Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Haggaj på MFS:s sommarkonferens — 613 Guds bud

Ingen av våra mer vana läsare har väl kunnat undgå att denna sida emellanåt har ett stort inslag av kommentatorer som har en eller annan koppling till MFS (Messianska Föreningen Shalom). Många är vi nog som har lite funderingar kring dessa messianer och vill veta lite mer bakom det som vi kan läsa explicit på olika bloggar. Helt klart är dessa messianer på ett sätt ett nytt inslag i vår svenska andliga karta och jag hade i några bloggposter tänkt att titta lite närmare på några fenomen i dessa sammanhang.


Jesu identitet som jude är viktig i MFS:s undervisning.

En bra och belysande ingång i ämnet tycker jag man får om man läser Magnus Zetterholm, fil. dr (inte teologisk!) i nytestamentlig exegetik. Boken Lagen som evangelium? Den nya synen på Paulus och judendomen (Studentlitteratur, 2006) visar på en ny trend inom den teologiska vetenskapen. Så här skriver Zetterholm i förordet:

Det som öppnat vägen för ett nytt perspektiv på relationen mellan judar och icke-judar inom den tidiga Jesusrörelsen är en ny trend inom den nytestamentliga forskningen, som ställer sig starkt frågande inför den traditionella motsättningen mellan judendom och kristendom. Var verkligen en judisk religiös identitet oförenlig med tron på Jesus? Slutade Jesustroende judar att hålla lagen? Bröt Paulus med sin judiska bakgrund? Många frågor som tidigare getts ett klart och entydigt svar är idag föremål för en omfattande diskussion.

Eftersom Paulus tänkta förhållande till judendomen haft en sådan betydelse för utvecklingen av den kristna kyrkan och den västerländska civilisationens förhållande till det judiska folket är den här problematiken högst relevant. I en tid då den traditionella antisemitismen åter gör sig påmind och dessutom tar sig nya uttryck är det viktigt att klargöra de omständigheter som ledde fram till att sex miljoner judar mördades under andra världskriget. Och när det gäller den teologiska konstruktionen av Paulus kan det inte råda något tvivel: det finns ett direkt samband mellan Förintelsen och den traditionella synen på förhållandet mellan Paulus och judendomen …

Zetterholm är ingen MFS:are och han har även i något sammanhang kritiserat MFS. Men utgångspunkten att en omtolkning av Paulus förhållande till judendomen får konsekvenser för viktiga, självklara och vedertagna åsikter och läror inom kristendomen är nog inget som går att vifta bort. Det ger framförallt en helt annan pondus åt den kristna traditionen, och då inte i positiv bemärkelse. För om omläggningen från det judiska skedde i religionsinnovationens namn så har ju i princip alla kritiker av den kristna traditionen rätt. Ibland till och med utan att förstå varför. Därför är det bäst att bekänna med en gång att jag tror att en kristendom som saknar det judiska perspektivet riskerar att tro på en annan messias än den som av Herren Gud fått Davids tron (Luk 1:32). Och eftersom vi som hedningar har att förlita oss på Jesus som föredöme så är det ingen nedprioriterad fråga vad gäller hans identitet. Om vi har en annan förebild och ett annat föredöme än den judiske och den smorde Jesus riskerar vi ju att hamna helt i klorna på vilka Jesusreplikationer som helst. Och var det inte detta vi blev varnade för …?

Nåväl, jag har trots min bekännelse till ett judiskt perspektiv på vår tro, en del att reda ut vad gäller MFS och dess läror. Eftersom vi har ett starkt deltagande av MFS-kommentatorer på bloggen så tar jag mig en del friheter och räknar med att korrigeringar kan ske löpande. Kanske har jag uppfattat saker och ting fel eller inte fått poletten att trilla ned. Då räknar jag med att vi kan få besked från Gerdvall & Co om hur sakernas tillstånd förhåller sig.

Jag tänkte att vi skall börja med att se på en nyhet inom MFS. Tidigare så har frågan om vilka bud som gäller hedningarna hängt i luften. ”Vi jobbar på det”, svarade MFS teologiska ledare, Ketriel Blad, mig på en direkt fråga om vilka bud som gäller för oss hedningar för ett par månader sedan. Men på sommarkonferensen som hölls i förra veckan presenterades ca 290 bud som var ett förslag på vilka som skall gälla hedningarna, dvs vi troende som inte är judar. Eftersom jag, precis som det står i rubriken, var på plats och lyssnade, kunde jag klart uppfatta att det Ketriel Blad lade fram skulle uppfattas som ett förslag. Trots det så har MFS laggt ut förslaget på sin hemsida utan kommentarer om att detta var ett förslag, utan istället som om frågan vore avgjord i ett apostlamöte lika som i Apg 15 och att dessa bud var en självklarhet. (EDIT: De har nu ändrat på sin hemsida så att det står förslag.) Själv höll jag på att ramla av stolen när jag såg listan som Ketriel Blad presenterade. Bud nummer 252 att inte raka av sig kanterna på skägget hade jag nog inte tänkt mig skulle vara något för oss hedningar. Likaså hade jag nog inte föreställt mig att se mig i spegeln och se dessa lockar vid tinningarana som kännetecknar de ortodoxa judarna. Men, trots att ingen av de deltagande messianerna hade några korkskruvar som stack ut från kippan så var det ett bud som skulle hållas enligt förslaget.

Jag tror att episoden med förslaget från Ketriel Blad som sedan ”spikades upp” på hemsidan är signifikativt för MFS. De verkar vara helt beroende av Ketriel Blad för att få inputs i sin undervisning, trots att han inte bor i Sverige och har närkontakt. I övrigt fastnar de mycket i antiteser som gärna har något med treenigheten att göra. Jag skullle t.ex. gissa att ordet ”treenighet” näms mer än hundra gånger oftare hos MFS än i någon frikyrka.

Innan Ni börjar ojja Er för mycket över de 613 Guds bud så bör Ni ändå betänka att buden är Guds bud och inte någon annans. Och att lagen är helig och budordet heligt, rättvist och gott (Rom 7:12). Det tarvar alltså en ganska stor portion respekt inför dessa bud. De visar på Guds karraktär och därigenom är de, framförallt i den tolkningen som den enda rabbi som vi själva känner hade, oersättliga för att nå sanningen om Honom och den kunskap om Honom så att det svarar mot Kristi fullhet (Ef 4:13). Detta oavsett vad man anser om hedningarnas plikter inför bokstaven i dessa bud. Och glöm heller inte att det är Mose, inte påven eller Luther som sjunger duett med Jesus (Lammet) i Upp 15:3.

Här nedanför kommer listan på budorden så som de presenteras på MFS:s hemsida. De som är markerade med gult av Ketriel Blad är de som han enligt sitt förslag anser gäller även för hedningarna eller de inympade, som de säger på MFS. Som jag uppfattar det gäller i princip alla bud (enligt MFS) som inte har direkt med landet Israel att göra eller som berör offerkulten och leviter samt prästers förpliktelser. Det skulle i sådana fall motsäga Paulus:

Omskärelse är till nytta om du lever efter lagen. Men överträder du lagen är du trots omskärelsen på nytt en oomskuren. (Rom 2:25)

Det finns alltså enligt Paulus två olika förhållanden till lagen. Varav det ena förhållandet inte är att betrakta som skyldigt att hålla lagen:

Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. (Gal 5:3)

Vi behöver kanske också läsa Apg 15:21. Detta tolkades av Ketriel Blad som ytterligare en föreskrift för hedningarna, ett ytterligare bud till de fyra som skulle hållas av hedningarna. Eftersom Mose förelästes skulle de gå och lyssna till denna förkunnelse. Denna förklaring eller komplettering av de fyra buden som skulle hållas var dock utifrån vad vi kan läsa i Apg 15 inte medtaget i brevet som skickades ut. Därmed får vi väl anse att förklaringen gällde för församlingen i Jerusalem och inte för hedningarna.

Ty Mose har i alla tider haft sina förkunnare i varenda stad, och han läses i synagogorna varje sabbat. (Apg 15:21)

 

De 613 buden

Vilka gäller för de inympade? 

1.         Påbud att “vara fruktsamma och föröka sig”, 1 Mosebok 1:28.

2.         Påbud att omskäras, 1 Mosebok 17:10; 3 Mosebok 12:3.

3.         Förbud att äta ischiasnerven (“guid hanashé”), 1 Mosebok 32:33.

4.         Påbud att avskilja nymånen, 2 Mosebok 12:2.

5.         Påbud att slakta pesach-offret den 14 Nissan, 2 Mosebok 12:6.

6.         Påbud att äta köttet av pesach-offret den 15 Nissan, 2 Mosebok 12:8.

7.         Förbud att äta pesach-offret rått eller kokt i vatten, 2 Mosebok 12:9.

8.         Förbud att lämna pesach-offret till följande dag, 2 Mosebok 12:10.

9.         Påbud att ta bort alla jästa produkter på våra ägor, 2 Mosebok 12:15.

10.     Påbud att äta matsá den 15 Nissan, den första dagen i pesach-högtiden, 2 Mosebok 12:18.

11.     Förbud att det förekommer chamets på våra ägor under pesach-högtiden, 2 Mosebok 12:19.

12.     Förbud att äta vilken produkt som helst som innehåller chamets under pesach-högtiden, 2 Mosebok 12:20.

13.     Förbud att dela pesach-offret med en avfällig jude, 2 Mosebok 12:43.

14.     Förbud att dela pesach-offret med en halvproselyt (en hedning som omskurit sig men som inte har doppat sig i mikvehn) eller en utlänning som är bosatt (en hedning som avsagt sig avgudadyrkan), 2 Mosebok 12:45.

