Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ve!-t de?

Vet villolärare att de är det?

Matt. 18:7 Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!

Ett öppet brev till Stefan. (aka Ketriel)


Stefan, är du medveten om vilka djupa spänningar du introducerar för människor som mellan 60 och 1 år sedan bad en ärlig bön om syndernas förlåtelse och frälsning?

Just läran om Kristus, och därmed Gud, står centralt och högst på agendan i din lära. Och eftersom den tydligt avviker från den gängse kristna tron, utgör den ett anfall på det som anses frälsningsgrundande.

Och även om du inte explicit säger att detta är frälsningsgrundande så insinueras det i alla fall genom den position i din förkunnelse som just denna lära ges.

Men nu till min fråga: Vet villolärare att de är det?

Hur vet man om man är en rabbi som visar på den äkte Messias, eller just en av de villolärare som profeterna talat om?

Hur vet en person som jag själv, eller du, om han är en missionär för Messias eller en villolärare?

Förförelser måste ju komma, säger Jesus.

Och Han tillägger ve den eller dem av oss genom vilka dessa förförelser kommer.

Det kan knappast hålla, en gång inför Herren, att säga: Sorry, jag misstog mej, men jag var ärlig i min tro.

Och det hjälper ju knappast att försöka legitimera sig med valda bibelord som man ger en egen tolkning genom att citera dem i vald ordning och valt sammanhang och kanske med vissa avvikelser från den gängse översättningen.

Kärnfrågan kvarstår.

Hur vet en person som du själv, eller jag, om han är en missionär för Messias eller en villolärare?

/Kjell (aka Kamau)

1 Tim. 4:1 Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

2 Joh. 1:7 Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist

=>
20

Ämne: Övrigt

169 comments

 • Trådens tema var en viktig fråga.

  Jag erkänner gärna att frågan presenterades i ett sammanhang som gav en något provokativ form åt den.

  Eftersom majoriteten av inläggen inte intresserar sig för huvud-frågan och dess följdfrågor, stänger jag nu tråden.

  Som avslutning kommer här en subjektiv summering av resultatet av diskussionen.

  1. Vet villolärare att de är det?

  Frågan verkar hänga ihop med den fråga Jesus en gång ställde till en person som ville utmana honom: ”Vad säger Skriften? Hur läser du?”

  Vi gör oss alla ”skyldiga” till att väga bibelord i ljuset av vad som är dyrbart för oss. En del ord blir lätta och andra ord blir tunga och det finns till och med ord man helst hoppar över.

  Vi har alla möjligheten att bli villolärare.

  Men vet vi då om vi börjar utveckla denna latenta möjlighet?

  Det varierar nog från fall till fall. Beroende på hur mycket entusiasm, egoism och begär som finns med i spelet kan det nog hända att vi är tillräckligt skumögda för att missa den första grodden.

  Vår möjlighet att se minskar även enormt om vi har en hejarklack.

  Efter en tid på denna förblindande väg vet vi inte längre att vi är villolärare.

  Herren ingrep drastiskt i Sauls liv. Men det var säkert ett undantagsfall och inte regel.

  Herrens uttalande ”förförelser måste ju komma” var ett säkert uttalande, för utan Hans direkta ingripande eller beskydd och ledning är vi alla potentiella villolärare.

  Kort generaliserat: Nej, villolärare som anser sig vara Herrens tjänare vet inte att de är villolärare.

  2. Vet villolärares lärjungar att de blir vilseledda?

  Svaret blir i princip detsamma som till huvudfrågan.

  Kort generaliserat: Nej, vilseförda som anser sig vara Herrens tjänare och missionerar för sin tro vet inte att även de tagit steget att bli villolärare.

  3. Kan man veta om någon är en villolärare?

  Tit. 3:10 En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, 11 eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.

  Not: (Eftersom grundtexten talar om en [αἱρετικὸν], alltså en ”heretiker” har jag valt folkbibelns översättning vilken även stämmer med ledande översättningar till andra språk.)

