Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Profeten Hesekiel talar

De har blivit många, alla dess kristna syskon, som kämpar under oket av metoder, verksamhet, kontroll, krav och manipulation. Svårast har nog de som står under ledare som uppträder som kungar istället för som tjänare och som ständigt låter sig upphöjas.

Vi känner flera personer som lever under den här pressen. En av dem, en familj vars längtan tog överhanden lämnade sin församling där de ivrigt verkat i över 10 år. Av många trossyskon blev de då behandlade som avfällingar, fastän de var mer hängivna Jesus än de flesta.

Jag och min fru har kännt en väldig nöd för dessa människor. Men, plötsligt ringer telefonen. Det är den unga frun i ovan nämnda familj som ropar av glädje. ’Jag har fått ett ord från Herren, jag måste bara dela det med någon. Det är så fantastiskt, det finns ett löfte från Gud för oss också,’ så läste hon med iver hela kapitlet 34 från profeten Hesekiel och avslutade med ett glädjerop. ’ Jag bara öppnade min bibel och fick det här ordet direkt’ Vi tror att det ordet hon fått också kan vara till hjälp för många andra.

Håkan och Yindee Nilsson

http://singingdogblogg.wordpress.com

Var inte rädd profeten Hesekiel har en hälsning till er. (Teckning Håkan N.)

Hes 34:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade:
Hes 34:2 ”Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden?
Hes 34:3 I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden.
Hes 34:4 De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem.
Hes 34:5 De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades.
Hes 34:6 Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem.
Hes 34:7 Hör därför HERRENS ord, ni herdar:
Hes 34:8 Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur – de har ju ingen herde – och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får,
Hes 34:9 därför, ni herdar: Hör HERRENS ord:
Hes 34:10 Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem.
Hes 34:11 Ty så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem.
Hes 34:12 Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag.
Hes 34:13 Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet.
Hes 34:14 På goda betesmarker skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skall de få sina betesmarker. Där skall de vila sig på goda betesmarker, och de skall ha rikligt med bete på Israels berg.
Hes 34:15 Jag skall själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren, HERREN.
Hes 34:16 De förlorade skall jag söka upp, de som gått vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka. Men de feta och de starka skall jag förgöra. Jag skall ta hand om dem med rättvisa.
Hes 34:17 Men ni, mina får, så säger Herren, HERREN: Jag skall döma mellan får och får, mellan baggar och bockar.
Hes 34:18 Är det inte nog för er att ni får beta på den bästa betesmarken? Måste ni också med era fötter trampa ner vad som är kvar på er betesplats? Är det inte nog för er att ni får dricka det klaraste vattnet? Måste ni också med era fötter grumla vad som har lämnats kvar?
Hes 34:19 Skall mina får beta av det som era fötter har trampat ner och dricka vad era fötter har grumlat?
Hes 34:20 Därför säger Herren, HERREN så till dem: Jag skall själv döma mellan de feta fåren och de magra.
Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem,
Hes 34:22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får.
Hes 34:23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han skall föra dem i bet och vara deras herde.
Hes 34:24 Jag, HERREN, skall vara deras Gud, men min tjänare David skall vara furste ibland dem. Jag, HERREN, har talat.
Hes 34:25 Jag skall sluta ett fridsförbund med dem. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna.
Hes 34:26 Jag skall låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag skall låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelse.
Hes 34:27 Träden på marken skall bära sin frukt och jorden skall ge sin gröda och själva skall de bo trygga i landet. De skall inse att jag är HERREN, när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människor som har hållit dem i slaveri.
Hes 34:28 Sedan skall de inte mer vara ett byte för hednafolken, och markens djur skall inte sluka dem, utan de skall bo trygga, och ingen skall skrämma dem.
Hes 34:29 Jag skall låta en plantering växa upp som skall bli till berömmelse för dem. De som bor där skall inte mer dö av hunger eller föraktas av hednafolken.
Hes 34:30 De skall inse att jag, HERREN, deras Gud, är med dem och att de, Israels hus, är mitt folk, säger Herren, HERREN.
Hes 34:31 Ni, mina får, den hjord som jag för i bet, ni är människor och det är jag som är er Gud, säger Herren, HERREN.”

=>
20

Ämne: Gästblogg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?