Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Hedin reder ut om Charta Oecumenica

Sten-Gunnar Hedin reder ut begreppen kring det omdiskuterade dokumentet Charta Oecumenica. Vi som trott att Hedin i teorin bundit upp armarna på pingströrelsens evangelisationsmöjligheter får sansa oss och ändra vår bild något. Sten-Gunnar Hedin känner inte till en enda pingstförsamling som antagit dokumentet. Han poängterar också tydligt att Pingst – fria församlingar i samverkan inte alls kan fatta beslut över den lokala församlingen. En del av detta är självklarheter för vissa, men inte för andra. Jag själv har nog trott att dokumentet varit mer bindande än det är.


Sten-Gunnar Hedin
har rett ut frågan om
Charta Oecumenica
för Haggaj.

När Sten-Gunnar Hedin för några dagar sedan klargjorde för mig i en diskussion på ”Föreståndarens reflektioner” (han vill inte kalla sidan för sin blogg), att Charta Oecumenica inte har antagits av Pingst FFS, och att det inte heller finns på dagordningen att göra detta, så insåg jag att jag dragit en del förhastade slutsatser. Därför har jag bett Sten-Gunnar att hjälpa mig att reda ut vilken status detta dokument har i Pingströrelsen.

Haggaj: Sten-Gunnar, kan vi till att börja med slå fast att Pingst FFS inte har skrivit under eller antagit Charta Oecumenica som något man förbundit sig att förhålla sig till?

Sten-Gunnar: Ja, du har tolkat mig rätt. Om någon församling antagit Charta Eucemenica för sitt lokala arbete så är det inget jag känner till. Så vill jag passa på påpeka att jag inte någonsin förkortar vårt namn. I namnet, Pingst – fria församlingar i samverkan, ligger en programförklaring som är värd att säga ofta. Det är också förklaringen till att Pingst centralt inte kan fatta beslut över den lokala församlingen och det är där som ett sådant dokument kan behövas och där kan det användas helt eller delvis utan att något bindande beslut behöver fattas.

Haggaj: På vilket sätt har då Charta Oecumenica någon praktisk betydelse för Pingströrelsen? Enligt SKR:s hemsida så skall Charta Oecumenica ändå kopplas samman med de verksamheter som kyrkorna tillsammans valt att bedriva.

Sten-Gunnar: Jag rekommenderar gärna församlingsledningar och pastorer som lever i miljöer där många nya svenskar med annan kyrkotradition lever att ta del av dokumentet. Använda det som är tillämpbart och se Charta Oeucumenica som en slags ”verktygslåda”. I ett mångkulturellt samhälle som vårt är det värdefullt med goda råd. Vi lever nu på många håll i Sverige med så många nya härliga Jesusbekännare – men med helt andra traditioner än våra.

Haggaj: När det står att ”Vi förbinder oss … ” i Charta Oecumenica, vilka gäller då detta löfte? Har inte Pingst FFS genom sitt medlemskap i SKR ändå en viss förpliktelse att förhålla sig till Charta Oecumenica som god medlem i SKR?

Sten- Gunnar: Det varje medlemskyrka/samfund i Sveriges Kristna Råd tagit ställning till dess stadgar och målbeskrivning. Det finns en mängd olika skrivningar och dokument som är framtagna för att vara medlemskyrkorna/samfunden till hjälp men där det står varje kyrka/samfund fritt att använda det eller avstå. Charta Oecumenica är ett sådant dokument.

Det är ju inte alla kyrkotraditioner som accepterar det som för en pingstvän är självklart – och omvänt, därför finns denna självklara frihet att använda eller avstå.

Begreppet ”vi förbinder oss…”, tycker jag personligen hade kunnat formuleras annorlunda, men nu står det så. Och, egentligen tycker jag väl inte att det är nog stor fråga, för var och en som i vardagslivet eller i det ekumeniska samarbetet möter andra kristna är det väl självklart att man uppför sig respektfullt. I varje fall läser jag dokumentets rekommendationer just så.

Haggaj: Vi skeptiker till Charta Oecumenica kan andas ut en aning. Pingströrelsen har fortfarande full handlingsfrihet trots medlemskapet i SKR. Jag vill också tacka Sten-Gunnar för att han hjälpt mig att reda ut begreppen. Och en ursäkt från min sida för beskyllningar om att ha sålt ut Pingst kan väl vara på sin plats.

 

 

=>
20

Ämne: Ledarskap

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?