15.     Förbud att ta ut pesach-offret utanför huset, 2 Mosebok 12:46.

16.     Förbud att krossa något ben på pesach-offret, 2 Mosebok 12:46.

17.     Förbud att ge en oomskuren att äta av pesach-offret, 2 Mosebok 12:48.

18.     Påbud att avskilja de förstfödda djuren i Israels land, 2 Mosebok 13:2.

19.     Förbud att äta chamets under pesach-högtiden, 2 Mosebok 13:3.

20.     Förbud att något jäst syns på våra ägor under pesach-högtiden, 2 Mosebok 13:7.

21.     Påbud att berätta om uttåget ur Mitsrajim, 2 Mosebok 13:8.

22.     Påbud att återlösa det förstfödda åsnefölet, 2 Mosebok 13:13.

23.     Påbud att skära halsen av det förstfödda åsnefölet om det inte återlöses, 2 Mosebok 13:13.

24.     Förbud att gå över de gränser som är tillåtna på sabbaten, 2 Mosebok 16:29.

25.     Påbud om att tro på Elohims existens, 20:2.

26.     Förbud mot att tro på en annan gudom förutom Elohim, 20:3.

27.     Förbud mot att gravera statyer, 20:4.

28.     Förbud mot att böja sig inför en avgud, 20:5.

29.     Förbud mot att tjäna en avgud på det sätt som man brukar, 20:5.

30.     Förbud mot att svärja falskt, 20:7.

31.     Påbud att avskilja sabbaten med ord, 20:8.

32.     Förbud mot att arbeta under sabbaten, 20:10.

33.     Påbud att hedra fader och moder, 20:12.

34.     Förbud mot att döda en människa, 20:13.

35.     Förbud mot att begå äktenskapsbrott, 20:14 (13 heb.).

36.     Förbud mot att kidnappa en människa, 20:15 (13 heb.).

37.     Förbud mot att ge falskt vittnesbörd, 20:16 (13 heb.).

38.     Förbud mot att ha begärelse till något som tillhör en annan, 20:17 (14 heb.).

39.     Förbud mot att göra bildstoder, även för dekoration, 20:23 (20 heb.).

40.     Förbud mot att tillverka ett stenaltare med metallföremål, 20:25 (22 heb.).

41.     Förbud mot att använda trappsteg till att gå upp på altaret, 20:26 (23 heb.).

42.     Lag om en hebreisk tjänare, 2 Mosebok 21:2.

43.     Påbud om att utse en hebreisk tjänarinna för äktenskap, 2 Mosebok 21:8.

44.     Påbud om att återlösa en hebreisk tjänarinna, 2 Mosebok 21:8.

45.     Förbud mot att sälja en hebreisk tjänarinna, 2 Mosebok 21:8.

46.     Förbud mot att minska (eller neka) en hustrus rätt till mat, kläder och intima relationer, 2 Mosebok 21:9.

47.     Högre rättsinstansens plikt att avrätta genom strypning en som blivit dödsdömd, 2 Mosebok 21:12.

48.     Förbud mot att slå fader eller moder, 2 Mosebok 21:15.

49.     Lagar om böter, 2 Mosebok 21:18.

50.     Högre rättsinstansens plikt att avrätta genom halshuggning en som blivit dömd till det straffet, 2 Mosebok 21:20.

51.     Högre rättsinstansens plikt att döma skador som orsakats av djur, 2 Mosebok 21:28.

52.     Förbud mot att äta en tjur som blivit dömd till döden genom stening, 2 Mosebok 21:28.

53.     Högre rättsinstansens plikt att döma skador som orsakats på grund av en öppen brunn, 2 Mosebok 21:33.

54.     Högre rättsinstansens plikt att döma en tjuv (antingen han har gjort sig skyldig till) böter eller dödsdom, 2 Mosebok 21:37.

55.     Påbud om domstolens plikt att döma skador som orsakats av ett husdjur som ätit eller trampat ner, 2 Mosebok 22:5 (heb. 4).

56.     Domstolens plikt att döma skador som orsakats av brand, 2 Mosebok 22:6 (heb. 5).

57.     Domstolens plikt att döma fall som har att göra med en ickebetald vakt, 2 Mosebok 22:7 (heb. 6).

58.     Domstolens plikt att döma i ett fall av en klagande och en försvarare, 2 Mosebok 22:9 (heb. 8).

59.     Domstolens plikt att döma fall som har att göra med en betald vakt eller en arrendator, 2 Mosebok 22:10 (heb. 9).

60.     Domstolens plikt att döma fall som har att göra med en som lånar något för att använda det, 2 Mosebok 22:14 (heb. 13).

61.     Domstolens plikt att döma fall som har att göra med en förförare, 2 Mosebok 22:16 (heb. 15).

62.     Förbud mot att låta en trollkvinna leva, 2 Mosebok 22:18 (heb. 17).

63.     Förbud mot att förödmjuka en konvertit (proselyt) med ord, 2 Mosebok 22:21 (heb. 20).

64.     Förbud mot att skada en konvertit (proselyt) monetärt eller genom hans ägodelar, 2 Mosebok 22:21 (heb. 20).

65.     Förbud mot att behandla en faderlös eller änka illa, 2 Mosebok 22:22 (heb. 21).

66.     Påbud om att låna ut till en fattig, 2 Mosebok 22:25 (heb. 24).

67.     Förbud mot att handla som en ockrare mot en fattig som inte kan betala, 2 Mosebok 22:25 (heb. 24).

68.     Förbud mot att hjälpa en som ger lån och en som tar lån med ränta (så att de kan genomföra lånet mellan sig), 2 Mosebok 22:25 (heb. 24).

69.     Förbud mot att förbanna en domare, 2 Mosebok 22:28 (heb. 27).

70.     Förbud mot att förbanna Elohims Namn, 2 Mosebok 22:28 (heb. 27).

71.     Förbud mot att förbanna en regent, 2 Mosebok 22:28 (heb. 27).

72.     Förbud mot att avskilja tiondet i fel ordning, 2 Mosebok 22:29 (heb. 28).

73.     Förbud mot att äta kött från ett djur som blivit sönderriven av djur, 2 Mosebok 22:31 (heb. 30).

74.     Förbud mot att lyssna på en processande när hans motpart inte är närvarande, 2 Mosebok 23:1.

75.     Förbud mot att acceptera ett vittnesbörd från en syndare, 2 Mosebok 23:1.

76.     Förbud mot att följa ett domslut som gjorts av majoriteten (av domare) när det gäller dödsstraff när det förekommer enbart en övervägande röst, 2 Mosebok 23:2.

77.     Förbud mot att en domare, som från början höll fast vid den anklagades oskyldighet, när det gäller dödsstraff, sedan pläderar för hans skuld, 2 Mosebok 23:2.

78.     Påbud om att följa majoriteten i rättsbeslut, 2 Mosebok 23:2.

79.     Förbud mot att vara nådefull mot en fattig när han är i en rättsprocess, 2 Mosebok 23:3.

80.     Påbud om att lätta på bördan från en annans djur, 2 Mosebok 23:5.

81.     Förbud mot att förvränga rätten för en syndare på grund av hans ondska, 2 Mosebok 23:6.

82.     Förbud mot att besluta om en dödsdom genom antagande, 2 Mosebok 23:7.

83.     Förbud för en domare att ta emot mutor, 2 Mosebok 23:8.

84.     Påbud om att inte bruka Israels mark under det sjunde året (och förklara utan ägare allt som växer på den), 2 Mosebok 23:11.

85.     Påbud om att vila på Sabbaten, 2 Mosebok 23:12.

86.     Förbud mot att svära i en avguds namn, 2 Mosebok 23:13.

87.     Förbud mot att uppmana en israelit till avgudadyrkan, 2 Mosebok 23:13.

88.     Påbud om att fira högtiderna, 2 Mosebok 23:14.

89.     Förbud mot att offra Pesach-offret om det fortfarande finns chamets hemma, 2 Mosebok 23:18.

90.     Förbud mot att låta emurim (de tillägnade delarna) av Pesach-offret vara kvar till nästa morgon, 2 Mosebok 23:18.

91.     Påbud om att föra förstlingsfrukterna från Israels land till templet, 2 Mosebok 23:19.

92.     Förbud mot att koka en killing i dess moders mjölk (tillaga kött med mjölk), 2 Mosebok 23:19.

93.     Förbud mot att ingå förbund med de sju nationerna (infödda i Kenáan) eller med en avgudadyrkare, 2 Mosebok 23:32.