  Texten blir nonsense om det inte skulle finnas någon möjlighet att känna igen en heretiker, kättare eller villolärare.

  Kort generaliserat: Ja, genom Herrens gemenskap med bröder och systrar i Herrens församling kan man veta vem som är en villolärare.

  /Kjell

 • @Haggaj:

  Ja, jag vet av egen erfarenhet, eftersom jag själv blivit utsatt för spott och spe av min äkta hälft…, för att jag vägrar att tro på någon treenig Gud! Jag bekänner mig till den enda trosbekännelse man behöver, den som står i torah, att vår Elohim är en, Den Ende! Jag ber till Fadern, men sjunger gärna mitt lov och prisar Messias Yeshua för att han offrat sig för mig och alla människor!

  Att fortsätta ,(jag och barnen), att fira sabbat varje vecka, samt Herrens övriga högtider, trots att stolen är tom, där min äkta hälft satt innan, har ändå välsignat familjen! Barnen ser fram emot sabbatsvilan, där vi FÅR släppa vardagsstress och bekymmer och fokusera på Guds Ord, be och sjunga och äta gott tillsammans. ..Det är så tragiskt bara att maken inte vill vara tillsammans med oss över huvud taget längre…men jag ber och hoppas på Guds ingripande, han som skapat oss vet ju hur..och han är ju trofast.
  Välsignad vare Den Evige

  /anna

 • @Tordan: ”poängen i bilden är ju just att någon utstrålar något. Det är ju inget speciellt att säga att någon utstrålar sitt eget väsen. Det vore större anledning att säga att någon INTE gör det. ” SLUT CITAT

  SVAR: Det håller jag inte med om – poängen är att Jesus är själv den som exempelvis Malaki beskriver som Rättfärdighetens Sol som gått upp med läkedom under sina vingar. Och Rättfärdighetens Sol är ju verkligen ett av Jesu, Messias, namn.

  Mvh

  Berndt

 • Berndt: ”O, ja, det spelar en oerhörd roll om Jesus bara återspeglar jämfört med om Han utstrålar Guds härlighet. Månen återspeglar, medan solen utstrålar. Jesus är själv som Sonen del i Gudomen och utstrålar därför Guds härlighet.”

  Tord: Men 1917 översätter ju just ’återsken’, och poängen i bilden är ju just att någon utstrålar något. Det är ju inget speciellt att säga att någon utstrålar sitt eget väsen. Det vore större anledning att säga att någon INTE gör det.

 • @Haggaj: ”Är du säker på att du inte bröt mot din tystnadsplikt nyss? Jag kan ana vilket par du pratar om. Men säker är jag inte. ” slut citat

  SVAR: Nej, jag har inte brutit mot något tystnadsplikt, för jag kollade noga upp med vederbörande om jag fick skriva detta. Och det var helt ok. Dessutom överväger personen i fråga att skriva en insändare till DAGEN och berätta om sin smärtsamma upplevelse. Jag tror det är bra att sådana vittnesbörd kommer fram.

  Mvh

  Berndt

 • Metodistpastorn
  Är du säker på att du inte bröt mot din tystnadsplikt nyss? Jag kan ana vilket par du pratar om. Men säker är jag inte.

 • Man måste vara på sin vakt så man inte blir lurad. ’Håll fast vid det du har, så ingen tar din krona.’ Upp.3:11.

  Jag var inne och läste på MFS hemsida för några år sen och tyckte den var fantastisk bra. Men fick sen en underlig känsla – glädjen och friden liksom försvann.

  Jag upplevde att det var något som inte stod rätt till och läste igenom hemsidan igen lite noggrannare och fick då se att
  MFS tog avstånd precis som JV från Jesu Gudom. Förstod då att det var detta som fick glädjen att försvinna.

  Upplevelsen, som man en gång gjort med Herren Jesus Kristus går inte att byta ut då rasar allt samman.

