Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ulf Ekmans enhetssträvanden splittrar i Jönköping

Börjar Ulf Ekmans flörtande med Romersk Katolsk villfarelse splittra de egna?

Nu kommer rapporter från mer än en källa att Ulf Ekmans enhetssträvanden orsakat oro i de egna leden. Jag har länge undrat vilken trospastor som först vågar ta avstånd till Ekmans nya evangelium som innehåller en osalig blandning av framgångsteologi, personcentrering, Mariologi och mysticism.  Att pastor Ekman svängt 180 grader måste man vara både blind och döv för att inte märka.  Trots detta så forstätter Ekman att blåneka förändringen.  Istället skrivs tidigare utgåvor av Ekmans teologiska ståndpunkter (Doktriner) om, artiklar som är kritiska till Påvens enhetsträvanden kastas i glömskans hav.      

 Nu börjar det bubbla på flera platser.  Livets Ord börjar sakta men säkert förlora medlemmar över sin nya linje.  Här kommer rapporter att flera lämnat och fler tänker lämna som inte längre är ett med nya kursen mot Rom.  Någon av de samfundsoberoende bloggarna skriver snart mer om detta.

Stefan Salomonson tappar kontrollen?

I Livets Ord, Jönköping, har Pastor Stefan Salomonsson svårt att få med sig alla på Ekmans senaste nyck. Denna gång lär det inte bara vara gräsrötter som reagerar, utan personer långt upp i församlingens ledning.  Jag både anar och hoppas att dessa män och kvinnor börjat lyssna till den Helige Andes röst som börjar kalla Sitt folk. Inte till organiserad ekumenik. Inte till att underordna sig makthungriga predikanter.  Inte att böja sin nacke för någon människa. Utan att förbereda sig för sin brudgum till varje pris.  De kommer kalla oss motståndare till väckelse.  Motståndare till enhet, splittrare, upprorsmakare och slutligen heretiker.  Men, tack Fader att du reser upp ett folk som inte bryr sig om vad människor säger utan vad Anden säger till Församlingen.

 Ulf Ekman tuktar upprorsmakarna i Jönköpings Livets Ord (?)

Om jag fattat rätt befinner sig Ekman idag i Livets Ord, Jönköping för att tukta upprorsmakarna och se till att de omedelbart infinner sig i ledet som Livets Ordare tränats till.   För att visa lite välvilja kallar man till församlingsmöte där oroliga församlingsmedlemmar skall få ställa frågor om Ekmans nya linje.  Kör de samma modell som Livets Ord i Uppsala gjorde sist, blir det inga spontana frågor utan endast de som i förväg, skriftligen, godkänts av församlingsledningen…..

Väckelsebygder med latenta antikroppar mot villfarelse i Församlingen?

Kan det vara så att Smålänningarna inte är lika lättlurade som vi andra?  Småland har ändå haft sin beskärda del av Gudsmän och Gudskvinnor genom tiderna.  Kanske har de fler latenta antikroppar mot att acceptera Ulf Ekmans predikan om Maria som evig jungfru, oblater, pilgrimsfärder till Rom m.m. än vad Ekman trott?   Låt oss hoppas det. Låt oss hoppas att trosrörelsens medlemmar runt om i Sverige förstår att något inte står rätt till i stiftelsen Livets Ord.  Inte låter sig duperas av Ekmans charm och enastående retorik. Inte låter sig skrämmas av dolda hot utan med frimodighet och den Helige Andes smörjelse säger NEJ TACK till främmande eld på Guds altare.

 

Over and out

MyTwoCents

 
Hes 13:1  HERRENS ord kom till mig. Han sade:
Hes 13:2  ”Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord!
Hes 13:3  Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting!
Hes 13:4  Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel.
Hes 13:5  Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag.
Hes 13:6  De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: ”Så säger HERREN”. Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse.
Hes 13:7  Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: ”Så säger HERREN”, fastän jag inte hade talat något sådant?
Hes 13:8  Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN.
Hes 13:9  Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN.
Hes 13:10  Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: ”Allt står väl till”, trots att allt inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk,
Hes 13:11  därför skall du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar, ni skall falla, ja, en stormvind skall bryta lös!
Hes 13:12  Och se, när muren har fallit, skall man då inte säga till er: Var är nu vitkalkningen som ni strök på?
Hes 13:13  Därför säger Herren, HERREN så: Jag skall i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min förbittring låta ett slagregn komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs.
Hes 13:14  Jag skall riva ner muren som ni vitkalkade och jämna den med marken, så att grunden ligger bar. När den faller, skall ni gå under därinne. Och ni skall inse att jag är HERREN.
Hes 13:15  Jag skall tömma ut min vrede över muren och på dem som har vitkalkat den, och så skall jag säga till er: Muren finns inte mer och inte heller de som vitkalkat den,
Hes 13:16  de profeter i Israel som profeterade om Jerusalem och skådade syner att allt stod väl till, fast allt inte stod väl till, säger Herren, HERREN.

Tidigare poster om Nya Livets Ord:

Maria – Evigt förblivande ljungfru? (Andy)

Var går gränsen för enhet? (Pastor Per Westerberg)

Vad säger trosrörelsens predikanter och pastorer? (MyTwoCents)

Enhet på Romerska katolska kyrkans villkor (MyTwoCents)

Sann enhet och falsk ekumenik (MyTwoCents)

Med enkel biljett till Vatikanen (Aletheia Blogg & Tankesmedja)

Fakta om Östanbäck kloster & Livets Ord (Aletheia Blogg & Tankesmedja)

Sammanställning av Katolska Kyrkans villoläror (www.tidenstecken.se)

=>
20

Ämne: Nya Ekumeniken

Nyckelord: , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?