94.     Förbud mot att låta en avgudadyrkare bosätta sig i Israels land, 2 Mosebok 23:33.

95.     Påbud om att bygga ett tempel (eller tabernakel), 2 Mosebok 25:8.

96.     Förbud mot att dra ut stångarna ur ringarna på arken, 2 Mosebok 25:15.

97.     Påbud om att frambära ansiktsbröden (lechem ha-panim) och rökelsen (ketoret), 2 Mosebok 25:30.

98.     Påbud om att tända ljusstaken i helgedomen, 2 Mosebok 27:21.

99.     Påbud för prästerna att sätta på sig kläderna (när de tjänar i templet), 2 Mosebok 28:4.

100.  Påbud för prästerna att bröstskölden inte får säras från efoden, 2 Mosebok 28:28.

101.  Förbud mot att ta sönder översteprästens kåpa (meil), 2 Mosebok 28:32.

102.  Påbud om att äta syndoffersköttet (chatat) och skuldoffersköttet (asham), 2 Mosebok 29:33.

103.  Påbud om att bränna rökelse, 2 Mosebok 30:7.

104.  Förbud mot att bränna eller offra något annat på guldaltaret, 2 Mosebok 30:9.

105.  Påbud att ge en halv shekel (silversikel) varje år, 2 Mosebok 30:13.

106.  Påbud för en kohén att tvätta sina fötter och händer när han tjänstgör i helgedomen, 2 Mosebok 30:19-20.

107.  Påbud att smörja varje Kohén Gadol (övestepräst) och varje kung i Israel med smörjelseoljan, 2 Mosebok 30:25.

108.  Förbud mot att en främmande smörjer sin kropp med smörjelseoljan, 2 Mosebok 30:32.

109.  Förbud mot att tillverka en smörjelseolja enligt det recept som fastställts i Torahn, 2 Mosebok 30:32.

110.  Förbud mot att tillverka en rökelse enligt det recept som fastställts i Torahn, 2 Mosebok 30:37.

111.  Förbud mot att äta eller dricka ett offer som getts till en avgud, 2 Mosebok 34:12, 15.

112.  Påbud att låta Israels land vila vart sjunde år, 2 Mosebok 34:21.

113.  Förbud mot att äta en killing som blivit kokad i sin moders mjölk (äta kött med mjölk), 2 Mosebok 34:26.

114.  Förbud för domstolen att utföra dödsdomar på sabbaten, 2 Mosebok 35:3.

115.  Påbud om att offra uppstigandeoffer [olah] enligt Torahns regler, 3 Mosebok 1:3.

116.  Påbud om att offra matoffer [minchah] enligt Torahns regler, 3 Mosebok 2:1.

117.  Förbud mot att offra surdeg och honung på altaret, 3 Mosebok 2:11.

118.  Förbud mot att offra något offer utan salt, 3 Mosebok 2:13.

119.  Påbud om att salta offren, 3 Mosebok 2:13.

120.  Påbud om att högsta domstolen [Sanhedrín] skall frambära ett offer när den har utfärdat ett felaktigt halachiskt beslut, 3 Mosebok 4:13.

121.  Påbud om att offra ett syndoffer [chatat] när en individ av misstag begår ett brott som leder till att han blir straffad med karet, 3 Mosebok 4:27.

122.  Påbud om att vara vittne inför en domstol, 3 Mosebok 5:1.

123.  Påbud om att frambära ett offer av varierande värde [korbán oleh vejored] i visa specifika fall, 3 Mosebok 5:1.

124.  Förbud mot att helt ta bort en fågels huvud när den offras som syndoffer [chatat], 3 Mosebok 5:8.

125.  Förbud mot att hälla olivolja på en syndares matoffer [minchat choteh], 3 Mosebok 5:11.

126.  Förbud mot att lägga rökelse på en syndares matoffer [minchat choteh], 3 Mosebok 5:11.

127.  Påbud om att betala fulla värdet samt femtedelen när en individ har ätit upp eller använt mat eller något av de andra avskilda föremålen, 3 Mosebok 5:15.

128.  Påbud om att offra skuldoffret för vissa speciella fall av tvivelaktiga överträdelser [asham taluj], 3 Mosebok 5:17-18.

129.  Påbud om att offra skuldoffer för vissa speciella fall av klar överträdelse [asham vadaj], 3 Mosebok 6:2 (5:21 heb.).

130.                                    Påbud om att lämna tillbaka det som stulits, 3 Mosebok 6:4 (5:23 heb.).

131.  Påbud om att dagligen ta bort askan från altaret, 3 Mosebok 6:10 (6:3).

132.  Påbud om att dagligen tända eld på altaret, 3 Mosebok 6:13 (6:6).

133.  Förbud mot att släcka elden på altaret, 3 Mosebok 6:13 (6:6).

134.  Påbud om att äta resten av matoffren [menachot], 3 Mosebok 6:16 (6:9).

135.  Förbud mot att tillreda resten av matoffren som chamets (något som jäst), 3 Mosebok 6:17 (6:10).

136.  Påbud för översteprästen om att offra matoffer två gånger om dagen, 3 Mosebok 6:20 (6:13).

137.  Förbud mot att äta av ett matoffer som tillhör en präst, 3 Mosebok 6:23 (6:16).

138.  Påbud för prästerna om att offra syndoffer [chatat], 3 Mosebok 6:25 (6:18).

139.  Förbud mot att äta av ett syndoffer [chatat] vars blod blivit stänkt på det inre altaret, inne i helgedomen, 3 Mosebok 6:30 (6:23).

140.  Påbud för prästerna om att offra skuldoffret [asham] enligt de regler som Torahn satt upp, 3 Mosebok 7:1.

141.  Påbud för prästerna om att offra fridsoffer [shelamim] enligt de regler som Torahn satt upp, 3 Mosebok 7:1-2.

142.  Förbud mot att lämna kött från tackoffret [todah] till morgonen, 3 Mosebok 7:15.

143.  Påbud om att bränna upp resterna av offren, 3 Mosebok 7:17.

144.  Förbud mot att äta ett offer som anses som pigul [som offrats med ett syfte som gör att det blir diskvalificerat], 3 Mosebok 7:18.

145.  Förbud mot att äta ett avskilt offer som blivit orent, 3 Mosebok 7:19.

146.  Påbud om att bränna ett avskilt offer som blivit orent, 3 Mosebok 7:19.

147.  Förbud mot att äta det fett som omger inälvorna [chélev], 3 Mosebok 7:23.

148.  Förbud mot att äta blod från ett landdjur eller en fågel, 3 Mosebok 7:26.

149.  Förbud för prästerna att gå in i templet med långt hår, 3 Mosebok 10:6.

150.  Förbud för prästerna att gå in i templet med sönderrivna kläder, 3 Mosebok 10:6.

151.  Förbud för prästerna att lämna mötestältet under offertjänsten, 3 Mosebok 10: 7.

152.  Förbud för prästerna att gå in berusade i templet, och förbud för vem det vara må att utfärda ett domslut under samma påverkan, 3 Mosebok 10:9.

153.  Påbud om att undersöka djuren för att se om de har de kännetecken som gör att de är kasher, 3 Mosebok 11:2-3.

154.  Förbud mot att äta ett djur som inte är kasher, 3 Mosebok 11:4-7.

155.  Påbud om att undersöka fiskarna för att se om de har de kännetecken som gör att de är kasher, 3 Mosebok 11:9.

156.  Förbud mot att äta fiskar som inte är kasher, 3 Mosebok 11: 11.

157.  Förbud mot att äta fåglar som inte är kasher, 3 Mosebok 11:13.

158.  Påbud om att undersöka gräshopporna för att se om de har de kännetecken som gör att de är kasher, 3 Mosebok 11:21.

159.  Påbud om orenhet (tumah) hos de åtta djur som rör sig (sherets) på marken och som blivit beskrivna i Torahn, 3 Mosebok 11:29.

160.  Påbud om att skydda sig från drycker och maträtter som är orena (tamé), 3 Mosebok 11:34.

161.  Påbud om ett djur vars hals inte blivit skuren (nevelah), 3 Mosebok 11:39.

162.  Förbud mot att äta ett djur som rör sig (sherets) på marken, 3 Mosebok 11:41.

163.  Förbud mot att äta små insekter i frön och frukter, 3 Mosebok 11:42.

164.  Förbud mot att äta orena djur som vattnet vimlar av, 3 Mosebok 11:43.

165.  Förbud mot att äta insekter som uppkommit när mat eller andra saker förmultnat eller ruttnat, 3 Mosebok 11:44.

166.  Påbud om en kvinnas rituella orenhet efter att ha fött barn, 3 Mosebok 12:2, 5.

167.  Förbud mot att äta av ett offer när man är oren, 3 Mosebok 12:4.

168.  Påbud för en kvinna att offra efter att ha fött barn, 3 Mosebok 12:6.

169.  Påbud om orenheten hos en som fått åkomman tsaraat (metsorah), 3 Mosebok 13:2.

170.  Förbud mot att klippa håret på ett angripet område på en som har nétek (oren flint), 3 Mosebok 13:33.

171.  Påbud om att riva sönder kläderna på en person som har tsaraat eller någon annan form av orenhet, 3 Mosebok 13:45.

172.  Påbud om tsaraat på kläder, 3 Mosebok 13:47.

173.  Påbud om att reningen från åkomman tsaráat bör göras med vissa speciella komponenter, 3 Mosebok 14:2.

174.  Påbud för den som haft tsaráat (den som är metsorá) om att raka hela sin kropp den sjunde dagen av sin rening, 3 Mosebok 14:9.

175.  Påbud om att doppa sig i en mikveh när man är i ett stadium av orenhet, 3 Mosebok 14:9.

176.  Påbud för den som fick åkomman tsaráat (den som är metsorá) att frambära ett offer till att slutföra sin rening, 3 Mosebok 14:10.

177.  Påbud om att förklara orent ett hus som blivit påverkat av tsaráat, 3 Mosebok 14:35.

178.  Påbud om att en man med flytning från sitt sexuella organ (zav) är oren, 3 Mosebok 15:2-3.

179.  Påbud för den som haft flytning från sitt sexuella organ (zav) att frambära ett offer efter att ha blivit botad, 3 Mosebok 15:13-14.