  /garan

 • @: ”- Nej, detta har jag verkligen förstått sedan jag mött den messianska förståelsen. Många är det av oss som sagt: Äntligen har jag fått en hel bibel.” SLUT CITAT

  SVAR: Tänk i förra veckan pratade jag per telefon med en förtvivlad familjefar som sa ”Jesus har försvunnit från vårt hem sedan vi börjat läsa och lyssna till Messianska Föreningens undervisning”. Tro mig han var djupt olycklig och full av skuldkänslor för att han inte hade stoppat det i tid, för nu var hans familj splittrad och allt annat än Shalom var rådande i hemmet.

  Mvh

  Berndt

 • Till Tord

  O, ja, det spelar en oerhörd roll om Jesus bara återspeglar jämfört med om Han utstrålar Guds härlighet. Månen återspeglar, medan solen utstrålar. Jesus är själv som Sonen del i Gudomen och utstrålar därför Guds härlighet. Om Jesus som människor och änglar och allt annat utanför Gud vore skapad, då skulle Han på sin höjd kunna återspegla Guds härlighet, men inte utstråla den. Men som du vet så är ju Jesus inte skapad, han är född ur Gudomen, han är den Evige Sonen, för bara någon vers efter den du citerar läser vi:

  v. 5 ”Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son?”

  Mvh

  Berndt

 • Berndt: ”Vad er ”jesus” är enligt er går knappast att få någon klarhet i. Men så mycket står ju klart att han enligt er lära måste vara ett ”väsen” av något slag som inte är Gud, inte är av evighet utan skapad…”

  Tord: För min del tycke jag Hebreerbrevet 1:3 sprider god klarhet ifrågan.

  Heb.3:3 ’Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.’

  I frasen ”uppenbarar hans väsen” står ’väsen’ för det grekiska ordet ’karakteer’ som lär vara det man gör när man präglar mynt. Alltså myntpressen präglar ’kejsarens’ bild i myntet och förmedlar denna bild till bäraren av myntet. Myntet återspeglar en bild. (Jag behöver inte påpeka att myntets substans ej består av ’kejsare’).

  Egentligen är ju myntets egen substans ointressant, eller hur? (så vad bråkar vi om egentligen? 🙂 ) Speciellt för Joakim von Anka.
  Han tänker ju på det värde som myntet representerar.

  Men detta är ju bara EN bild i sammanhanget.

 • @Petrus:

  Vad er ”jesus” är enligt er går knappast att få någon klarhet i. Men så mycket står ju klart att han enligt er lära måste vara ett ”väsen” av något slag som inte är Gud, inte är av evighet utan skapad…

  Enligt undervisning på MFS hemsida så sägs detta: ”Talet om Jesu preexistens bör troligen i de flesta fall, kanske i alla, förstås så som de judiska läsarna uppfattade begreppet preexistens i Torahn för att ge uttryck åt det eviga gudomliga syftet som skulle uppnås genom honom, inte att han preexisterade som person” SLUT CITAT

  Alltså MFS säger i klartext att Jesus inte fanns innan han kom till jorden, mer än som en tanke eller idé hos Gud. Detta trots Jesu eget mycket tydliga vittnesbörd:

  56 Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.” 57 Judarna sade: ”Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!” 58 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” 59 Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.

  Judarna reagerade alltså med stor upprördhet över att Jesus sa sig vara upphöjd över tid och rum, att Han är Gud, och därför ville de stena honom. De förstod vad Jesus gjorde anspråk på, vilket man ju inte kan säga att MFS har förstått.

  Berndt

 • MTC, jag ber om ursäkt att jag lät mig provoceras att gå ifrån ämnet på ”Sann kristendom är inympad i sann judendom”. Jag skall bättra mig, om det går. 🙂

 • @Metodistpastor Berndt Isaksson:
  Tyvärr måste jag benämna dig som lögnhals även om det tar mig emot. MFS lär inte att Yeshua är en människa vilken som helst. Precis som förste Adam så föddes den andra Adam utan synd, oich är skapelsens mest upphöjde.

