Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Klippan som ratades

”Petrus kommer på grund av den tro han har bekänt alltid att förbli kyrkans klippa, som aldrig kan skakas sönder.” Så kan man läsa i den Katolska Kyrkans Katekes 552. Det betyder att den som anses efträda Petrus är den som förblir kyrkans klippa. Denna apostoliksa succession ger sedan kyrkan dess struktur och överlämnas med sakramentala vigningar.


Sakramentala vigningar för den apostoliska successionen vidare. På
bilden ser vi Paulus VI, som vigdes 1963.

Men trodde Petrus själv att han var kyrkans klippa? Kan han ha tänkt så när Jesus talar om klippan i Matteus 16? För att få lite säkrare mark under fötterna i denna fråga behöver vi naturligtvis ställa oss frågan om detta med klippan var någonting nytt. Var tanken med klippan ny? Om tanken med klippan är ny så räcker det ju att studera frågan från Matteus 16 och framåt. Men om tanken med klippan inte är ny så behöver vi nog komma tilbaka.

Vi kan ju tänka på vad Petrus, som nog kunde Skriften rätt hyfsat, hade i tankarna när Jesus talade om klippan. Därför kan vi ju läsa de bibelställen som kan vara relevanta.

1 Mos 49:24
dock förbliver hans båge fast, och hans händer och armar spänstiga, genom dens händer, som är den Starke i Jakob, genom honom som är herden, Israels klippa 

5 Mos 32:3-4
Ty HERRENS namn vill jag förkunna; ja, given ära åt vår Gud. Vår klippa – ostraffliga äro hans gärningar, ty alla hans vägar äro rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

5 Mos 32:15
Då blev Jesurun fet och istadig; du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsnings klippa.

5 Mos 32:18
Din klippa, som hade fött dig, övergav du, du glömde Gud, som hade givit dig livet. 

5 Mos 32:30-31
Huru kunde en jaga tusen framför sig och två driva tiotusen på flykten, om icke deras klippa hade sålt dem, och om icke HERREN hade prisgivit dem? Ty de andras klippa är icke såsom vår klippa; våra fiender kunna själva döma därom.

1 Sam 2:2
Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud. 

2 Sam 22:2-3
Han sade: HERRE, du mitt bergfäste, min borg och min räddare, Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet!

Hab 1:12
Är du då icke till av ålder? Jo, HERRE, min Gud, min Helige, vi skola ej dö! HERRE, till en dom är det du har satt dem, och till en tuktan har du berett dem, du vår klippa.

2 Sam 22:32
Ty vem är Gud förutom HERREN, och vem är en klippa förutom vår Gud?

2 Sam 22:47
HERREN lever! Lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsnings klippa!

2 Sam 23.3
Israels Gud har så sagt, Israels klippa har så talat till mig: »Den som råder över människorna rätt, den som råder i Guds fruktan

Ps 18:3
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Ps 18:32
Ty vem är Gud förutom HERREN, och vem är en klippa utom vår Gud?

Ps 18:47
HERREN lever! Lovad vare min klippa, och upphöjd vare min frälsnings Gud!

Ps 19:15
Låt min muns tal täckas dig och mitt hjärtas tankar, HERRE, min klippa och min förlossare.

PS 28:1
Av David. Till dig, HERRE, ropar jag; min klippa, var icke stum mot mig. Ja, var icke tyst mot mig, så att jag bliver lik dem som fara ned i graven.

Ps 31:2-3
Till dig, HERRE, tager jag min tillflykt; låt mig aldrig komma på skam, befria mig genom din rättfärdighet. Böj ditt öra till mig, rädda mig snarligen; var mig en fast klippa, en bort till min frälsning.

Ps 42:10
Jag vill säga till Gud, min klippa: »Varför har du förgätit mig, varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender?»

Ps 62:2-3
Allenast hos Gud söker min själ sin ro; från honom kommer min frälsning. Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall ej mycket vackla.

Ps 62:6-7
Allenast i Gud må du hava din ro, min själ; ty från honom kommer mitt hopp. Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall icke vackla.

Ps 71:1-3
Till dig, HERRE, tager jag min tillflykt; låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet; böj ditt öra till mig och fräls mig. Var mig en klippa där jag får bo, och dit jag alltid kan fly, du som beskär mig frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg.


Var mig en klippa där jag får bo, och dit jag alltid kan fly.

Ps 78:35
De tänkte då på att Gud var deras klippa, och att Gud den Högste var deras förlossare

Ps 89:27
Han skall kalla mig så: ’Du min fader, min Gud och min frälsnings klippa.’

Ps 92:16
så för att de skola förkunna att HERREN är rättfärdig, min klippa, han i vilken orätt icke finnes.

Ps 94:22
Men HERREN bliver för mig en borg, min Gud bliver min tillflykts klippa

Ps 95:1
Kommen, låtom oss höja glädjerop till HERREN, jubel till vår frälsnings klippa.