180.  Påbud om att en man som får sädesuttömning är oren, 3 Mosebok 15:16.

181.  Påbud om att en kvinna med menstruationsflöde är oren, 3 Mosebok 15:19.

182.  Påbud om att en kvinna med flytning (zavah) är oren, 3 Mosebok 15:25.

183.  Påbud för en kvinna med flytning (zavah) att frambära ett offer efter att ha blivit botad från sin flytning, 3 Mosebok 15:28-29.

184.  Förbud för kohanim (präster) att gå in i helgedomen när som helst, 3 Mosebok 16:2.

185.  Påbud att frambära offer under Yom Kippur-dagen, 3 Mosebok 16:3.

186.  Förbud mot att slakta ett offer utanför templets förgård, 3 Mosebok 17:3-4.

187.  Påbud om att täcka över blodet efter att ett djur blivit slaktat, 3 Mosebok 17:13.

188.  Förbud mot att njuta köttsligt av en kvinna som är en ervah (”förbjuden kvinna”), 3 Mosebok 18:6.

189.  Förbud mot att blotta sin faders nakenhet, 3 Mosebok 18:7.

190.  Förbud mott att blotta sin moders nakenhet, 3 Mosebok 18:7.

191.  Förbud mot att ha sexuella relationer med sin fars hustru trots att det inte är ens moder, 3 Mosebok 18:8.

192.  Förbud mot att blotta sin systers nakenhet, 3 Mosebok 18:9.

193.  Förbud mot att ha sexuella relationer med sin sondotter, 3 Mosebok 18:10.

194.  Förbud mot att ha sexuella relationer med sin dotterdotter, 3 Mosebok 18:10.

195.  Förbud mot att ha sexuella relationer med sin dotter, 3 Mosebok 18:10.

196.  Förbud mot att ha sexuella relationer med sin fars dotter, 3 Mosebok 18:11.

197.  Förbud mot att ha sexuella relationer med sin faster, 3 Mosebok 18:12.

198.  Förbud mot att ha sexuella relationer med sin moster, 3 Mosebok 18:13.

199.  Förbud mot att ha sexuella relationer med sin farbror, 3 Mosebok 18:14.

200.  Förbud mot att ha sexuella relationer med sin farbrors hustru, 3 Mosebok 18:14.

201.  Förbud mot att ha sexuella relationer med sin svärdotter, 3 Mosebok 18:15.

202.  Förbud mot att ha sexuella relationer med sin brors hustru, 3 Mosebok 18:16.

203.  Förbud mot att ha sexuella relationer med en kvinna och hennes dotter, 3 Mosebok 18:17.

204.  Förbud mot att ha sexuella relationer med en kvinna och hennes sons dotter, 3 Mosebok 18:17.

205.  Förbud mot att ha sexuella relationer med en kvinna och hennes dotterdotter, 3 Mosebok 18:17.

206.  Förbud mot att ha sexuella relationer med två systrar när båda lever, 3 Mosebok 18:18.

207.  Förbud mot att ha sexuella relationer med en kvinna när hon har sin månadsrening (niddah), 3 Mosebok 18:19.

208.  Förbud mot att ge sin son till Molech, 3 Mosebok 18:21.

209.  Förbud mot att ha homosexuella relationer, 3 Mosebok 18:22.

210.  Förbud för en man att ha sexuella relationer med djur, 3 Mosebok 18:23.

211.  Förbud för en kvinna att ha sexuella relationer med djur, 3 Mosebok 18:23.

212.  Påbud om att frukta moder och fader, 3 Mosebok 19:3.

213.  Förbud mot att vända sig till en avgud i tanke eller ord, 3 Mosebok 19:4.

214.  Förbud mot att tillverka en avgud till sig själv eller till andra, 3 Mosebok 19:4.

215.  Förbud mot att äta köttresterna från ett offer, 3 Mosebok 19:6-8.

216.  Påbud om att lämna hörnen [peá] på jordbrukslanden oskördade för den fattiges skull, 3 Mosebok 19:10.

217.  Förbud mot att skörda ett land ända ut till hörnen [peá], 3 Mosebok 19:9.

218.  Påbud om att lämna kvar de ax som faller [léket] till den fattige när man håller på att skörda, 3 Mosebok 19:10.

219.  Förbud mot att plocka upp de ax som faller [léket] när man håller på att skörda, 3 Mosebok 19:9.

220.  Påbud om att lämna oskördad en del av vingården för den fattiges skull, 3 Mosebok 19:10.

221.  Förbud mot att skörda hela vingårdens frukt, 3 Mosebok 19:10.

222.  Påbud om att lämna de vindruvor som faller [péret] till den fattige när man håller på att skörda, 3 Mosebok 19:10.

223.  Förbud mot att plocka upp de vindruvor som fallit [péret] när man håller på att skörda, 3 Mosebok 19:10.

224.  Förbud mot att stjäla, 3 Mosebok 19:11.

225.  Förbud mot att vägra att ge tillbaka till ägaren ett föremål som man har lagt beslag på, 3 Mosebok 19:11.

226.  Förbud mot att svära över ett falskt vittnesbörd om ett värdeföremål, 3 Mosebok 19:11.

227.  Förbud mot att svära falskt, 3 Mosebok 19:12.

228.  Förbud mot att ha kvar ett föremål som tillhör en annan, 3 Mosebok 19:13.

229.  Förbud mot att råna [stjäla med våld], 3 Mosebok 19:13.

230.  Förbud mot att kvarhålla en arbetares lön, 3 Mosebok 19:13.

231.  Förbud mot att förbanna en medmänniska, man eller kvinna, 3 Mosebok 19:14.

232.  Förbud mot att ge ett dåligt råd så att någon tar ett felaktigt steg, 3 Mosebok 19:14.

233.  Förbud för en domare mot att förvränga rätten, 3 Mosebok 19:15.

234.  Förbud för en domare mot att hedra en framstående person under en rättegång, 3 Mosebok 19:15.

235.  Påbud för en domare att döma rätt, 3 Mosebok 19:15.

236.  Förbud mot att tala illa om en medmänniska, 3 Mosebok 19:16.

237.  Förbud mot att inte hjälpa en medmänniska som befinner sig i fara, 3 Mosebok 19:16.

238.  Förbud mot att hata sin israelitiska broder, 3 Mosebok 19:17.

239.  Påbud om att tillrättavisa en israelit när han handlar felaktigt, 3 Mosebok 19:17.

240.  Förbud mot att skämma ut en medmänniska, 3 Mosebok 19:1 7.

241.  Förbud mot att hämnas, 3 Mosebok 19:18.

242.  Förbud mot att hysa agg, 3 Mosebok 19:18.

243.  Påbud om att älska sin nästa, 3 Mosebok 19:18.

244.  Förbud mot att korsa två djur från olika arter, 3 Mosebok 19:19.

245.  Förbud mot att så två olika slags säd tillsammans, 3 Mosebok 19:19.

246.  Förbud mot att äta frukt från träd under dess tre första år, 3 Mosebok 19:23.

247.  Påbud om frukten från ett träd under dess fjärde år, 3 Mosebok 19:23-24.

248.  Förbud mot att äta eller dricka som en frossare och en fyllebult, 3 Mosebok 19:26.

249.  Förbud mot att bry sig om teckentydare, 3 Mosebok 19:26.

250.  Förbud mot att göra förutsägelser genom spådom, 3 Mosebok 19:26.

251.  Förbud mot att raka kanterna av huvudhåret, 3 Mosebok 19:27.

252.  Förbud mot att raka kanterna av skägget, 3 Mosebok 19:27.

253.  Förbud mot att tatuera sig, 3 Mosebok 19:28.

254.  Påbud om att vörda helgedomen, 3 Mosebok 19:24.

255.  Förbud mot att praktisera andebesvärjelse genom ov [medium], 3 Mosebok 19:31.

256.  Förbud mot att praktisera spiritism genom jidoní [medium], 3 Mosebok 19:31.

257.  Påbud om att hedra de visa, 3 Mosebok 19:32.

258.  Förbud mot att luras med någon typ av mått, 3 Mosebok 19:35.

259.  Påbud om att vågar, vikter och mått skall vara exakta, 3 Mosebok 19:36.

260.  Förbud mot att förbanna far eller mor, 3 Mosebok 20:9.

261.  Påbud för domstolen [beit din] att bränna upp en person som förtjänar det, 3 Mosebok 20:14.

262.  Förbud mot att följa amoréernas [hedningarnas] seder, 3 Mosebok 20:23.

263.  Förbud för en normal kohen att orena sig genom de avlidna, utom genom de medlemmar av hans familj som Torahn specificerar, 3 Mosebok 21:1.

264.  Påbud för en normal kohen att orena sig genom de medlemmar av hans familj som Torahn specificerar, och för en Israel att sörja för en nära släkting, 3 Mosebok 21:3.

