Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Är MFS så lagiska som de vill framstå?

Jag skall visa på en logik i MFS lära som jag inte fått medhåll av MFS på, men som jag själv tycker är tydlig. Den logiken kommer att visa på att MFS är mindre lagiska (de har sju bud som leder till straffdom) än vad Svenska kyrkan traditionellt har ansett (de har ju haft tio bud).

På MFS:s sommarkonferens undervisades det om sju bud som kallas de noakitiska buden. Jag utgår från att det är ett vedertaget judiskt begrepp och en judisk lära. Dessa noakistiska bud gäller för samtliga av Noas efterkommande, människor såväl som djur som gått ut ur arken. (1 Mos 9:1-17) Som ni ser nedan så är det några bud som saknas jämfört med 10 Guds bud. Bland annat så finns det ingenting om sabbaten.


”Detta är tecknet för det förbund
jag instiftar mellan mig och er …”

MFS:s orförande Stig-Åke Gerdvall skrev i en bloggpost häromdagen om de noakitiska buden:

Den rabbinska judendomens “sheva mitzvot” (de sju noalagarna) är “frälsningsvägen” för ickejudar, enligt denna typ av judendom. Det är en falsk frälsningsväg vid sidan om Yeshua som vi absolut inte stöder.

Men sheva mitzvot är bra lagar för hednanationerna, eftersom det leder till gudsfruktan och ordning, men för den som inympats i Israels folk genom tron på Messias, gäller fler bud.

De noakistiska buden som de presenterades på MFS:

1. Tron på en gud – ingen avgudadyrkan.

2. Respektera Gud – inte häda hans namn.

3. Respektera människoliv – inte mörda.

4. Respektera familjen – inte begå omoraliska sexuella handlingar.

5. Respektera andras rättigheter – inte stjäla.

6. Skapa ett rättssystem.

7. Respektera alla varelser – inte äta levande djur eller vara grym mot dem.

Detta är de bud som enligt MFS gäller för alla människor oavsett vilken tro eller religion de anser sig ha. Jag tror nog också att det kan vara svårt att ha några invändningar mot något av dessa bud. Eller är det någon som känner sig manad att kritisera även dessa?

Enligt den undervisning som hölls på MFS:s sommarkonferens av Ketriel Blad så gäller vissa av de 613 buden som vi tog upp i förra bloggposten bara för översteprästen. Några färre gäller för prästerna. Ytterligare något antal mindre gäller för leviterna. Därefter så återstår ett antal bud som är till för judarna. Slutligen så har MFS tagit fram en lista på ca 290 bud som de anser gäller även för hedningarna. Ju högre upp i denna ovan beskrivna hirarki man kommer desto mer avskild  — eller helig — är man.

Så här är hierarkin enligt MFS:

1. Översteprästen

2. Prästerna

3. Leviterna

4. Judar och Efraimiter

5. De inympade

6. Noakiterna

Idag finns det både frälsta och ickefrälsta människor i de fyra översta nivåerna. Jag tror vi kan vara överens om det (även om vi inte skulle vilja gradera olika människors helighet)? Bland de inympade finns det bara frälsta människor, annars så skulle de inte vara inympade utan istället ”degraderas” till att bli noakiter, som då inte är frälsta. Så är det nog. Jag har för tillfället inga större invändningar mot det resonemanget.

Men, och det är nu det blir intressant, enligt Ketriel Blad skall alla judar bli frälsta. ”Alla! Alla! Alla!” Det betyder att alla judar tar emot nåden precis som vi gör som räknar oss som inympade. Ingen blir alltså frälst genom laggärningar. Om vi då kikar på de olika nivåerna som har olika många bud att hålla så skulle det se ut så här vid den kommande domen:

1. Översteprästen – ALLA BLIR FRÄLSTA AV NÅD

2. Prästerna – ALLA BLIR FRÄLSTA AV NÅD

3. Leviterna – ALLA BLIR FRÄLSTA AV NÅD

4. Judar och Efraimiter – ALLA BLIR FRÄLSTA AV NÅD

5. De inympade – ALLA BLIR FRÄLSTA AV NÅD

6. Noakiterna – En stark väckelse gör att enormt många noakiter blir frälsta och inympade

Fantastiskt va? Och då skall vi också se vilka straffdomar som skall avkunnas.

Kan någon straffdom avkunnas mot översteprästen om han är frälst av nåd? Nix!

Kan någon straff avkunnas möt prästerna om alla präster är frälsta av nåd? Nix!

Kan någon straffdom avkunnas mot leviterna om alla leviter är frälsta av nåd? Nix!

Kan någon straffdom förkunnas mot judarna och efraimiterna om alla judar och efraimiter är frälsta av nåd? Nix!

Kan någon straffdom avkunnas mot de inympade om alla inympade är frälsta av nåd? Nix!

Vilka lagar kan det då utdömmas straffdomar av? Ingen av de 613 buden kommer med detta resonemang att leda till en fällande dom, endast de noakitiska. Eftersom alla blir frälsta av nåd utom noakiter så kommer inga fällande domar att avkunnas från de 613 buden om inte det budet också går att inordna under de noakitiska.

Ja, men om en inympad inte längre är frälst då? Tja, då är han ju i bokstavlig mening inte inympad längre utan degraderas till en noakit. Och om en noakit blir frälst så blir också han frälst av nåd.

Vi kan alltså se att enligt MFS:s logik så blir det ingen straffdom som avkunnas för något annat bud än de noakitiska och då bara för dem som inte tagit emot nåden. Jag tror nog att MFS kommer att ha invändningar mot mitt resonemang. Det ser jag framemot, för det behövs nog förklaras lite här och där. Men för egen del så har jag inga större invändningar emot att slutresultatet skull bli så som jag visat. Därför kan jag stämma in i Paulus rader …

Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. (Rom 8:1)

 

=>
20

Ämne: Ledarskap

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?