Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vad i helvetet?

I och för sig är det väl egendomligt att läror som inte står centrala för vår egen frälsning och vår lydnad till missionsbefallningen genererar mer diskussion än de frälsningsgrundande lärorna.

Inspirerad av en viss busschaufför har jag försökt finna vad vi fått uppenbarelse om beträffande helvetet.

fire

Det kan sammanfatts i tre termer: Straff, Pina och Fattigdom.

Ordet ”straff” kan tolkas på två olika sätt eftersom det kan vara resultatet av ”naturlagen” eller av ”stiftade lagar”.

Exempel 1: Om du går in med leriga skor igen i vardagsrummet kommer jag att smiska dej!

Straffet kan ändras. Jag kan besluta att skicka busungen till sängs istället för att smiska honom.

Exempel 2: Om du hoppar ur en helikopter på 500 meters höjd, utan fallskärm, kommer du att slå ihjäl dej.

”Straffet” kan inte ändras eftersom det är en följd av naturlagen.

Guds förbud till Adam och Eva att inte äta den förbjudna frukten var av typen naturlag. Följderna blev separation av vår vilja och Guds vilja och tillhörande olydnad. Vidare separation av vår ande och Guds Ande. Så resultatet kunde helt enkelt inte bli något annat än elände och död, för Gud är livets och glädjens ursprung (source) och källa.

Samma gäller helvetet, syndafallets ändstation om vi avsiktligt tar avstånd från Gud. Den eviga separationen från liv och glädje är just det som kallas helvete. Det enda som finns kvar för individen i helvetet är just hans eget jag. Tillfredställandet av det egna jaget var ju det som ledde till detta resultat.

Ur detta följer att ”pina”, eller ”lidande” blir resultatet, för utan glädjens ursprung och källa finns det alltså ingen glädje. Detta är synonymt med lidande.

Dostojevsky uttryckte det så: ”helvetet är pinan av att absolut inte kunna älska”.

Hopplöshetens pina och andligt lidande gör faktiskt ondare än kroppslig pina.

Vidare blir yttersta ”fattigdom” följden för Gud är alla goda gåvors givare. ”Ty i honom är det som vi leva och röra oss och äro till”

Det är viktigt att inse att det inte finns några alternativ till Gud. Vi kan inte klara oss själva eller bygga något eget som består.

Man blir inte populär om man påstår att det bara finns en väg, bara en sanning och bara ett liv. Men dock är det så och en dag kommer alla luftslott att dunsta bort.

Den som då inte byggt på klippgrunden kommer att upptäcka att när man blir ensam kvar, utan glädje, i yttersta fattigdom, så har man missat målet.

När man inte kan leva på kredit av lånad eller stulen glädje, när alla leveranser av förnödenheter stoppar, och ingen kontakt mer finns med någon annan har man hamnat i helvetet.

Dante skrev: ”Ni som här inträden, låt allt hopp fara.”

Sartre skrev: ”No exit!”

Bibelns ord är tydliga. Denna ändstation utan hopp och glädje finns. Det handlar inte om utmätt straff. Det handlar om konsekvenser som inte kan eller kunde vara annorlunda.

/Kjell

=>
20

Ämne: TRADITION & TEOLOGI

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?