265.  Förbud för en kohen, som är oren under en dag, att tjänstgöra i helgedomen innan solnedgången, 3 Mosebok 21:6.

266.  Förbud för en kohen att gifta sig med en otillåten kvinna, 3 Mosebok 21:7.

267.  Förbud för en kohen att gifta sig med en vanärad kvinna, 3 Mosebok 21:7.

268.  Förbud för en kohen att gifta sig med en frånskild kvinna, 3 Mosebok 21:7.

269.  Påbud om att avskilja översteprästen Aharons avkomlingar, 3 Mosebok 21:8.

270.  Förbud för en Kohén Gadol (överstepräst) att gå in under ett tak där en avliden befinner sig, 3 Mosebok 21:11.

271.  Förbud för en Kohén Gadol (överstepräst) att orena sig genom vilken avliden som helst, 3 Mosebok 21:11.

272.  Påbud för en Kohén Gadol (överstepräst) att enbart ta till hustru en jungfru, 3 Mosebok 21:13.

273.  Förbud för en Kohén Gadol (överstepräst) att gifta sig med en änka, 3 Mosebok 21:14.

274.  Förbud för en Kohén Gadol (överstepräst) att ha sexuella relationer med en änka, 3 Mosebok 21:15.

275.  Förbud för en kohen som har ett kroppslyte att tjänstgöra i helgedomen, 3 Mosebok 21:17.

276.  Förbud för en kohen som har ett tillfälligt kroppslyte att tjänstgöra i helgedomen, 3 Mosebok 21:21.

277.  Förbud för en kohen som har ett kroppslyte att gå in i templet, 3 Mosebok 21:23.

278.  Förbud för en kohen som är oren att tjänstgöra i templet, 3 Mosebok 22:2.

279.  Förbud för en kohen som är oren att äta av de avskilda livsmedlen (trumah), 3 Mosebok 22:4.

280.  Förbud för någon som inte är kohen att äta av de avskilda livsmedlen (trumah), 3 Mosebok 22:10.

281.  Förbud för en temporär eller permanent slav till en kohén att äta de avskilda livsmedlen (trumah), 3 Mosebok 22:10.

282.  Förbud för en oomskuren att äta de avskilda livsmedlen (trumah), (här saknas en uttrycklig källa; det förstås genom kal vachómer).

283.  Förbud för en skändad kvinna att äta avskilda livsmedel, 3 Mosebok 22:12.

284.  Förbud mot att äta livsmedel innan man avsatt den avskilda delen (trumah) och tiondet (maaser), 3 Mosebok 22:15.

285.  Förbud mot att avskilja djur med lyte till att offras, 3 Mosebok 22:20.

286.  Påbud om att ett offerdjur måste vara fysiskt intakt, 3 Mosebok 22:21.

287.  Förbud mot att skada ett avskilt djur, 3 Mosebok 22:21.

288.  Förbud mot att stänka blod från ett djur med lyte på altaret, 3 Mosebok 22:22.

289.  Förbud mot att slakta ett djur med lyte till att offras, 3 Mosebok 22:22.

290.  Förbud mot att bränna upp emurim (de tillägnade delarna) av ett djur med lyte på altaret, 3 Mosebok 22:22.

291.  Förbud mot att kastrera en levande varelse, 3 Mosebok 22:24.

292.  Förbud mot att frambära ett skadat offer som givits av en hedning, 3 Mosebok 22:25.

293.  Påbud om att ett djur som skall offras skall vara minst åtta dagar gammalt, 3 Mosebok 22:27.

294.  Förbud mot att slakta ett djur och dess unge på samma dag, 3 Mosebok 22:28.

295.  Förbud mot att skända Namnet, 3 Mosebok 22:32.

296.  Påbud om att avskilja Namnet, 3 Mosebok 22:32.

297.  Påbud om att vila på första dagen i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:7.

298.  Förbud mot att utföra arbeten under första dagen i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:7.

299.  Påbud om att frambära offer under de sju dagarna i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:8.

300.  Påbud om att vila på sjunde dagen i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:8.

301.  Förbud mot att utföra arbeten på sjunde dagen i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:8.

302.  Påbud om att frambära omer-offret på andra dagen i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:10-11.

303.  Förbud mot att äta bröd från den nya skörden ända till den 16 Nissan, 3 Mosebok 23:14.

304.  Förbud mot att äta rostade ax (kalí) från den nya skörden ända till den 16 Nissan, 3 Mosebok 23:14.

305.  Förbud mot att äta stora ax (carmel) ända tills den 16 Nissan slutar, 3 Mosebok 23:14.

306.  Påbud om att räkna omer, 3 Mosebok 23:15.

307.  Påbud om att ge ett offer av det nya vetet på Shavuot, 3 Mosebok 23:16.

308.  Påbud om att vila på Shavuot, 3 Mosebok 23:21.

309.  Förbud mot att utföra arbeten på Shavuot, 3 Mosebok 23:15-16.

310.  Påbud om att vila på Yom Teruá, 3 Mosebok 23:24.

311.  Förbud mot att utföra arbeten på Yom Teruá, 3 Mosebok 23:24-25.

312.  Påbud om att frambära Musaf-offret på Yom Teruá, 3 Mosebok 23:24-25.

313.  Påbud om att fasta den 10 Tishrí, 3 Mosebok 23:27.

314.  Påbud om att frambära Musaf-offret den 10 Tishrí, 3 Mosebok 23:27.

315.  Förbud mot att utföra arbeten den 10 Tishrí, 3 Mosebok 23:27.

316.  Förbud mot att äta och dricka den 10 Tishrí, 3 Mosebok 23:29.

317.  Påbud om att vila den 10 Tishrí, 3 Mosebok 23:32.

318.  Påbud om att vila den första dagen i Sukot, 3 Mosebok 23:35.

319.  Förbud mot att utföra arbeten den första dagen i Sukot, 3 Mosebok 23:34-35.

320.  Påbud om att frambära Musaf-offret alla dagar under Sukot, 3 Mosebok 23:36.

321.  Påbud om att vila den åttonde dagen i Suckot, 3 Mosebok 23:36.

322.  Påbud om att frambära Musaf-offret den åttonde dagen i Suckot (Sheminí Atséret), 3 Mosebok 23:36.

323.  Förbud mot att utföra arbeten den åttonde dagen i Suckot, 3 Mosebok 23:36.

324.  Påbud om att ta lulav (en gren från en dadelpalm) första dagen i Suckot, 3 Mosebok 23:40.

325.  Påbud om att bo i en suckah (hydda) de sju dagarna i Sukot, 3 Mosebok 23:42.

326.  Förbud mot att bruka jorden under det sjunde året, 3 Mosebok 25:4.

327.  Förbud mot att utföra arbete på träden under det sjunde året, 3 Mosebok 25:4.

328.  Förbud mot att skörda det som växer upp spontant under det sjunde året, 3 Mosebok 25:5.

329.  Förbud mot att plocka in trädfrukter under det sjunde året på samma sätt som man gör under alla de andra åren, 3 Mosebok 25:5.

330.  Påbud om att räkna sju gånger sju år, 3 Mosebok 25:8.

331.  Påbud om att blåsa i shofar den 10 Tishrí under jubelåret, 3 Mosebok 25:9-10.

332.  Påbud om att avskilja jubelåret, 3 Mosebok 25:10.

333.  Förbud mot att bruka jorden under jubelåret, 3 Mosebok 25:11.

334.  Förbud mot att skörda markens gröda som växer upp spontant under jubelåret, 3 Mosebok 25:5.

335.  Förbud mot att skära av trädens frukter under jubelåret på samma sätt som man skär av dem under de andra åren, 3 Mosebok 25:5.

336.  Påbud om att skipa rätt mellan säljare och köpare, 3 Mosebok 25:14.

337.  Förbud mot att bedra någon när man köper eller säljer, 3 Mosebok 25:14.

338.  Förbud mot att förödmjuka en israelit med ord, 3 Mosebok 25:17.

339.  Förbud mot att sälja för alltid en del av Israels Land, 3 Mosebok 25:23.

340.  Påbud om att lämna tillbaka mark till dess ursprungliga ägare under jubelåret, 3 Mosebok 25:24.

341.  Påbud om att återlösa en ärvd tomt i en stad med murar under ett år, 3 Mosebok 25:29.

342.  Förbud mot att ändra status på mark som tillhör leviternas städer, 3 Mosebok 25:34.

343.  Förbud mot att ta ränta på utlånade pengar, 3 Mosebok 25:37.

344.  Förbud mot att en israelitisk tjänare får göra samma typ av arbete som en hednisk slav, 3 Mosebok 25:39.

345.  Förbud mot att sälja en israelitisk tjänare på en plats där man säljer slavar, 3 Mosebok 25:42.

346.  Förbud mot att låta en israelitisk tjänare göra ett förkrossande arbete, 3 Mosebok 25:43.

347.  Påbud om att behålla en hednisk slav, 3 Mosebok 25:46.

348.  Förbud mot att låta en hedning göra så att en israelitisk tjänare får utföra ett förkrossande arbete, 3 Mosebok 25:53.

349.  Förbud mot att falla ner på inlagd sten, 3 Mosebok 26:1.

350.  Bud om att den som gjort ett löfte om att överlåta värderingen av hans själ bör ge den summa som fastställs, 3 Mosebok 27:2.

351.  Förbud mot att byta ut djur som är utsedda som offer, 3 Mosebok 27:10.

352.  Bud om att båda djur blir avskilda om man byter ut ett offerdjur mot ett annat, 3 Mosebok 27:10.

353.  Bud om att den som gjort ett löfte om att överlåta värderingen av ett djur bör ge den summa som prästen fastställer, 3 Mosebok 27:11-12.

354.  Bud om att den som gjort ett löfte om att överlåta värderingen av ett hus bör ge den summa som prästen fastställer plus en femtedel, om han önskar återlösa den, 3 Mosebok 27:14.

