Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vilken Fiskelycka!!! -del 2

Jona plumsade i vattnet och blev uppslukad av en fisk någonstans i Medelhavet. Jesus menar att det är en berättelse som pekar på Honom och hans uppdrag.
Med tanke på symboliken av
fisk, så bör vi glada troende ute i hednanationerna ge det lite extra uppmärksamhet.

Det är tacksamt och härligt med Jesus, som inte bara kan tyda, utan även göra levande uppfyllelser av Orden.

happyfish

... men gladast var nog fisken.

 

 

 

Vi tar det från början:

Jona var på en båt. Gud sände en mäktig vind och det började storma. Jona somnade in och blev sedan väckt och kom åter upp på däck igen.

”Men HERREN sände en stark vind ut över havet, och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud, och de vräkte lasten överbord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn.” (Jona 4-5)

 

En riktig lyckans ost var fisken som slukade Jona. Ett riktigt kap måste det ha varit för honom. Fisken var den som gynnades mest positivt av dela grejen här.

 

Men Jona, som hamnade i plurret, gjorde det faktiskt av egen fri vilja för att stilla stormen. Det var inte på grund av arga gubbar i besättningen.

”Då svarade han[Jona] dem: ”Tag och kasta mig i havet, så skall havet bli lugnt.” (Jona 1:12)

 

Det hela gav ett sådant intryck på seglarna att de vände om och tillbad Gud.

”Och männen greps av stor fruktan för HERREN, och de offrade slaktoffer åt HERREN och avlade löften.” (Jona 1:16)

 

Visst har Jesus mer rätt än vad vi kan ana, när han säger att Jonaboken pekar på Hans verk och gärning?

 

Vi tar det igen:

HERREN sände en ”stark” vind. Ordet stark är ordet för stor och mäktig.

HERREN sände en stark ”vind”. Vind är samma ord som Ande.

…en våldsam storm…Ordet har sin rot i att bli våldsamt skakad

Att Jona betyder duva, är bara det intressant med tanke på symboliken lite senare i Bibeln.

 

När Gud sänder sin Ande till platser av olydnad för att utföra Sina verk och syften, stormar det alltid rejält och saker och ting kan komma skaka.

Vi minns att när Jesus, precis om Jona, frivilligt offrade sitt liv för andras, så stillades stormen.

Just som på de hedniska seglarnas vittnesbörd att detta var ett verk av Israels Gud, läser vi om den hedniska soldaten som förstår Guds verk efter jordbävningen/”stormen” som skakat Jerusalem när Jesus offrades.

”När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: ”Denne var verkligen Guds Son.” (Matt 17:54)

 

Vi läser även att det var efter det att Jesus somnat in och väckts upp, som de hedniska nationerna i större utsträckning förstod och vände om.

 

…på tal om ”duvan”.

Lite kort om det personliga planet för var och en här… innan vi tittar på en annan intressant sak….

Alltså, om vi går emot det Herren vill att vi skall göra, så slöar Guds Ande troligtvis till och lägger sig och vilar längst in i våra hjärtan…

Förmodligen stormar vår tillvaro rätt snart, på ett eller annat sätt.

Låt oss vara goda sjömän och väcka liv i den igen. Sen, likt huvudrollsinnehavaren i detta drama, frivilligt ”dö bort” från oss själva, våra egna motiv och bekvämligheter för att kasta oss i gapet på ”miraklet omfattande tre dagar och tre nätter”. Endast där får vi full pardon .

Innan vi återgår till att uträtta vårt kall, stämmer vi upp i samma kör som Jona, med följande konstaterande:

” Yeshua/Frälsningen är hos YHWH” (Jona 2:10)

 

Men mest lyckligt lottad var väl ändå firren.

Titta nu här, 2 Kungaboken 14:25.
” Han vann tillbaka Israels område från det ställe där vägen går till Hamat ända till Hedmarkshavet, enligt det ord som HERREN, Israels Gud, hade talat genom sin tjänare, profeten Jona, Amittajs son, från Gat-Hahefer.” (2 Kung 14:25)

 

Här ser vi att Jonas profetia rörde Israels hus.

