Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Evolutionsateister

Detta blir ett försök till en bokrecension, något som jag aldrig tidigare gjort och inte ens vet om jag är skickad att göra.

Jag fick en bok i mina händer. Boken gör på ett vetenskapligt korrekt sätt, smakligt och med sälta, hackmat av den ateism som hämtar sin argumentation från evolutionsteorin.

dawkins

Personligen vill jag placera boken i samma kategori som:

”The God Who is There” – skriven av Francis Schaeffer och ”Kulturen utan Gud” – skriven av Sven Reichmann.

Bokens titel är ”Svar på den Nya Ateismen” och är skriven av Scott Hahn och Benjamin Wiker.

Med hjälp av ett citat av Sven Reichmann skall jag förklara vad dessa tre böcker har gemensamt.

När Sven skrev sin bok studerade han en massa filosofers tankar. Han fick då frågan om ’han inte var rädd att läsandet av sådant skulle kunna skada hans tro’. Hans svar var: ”Nej, absolut inte! Jag är förvånad över hur man lyckats skada tron på Gud med så svaga argument!”

Samma tanke uttrycks av Schaeffer och Hahn/Wiker. Och nog har de rätt. Gud har givit oss två böcker. Den ena kallar vi Bibeln och den andra kallar vi Naturen. Eftersom båda är skrivna (ingivna) av samme författare stämmer Bibeln och Naturen helt överens. Den som försöker använda sig av Naturen för att bevisa att Gud Skaparen inte finns, är som ormen som äter upp sig själv från svansen (för att citera Chesterton) eller som den som sågar av grenen han sitter på.

Nu till Hahn/Wikers bok.

Författarna har valt att gå till rätta med Dawkins, som en sort replik till dennes bok ”Illusionen om Gud”. Men det förekommer även referenser till andra böcker skrivna av Dawkins. T.ex. ”Den blinde urmakaren” och ”Den själviska genen”.

För att göra argumenten nyttiga har författarna valt att möta Dawkins på hemmaplan. Det skulle kunna väcka intryck av att de ställer sig bakom evolutionsläran. Detta är emellertid inte fallet. Det enda de gör är att visa att utvecklingslärans argument inte håller. Speciellt inte när den används för gudsförnekande.

Den som själv åtnjutit en naturvetenskaplig utbildning och ofta önskat att han hade ork och tid att bemöta evolutionistiska ateisters argument, kan använda sig av de utförliga analyser och slutsatser som boken bjuder på.

Men även utan en naturvetenskaplig utbildning kan man dra nytta av bokens exempel och argumentation. De flesta argumenten presenteras nämligen även på populärvetenskaplig nivå.

Om argumenten räcker för att övertyga beror i stort sett på vad den person som hör dem vill. Shakespeares berömda uttalande gäller: ”A man convinced against his will, is of the same opinion still!” Ateism är i högsta grad en tro som är resultatet av en viljeakt.

Innan jag tar några få exempel ur boken vill jag nämna ännu en sak.

Scott Hahn är teologie professor vid Franciscan University i Steubenville, Ohio, i USA och Benjamin Wiker är doktor i teologi och naturvetenskap vid samma universitet.

Jag nämner detta eftersom de flesta läsare på denna bloggen kallar sig protestanter. Jag kan lugna dessa med att boken inte på något sätt behandlar frågor där kristna har olika uppfattningar. Det enda som avslöjar att författarna är katoliker är att de t.ex. kallar Thomas av Aquino för den helige Thomas och titulerar Maria, Jesu moder, Jungfru Maria.

Medläsande katoliker ber jag om ursäkt att det kan vara nödvändigt att påpeka detta.

Vill i detta sammanhang påpeka att temat för denna bloggpost är ateism som motiveras ur evolutionslärans perspektiv. Och eftersom boken håller samma sunda grund som C. S. Lewis i sin ”Mere Christianity” förklarar jag alla samfunds-strider off topic!

Tillbaka till temat.

I boken visar författarna att alla de siffror som evolutionstroende gillar att bolla med avslöjar deras galenskap. De sågar alltså av sin egen gren. Vi tar ett exempel.

Dawkins tror att oddsen att en gynnsam DNA-sträng skall uppstå är 1.000.000.000 mot 1 (en miljard mot ett).

Men den som gör sig mödan att utföra en äkta chansberäkning finner att den är 1.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 mot ett.

Man behöver inte vara naturvetare för att se skillnaden.

Men problemet är större än så för DNA är bara funktionell om den finns i en cell och en cell är som bekant uppbyggt av proteiner vilka består av aminosyror. Oddsen för att få en användbar kombination av aminosyror visar sig vara
1.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 mot 1

Och här sågar alltså de evolutionstroende ateisterna av grenen de sitter på, för även de 13.5 miljarder år de fantiserat ihop som universums ålder räcker inte för att göra så många slumpmässiga kombinationer. Och då talar vi alltså om ett protein. Inte ens en cell och så mycket mindre än ett komplext organ som t.ex. ett öga.

Bara den som verkligen vill luras kan bli lurad av de evolutionstroende ateisternas argument.

Jag tänker hålla det kort.

Författarna behandlar konsekvenserna av att tro på slumpen istället för Gud. Konsekvenserna av stolthet, fördomar och ohållbar filosofi.

Och vidare konsekvenserna för de moraliska principer som ateistisk evolutionstro genererar. Det handlar om skrämmande perspektiv som vi redan ser tillämpas runt omkring oss.

En läsvärd bok, oavsett om man vill använda presenterade fakta till att förstå saken bättre eller i diskussioner med ateister.

Det kan ju även vara trevligt att upptäcka att det faktiskt vetenskapligt kan bevisas att den tro man har på Skaparen är många gånger vetenskapligare, konsistentare och klyftigare än aggressiva evolutionstroende ateisters krystade försök att förlöjliga fakta de inte kan motbevisa.

Till sist några citat ur Guds ord:

Psalm 14:1 Dårarna säga i sina hjärtan: »Det finnes ingen Gud.» Fördärv och styggelse är deras verk; ingen finnes, som gör vad gott är.

Proverbs 1:22 Huru länge, I fåkunnige, skolen I älska fåkunnighet? Huru länge skola bespottarna hava sin lust i bespottelse och dårarna hata kunskap?

Rom. 1:21-23 Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

Hebr. 11:3 Genom tron förstå vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt.

2 Petr. 3:3-4 Och det mån I framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skola komma med bespottande ord, människor som vandra efter sina egna begärelser. De skola säga: »Huru går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse.»

/Kjell

Boken är utgiven på Fredestad Förlag under ISBN: 978-91-85608-18-8

En tidigare bloggpost med evolutionsläran som tema skrev jag för några månader sedan.

=>
20

Ämne: Villoläror

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?