Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

17640 dagar

Om Jesus kommer tillbaka på Feast of Trumpets 2015 så skulle vi behöva lite fler tecken på det än några sol- och månförmörkelser som infaller på Herrens högtider. Därför skall vi nu räkna på kapitlet om de sjuttio årsveckorna i Daniels kapitel nio.


Israeliska soldater under sexdagarskriget.

Detta skall du veta och besinna: från det att ordet utgick om att Jerusalem skall återställas och uppbyggas, till dess att den som är smord till furste kommer, skall det gå sju veckor. (Dan 9:25)

De sjuttio årsveckorna har ofta varit ett verktyg för dem som sökt föklara hur saker skall ske i ändens tid. De består av först sju veckor som skulle gå efter det att ordet gått ut om att Jerusalem skulle återställas. Sedan följer ytterligare sextiotvå veckor. Den sjuttionde har ofta varit föremål för olika spekulationer. Men vi skall nu enbart koncentrera oss på de första sju veckorna som skulle gå efter att ordet gått ut om Jerusalems återställse.

Samtidigt som jag skriver detta lyssnar jag på Barry och Batya Segals CD Sh´ma Yisrael, som inleds med en ljuddokumentär där man hör radiokommunikationen från soldaterna som intar Jerusalem 1967. Inspelningen är ett original från Israels Försvarsmakt. Man hör när styrkorna intar Tempelberget under sexdagarskriget 1967. Efter nästan tvåtusen år har Jerusalem åter kommit i judarnas händer.

Tempelberget är i våra händer, Tempelberget är i våra händer.

Alla styrkor! Eld upphör!

Klockan är 10.20, den 7 juni.

Just nu passerar vi Lejonporten.

Och vi är ute på gatan i solen igen.

Lejonporten. Vi är i Gamla Stan. Vi är i Gamla Stan.

Soldaterna står väldigt tätt intill muren.

Vi marscherar på Via Dolorosa nu.

Förstår du detta? … Den Gamla Stan, vi är åter tillbaka i Gamla Stan.

Al Aksa-moskén. Under mandatperioden kunde vi inte komma hit.

Ett ögonblick … Rakt fram är Klagomuren.

Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

Det är svårt att beskriva våra känslor.


Israeliska soldater vid Klagomuren den 7 juni 1967.

Se och lyssna på detta YouTube-klipp. http://www.youtube.com/watch?v=gE4O6g0Eig8

Om vi börjar beräkna våra siffror efter detta eld upphör, som officeren utropar under sexdagarskriget. Om vi börjar med att lägga ut sju veckor som skall gå efter det att ordet utgick. Dessa sju veckor skall gå innan den som är smord furste kommer.

Eftersom vi talar om årsveckor så blir sju årsveckor fyrtionio år. 7×7=49. Fyrtionio år i bibeln brukar följas av det femtionde som blir ett jubelår. Eftersom vi vet att den bibliska kalendern inte följer solen utan månen så består ett bibliskt år av 360 dagar istället för 365. Vi kan då räkna ut att fyrtionio år innehåller sjuttontusensexhundrafyrtio dagar. 49×360=17640. Men för att vi skall kunna ta med oss dessa 17640 dagar till den almanacka som vi är vana med, så får vi göra följande beräkning.

Eftersom det är den 7 juni som Jerusalem återintas så återstår det 23 dagar i juni 1967.

Juni 23
Juni 31
Aug 31
Sep 30
Okt 31
Nov 30
Dec 31

1967 = 207 dagar

1968 366

1969 365

1970 365

1971 365

1972 366

1973 365

1974 365

1975 365

1976 366

1977 365

1978 365

1979 365

1980 366

1981 365

1982 365

1983 365

1984 366

1985 365

1986 365

1987 365

1988 366

1989 365

1990 365

1991 365

1992 366

1993 365

1994 365

1995 365

1996 366

1997 365

1998 365

1999 365

2000 366

2001 365

2002 365

2003 365

2004 366

2005 365

2006 365

2007 365

2008 366

2009 365

2010 365

2011 365

2012 366

2013 365

2014 365

Efter 2014 har det gått 17374 dagar. Under 2015 räknar vi dagar per månad igen.

Jan 31
Feb 28
Mar 31
Apr 30
May 31
Jun 30
July 31
Aug 31

Efter augusti 2015 har det gått 243 dagar på 2015 och sammanlagt 17617 dagar av 17640.

Det fattas nu bara 23 dagar för att vi skall komma fram till 17640 och den dag då den som är smord furste kommer.

Det betyder att den smorde fursten kommer till Jerusalem den 23 september 2015 om vi skall räkna från dagen då Jerusalem efter nästan två tusen år åter kom i judarnas händer.

Den 23 september 2015 är Yom Kippur — Försoningsdagen. Tio dagar efter trumpethögtiden. Någon som tycker att Gud planerar dåligt? Tio dagar efter återkomsten på Oljeberget blir Jesus kung i Jerusalem! det blir tio dagar däremellan som bokstavligt kommer att skaka jorden.

Sedan kan det femtionde året — jubelåret —  börja!

Imorgon den 29 september är det den sista dagen på det judiska året 5775. Vi har nu exakt sju år fram till Trumpethögtiden 2015.

_____________________________________________________

Fler videos från kriget 1967:
http://www.youtube.com/watch?v=J0dT3hqmzGw
http://www.youtube.com/watch?v=tDrBlalAp0M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GCzOv5RGQJ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HB8WFEy9-mk&feature=related

(Eftersom de har åldersgräns så tror jag ni måste lägga upp ett konto hos YouTube.)

=>
20

Ämne: Våra Hebreiska rötter

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?