 • Vet villolärare att de är det? frågar denna bloggpost. Det är också den fråga jag ställer mig när jag nu läst några kapitel i Blads (MFS´s läromästare) nya bok. Visst är Josef en profetisk berättelse om Jesus. Men bland mycket som man reagerar med avsky på i boken finns mycket ”sjuka teologiska slutsatser” (ja, jag kan inte kalla det annat) som det blir när Blad utifrån ett grammatiskt resonemang om att Josef representerade den ondskefulle Farao, och därav gör teologi av att Jesus på ett motsvarande sätt inte var Gud utan bara representerade Gud. Alltså något befängt resonemang att eftersom Josef är en förebild på Jesus, så skulle det då inne bära att Jesus på motsvarade sätt bara representerar Gud, såsom Josef fick representera den ondskefulle Farao. Det är sjuk teologi och det är villolära. Det är i strid med Bibelns samlade vittnesbörd om vem Jesus är. Han är inte bara en vanlig människa född av någon mans vilja. Han är inte heller något UFO och han är inte heller någon ängel (Mikael) som blivit människa och representerat Gud på jorden. Allt sådant är sjuk teologi och ytterst allvarlig villolära som angriper det mest grundläggande och det mest dyrbara i den kristna tro – personen Jesus Kristus. Varje lära som angriper Honom, förnekar eller ifrågasätter honom som Herre och Gud är en antikristlig lära. Låt det stå klart, kära läsare av Aletheia.

  mvh

  Berndt Isaksson

 • @Kamau Mweru: ”Bibeln är inte en kokbok som man kan läsa bitar av och förstå allt.”

  – Nej, detta har jag verkligen förstått sedan jag mött den messianska förståelsen. Många är det av oss som sagt: Äntligen har jag fått en hel bibel.

 • @E.S skrev: ”Jag tror få av oss har menat att behandla dig på detta sättet men jag respekterar att du upplever det på detta sättet”

  Det jag menade var bara att både du och jag får stå ut med att ses som en representant för en grupp.

  Jag har inte tagit illa vid mig. Det är ju en del av denna typ av diskussioner, med de begränsningar som skrivet ord har.

  Den som sig i leken beger …

  Däremot tycker jag att andra ”i min grupp” (?) hånats tillräckligt.

  Å andra sidan har ju vem som helst rätten att tiga och ge motparten det sista ordet i debatten.

  Det verkliga sista ordet är ju densamme som det första ordet. 🙂

  /Kjell

 • @Kamau Mweru:

  ”Representanter från ditt läger har inte sällan anklagat mej för att vara manipulerad och inte tänka själv.
  Jag vill inte nämna namn, men det finns aggressiva kollegor till dig som inte sällan visar drag av paranoia och schizofreni, vidare andra som i avsaknad av sakargument bara förlöjligar andra, vidare andra som använder demagogi som maktmedel.”

  Jag tror få av oss har menat att behandla dig på detta sättet men jag respekterar att du upplever det på detta sättet och därför ber jag alla att tänka på att alla de vi debatterar med är den Eviges älskade skapelser, som de allra flesta söker sanningen. Den som känner sig förminskad och missförstådd i sin ärliga intention att kommunicera stänger sig även för sanningen.
  Oerhört viktigt är att man känner sig fullt värdig i alla diskussioner.

  ”Vidare: ”Livets skola är den bästa skolan så länge vi aldrig släpper taget om den Evige.”

  Ja om de man lär känna stämmer med Joh. 17:3”

  Amen till detta!

 • Hur kan en förkunnare visa en bibeltrogen människa på den rätta vägen?