Ps 144:1
Av David. Lovad vare HERREN, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida

Jes 17:10
Ty du har förgätit din frälsnings Gud, och du tänker icke på din fasta klippa. Därför planterar du ljuvliga planteringar och sätter i dem främmande vinträd.

Jes 26:4
Förtrösten då på HERREN till evig tid; ty HERREN, HERREN är en evig klippa.

Jes 30:29
Då skolen I sjunga såsom i en natt då man firar helig högtid, och edra hjärtan skola glädja sig, såsom när man under flöjters ljud tågar upp på HERRENS berg, upp till Israels klippa.

Jes 44:8
Finnes väl någon Gud förutom mig? Nej, ingen annan klippa finnes, jag vet av ingen.

Hab 1:12
Är du då icke till av ålder? Jo, HERRE, min Gud, min Helige, vi skola ej dö! HERRE, till en dom är det du har satt dem, och till en tuktan har du berett dem, du vår klippa.

Hmm … Det verkar som om Israel redan hade en klippa. Och att den är en lite mer stabil klippa än vad den apostoliksa successionen har. Var det verkligen ett uppköp att byta Israel mot kyrkan? Jag menar med tanke på att Klippan för Israel ser betydligt starkare och mer ostraffliga ut än det som den apostoliska successionen har presterat.

Och hur skulle Petrus ha tänkt nu då? Kan han ha trott att det var han som var klippan? Först säger alltså Petrus till Jesus att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Sedan skall man tolka det som om Jesus säger att Petrus är klippan. Nämen käranåndå …

Det måste ha blivit ett litet misstag här. Är det inte egentligen självklart vem av de två som är klippan? Nu när vi läst om klippan, vilka egenskaper den har och allt. Men vi kan ju läsa texten i Matteus:

Matt 16:13-20
Men när Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi, frågade han sina lärjungar och sade: »Vem säger folket Människosonen vara?» De svarade: »Somliga säga Johannes döparen, andra Elias, andra åter Jeremias eller en annan av profeterna.» Då frågade han dem: »Vem sägen då I mig vara?» Simon Petrus svarade och sade: »Du är Messias, den levande Gudens Son.» Då svarade Jesus och sade till honom: »Salig är du, Simon, Jonas’ son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen. Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga. Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.» Därefter förbjöd han lärjungarna att för någon säga att han var Messias.

Hm … men är inte Jesu avslöjande om att Petrus är klippan mycket större än att Jesus är Messias? Borde det inte ha varit viktigare för Jesus att förbjuda dem att säga Petrus är klippan? Jag menar att klippan är ju lika med Gud.

Det är ju tyngre att vara klippan än att vara Messias. ”Finnes väl någon Gud förutom mig? Nej, ingen annan klippa finnes, jag vet av ingen.” (Jes 44:8)

Nej, vi borde väl egentligen alla förstå. Klippan är densamma som den alltid har varit. Det kan vi ju inte ändra på. Annars är det ju ingen klippa. Klippan flyttar sig inte heller. Den ligger kvar där den ligger. Men det finns ju, som bekant, de som tror att klippan blivit flyttad.  Men Petrus själv är inte allas av den åsikten. Han vet var klippan ligger. Och han vet att han själv eller någon efterträdare till honom inte är klippan. Han säger själv att klippan ligger i Sion — Jerusalem alltså — och att de som inte bryr sig om Skriften kommer att få problem med det.

1 Petr 2:6-8
Det heter nämligen på ett ställe i skriften: »Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall icke komma på skam.» För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro »har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten», som är »en stötesten och en klippa till fall». Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem. 

Vi läser för säkerhets skull ursprungstexten i Jesaja för att se hur det egentligen ligger till med stenen i Sion.


”Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som
tror på den skall icke komma på skam.”

Jes 28:14-16
Hören därför HERRENS ord, I bespottare, I som råden över folket här i Jerusalem. Eftersom I sägen: »Vi hava slutit ett förbund med döden, med dödsriket hava vi ingått ett fördrag; om ock gisslet far fram likt en översvämmande flod, skall det icke nå oss, ty vi hava gjort lögnen till vår tillflykt och falskheten till vårt beskärm», därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly.

I den här texten kan vi se att Jesaja defenitivt inte vänder sig emot Israels folk. Nej det är bespottare, de folk som råder över Jerusalems folk som åsyftas. Stenen i Sion är inte ny. Nej den är välbeprövad och är en dyrbar och fast grundad. Den sitter där den sitter.

Vi har en klippa som ligger i Sion — Jerusalem. Den har de som byggt vidare förkastatat till förmån för en annan klippa. De stöter sig på klippan i Jerusalem. Så var det bestämt om dem. Klippan ratades till förmån för en annan klippa.


Kyrkans nuvarande klippa — Joseph Ratzinger — eller Benedictus XVI.

=>
20

Ämne: Ersättningsteologi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?