355.  Bud om att den som gjort ett löfte om att överlåta värderingen av en mark bör ge den summa som prästen fastställer, 3 Mosebok 27:16.

356.  Förbud mot att byta djur som avskilts, mellan olika offer, 3 Mosebok 27:26.

357.  Bud om att det som är förklarat som cherem (förbjuden ägodel) bör överlåtas till prästen, 3 Mosebok 27:28.

358.  Förbud mot att sälja en mark som förklarats som cherem, den måste överlåtas till prästen, 3 Mosebok 27:28.

359.  Förbud mot att återlösa en mark som blivit cherem-förklarad, 3 Mosebok 27:28.

360.  Bud om att varje år ge tionde av tillåtna husdjur, 3 Mosebok 27:32.

361.  Förbud mot att sälja tiondet av de tillåtna husdjuren, det måste ätas i Jerushalajim, 3 Mosebok 27:33.

362.  Påbud om att separera den som är rituellt oren från shechinah-lägret, 4 Mosebok 5:2.

363.  Förbud mot den rituellt orene att gå in på något område av helgedomen, 4 Mosebok 5:3.

364.  Påbud om att bekänna synderna, 4 Mosebok 5:6-7.

365.  Påbud om en kvinna som blir misstänkt för äktenskapsbrott [sotah], 4 Mosebok 5:12, 15.

366.  Förbud mot att hälla olja på offret från kvinnan som blivit misstänkt för äktenskapsbrott [sotah], 4 Mosebok 5:15.

367.  Förbud mot att lägga rökelse på offret från kvinnan som blivit misstänkt för äktenskapsbrott [sotah], 4 Mosebok 5:15.

368.  Förbud för en nasir att dricka vin eller någon annan dryck som kommer från vinet, 4 Mosebok 6:3.

369.  Förbud för en nasir att äta färska vindruvor, 4 Mosebok 6:3.

370.  Förbud för en nasir att äta russin, 4 Mosebok 6:3.

371.  Förbud för en nasir att äta vindruvskärnor, 4 Mosebok 6:4.

372.  Förbud för en nasir att äta vindruvsskal, 4 Mosebok 6:4.

373.  Förbud för en nasir att raka någon del av kroppen så länge han är nasir, 4 Mosebok 6:4.

374.  Påbud för en nasir att låta håret växa så länge han är nasir, 4 Mosebok 6:5.

375.  Förbud för en nasir att gå in där det finns ett lik, 4 Mosebok 6:6.

376.  Förbud för en nasir att bli oren genom ett lik eller någon annan källa till orenhet, 4 Mosebok 6:7.

377.  Påbud för en nasir att raka sig och bära fram sitt offer efter sin nasirtid, 4 Mosebok 6:13.

378.  Påbud för prästerna att välsigna alla dagar, 4 Mosebok 6:23.

379.  Påbud om att bära arken på axlarna, 4 Mosebok 7:9.

380.  Påbud om att den som inte kunde offra det Pesach-offret den 14 nissan skall göra det den 14 ijar, 4 Mosebok 9:11.

381.  Påbud om att äta det andra Pesach-offret med matsah och bittra örter, 4 Mosebok 9:11.

382.  Förbud mot att låta kött från det andra Pesach-offret vara kvar till nästa dag, 4 Mosebok 9:12.

383.  Förbud mot att slå sönder benen på det andra Pesach-offret, 4 Mosebok 9:12.

384.  Påbud om att stöta i trumpeterna i helgedomen och under krig, 4 Mosebok 10:9.

385.  Påbud om att avskilja en del av degen (challah), 4 Mosebok 15:20.

386.  Påbud om att sätta tsitsit på plagg med fyra hörn, 4 Mosebok 15:38.

387.  Förbud mot att följa efter hjärtat och ögonen, 4 Mosebok 15:39.

388.  Påbud om att ta hand om mötestältet, 4 Mosebok 18:4.

389.  Förbud för prästerna mot att utföra leviternas tjänst och för leviterna mot att utföra prästernas tjänst, 4 Mosebok 18:3.

390.  Förbud för den som inte är kohen att gå in i Helgedomen, 4 Mosebok 18:4.

391.  Förbud mot att missköta uppgiften vid Helgedomen och vid Altaret, 4 Mosebok 18:5.

392.  Påbud om att återlösa en förstfödd son, 4 Mosebok 18:15.

393.  Förbud mot att återlösa ett rent boskapsdjur, 4 Mosebok 18:15.

394.  Påbud för leviterna om att tjänstgöra i Helgedomen, 4 Mosebok 18:23.

395.  Påbud om att ge tionde till leviterna, 4 Mosebok 18:24.

396.  Påbud för leviterna om att ge tionde på det mottagna tiondet, 4 Mosebok 18:26.

397.  Påbud om den röda kvigan (parah adumah), 4 Mosebok 19:2.

398.  Påbud om orenhet som orsakats av ett lik, 4 Mosebok 19:14.

399.  Påbud om vatten som blandats med askan av den röda kvigan som orenar den rene och renar den orene, 4 Mosebok 19:19.

400.  Påbud om arvslagar, 4 Mosebok 27:8-9.

401.  Påbud om att dagligen frambära det ständiga offret (tamid), 4 Mosebok 28:2-3.

402.  Påbud om att frambära musaf-offret på sabbat, 4 Mosebok 28:9.

403.  Påbud om att frambära musaf-offret på nymånadshögtiden, 4 Mosebok 28:11.

404.  Påbud om att frambära musaf-offret på shavuot, 4 Mosebok 28:26.

405.  Påbud om att frambära musaf-offret på yom teruah, 4 Mosebok 29:1.

406.  Påbud om att upphäva eder eller löften, 4 Mosebok 30:3

407.  Förbud mot att inte uppfylla ett ord när man ger en ed eller ett löfte, 4 Mosebok 30:3

408.  Påbud om att ge leviterna städer att bosätta sig i samt fristäder, 4 Mosebok 35:2.

409.  Förbud mot att avrätta någon som är skyldig innan han blivit dömd i en domstol, 4 Mosebok 35:12.

410.  Påbud för domstolen att se till att en dråpare tar sig till en fristad, och ett påbud för dråparen att ta sig dit, 4 Mosebok 35:25.

411.  Förbud mot att ett vittne i ett mordfall deltar i rättegången, förutom att vara ett vittne, 4 Mosebok 35:30.

412.  Förbud mot att ta lösepenning för en mördare, 4 Mosebok 35:31.

413.  Förbud mot att ta lösepenning från en som dräpt av misstag så att han kan bo utanför fristaden, 4 Mosebok 35:32.

414.  Förbud mot att utnämna en domare som inte är expert i Torahn, trots att han känner till andra vetenskapsgrenar, 5 Mosebok 1:17.

415.  Förbud för en domare att frukta en ond människa i en rättegång, 5 Mosebok 1:17.

416.  Påbud om Elohims singularitet, 5 Mosebok 6:4.

417.  Påbud om att älska Elohim, 5 Mosebok 6:5.

418.  Påbud om att studera Torah, 5 Mosebok 6:7.

419.  Påbud om att läsa Shemà-bönen på morgonen och på kvällen, 5 Mosebok 6:4.

420.  Påbud om att ta på sig tefilin på armen, 5 Mosebok 6:8.

421.  Påbud om att ta på sig tefilin på huvudet, 5 Mosebok 6:8.

422.  Påbud om att sätta mezuzah på dörren, 5 Mosebok 6:9.

423.  Påbud om att förinta Kenaans sju folk, 5 Mosebok 7:2.

424.  Förbud mot att ha begärelse till det som tillhör nästan, 5 Mosebok 5:21(18 heb.).

425.  Förbud mot att pröva en sann profet för mycket, 5 Mosebok 7:16.

426.  Förbud mot att ge nåd till en avgudadyrkare, 5 Mosebok 7:2.

427.  Förbud mot att gifta sig med en avgudadyrkare, 5 Mosebok 7:3.

428.  Påbud om att välsigna Elohim för maten, 5 Mosebok 8:10.

429.  Påbud om att älska den som konverterat, 5 Mosebok 10:19.

430.  Påbud om att frukta Elohim, 5 Mosebok 10:20.

431.  Påbud om att be till Elohim, 5 Mosebok 10:20.

432.  Påbud om att förena sig med och hålla fast vid dem som är kunniga i Torah, 5 Mosebok 10:20.

433.  Påbud om att svära i Elohims Namn för dem som behöver svära en ed, 5 Mosebok  10:20.

434.  Förbud mot att dra nytta av en avguds utsmyckning, 5 Mosebok 7:25.

435.  Förbud mot att lägga till sina ägodelar något föremål, som används i avgudadyrkan, för att få ut vinning av det, 5 Mosebok 7:26.

436.  Påbud om att förstöra alla avgudabilder och alla dem som tjänar dem, 5 Mosebok 12:2.

437.  Påbud om att ge ett obligatoriskt offer eller ett frivilligt offer under den första följande högtid man kan närvara vid, 5 Mosebok 12:5-6.