  1. Utan bibelord kommer det inte att lyckas.
  2. Man bör inte intimidera, men man måste nog visa på dennes otillräcklighet. Det handlar om bibelns budskap. Vi är fallna varelser.
  3. Man kan motivera enbart genom att väcka längtan efter närhet till den Evige. Den enskilda människans kraft är helt ointressant. Däremot har viljan att följa den Evige en stor betydelse.
  4. Man bör inte förklara andras förstånd för orent men kan och bör motivera till efterföljelse av Yeshua med bibliska argument.
  5. Ve den som vädjar till egoism och vinstbegär!
  6. Man bör visa vad bibeln säger utan att på något sätt manipulera med människans känslor. Det är Ordet som ska bevisa sanningen.

  Hur kommer det sig att mängder av människor och förkunnare har motarbetat den nya väckelsen i ett tidigt skeende, historiskt sett? Hur kommer det sig att den som har blivit etablerad i ett lärosystem och fått erkännande har så svårt att se när Herren vill öppna ögonen för något den tidigare inte har sett?

  Vad kan det bero på Kjell?

 • S-E Sköld on 14 februari, 2010 at 9:49 f m said:

  Messianerna har gått in på judarnas väg; deras väg som förkastade JESUS som en av tre Guds-uppenbarelser:

  Han som var till i Gudsgestalt, men lämnade den för att komma ner till oss människor som Människa, Människoson!

  För judafolket gick det inte bra, även om Gud aldrig överger dem: Han kan inte vara trolös, den egenskapen finns inte i Honom, som bl.a. kallas ”Trofast och Rättfärdig”.

  Men den är definitivt inget att leka med, Guds sanning, det är judafolket ett tydligt exempel på, Ananias och Safira är ett annat och själv har jag fått se en del i den vägen.

  Och kunde han klippa av förbindelsen med dem, sitt egendomsfolk och grenar i det äkta olivträdet, då kan han göra det med oss också: om vi går in på deras väg, inte minst!

  Heb. 3:7-13 ”Idag om ni får höra
  hans röst, må ni inte förhärda
  era hjärtan, som när de förbittrade
  mig på frestelsens dag i öknen

  så svor jag då i min vrede: De skall
  inte komma in i min vila..

  Se därför till, mina bröder, att det
  inte hos någon bland er finns ett
  ont otroshjärta, så att han avfaller
  från den levande Guden, utan
  förmana varandra alla dagar, så
  länge det heter idag

  på det att ingen av er må bli förhärdad
  genom syndens makt att bedra”

 • Hur kan man lura en bibeltrogen människa?

  1. Ja, utan bibelord kommer det inte att lyckas.
  2. Man kan intimidera och visa på dennes otillräcklighet.
  3. Man kan motivera och visa på dennes egen kraft och vilja.
  4. Man kan förklara dennes förstånd för orent och motivera till bara emotionella argument.
  5. Man kan vädja till egoism och vinstbegär.

  Vet lärjungarna till villolärare vet att de är/blir vilseförda?

  Mitt svar:

  Kanske inte från början.

  Men eftersom jag är övertygad om Herrens avsikt att rädda så många som låter sig räddas, måste jag anta att det kommer ett moment för var och en av oss när vi konfronteras med vår egen synd och otillräcklighet.

  Och detta är ett moment när vi kan välja mellan skumsynthet och klarsyn.

  Om vi väljer fel kommer kanske nya tillfällen. Men mellan dessa tillfällen vet vi nog inte om vi tror på en villolära eller ej.

  Nu har jag meddelat mina åsikter. Och jag kan ju ha fel.

  Hittills har bara 2 personer bemödat sig att kommentera om huvudfrågan.

  /Kjell

 • @SÅ skrev: ”Det du upprepar hela tiden har du inte lyckats bevisa”

  Rättelse:

  Alla hundratals bevis som lagts fram har kategoriskt förnekats av dig och de dina.

  Jag skulle kunna nämna massor av religioner / trosriktningar som likaledes kategoriskt förnekar samma bibelord.

  Sedan vill jag ta med ett citat från dej ur en annan tråd med snarlikt innehåll:

  ”Jag har aldrig påstått det du säger och jag kan inte påminna mig om att någon som är medlem i MFS påstått att det är avgudadyrkan att be till Jesus. Gud har fördrag med okunnighetens tider, men nu vill han att vi korrigerar oss till det som Jesus lärde oss angående bön.”

