Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Jonas Gardell, Rob Bell och Ketriel Blad

För det första. Vem har kunnat undgå tidningsrubriker, bloggartiklar eller tv-program som handlar om Jonas Gardells nya bok Om Jesus ? Gardell ruskar om cementerade uppfattningar vi har om Jesus. Hans ifrågasättanden är i vissa fall berättigade, men hans slutsatser är inte alla gånger så bibliska. Men det har med tiden skapats så mycket ogrundade uppfattningar om Jesus, så att när någon kan tillrättalägga dessa uppfattningar med stöd från fakta, så skakas många människor i sin tro. Andra människor reagerar tvärtom och ser en öppning för en tro på en mer realistisk Jesus än den som porträtteras i den av den klassiska kristenhetens förmedlade bilderna.

jg rob-belldsc00014_edited
Tre herrar på samma spår: Jesu judiska identitet får konsekvenser för oss.

För det andra. Igår såg jag en predikan av den amerikanska ”pop-pastorn” Rob Bell. Den predikan,  förmedlar, även den,  en annan bild av Jesus än den som vi stött på tidigare i våra kyrkor, en mer nyanserad och mer autentisk bild. En bild som bygger på att vi tar med de judiska aspekterna på vad som hände med Jesus och hans lärjungar. Rob Bells predikan skulle kunnat varit en introduktion i de hebreiska rötterna. Har du inte sett den? Då måste du göra det! Den är visserligen på engelska, men språket är lätt och Bell är en begåvad kommunikatör.

För det tredje. Samma typ av predikan som jag hörde Rob Bell framföra i Willow Creek, hörde jag fööra under två kvällspass  i Täby. Då var det MFS:s andlige ledare Ketriel Blad som i vissa fall ordagrannt hade samma budskap som Rob Bell.

Ni ser alla att det finns tydliga kopplingar mellan Gardell, Bell och Blad. Jag har själv nyligen kritiserat de två sistnämnda. Men nu tänkte jag inte leta efter fel hos någon av dem. Istället tänkte jag understryka det lite märkliga faktum att samtliga har bemödat sig om att framställa Jesus i en mer autentisk judisk miljö, som i sin tur skapar förväntningar om ytterligare något. Ingen kan ju förneka att den judiska miljön har haft en större påverkan på händelserna runt om Jesus än vad Kyrkan har förmedlat. Kunskaperna om det judiska har först förträngts för att sedan lyst med sin frånvaro. Det finns t.ex. ett direkt samband mellan Förintelsen och forskningens syn på relationen mellan Paulus och judendomen. Självklart kommer då som ett brev på posten också frågan om Jesu judiska identitet på allvar.

Våra förebilders Jesus är Världens Frälsare, och hans födelse var så viktig att den markerar vår tidräknings början. Den judiske förkunnaren Jeshua (eller Josua), som den här boken också skall handla om, föddes emellertid redan några år tidigare, cirka fyra år före Kristus födelse. Redan där börjar våra föreställningars Jesus skeva med det som kan ha varit historiens. (Jonas Gardell)

Varför blir det så intensiva reaktioner när man framställer Jesus i en mer nyanserad och mer autentisk judisk miljö? En del människor blir ju alldeles till sig av ilska, medan andra knappt kan dölja sin förtjusning ( i vissa fall skadeglädje riktad mot den etablerade kristendomen).

Jag tror att Gardell, Bell och Blad gör rätt när de ifrågasätter den identitet som Jesus fått av kyrkan. Jag tror också att både Bell och Blad uttalar viktiga slutsatser av den mer korrekta identiteten. De slutsatserna är så viktiga att de skapar en skiljelinje mellan de som håller fast vid den traditionella Kyrkliga  bilden av Jesus och de som kan se en mer sann bild av honom.

Men sedan vi konstaterat faktumet att det är rätt och riktigt att placera Jesus i en mer autenstisk judisk miljö så kommer den riktigt viktiga frågan. Vad blir det för konsekvenser av det?  Här tror jag att Blad och Bell lever i skilda världar.Troligen lever vi på ett sätt alla i lite skillda världar i denna fråga. Och det är inte alls konstigt. Vi har nyligen börjat greppa detta viktiga faktum om Jesu judiska identitet, så nyligen att vi ännu inte riktigt vet vad vi skall göra av den kunskapen.

När vetenskapliga framsteg om elektriciteten gjordes på sexton- och sjuttonhundratalet tog det några hundra år till innan man förstått vilken praktisk användning den kunde medföra. Konsekvenserna från vår nyvunna kunskap om den judiske Jesus står ännu inte klara för oss. Det är som om vi nyss upptäckt viktiga slutsatser om elekriciteten och att vi ännu inte förstår vad denna kunskap skall användas till och vilka konsekvenser det kommer att få framöver. Att elekriciteten kan lysa upp eller värma kanske någon kan ana. Men tanken att vi skall kunna skapa avancerade apparater och datorer existerar ännu inte.

Min egen slutsasts av detta resonemang är att vi nog får räkna med att de som redan nu ”vet” vilka konsekvenser vår nya upptäckt kommer att ge oss är lite tidigt ute. Jag tror inte att vi vet mer om vad som väntar oss framöver än vad sextonhundatalets vetenskapsmän förstod om elektricitetens framtid. Om vi förstår vilket revolutionerande skeende vi befinner oss i, så tror jag att vi till mans behöver tänka på två viktiga saker. Det första är att vi inte för lättvindigt springer in i nya uppfattningar utan att kontrollera dessa mot Skriften. Och det andra är att vi inte slår oss till ro med våra gamla uppfattningar utan att kontrollera även dessa mot Skriften. Om vi kan göra resan in i framtiden med Ordet som vårt skydd så är vi beredda för den tid som föralltid kommer att förändra världen.

/Haggaj 

Länktips:
http://www.stefansward.se/2009/04/02/min-jesustro-kontra-gardells-jesustro/
http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2009/03/30/jonas-gardell-missbruka-inte-katolska-teologer.aspx
http://www.dagen.se/blogg/jaktlund/2009/04/overallt-jesus-overallt-gardell
http://www.dagen.se/blogg/jaktlund/2009/03/bell-om-bibeln
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=165353
http://ulfekman.nu/2009/03/20/gardell-i-domkyrkan/
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=166302
http://www.stefansward.se/2009/03/29/nu-har-jag-bjudit-jonas-gardell-pa-middag/#comments
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=166716
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=166715

=>
20

Ämne: Våra Hebreiska rötter

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?