438.  Påbud om att frambära alla offer i helgedomen och ingen annan stans, 5 Mosebok 12:14.

439.  Påbud om att återlösa avskilda djur som blivit skadade på något sätt, 5 Mosebok 12:15.

440.  Påbud om att skära halsen av djuren, 5 Mosebok 12:21.

441.  Påbud om att utifrån Israels land föra offren till templet, 5 Mosebok 12:26.

442.  Påbud om att utfråga vittnen noggrant, 5 Mosebok 13:15.

443.  Påbud om att bränna upp en stad som praktiserar avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:17.

444.  Påbud om att undersöka en fågel för att den skall kunna ätas, 5 Mosebok 14:11.

445.  Påbud om att ge det andra tiondet (maaser shení), 5 Mosebok 14:22.

446.  Påbud om att ge tionde till den fattige i stället för det andra tiondet under det tredje året, 5 Mosebok 14:28.

447.  Påbud om att pressa en hedning så att han betalar sin skuld, 5 Mosebok 15:3.

448.  Påbud om att efterskänka en skuld när det sjunde året kommer (shmitah), 5 Mosebok 15:3.

449.  Påbud om att ge allmosor (tsedakah), 5 Mosebok 15:8.

450.  Påbud om att ge extra ersättning till en judisk tjänare när han blir frikänd, 5 Mosebok 15:14.

451.  Påbud om att glädja sig under högtiderna, 5 Mosebok 16:14.

452.  Påbud om att träda fram i helgedomen under högtiderna, 5 Mosebok 16:16.

453.  Förbud mot att sudda ut sakrala böcker eller Elohims Namn, samt att förstöra avskilda platser, 5 Mosebok 12:4.

454.  Förbud mot att offra utanför templet, 5 Mosebok 12:13.

455.  Förbud mot att äta det andra tiondet (maaser shení) av säd utanför Jerushalajim, 5 Mosebok 12:17.

456.  Förbud mot att förtära det andra tiondet av vinet utanför Jerushalajim, 5 Mosebok 12:17.

457.  Förbud mot att förtära det andra tiondet av oljan utanför Jerushalajim, 5 Mosebok 12:17.

458.  Förbud mot att äta ett förstfött felfritt djur utanför Jerushalajim, 5 Mosebok 12:17.

459.  Förbud mot att äta ett syndoffer (chatat) eller ett skuldoffer (asham) utanför templet, 5 Mosebok 12:17.

460.  Förbud mot att äta köttet från ett uppstigandeoffer (olah), 5 Mosebok 12:17.

461.  Förbud mot att äta kött från offer som har en lägre nivå av avskildhet (kodashim kalim) innan dess blod blivit stänkt, 5 Mosebok 12:17.

462.  Förbud för prästerna att äta av förstlingsfrukterna (bikurim) innan de ställts fram i templets förgård (azarah), 5 Mosebok 12:17.

463.  Förbud mot att överge leviterna genom att inte ge dem gåvor, 5 Mosebok 12:19.

464.  Förbud mot att äta en lem från ett levande djur, 5 Mosebok 12:23.

465.  Förbud mot att lägga något till Torahns bud, 5 Mosebok 12:32 (heb 13:1).

466.  Förbud mot att ta bort något från Torahns bud, 5 Mosebok 12:32 (13:1).

467.  Förbud mot att lyssna till den som profeterar i avgudadyrkans namn, 5 Mosebok 13:3 (4).

468.  Förbud mot att älska den som uppmanar till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:8 (9).

469.  Förbud mot att inte hata den som uppmanar till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:8 (9).

470.  Förbud mot att rädda den som uppmanar till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:8 (9).

471.  Förbud för den som blivit uppmanad till avgudadyrkan att tala förmånligt för den som uppmanat till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:8 (9).

472.  Förbud för den som blivit uppmanad till avgudadyrkan att inte tala mot den som uppmanat till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:8 (9).

473.  Förbud mot att uppmana någon till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:11 (12).

474.  Förbud mot att återuppbygga en stad som praktiserat avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:16 (17).

475.  Förbud mot att dra nytta av välståndet i en stad som praktiserat avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:17 (18).

476.  Förbud mot att skära i kroppen som en avgudadyrkare, 5 Mosebok 14:1.

477.  Förbud mot att rycka av sig håret som sorgetecken, 5 Mosebok 14:1.

478.  Förbud mot att äta av offerdjur som blivit underkänt, 5 Mosebok 14:3.

479.  Förbud mot att äta gräshoppor som inte är kasher och andra bevingade insekter, 5 Mosebok 14:19.

480.  Förbud mot att äta alla självdöda djur, 5 Mosebok 14:21.

481.  Förbud mot att be om att få tillbaka ett lån när det sjunde året (shmitah) infallit, 5 Mosebok 15:3.

482.  Förbud mot att låta bli att ge en fattig det han behöver, 5 Mosebok 15:7.

483.  Förbud mot att låta bli att låna ut pengar på grund av det sjunde året (shmitah), 5 Mosebok 15:9.

484.  Förbud mot att låta en judisk tjänare gå med tomma händer när han blir frisläppt, 5 Mosebok 15:14.

485.  Förbud mot att låta avskilda djur arbeta, 5 Mosebok 15:19.

486.  Förbud mot att klippa avskilda djur, 5 Mosebok 15:19.

487.  Förbud mot att äta jästa substanser (chamets) efter middagen på pesach-afton, 5 Mosebok 16:3.

488.  Förbud mot att lämna något av högtidsoffret (chagigah) under pesach till den tredje dagen, 5 Mosebok 16:4.

489.  Förbud mot att offra pesach-offret på ett eget altare, 5 Mosebok 16:5.

490.  Förbud mot att åka till Jerushalajim under en högtid utan att ha med sig ett offerdjur, 5 Mosebok 16:16.

491.  Påbud om att utnämna domare och poliser i varje judiskt samhälle, 5 Mosebok 16:18.

492.  Påbud om att alltid lyda sanhedrin, 5 Mosebok 17:10.

493.  Påbud om att utnämna en kung över Israel, 5 Mosebok 17:15.

494.  Påbud för kungen om att skriva en Torahrulle (Sefer Torah) för sig själv, mer än andra judar, 5 Mosebok 17:18.

495.  Påbud om att ge prästen bogen, käkstyckena och magen av ett offer, 5 Mosebok 18:3.

496.  Påbud om att ge trumah gedolah, 5 Mosebok 18:4.

497.  Påbud om att ge prästen det första av ullen, 5 Mosebok 18:4.

498.  Påbud för prästerna att turas om i tjänstgöringen i templet, och tillsammans under högtiderna, 5 Mosebok 18:6-8.

499.  Påbud om att lyssna till alla profeter som inte ändrar på Torahns bud, 5 Mosebok 18:15.

500.  Påbud om att utnämna sex fristäder, 5 Mosebok 19:3.

501.  Påbud om att göra med sammansvärjande vittnen (edim zomemim) i enlighet med det som de hade sammansvurit för att göra mot någon annan, 5 Mosebok 19:19.

