kyrkan
– Rumänska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige
– Serbiska ortodoxa kyrkan
– Syriska ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien
– Österns assyriska kyrka  

Är du med i någon församling som tillhör något av dessa samfund så är också du personligen involverad i denna process. Vad är det då för process? Du kanske undrar hur du skulle vara delaktig i detta?

Jo, denna interreligiösa dialog bedrivs på olika nivåer:  

a) gräsrotsdialog, när man möts naturligt i vardagen
b) humanitär dialog, när man tillsammans gör olika typer av samhällsinsatser
c) teologisk dialog för specialister som ofta är verksamma vid universiteten
d) den religiösa erfarenhetens dialog, där man möts i meditation och bön, ofta i form av utbyten mellan klosterfolk

Källa: SKR http://www.skr.org/verksamhet/ekumeniskteologi/religionsmote.4.58b55df710900f8463c80002720.html

Den teologiska dialogen som förs av specialister på Universitet och den religiösa erfarenhetens dialog går många gånger hand i hand. Här skall vi ta några exempel ur den bok som är skriven av ärkebiskop Michael Fitzgerald och dr John Borelli.

301694-305

Fitzgerald var ordförande för den påvliga kommisionen för interreligiös dialog 2002-2006. Borelli har varit consultor till the Holy See’s (den heliga stolens) Pontifical Council for Interreligious Dialogue i 15 år. Man skulle kunna säga att det är dessa herrar som ligger i täten för den interreligiösa dialogen.

301694-307   image308
Ärkebiskop Michael Fitzgerald och dr John Borelli

Det finns tydligen några viktiga förhållningssätt för att bli framgångsrik i en interreligiös dialog. Man måste undvika att jämföra det som är bra i en religion med det som är dåligt i en annan. Man kan alltså knappast tala om hur bra det är med förlåtelse för synden i kristendomen samtidigt som man pekar på den oförsonlighet som präglar islam.

”Vad som måste undvikas, vad det än kostar, är jämförelsen med idealen i en religion med defekter i en annan, eller snarare med defekterna av dess anhängare.”

Trevliga sammankomster med tända ljus där alla sitter tysta rekommenderas starkt. Då slipper man bry sig om de lärosmässiga hinder som annars skulle hindrat gemenskapen med en buddhist.

”Om ett enhetligt uttryck söks för interreligiös bön, kan det vara bättre att använda symboler som t.ex. ljus och lyktor, som ofta säger mer än ord. Man bör heller inte glömma den förenande kraften av tystnad.”

Och den ständigt kritiserade kristna oenigheten får sig naturligtvis en känga. Tänk om alla kristna kunde se till att hålla sams. Kanske skulle man tända mer ljus och vara lite tystare istället för att läsa och predika för jämnan. Eller?

”Det faktum att kristna är splittrade är en allvarlig skandal. Om vi undersöker Koranen skall vi finna att nästan varje gång kristna omnämms, så nämms också deras splittring.”

Tydligen tycker de att de får ut mycket av dialogen. De tycker till och med att gemenskapen med andra religioner lär dem urskilja vad som är viktigast med kristendomen.

”Kontakten med andra system av tro, och med människor som påverkas av dessa system, hjälper oss att urskilja vad som är essensen i kristendomen och vad som är av mindre betydelse.”

Men sköts inte dialogen genom att man talar med varandra? Är inte det bra då? Inte utövar de väl rent andliga saker tillsamans?

”Att kombinera andlig praktik med intellektuellt utbyte tillför en praktisk dimension till dialogen och ökar ivern för dialog. Den andliga dimensionen verkar öka den teologiska dialogen, som ger en nästan konkret känsla av att ankra medvetandet i täta sanningar i centrum för både buddhistiska och katolska traditioner.”

Och naturligtvis så finns det också en speciell syn på Israel. Eller rättare sagt en speciell syn på Israels fiender.

Islam är ett hemlighetsfullt svar på Abrahams bön och spelar en viktig roll i Guds plan. Islam är en levande kritik av Israel, som anser sig ha ett speciellt privilegium, och även av de kristna som inte fullt lever ut Kristi budskap.

Det finns nog de som tycker att en sådan här interreligiös dialog är bra. Och det finns nog också de som tycker att det är hemskt. Vad som kommer ut av den är inte lätt att veta. Men är du en del av den nu så lär du nog till slut också bli en del av dess produkt. Det lär ju inte bli lättare och lättare att dra sig ur utan förmodligen tvärtom.

Men erkänn, visst hade det varit spännande om man kunde enas om en enda religiös ledare för hela världen? Jag tycker i alla fall det. Då vet vi nämligen att då är tiden snart inne för den ende smorde att regera. Då skall det verkliga riket snart upprättas. Och allvarligt … är det inte säkrast att vara med på rätt tåg redan från början. Rom eller Jersualem?

301694-310

Du kan säkert fråga din pastor vad han eller hon känner till om denna interreligiösa dialog. Jag skulle inte bli förvånad om pastorn inte vet så mycket. Pingstpastorerna har säkert litat på Sten-Gunnar Hedin och inte ens brytt sig om att ta reda på fakta. I en del andra kyrkor tycker man nog inte ens att det är dåligt med denna gemenskap. För varför skulle man annars godkänna det arbete som bedrivs.

Här skall jag visa ett exempel på vilka böcker som SKR ger ut.

301694-311

”Kan vi be tillsammans? – ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext”
Kan judar, kristna och muslimer be tillsammans? Är det möjligt rent teologiskt? Och hur ber man i så fall? ”Kan vi be tillsammans?” innehåller material från olika internationella ekumeniska sammanhang i sammanfattning och bearbetning av Katrin Åmell OP, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges Kristna Råd. Boken är nummer 11 i Sveriges Kristna Råds skriftserie.
Pris 60 kr plus porto. Pris 50 kr vid beställning på 10 ex eller mer.

301694-312
Katrin Åmell
=>
20

Ämne: Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?