Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Frimurare och hemliga ordnars intåg i den karismatiska kristenheten.

För en del år tillbaka var gemenskap med frimurare något man inom troskarismatiska kretsar absolut inte kunde tänka sig. Artiklar skrevs mot detta ”satanistiska broderskap” av både pastorer och redaktörer i diverse tidskrifter, och det utgavs också böcker omhandlande detta ämne. Ulf Ekman är en av de pastorer som var starkt kritisk mot friumrarorden och som också skrivit bok i ämnet. Det är därför en aning förundrande att man numera ser kända frimurarnamn i anknytning till Livets Ord och deras ekumeniska arbete. En fråga som onekligen behöver ställas är om den troskarismatiska rörelsens attityd gentemot det som tidigare benämndes som ”satanism” numera också håller på att mjukas upp. Är kanhända detta en del av det pris man måste betala för den organisatoriska enheten?

Under söndagens samtal i en av våra artiklar här på Aletheia framkom det uppgifter som är värda att diskutera närmare. En av kommentatorerna, ”PåKlippan” skrev följande:

”LO´s ledning har aktivt agerat för att Gustaf skulle bli KD´s nya man i Uppsala. Sista valet så blev Gustaf kommunalråd tack vare att LO internt i KD lobbade fram honom, och efter hårt tumult avpolleterade föregångaren till Gustaf..” […] ”LO trycker och distribuerar Rick Joyners böcker trots att det är allmänt känt att han är tempelriddare av Malta. Rick erkänner öppet att han är riddare av Malta. Han har genom denna katolska frimurarorden svurit trohet under Påven.” […] ”Peter Halldorf som är en nära vän och meningsfrände till Ulf, har som mentor den kände frimuraren i 10:e graden, Martin Lönnebo. Martin Lönnebo´s mystiska kristendom förespråkas även av Världen idag, där Ulf är ordförande. Lönnebo´s ockulta radband, med bl a dödens pärla kallas ”frälsarkransen”. Världen idag har under lång tid givit riksdagsman Hans Wallmark stort utrymme som kåsör. Han är frimure i hög ställning. Ulf vet om allt detta. Men det är inte den ”gamle” Ulf som leder LO och Världen idag.” […] ”Problemet är den ande som finns i frimureriet. Den anden tycks inte krocka med det nya LO.”

Låt oss se på dessa och några andra uppgifter var för sig, för det är mycket intressanta uppgifter.

1.) Von Essen är medlem av Knights of Malta, en orden där många världkända namn står uppförda på medlemslistan, bla George W Bush och Tony Blair. Sistnämnda är önskad som huvuttalare under Jesusmanifestationen 2009 läste jag i Världen idag. Blair jobbar ju numera starkt för enhet han också. Gustav Von Essen är president för den svenska Malteserorden, en orden som helt och hållet är katolsk. Den grundades ”kring 1099 i Jerusalem. Den 15 februari 1113 erkändes orden av den dåvarande påven Pascal II. Idag befinner sig ordens högkvarter i Rom. Orden är en av världens äldsta ordnar, har permanent observatörsstatus i Förenta Nationerna och erkänns som suverän av ett stort antal stater, trots att den inte längre innehar något territoriellt område. Ordens motto är Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Till trons försvar och till nödställdas hjälp).” (Källa: Wikipedia ) Om du vil läsa denna ordens ed kan du själv bege dig till denna sida.

• Om det verkligen är Malteserordens ed som presenteras där, är det orsak att ifrågasätta det samarbete en del av den karismatiska rörelsens ledare har med personer med medlemskap i denna och liknande ordnar.

Knights of Malta

Malteserordens ring

2.) Charles Whitehead är en karismatisk katolik men även medlem av ”Knigts of St. George”, en orden underlagt påven. Whitehead var nyligen en av huvudtalarna under Livets Ords Europakonferens. Vad denna orden står för kan du delvis läsa om på deras sida, men information utöver detta önskas av de med mer kunskap. Har denna orden en ed liknande Malteserorden, och på vilket sätt jobbar dessa i sammhället för att uppnå de mål de satt sig?

3.) Rick Joyner är medlem av Malteserorden där han alltså svurit evig trohet gentemot påven. Hans böcker utges på Livets Ords förlag på trots av att det är allmänt känt att han är medlem av denna orden. Du kan själv läsa hans eget vittnesbörd om varför han blev medlem.

4.) Martin Lönnebo är frimurare av 10:e graden och också Peter Halldorfs mentor enligt vissa uppgifter. Lönnebo och Halldorf samarbetar sedan många år tillbaka, och att förstnämnda är frimurare tycks inte bjuda på några som helst problem. Ulf Ekman har en förhållandevis nära relation med Peter Halldorf, och givetvis förundras man över hur tydliga gränser suddats ut i arbetet för enhet. Läs mer om Lönnebo och hans radband som ”PåKlippan” nämnde här.

5.) Att Världen idag skulle propagera för Lönnebos mystiska kristendom kan jag inte finna något bevis för. Världen idag har stängt sitt gamla arkiv för de som inte abonnerar på tidningen, något undertecknade artikelförfattare inte gör. Därför kan jag heller inte finna relevanta bevis för detta. Att tidningen försvarar frimureri kan jag heller inte skriva under på, men förstår det argument som anförs i kommentaren ovan. Ruben Agnarsson besvarar i en kommentar till Hans Wallmark sin syn på frimurarnas starka lojalitetskrav gentemot andra medlemmar och nämner bl.a de ritualer medlemmar genomgår. Givetvis kan det finnas relevant information om Världen idags förhållande till ovan nämnda problemställning som inte framkommer här, och jag hoppas då våra läsare kan bidra med sådan för att uppklara eventuella missförståelser.

”Problemet är den ande som finns i frimureriet. Den anden tycks inte krocka med det nya LO”, skrev PåKlippan. Häri ligger en del av problematiken! Många av oss känner till Ulf Ekmans tidigare förhållande till det som anförts här. Att samarbeta med personer i hemliga ordnar med starka antikristliga band vore otänkbart för några år sedan. Nu samarbetas det med alla möjligt tänkbara personer oavsett anknytning, och om personerna ifråga svurit eder som i utgångspunkten lovar bekämpa den protestantiska kristendomen, ja då bör snart Ulf Ekman besvara vad som är målet med dessa kontakter. Detta är inte konspiratoriskt tänkande men tvärtom mycket logisk tankegång. Är månhända Ulf Ekman själv medlem av en orden? Jag tror inte det, men pastor Ekman har snart suddat ut de flesta gränser han så starkt själv satte under de tidigare åren, och när det är sagt var inte allt från den gamla tiden negativt! Då var det tydliga gränser, man visste vart Livets Ord och Ulf Ekman stod i förhållande till diverse frågor. Idag är han mer diffus i sina uttalanden, på gränsen till flummig nästan, för han talar inte längre i klartext. Det finns ett antal obesvarade frågor vi gärna önskar svar på Ulf!

Denna korta artikel är bara inledningen på något som faktiskt måste diskuteras och luftas. Utifrån de få kommentarena som skrevs under söndags förmiddag i min förra artikel om Ulf Ekman i Dagen, tror jag detta kan bli ett intressant samtal där påståenden bör underbyggas med fakta. Avslutningsvis vill jag åter citera utgångspunkten i Skriften för det vi skriver om ibland här på Aletheia, och det är från Ef 5:11 ”Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.”

Därför är det ingen motsättning mellan det att predika evangelium och avslöja mörkrets gärningar, och delar av det som tagits upp i denna artikel här till sistnämnda kategori.

Freemaasons

=>
20

Ämne: Ledarskap

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?