Vi vet att Israels Hus är samma sak som Norra riket, Efraims Hhus och Josefs hus.

Israel var delat i två läger. Juda hus och Israels hus.

 

Eftersom ett av de mer betydande uppdragen Messias fått av sin Far är att skapa ett återupprättat och enat Gudsfolk, så är det extra spännande att läsa Bibeln med den förståelsen.

Ett citat av Jesus (när han står mitt ibland Juda hus, Judarna) som får en klarare bild är:

”Han[Jesus] svarade: ”Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus.” (Matt 15:24)

 

Tillbaka till Fisken

Jo, jag skrev att gladast kanske ändå var fisken…

Varför det?

Israels hus fick nämligen tidigt en profetia över sig att de skulle liknas vid fisk, utspridda över jorden bland hednanationerna.

Inte nog med att fisken i bokstavlig mening säkerligen var glad över den mat han fick, utan Israels hus blir överlyckliga när nu deras Frälsare, frivilligt offrar sitt liv, för att vi i nationerna skulle få mat. Guds Ord uppfylls nu med mening….

Och nu har Jesus utrustat och tränat människofiskare att för ut det Glada budskapet!!!

 

Så här säger han bland annat när han är just i en sådan region, där Israels hus förskingrades ut till nationerna(notera ordet måste… det var Hans uppdrag)

”Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef.” (Joh 4:4-5)

 

Och i ett samtal med en otrogen samaritisk kvinna säger han:

”Jesus svarade henne: ”Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.”(Joh 4:10)

 

Samt till lärjungarna som slöt upp sa han:

”Under tiden bad lärjungarna honom: ”Rabbi, ät.” Men han sade till dem: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.”… Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.”(Johaa4:31-32, 34)

 

Hur lycklig var nu inte kvinnan, som rusade iväg för att hämta resten av stan. Jo, hon var den gladaste fisken av dom alla där och då:
”Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket: ”Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias.” (Joh 4:28-29)

 

Fast lärjungarna var mest förvånade i det läget…

”Just då kom hans lärjungar, och de blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne.” (Joh 4:27)

men snart skulle även de förstå.

 

Han stannade där i två dagar, innan han avslutade uppdraget han påbörjat!

En dag är som tusen år….

 

Vi Slutar Där Vi Börjar

Precis som i berättelsen med Jona… är det intressant även att även i det Bibelstycket där Gud bokstavligt säger till Israel hur det skall gå till när Han Återlöser, Återupprättar och Återsamlar sitt folk, för att föra dem till det Utlovade Landet, sker det genom ”oroliga tider” orkestrerade från Herren… tider som stillar sig i samband med att offerlammet slaktades i Egypten…

” Men HERREN sade till Mose: ”Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land.”… Säg därför till Israels barn: Jag är HERREN. Jag skall föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem och jag skall återlösa er med uträckt arm och genom stora straffdomar. Och jag skall ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni skall få erfara att jag är HERREN, er Gud, han som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Och jag skall föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag skall ge er det till arvedel. Jag är HERREN.” (2 Mos 6:1, 6-8)

 

Vi vet vi kan vänta oss tuffa tider framöver… det verkar vara så Gud gör saker och ting…

 

Allt för att vi hedningar skall få fastna i fiskenäten tillsammans med Israel och bli inympade Israeliter…

”Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar… Ni var på den tiden utan Messias, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni, som är i Messias Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Messias blod.” (Ef 2:11-13)

 

Exakt som den omvända hedningar blandade skara som lyckligt lämnade Egypten… fria, friköpta och delaktiga i förbunden och löften givna fäderna… för att i fullkomlig enhet, som adopterade Israeliter, tillbe Herren avskilt från nationernas influenser.

                                                                                                      -Fredrik

 

=>
20

Ämne: Gästblogg, Våra Hebreiska rötter

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?