  Jag vet inte om ”dubbelbottnad” är ett Svenskt ord som täcker. I Holland har vi två uttryck som jag anser vara adekvata.

  1. Små huggormar i gräset. och
  2. Gravida uttalanden.

  Är du verkligen blind för din taktik?

  Sedan frågade jag dig:

  Vad betyder ”gudsman” när ”gud” inte betyder ”gud”?

  Och vidare är ju huvudfrågan här huruvida villolärare vet att de är det.

  Följdfrågan blir naturligtvis om lärjungarna till villolärare vet att de är/blir vilseförda.

  /Kjell

 • @SÅ skrev: ”Vad betyder menyläsa?”

  Att ta till sig Skriften som om den vore ett smörgårdsbord.

  Mycket av läckerbitarna och inget av det man inte gillar.

  Bibeln är inte en kokbok som man kan läsa bitar av och förstå allt.

  Den är en historiebok, en kärleksroman och en deckare.

  /Kjell

 • @E.S skrev: ”så ber jag dig att inte utgå från att jag är manipulerad och inte tänker själv”

  Det är ju helt tydligt när man läser dina väl formulerade inlägg att du tänker själv. Och jag kan på rak arm bara komma ihåg en ”tappad maska”.

  Men, det finns en sak vi inte kan bortse från. Jag ser i ditt läger även de andra av dina trosfränder. Och du ser i mitt läger kyrkofäder och katoliker.

  Representanter från ditt läger har inte sällan anklagat mej för att vara manipulerad och inte tänka själv.

  Jag vill inte nämna namn, men det finns aggressiva kollegor till dig som inte sällan visar drag av paranoia och schizofreni, vidare andra som i avsaknad av sakargument bara förlöjligar andra, vidare andra som använder demagogi som maktmedel.

  Vi kan omöjligt se varandra och de argument vi står för, utan att ana resten av representanterna för vår tro.

  Vidare: ”Visst kan även jag gå fel, men min största och enda längtan är att tjäna den Evige, därför upplever jag det förnedrande när du anklagar mig för saker som jag har gått igenom och lärt mig av.”

  Nikodemus hade samma längtan. Men enligt Herren Jesus var detta inte tillräckligt.

  När man, som jag, har träffat många människor från olika kulturer och religioner, och lärt känna en del av dessa personligen, får man en sorts beklämmande sorg i hjärtat när man ser alla dessa som längtar efter, och gör allt för att tjäna den de anser vara ”Den Högste”.

  Nu tycker du kanske igen att det känns förnedrande att jämföras med shintoister, buddister, sikhar, hinduer, muslimer, mormoner, osv. osv.

  Men jag tar med mej själv i samma jämförelse.

  Jag anser naturligtvis att det bara finns en väg. Men hade jag verkligen funnit vägen, sanningen och livet om jag hade vuxit upp i Hiroshima, Islamabad, Utah eller Bombay?

  Och, kanske inte oväsentligt, du och jag har ju starkt avvikande tro om vem Herren Jesus ÄR.

  Vidare: ”Livets skola är den bästa skolan så länge vi aldrig släpper taget om den Evige.”

  Ja om de man lär känna stämmer med Joh. 17:3

  Annars lär det inte hjälpa hur mycket man lär sig om sig själv och om och av andra människor.

  /Kjell

 • @E.S:
  Visst verkar det vara en mänsklig fallenhet att lyda människor och sätta upp mänskliga ledare på alltför hög pedistal. Har läst utmärkta redogörelser hur det kan förklaras rent psykologiskt. På det sättet har jag också hittat en förklaring till varför jag och min far tycks vara resistenta mot detta. Önskar att fler var det.

 • @Metodistpastor Berndt Isaksson: SVAR: Som jag har svarat många gånger – förnekar man att Jesus är Gud, då är den en annan ”jesus” man bekänner sig till än den Jesus vi finner i Bibeln.”

