Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Knutby Filadelfia: Den spetälska församlingen?

Inget berör kristenheten och delar av allmänheten så mycket som Knutby Pingstförsamling. Ingen församling i Sverige drar till sig så mycket proffstyckare som oftast baserar sina uttalanden på kvällspressens skvaller. Ingen församling har så tydligt visat vilket svagt ledarskap både Tros- och Pingströrelsen både haft och har. Avsaknaden av sanna Herdar med en ”agape kärlek” till sina får blir oerhört tydlig varje gång Knutby kommer i fokus. Ingen församling har, av så många, mer eller mindre deklarerats andligt spetälska    

Vem minns inte hur både Pingströrelsens Sten-Gunnar Hedin (f.d. Pingstledare) och Trosrörelsens Robert Ek (huvudpastor på Livets Ord när Knutby var i fokus) förbrilt ville två sina händer. Likt Petrus förnekade sin vänskap med Jesus gjorde båda rörelser desperata försök att ta avstånd från den lilla församlingen.

Hybridförsamling?

Pastor Hedin myntade ordet ”hybridförsamling” (korsning mellan Pingst- och Trosrörelsen) i hopp om att TR skulle ta sitt ansvar (?). Robert Ek bedyrade att de inte hade något att göra med församlingen, trots att Helge Fossmo via sin gamla församling hade ansökt om medlemsskap i Trosrörelsens pastorskår och församlingens stil och gudstjänstordning faktiskt liknade TR mer än PR.

Livets Ord och Knutby

Det är länge sedan PR var intressant för svensk media. Med de sista 50 årens menlösa ledare är denna rörelse helt enkelt passé och mindre intressant för media. Livets Ord och TR däremot vet mycket väl hur det är att bli felciterad i media. Hur Kvällspressen så ofta lyckas fiska fram några sekunder radikala uttalanden ur en predikan och bygga en veckas artiklar kring ljudklippen. De vet att sekulär medias rapportering aldrig eller sällan ger en rättvis bild av pingst-karismatiska företeelser. En stor del av svensk journalistkår har lite eller ingen förståelse för andliga ting och kommer hur de än försöker att missförstå det mesta de ser och hör. De borde haft en större förståelse för detta och kunnat närma sig Knutby med lite större fingertoppskänsla och medkänsla.

Låt oss rädda vårt eget skinn

Istället drabbades både PR och TR och låt-oss-rädda-vårt-eget-skinn-mentaliteten och kastade med fast hand ut Knutbyförsamlingen i kylan där de fått stanna allt sedan de kalla vinterdagarna då allt uppdagades. Det mesta av diverse ”avarter” som rapporterades i församlingen var händelser som skulle kunnat utspela sig i vilken TR eller PR församling som helst. Otukt, personcentrering, ”egna” doktriner e.t.c.  Inget är nytt under solen. Det vet PR.  Det vet även TR. Ändå gjorde man det mycket bekvämt för sig när man snabbt ville distansiera sig från församlingen.

Läran om Kristi brud

Om jag förstår den del av församlingsledningen jag personligen samtalat med rätt, har de samma brinnande intresse för eskatologiska frågor som stora delar av frikyrkan haft i alla tider. Vem Kristi brud är i förhållande till bröllopsgästerna, som också omtalas i Guds Ord, är en aktuell fråga och något som de aldrig på något vis spikat och gjort till dogm. Så skriver bloggaren Christer Åberg:

Åsa Waldau, som har fått namnet ”Kristi Brud” är alltså inte Jesu brud, utan det är församlingen som Jesus har köpt åt sig med sitt blod! Men att någon människa kallar sig för ”Kristi Brud” är inget nytt. Denna titel finns i den katolska kyrkan, men det är obibliskt att en människa ska kalla sig så.

vadstena[1]

Sten-Gunnar Hedin med knäppta händer framför den ursprungliga Kristi Brud – ”Heliga” Birgitta…

Frikyrkans selektiva sektstämpling

Svensk kristenhet är via sina två Dagstidningar Dagen och Världen idag mycket inkonsekventa i sitt sektstämplande. Att tilldelas benämningen sekt verkar ha mycket att göra med vilka kontakter man har i de olika samfundsledningarna eller storleken på församlingarna i fråga. Församlingen Livets Ord i Uppsala har enligt en växande skara f.d. medlemmar gjort sig skyldiga till ungefär samma företeelser som Kingdom Center i Skåne. Pastorn i den mindre församlingen har offentligt bett om förlåtelse. Pastorerna i den större känner inget behov av detta. Den ena stämplas enhälligt som sekt medan den andre går fri.

Världens största kyrka, Romerska Katolska Kyrkan har sedan länge etablerade ritualer där man viger kvinnor till Kristi Brud, promotar obibliska celibat inom prästkåren och mycket annat. Ingen av våra kristna dagstidningar har vågat sig på någon omfattande granskning av denna Kyrka. Istället ger vi oss på de mindre sammanhangen och sliter dem i stycken inför både Gud och världen.

Jag har mycket kvar att lära mig om Knutbyförsamlingen och hoppas jag får möjlighet att träffa dem igen. Någon kanske tycker att jag tappat en skruv men, spontant skulle jag hellre skicka mina nyfrälsta vänner till Knutbys bibelskola än t.e.x. Livets Ord. Ty, Livets Ords skifte av värdegrund, från Guds Heliga Ord – till Kyrkans Tradition, kommer föra med sig mycket allvarligare konsekvenser för Svensk kristenhet än Knutbys alla samlade felsteg.

Over and Out
MyTwoCent

=>
20

Ämne: Mediekritik

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?