Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Petrus: Domen börjar med Guds hus

Hes 34:3 I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden. Teckning: Håkan Nilsson (http://singingdogblogg.wordpress.com/)

Idag läser jag på Dagen.se om att Schullers kyrka tvingas till drastiska nedskärningar.

Saxat ur dagen; ”Förra året minskade församlingens inkomster med 27 procent.
Crystal Cathedral i Garden Grove, Kalifornien, hade ekonomiska problem också 2008. Och efter att intäkterna minskat med drygt en fjärdedel under förra året måste församlingen, som bildades av tv-predikanten Robert H Schuller, ta till tuffa åtgärder.”

Domen börjar med Guds hus

I 1 Petrus 4:17 läser vi följande:

1 Petr 4:17 ”Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?
1 Petr 4:18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren?
1 Petr 4:19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

Jag kommer genast att tänka på en beskrivning av Församlingens evolution jag hörde i predikan Rom eller Jerusalem av Pastor Enarson:

”Det som började med en väckelse i Jerusalem, blev filosofi i Grekland, statsmakt i Rom, kultur i Europa och business i Nord Amerika.”

Men, det är tyvärr inte bara amerikanarna som gjort business av Gud. Även i skandinavien har vi ett antal församlingar och rörelser som inte skämts för att se medlemmarna som kassakor.

Vi tror på en nådefull Gud men, i allt detta kommer vi inte undan att det finns en Guds dom över de herdar och rörelser som ”åt ni upp det feta,  klädde sig med ullen och slaktade de gödda djuren.”

Hes 34:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade:
Hes 34:2 ”Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden?
Hes 34:3 I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden.
Hes 34:4 De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem.
Hes 34:5 De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades.
Hes 34:6 Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. (Läs hela kapitlet här)

2010 ett domens år för fler än Robert Schuller?

Jag är inte så mycket för att förutspå det som komma skall men, jag tror att vi kommer att se ett antal organisationer prövas ekonomiskt och på annat sätt även i detta lilla land. Förvisso fick den råa, vulgära framgångsteologin aldrig samma fäste här somm i USA men, det finns ändå herdar som passar väl in i Hesekiels vassa profetia.

Håll ögonen öppna ty, Gud kommer att rensa i sin församling även här. Denna rensning bör inte ses som något negativt utan en del i hans nåd och början till en så efterlängtad väckelse bland Hans folk. Ty, det är Guds stora nåd när pastorer, rörelser, församlingar och församlingsmedlemmar får chansen att göra bättring i detta livet. Nåd, gränslös nåd.

Over and out
MyTwoCents

Tidigare inlägg i samma ämne:
http://aletheia.se/2008/05/20/domen-borjar-med-guds-hus/
http://aletheia.se/2008/06/27/profeten-hesekiel-talar/
http://aletheia.se/2008/05/07/for-mina-lamm-pa-bete/

Världen idag: Profeter finns – men vill vi höra?

Stefan Swärd:  Tänk på hur församlingen började i Korint

=>
20

Ämne: Kristendomens historia, Ledarskap

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?