Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Det var en gång

Evolutionsläran kan sammanfattas så här:

För 40 miljarder år sedan exploderade ingenting och detta gav upphov till universum. På jorden regnade det på bergen och regnvattnet blev en soppa. Blixt och dunder och solsken tillförde energi så att proteiner bildades. Ur dessa bakterier och senare grodor som till slut utvecklades till prinsar.

cameleon

Alla sagans ingredienser finns med:

För mycket länge sedan, långt borta i ett magiskt land hände det sig att en groda blev förvandlad till en prins…..

Eftersom man mycket väl förstår att det hela är både otroligt och ologiskt gömmer man sig bakom miljarder år. Ofattbara tidsrymder som öppnar för fantasi och hypotheser. Och eftersom hypotheserna är obevisbara kan man bygga på med mera hypotheser tills man systematiserat det hela så att man kan lura folk (och sig själva) att det är vetenskap i motsats till tro.

Och den motsättninge är ett falsarium. Gud som skapade allt ställde även upp alla vetenskapens lagar och bud. Det finns ingen som helst motsättning i tillit till denne Gud och fullt utövande av vetenskap.

Men det måste gå som beskrivs i 2 Petr. 3:3 Och det mån I framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skola komma med bespottande ord, människor som vandra efter sina egna begärelser. 4 De skola säga: »Huru går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse.»

Sedan gillar jag det mera färgstarka språket i KJV där det beskrivs hur man skulle komma att förneka syndafloden.

”5 For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water:”

”Willingly ignorant” eller på vanlig svenska ”avsiktligt okunniga”. Man har verkligen gjort allt för att såga den information som vi fått genom Mose böcker.

Rom. 1:21 Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. 22 När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar 23 och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

Evolutionsbiologerna kallade ”den moderna människan” för ”homo sapiens” vilket betyder ”den visa människan’. På senare tid kallar man sig till och med homo sapiens sapiens, alltså ”den visa, visa människan” men Bibeln säger: När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar.

Det finns verkligen anledning att dra öronen åt sig och i alla fall misstänka att Bibeln åt minstone kan ha en poäng här!

flaming2

Jag skall berätta hur det började. Efter och i en tid av revolutioner där konungslig makt omstörtades hände följande:

Det var en gång för länge sedan, på 1700-talet för att vara mer exakt, en man som hette James Hutton. Han fantiserade ihop att jorden var miljoner år gammal, i motsats till den gängse uppfattningen att den var ungefär 6000 år. James Hutton skrev en bok om detta.

Boken inspirerade Sir Charles Lyell till att 1830 fantisera ihop ’the geologic column’. Han skrev en bok ’Principles of Geology’ och angav själv att hans målsättning var att bli kvitt Moses.

Vi minns Jesu ord: ”Om ni hade trott Moses hade ni trott mig”.

Charles Lyell gav olika jordlager namn, som t.ex. Jurassic, och tilldelade varje lager en indexfossil och angav hur gamla lagren var.

Detta hände alltså före 1830. Det fanns inga som helst vetenskapliga metoder att mäta åldern på mineraler och fossil. Om man vill vara snäll skulle man kanske kunna kalla det för en teori. Fast kanske Lyell hade besök av änglar som gav honom en uppenbarelse. Vad vet jag? Personligen kallar jag det för fantasi och inte så litet ’biased’.

I American Journal of Science, 1976 – 276:51 och fortsättning läser jag en avslöjande artikel av en av Evolutionslärans anhängare, nämligen J. E. O’Rourke.

Jag citerar några av hans påståenden:

”The intelligent layman has long suspected circular reasoning in the use of rocks to date fossils and fossils to date rocks. The geologists have never bothered to think of a good reply,….”

”Radiometric dating would not have been feasible if the geologic column had not been erected first.”

”The rocks do date the fossils, but the fossils date the rocks more accurately.”

”The charge of circular reasoning in stratigraphy can be handled in several ways. It can be ignored, as not the proper concern of the public. It can be denied, by calling down the Law of Evolution. It can be admitted as a common practice. Or it can be avoided, by pragmatic reasoning.”

Man vet att det är lögn och fantasi på gång. Men tänk dig själv att du satsat tid och pengar på en utbildning som gett dig ett jobb som du försörjer dig på, och till och med kan göra dig rik och berömd om du är med på noterna….. Skulle du ha mod att göra revolt?

