Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Keeping up appearences

Herre! Icke är det väl jag?


1 Joh.1:5 Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom. 6 Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen. 7 Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss. 9 Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säga att vi icke hava syndat, så göra vi honom till en ljugare, och hans ord är icke i oss.

1 Kor. 13:8 Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna. 9 Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk; 10 men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk. 11 När jag var barn, talade jag såsom ett barn, mitt sinne var såsom ett barns, jag hade barnsliga tankar; men sedan jag blev man, har jag lagt bort vad barnsligt var. 12 Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd. 13 Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

Matt 22:33 När folket hörde detta, häpnade de över hans undervisning. 34 Men när fariséerna fingo höra att han hade stoppat munnen till på sadducéerna, samlade de sig tillhopa; 35 och en av dem, som var lagklok, ville snärja honom och frågade: 36 »Mästare, vilket är det yppersta budet i lagen?» 37 Då svarade han honom: »’Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.’ 38 Detta är det yppersta och förnämsta budet. 39 Därnäst kommer ett som är detta likt: ’Du skall älska din nästa såsom dig själv.’ 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.»

Herre! Icke är det väl jag?

Matt. 6:9 ..’Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; 10 tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden; 11 vårt dagliga bröd giv oss i dag; 12 och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; 13 och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.’

Rom. 10:9 Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. 10 Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst. 11 Skriften säger ju: »Ingen som tror på honom skall komma på skam.» 12 Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom. 13 Ty »var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst».

Mark. 10:15 Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig ditin.»

Herre! Är det väl jag?

/Kjell

=>
20

Ämne: Övrigt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?