Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Holistiska strömningar bland väckelsekristna ledare

Artikeln är på svenska, men börjar med ett engelskt citat ur en ny bibelöversättning.

 

1Before time itself was measured, the Voice was speaking. The Voice was and is God. 2This celestial Voice remained ever present with the Creator; 3His speech shaped the entire cosmos. Immersed in the practice of creating, all things that exist were birthed in Him. 4His breath filled all things with a living, breathing light. 5Light that thrives in the depths of darkness, blazing through murky bottoms. It cannot, and will not, be quenched. 6A man named John, who was sent by God, was the first to clearly articulate the source of this unquenchable Light. 7This wanderer, John who ritually cleansed,* put in plain words the elusive mystery of the Divine Light that all might believe through him. Because John spoke with power, many believed in the Light. Others wondered whether he might be the Light, 8but John was not the Light. He merely pointed to the Light; and in doing so, he invited the entire creation to hear the Voice.

voice
En holistisk bibel – snart i ett
bokstånd nära dig.

 

Texten ovan är hämtad från Johannesevangelium kapitel 1 i den nya engelska översättningen av Nya Testamentet som kallas the Voice. Enligt reklamen för denna bibel så är ambitionen med denna att framhäva skönheten i Guds kommunikation med sitt folk istället för begränsa Guds ord inom bibelkritikens ramar. Samtidigt säger kritiker att denna bibel är skapad för att ge en viss grupp andliga ledare frihet från de teologiska restriktioner som idag hindrar dem att gå längre än vad det exakta bibelordet tillåter.

 

Översättningen skall enligt utgivarna ha en holistisk utgångspunkt och åstadkomma en litterär och konstnärlig ellegans. De har producerat en 60 sekunders reklamvideo för denna bibel som går att hitta på YouTube.

 


Reklamvideon för den holistiska bibeln som enligt kritiker har  tagits
fram för att ge en viss grupp andliga ledare större teologisk frihet.

 

Vad är det som håller på att hända?

 

Jo, det finns en ny rörelse som växer sig allt starkare i kristenheten som kallas för Emergent Church, eller Emerging Church. Denna rörelse är vad jag förstår en reaktion på att kyrkor och samfund lever kvar i gamla paradigm och därmed inte svarar upp på de frågor och behov som är aktuella idag. Särskilt inaktuella blir ju alla yngre kyrkorörelser som byggde på reaktioner i och på ett modernistiskt samhälle. När samhället utvecklas så står kyrkan still. De äldre kyrkotraditionerna har fundament som prövats genom många tidsåldrar och är därmed inte lika känsliga för förändringar i människors idévärld. Däremot så är de väckelserörelser som i sig själva var reaktioner i sin tid helt naturligt i avsaknad av sådan stabilitet.

 

Så jag tycker att man kan säga att det är friskt och sunt att inse felaktigheterna i att hålla sig kvar i gamla mönster som är anpassade efter en gammal tidsålder och som saknar det mesta utom just gamla mönster efter en gammal tidsålder. Så långt är jag definitivt med. Faktum är att jag själv funderade i vissa av dessa banor redan på slutet av sjuttiotalet. På åttiotalet så kom jag i kontakt med, för mig nya tankar, som levererades av personer som David Bohm och Ken Wilber. Första gången jag upptäckte dem var via Svenska Dagbladets Idagsida. Det holistiska paradigmet är alltså något som jag förhållit mig till i en halv mansålder.

 

kenwilber
Rob Bell, som hyllas och rekommenderas av många frikyrkoldare i Sverige
uppmanar sina läsare att ägna tre måndader åt kvasibuddisten Ken Wilber.