502.  Påbud om att smörja en kohen för krig, 5 Mosebok 20:5-7.

503.  Påbud om att handla i ett eventuellt krig enligt det som Torahn stadgar, 5 Mosebok 20:10.

504.  Påbud om att hugga halsen av en kviga i en vildvuxen dal, 5 Mosebok 21:4.

505.  Förbud mot att plantera träd i templet, 5 Mosebok 16:21.

506.  Förbud mot att resa upp en avgudastod, 5 Mosebok 16:22.

507.  Förbud mot att offra ett djur med tillfälligt lyte, 5 Mosebok 17:1.

508.  Förbud mot att vara olydig mot sanhedrin, 5 Mosebok 17:11.

509.  Förbud mot att tillsätta en kung som inte är jude, 5 Mosebok 17:15.

510.  Förbud för en kung att skaffa för många hästar, 5 Mosebok 17:16.

511.  Förbud mot att någon gång bosätta sig i Mitsrajim, 5 Mosebok 17:16.

512.  Förbud för kungen att ha för många fruar, 5 Mosebok 17:17.

513.  Förbud för kungen att samla för mycket guld och silver, utan bara det som han behöver, 5 Mosebok 17:17.

514.  Förbud för leviterna att äga territoriell mark i Israels Land, 5 Mosebok 18:1.

515.  Förbud för Levis stam att ta krigsbyte när de intar Israels Land, 5 Mosebok 18:1.

516.  Förbud mot att praktisera spådom, 5 Mosebok 18:10.

517.  Förbud mot att praktisera häxeri, 5 Mosebok 18:10.

518.  Förbud mot att anställa trollkarlar, 5 Mosebok 18:10-11.

519.  Förbud mot att söka råd hos en Ov-spiritist, 5 Mosebok 18:10-11.

520.  Förbud mot att söka råd hos en Jidoní-spiritist, 5 Mosebok 18:10-11.

521.  Förbud mot att söka råd hos en död, 5 Mosebok 18:10-11.

522.  Förbud mot att profetera falskt, 5 Mosebok 18:20.

523.  Förbud mot att profetera i en avguds namn, 5 Mosebok 18:20.

524.  Förbud mot att låta bli att avrätta en falsk profet och att frukta för honom, 5 Mosebok 18:22.

525.  Förbud mot att flytta på råmärken som finns mellan egen mark och någon annans, 5 Mosebok 19:14.

526.  Förbud mot att döma med ett enda vittne, 5 Mosebok 19:15.

527.  Förbud mot att ha förbarmande med en person som orsakar monetära skador, 5 Mosebok 19:21.

528.  Förbud mot att frukta fienden i striden, 5 Mosebok 20:1.

529.  Förbud mot att låta Kenáans invånare leva, 5 Mosebok 20:16.

530.  Förbud mot att i krig hugga ner träden runt en stad, 5 Mosebok 20:19.

531.  Förbud mot att tröska eller plantera i en vildvuxen dal där en kviga blivit halshuggen, 5 Mosebok 21:4.

532.  Påbud om kvinnan som tagits till fånga i krig (jéfat tóar), 5 Mosebok 21:11.

533.  Påbud om att hänga upp den som domstolen (beit din) dömt till döden, 5 Mosebok 21:22.

534.  Påbud om att begrava den som hängts upp samt alla andra, 5 Mosebok 21:23.

535.  Påbud om att ge tillbaka det borttappade till ägaren, 5 Mosebok 22:1.

536.  Påbud om att hjälpa sin nästa när han behöver lasta ett djur eller en människa, 5 Mosebok 23:4.

537.  Påbud om att skrämma bort en fågelmamma från boet, 5 Mosebok 22:7.

538.  Påbud om att sätta upp ett staket på taket, 5 Mosebok 22:8.

539.  Påbud om att gifta sig med en kvinna i enlighet med bestämmelserna i Torahn, 5 Mosebok 22:13.

540.  Påbud om att en förtalad hustru skall förbli hos sin make för alltid, 5 Mosebok 22:19.

541.  Påbud för domstolen (beit din) om att stena den som blivit dömd att avrättas på det sättet, 5 Mosebok 22:24.

542.  Påbud för en som begått våldtäkt om att gifta sig med den våldtäkta kvinnan, 5 Mosebok 22:29.

543.  Påbud om att utse en plats i (krigs)lägret där man kan utföra sina fysiska behov, 5 Mosebok 23:12(13).

544.  Påbud om att ha en spade i lägret för att kunna täcka över sina fysiska behov, 5 Mosebok 23:13(14).

545.  Påbud om att ta ränta av en hedning man lånat ut pengar till, 5 Mosebok 23:20(21).

546.  Påbud om att uppfylla ett löfte eller en ed, 5 Mosebok 23:23(24).

547.  Påbud om att låta en arbetare äta vissa saker när han arbetar, 5 Mosebok 23:24(25).

548.  Påbud om att skilja sig från hustrun med ett skilsmässodokument, 5 Mosebok 24:1.

549.  Påbud för en brudgum om att glädja sin hustru under det första äktenskapsåret, 5 Mosebok 24:5.

550.  Påbud om att lämna tillbaka till ägaren ett pantsatt föremål om han behöver det, 5 Mosebok 24:13.

551.  Påbud om att betala en arbetare på rätt dag, 5 Mosebok 24:15.

552.  Påbud om att överge kvarglömda kärvar, 5 Mosebok 24:19.

553.  Påbud om att ge piskslag till den som förtjänar det, 5 Mosebok 25:2.

554.  Påbud om en svågers ansvar, 5 Mosebok 25:5.

555.  Påbud om chalitsah, 5 Mosebok 25:9.

556.  Påbud om att rädda den som förföljs av en mördare, 5 Mosebok 25:12.

557.  Påbud om att komma ihåg det som Amalek gjorde när vi lämnade Mitsrajim, 5 Mosebok 24:20.

558.  Påbud om att utrota Amaleks ättlingar, 5 Mosebok 25:18.

559.  Förbud mot att sälja kvinnan som tagits till fånga i krig [jefat tóar], 5 Mosebok 21:14.

560.  Förbud mot att låta kvinnan som tagits till fånga i krig [jefat tóar] tjäna som slavinna efter att man haft intima relationer med henne, 5 Mosebok 21:14.

561.  Förbud mot att låta en kropp hänga uppe hela natten, 5 Mosebok 21:23.

562.  Förbud mot att inte bry sig om ett förlorat föremål, 5 Mosebok 22:3.

563.  Förbud mot att låta bli att hjälpa sin nästas djur när det befinner sig under sin börda, 5 Mosebok 23:4.

564.  Förbud för en kvinna att klä sig i manskläder, 5 Mosebok 22:5.

565.  Förbud för en man att klä sig i kvinnokläder, 5 Mosebok 22:5.

566.  Förbud mot att ta en fågelmamma tillsammans med ungarna, 5 Mosebok 22:6.

567.  Förbud mot att lämna föremål som kan skada, 5 Mosebok 22:8.

568.  Förbud mot att så olika typer av frö på samma plats, 5 Mosebok 22:9.

569.  Förbud mot att äta blandningar av olika sorters frö som såddes tillsammans, 5 Mosebok 22:9.

570.  Förbud mot att låta två olika djur utföra samma arbete, 5 Mosebok 22:10.

571.  Förbud mot att klä på sig kläder som innehåller lin och ull tillsammans, 5 Mosebok 22:11.

572.  Förbud för en man att skilja sin från en kvinna som han förtalat, 5 Mosebok 22:19.

573.  Förbud mot att straffa den som tvingats till att begå en överträdelse, 5 Mosebok 22:26.

574.  Förbud för en som våldtagit en kvinna att skilja sig från henne, 5 Mosebok 22:29.

575.  Förbud för en man som har skadade könsorgan att gifta sig med en judinna, 5 Mosebok 23:1(2).

576.  Förbud för en mamzer att gifta sig med en judinna, 5 Mosebok 23:2(3).

577.  Förbud för en judinna att gifta sig med en ammonit eller moavit, 5 Mosebok 23:3(4).

578.  Förbud mot att stifta fred med ammoniterna och moaviterna, 5 Mosebok 23:6(7).

579.  Förbud mot att hindra äktenskap med ättlingar till Esav när det gått två generationer, om de konverterat, 5 Mosebok 23:7-8(8-9).

580.  Förbud att hindra ett äktenskap med mitsrierna (egyptierna) efter tre generationer, om de konverterat, 5 Mosebok 23:7(8).

581.  Förbud mot att gå in i leviternas lägerområde i orent tillstånd, 5 Mosebok 23:10(11).

582.  Förbud mot att skicka tillbaka en slav som flytt till Israels land från sin ägare utanför landet, 5 Mosebok 23:15(16).

583.  Förbud mot att plåga en slav som flytt från sin ägare till Israels land, 5 Mosebok 23:16(17).

584.  Förbud för en kvinna att ha äktenskapliga relationer utanför äktenskapet, 5 Mosebok 23:17(18).

585.  Förbud mot att offra lönen som en lösaktig kvinna eller man fått för sin tjänst, 5 Mosebok 23:18(19).

586.  Förbud mot att ta ränta på ett lån till en jude, 5 Mosebok 23:19(20).

587.  Förbud mot att dröja med att ge ett offer som lovats eller som är frivilligt, 5 Mosebok 23:21(22).

588.  Förbud för en arbetare att ta mer än vad han behöver äta, 5 Mosebok 23:24(25).

589.  Förbud för en arbetare att äta under arbetstid, 5 Mosebok 23:25(26).

590.  Förbud mot att gifta sig med sin förra fru efter att hon gift sig med en annan, 5 Mosebok 24:4.

591.  Förbud mot att låta en brudgum vara borta från sitt hem under lång tid under första äktenskapsåret, 5 Mosebok 24:5.

592.  Förbud mot att ta föremål som är nödvändiga till matlagning som pant, 5 Mosebok 24:6.

593.  Förbud mot att ta bort tecken på tsaráat, 5 Mosebok 24:8.

594.  Förbud mot att ta ett föremål som pant genom våld, 5 Mosebok 24:10.

595.  Förbud mot att behålla ett pantsatt föremål om ägaren behöver det, 5 Mosebok 24:12.

596.  Förbud mot att låta en nära släkting vara vittne, 5 Mosebok 24:16.

597.  Förbud mot att vränga rätten till förmån för en föräldralös eller en änka, 5 Mosebok 24:17.

598.  Förbud mot att ta pant från en änka, 5 Mosebok 24:17.

599.  Förbud mot att hämta en bortglömd kärve, 5 Mosebok 24:19.

600.  Förbud mot att ge för många slag till den som dömts till att piskas, 5 Mosebok 25:39.

601.  Förbud mot att sätta munkorg på ett djur när det arbetar, 5 Mosebok 25:4.

602.  Förbud för en kvinna som är jebamah att gifta sig med någon som inte är jebam, 5 Mosebok 25:5.

603.  Förbud mot att ha förbarmande med den som förföljer en annan för att döda honom, 5 Mosebok 25:12.

604.  Förbud mot att ha felaktiga vikter, 5 Mosebok 25:13.

605.  Förbud mot att glömma vad Amalek gjorde mot oss, 5 Mosebok 25:19.

606.  Bud om att göra ett uttalande över förstlingsfrukterna (bikurim), 5 Mosebok 26:5.

607.  Bud om att göra ett uttalande över tiondet (maaser), 5 Mosebok 26:13.

608.  Bud om att bete sig som Elohim, 5 Mosebok 28:9.

609.  Förbud mot att äta det andra tiondet (maaser shení) under sorgetid, 5 Mosebok 26:14.

610.  Förbud mot att äta det andra tiondet när man är oren, 5 Mosebok 26:14.

611.  Förbud mot att lägga pengarna från det andra tiondet på annat än mat och dryck, 5 Mosebok 26:14.

612.  Påbud om att samla hela folket och se till att det lyssnar på Torahn (hakhel), 5 Mosebok 31:12.

613.  Påbud om att skriva en Torah-rulle (Sefer Torah), 5 Mosebok 31:19.

 

Omkring 290 bud gäller icke-judar som blivit inympade

=>
20

Ämne: Ledarskap

Nyckelord:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?