Personligen tror jag inte att det kommer att dröja värst länge innan evolutionisterna och deras överste präster avslöjas och nästa teori kommer. Jag tror att evolutionsläran kommer att bedömas vara en av de största bluffarna som sett i historiens ljus.

Men jag kan ju ha fel. De har skapat ett maktsimperium, med miljontals troende, som torde kunna göra påven avundsjuk. Och vi vet hur hans anhang länge lyckades förmörka äkta vetenskap. Fast nu lär det vara ”ekumeniska” samtal på gång mellan Vatican och Evolutionsprästerna.

cheetah

Låt oss fortsätta berättelsen.

Charles Darwin tog med sig Lyells bok på sin resa som bland annat förde honom till Galapagos. Han publicerade sin bok ”Origin of the Species” 1860 eller kanske 1859.

Till Darwins försvar bör man kanske notera att han talar om ’species’ och inte om ’kinds’. Darwin själv berättade att Lyells bok utövade ett stort inflytande på honom. Darwin som var teolog när resan började berättar själv att Lyells bok gjorde honom till ateist. Han kastade ut Moses och kunde alltså inte tro på Jesu ord.

Darwin förväntade att man mycket snart efter hans publicerande av boken skulle finna en massa bevis för att han hade rätt. Detta var emellertid inte fallet och i början på 1870 talet beslöt en Tysk professor, en embryolog, vid universitetet i Jena att själv producera bevis. Denne Ernst Haeckel gjorde teckningar av foster från människor och djur och fejkade så att de skulle likna varandra.

1874 publicerade Haeckel en bok med dessa teckningar och formulerade det som han kallade ”The Biogenetic Law”. Denna lag skulle alltså bevisa att alla varelser genomgår samma stadier i utvecklingen till fullgångna varelser.

1875 hade collegor upptäckt att teckningarna var långt ifrån korrekta och universitetet ställde Haeckel inför rätta. Efter att ha blivit dömd skyldig sade Haeckel, bland annt, i sitt försvarstal: ”… Jag borde kanske känna mej väldigt skyldig, men faktum är att hundratals goda observatörer och biologer ljuger på samma sätt….”

Märkvärdigt att de flesta av oss (i alla fall de som hör till min åldersgrupp) sett Haeckels teckningar i museer och skolböcker, fastän det var vetenskapligt bevisat redan 1875 att det bara var lögn på gång. Eller är det fortfarande lögn på gång? Det finns både ära och rikedom för dem som sjunger på rätt sätt.

Och dessutom kan man med hjälp av Haeckel bevisa att man bara tar bort en cellklump eller en fisk eller en groda när man mördar ett barn i dess moders sköte. Och det är bra för den heliga ekonomin. Vår tids Baalspräster har vita rockar på sig och arbetar under mera kliniska förhållanden. Men det får vi inte lura oss av. Det är fortfarande barna-offer till förmån för den materiella vinsten.

sunsetgiraffe

Jag har tidigare skrivit om detta i icke kristna diskussioner och fick bland annat följande svar:

Jag måste säga att jag nästan får intrycket att din information till stor del kommer från (föråldrad) kreationistpropaganda, och att tala om evolutionister och deras ”överste präster” som ”avslöjas” låter nästan som en religiös fundamentalists paranoida vanföreställningar. Vidare antyder (för att inte säga påstår) du att evolutionär teori inte skulle vara en ”äkta” vetenskap. Har du några belägg för detta förutom de fantasifulla idéer du nämner ovan angående geologi? I så fall vore det intressant att få veta.

Svaret fortsätter i samma ton fast värre. Om man inte har några bra argument att komma med finns det inte mycket att göra annat än att höja rösten och gå till anfall. 🙂

Låt mej stanna här och gå in i mera detalj som svar på eventuella kommentarer.

Jag vill bara påpeka att man som kristen absolut inte kan kombinera evolutionstron och tron på Gud som Skaparen enligt Moses.

Det funkar bara om man är villig att stryka en massa texter i Bibeln.

nakuru2

I det som ofta kallas trons evangelium, Hebreerna 11, finns en text i tredje versen som klart och tydligt motsäger evolutionen:

”Genom tron förstå vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt.”

/Kjell

=>
20

Ämne: Aletheia Tankesmedja, Gästblogg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?