 

Jag kan knappast skryta om några djupare eller bredare kunskaper i ämnet, men när Ken Wilber förde ihop Karl Pribham och David Bohm uppstod ett av de mest intressanta samtal jag tagit del av någonsin. Faktum är att detta samtal till och med gav mig inspiration om kopplingar till bibeln, trots att det rörde sig om ett samtal mellan personer som hellre såg Krishnamurti än Kristus som svaret på frågeställningarna som kom fram. Själv antecknade jag bibelord sida upp och sida ned. Var då inte detta bra? Nej, så här i efterhand kan jag faktiskt se hur jag tog ett jättesprång ut från en klippa som jag borde ha stannat kvar på.

 

Mitt språng ut i det holografiska paradigmet var också ett språng bort från en enkel förståelse av evangeliet. Det handlade mer om ett vidgat medvetande och insikt än om underkastelse och lydnad. En process som ofelbart leder till andligt högmod. Under tjugo år så innebar detta språng som jag tog ett avskalande och minimaliserande av tron som till slut inte liknade mer än ett tömt medvetande som helt saknade färg och form. Vägen till att bli upplyst och medveten leder ända sedan Edens lustgård till ett annat mål än det som är avsett för oss. När man försöker anpassa evangeliet så att andligheten blir en närmast intellektuell fråga och intellektet får andliga proportioner blir det som att följa Adam och Eva i spåren in i syndafallet.

 

Idag är det inte genom New Age-inspirerade redaktioner på profana tidningar som kopplingarna görs till t.ex. Ken Wilber. Idag är det pastorer i pingströrelsen och EFK som hyllar och rekommenderar Emergent Church-ledare som Brian McLaren och Rob Bell. McLaren är en av författarna till den holistiska bibeln ovan och en av förgrundsfigurerna inom Emergent Church. Rob Bell, som kanske är den mest tongivande inom Emergent Church, rekommenderar i sin bok Velvet Elvis sina läsare att sätta av tre månader för att studera Ken Wilber. Vilseledarna finns numera i de svenska frikyrkornas talarstolar.

 


Rob Bell anser att människan är 100% fysisk och 100% andlig.

 

Men kan vi inte vara lite öppna ändå? Är inte reviderade och förenklade versioner av anpassningen, som framträder inom Emergent Church, möjligheter till framsteg för kommunikationsmetoder mellan kyrka och samhälle? Jo, men vad återstår då i själva innehållet? Om kommunikationen förbättras i samma takt som innehållet förvanskas så är vi antikristligt farligt ute. Den enda vägen för Guds folk att gå är den motsatta vägen. Istället för att tidsepoker och människors föreställningsvärldar blir referenser för hur vi förhåller oss till Gud, så är det alltjämnt de urgamla stigarna som är vägen.

 

Så sade Herren: Slå in på vägarna från fordom, fråga efter de gamla stigarna, efter den rätta vägen. Ta den vägen, och ni skall finna vila. Men de svarade: ”Det vill vi inte.” (Jer 6:16)

/Haggaj

 

 

Länktips i ämnet: 

http://apprising.org/2008/11/ken-wilber-integral-theory-means-everybodys-right/

http://apprising.org/2009/01/peter-rollins-and-phyllis-tickle-the-emergence-of-a-new-religion/

http://blog.beliefnet.com/tonyjones/2009/01/announcing-queermergent.html

http://www.kolportoren.com/2009/02/en-emerging-snubbe-att-bita-i.html

http://www.stefansward.se/2009/02/28/sena-kvallskommentarer-om-dagenartikel/

http://www.dagen.se/blogg/jaktlund/2009/02/emerging-chuch-och-det-postmoderna-perspektivet

http://pingstarla.blogspot.com/2009/02/vad-ar-emerging-church.html

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163330

http://rupeba.blogspot.com/2009/02/ett-annat-evangelium.html
http://jdfk-kefas.blogspot.com/2009/02/bibelskola-och-rob-bell.html
http://jdfk-kefas.blogspot.com/2009/02/gastblogg-ingrid-schlueter-quitting.html

=>
20

Ämne: Ledarskap

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?