  OK Berndt, då får vi väl tro dig på ditt ord.

  mvh Tord

 • @Metodistpastor Berndt Isaksson: ”Åter igen – om ni då likväl med det menar en annan ”jesus” än den som 1 Kor 15 talar om så är det inte alls något frälsningnsbudskap NI predikar utifrån den texten. Dvs eftersom ni förnekar att Jesus är Gud faller allt det övriga ni vill tillskriva honom som ett korthus. Är inte Jesus Gud så har vi ingen Frälsare. Men nu är Jesus i sanning Gud, Jag Är, som kommit till oss och blivit vår Frälsare.”

  – Jag menar exakt den Yeshua som apostlarna träffade, ingen annan. Det är också min och bibelns Yeshua. Det du upprepar hela tiden har du inte lyckats bevisa. Haggaj har visat att apostlarna inte har kunnat predika att Jesus är YHWH. Det hjälper inte hur många gånger du upprepar det.

  Någon koppling mellan ”ego eimi” (Jag är) och 2 Mos. 2:14 existerar inte. Den som har bara lite kunskap i hebreiska vet detta.

  Förklara hur förkunnelsen om att Jesus är YHWH kunde förkunnas i hela Romarriket, utan att det finns spår i NT av den debatt som skulle varit följden, så kan du återkomma.

  Yeshua är Messias den levande Gudens son! Välsignade sanning! 😉

 • @mirre:

  ”Den Evige” beskriver bättre än ”Gud”, vilken gud det handlar om. Han är den Gud som är av evighet. Skaparen av himmel och jord.

  Jag säger ”den Evige” också därför att hebreiskans ord för gud är elohim. Elohim kan som bekant syfta på mycket mer än bara den Evige guden. Detta ord används även om ledare, domare, änglar ja, t.o.m. om avgudar!

  Ta t.ex. det här bibelordet: I Kung 18:23-24

  “Ge oss två tjurar, och låt dem välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga
  den på veden utan att tända eld. Sedan skall jag göra i ordning den andra tjuren och
  lägga den på veden utan att tända eld. Därefter må ni åkalla er guds [’elohim] namn,
  men jag skall åkalla HERRENS namn. Den gud [’elohim] som svarar med eld, han är
  Gud [’elohim].”

  I alla dessa fall står det elohim, fast det handlar om både Israels Gud och om en avgud.

  Allt gott!

 • @: ”Tills dess kan du hålla inne med dina grundlösa beskyllningar. Att du satt tro till katolska läror är en sak, men påstå inte att det är det som apostlarna förkunnade. Vad deras frälsningsbudskap innehöll finns det svart på vitt i 1 Kor. 15:1-11.” SLUT CITAT

  SVAR: Åter igen – om ni då likväl med det menar en annan ”jesus” än den som 1 Kor 15 talar om så är det inte alls något frälsningnsbudskap NI predikar utifrån den texten. Dvs eftersom ni förnekar att Jesus är Gud faller allt det övriga ni vill tillskriva honom som ett korthus. Är inte Jesus Gud så har vi ingen Frälsare. Men nu är Jesus i sanning Gud, Jag Är, som kommit till oss och blivit vår Frälsare.

  Mvh

  Berndt

 • S-E Sköld on 13 februari, 2010 at 9:35 e m said:

  Islams Gud är inte treenig, inte heller judendomens, men däremot kristendomens; eftersom JESUS är Ordet/Gud som blev Människa.

  Messianerna företräder en annan lära än kristendomen, tillsammans med judendomen och Islam t.ex.

 • @: – Måste man inte tro att Israels Gud är den ende Guden och tro på Yeshua Messias för att bli frälst?” slut citat

  SVAR: Som jag har svarat många gånger – förnekar man att Jesus är Gud, då är den en annan ”jesus” man bekänner sig till än den Jesus vi finner i Bibeln.

  mvh

  Berndt

 • @S-E Sköld: Den som har tagit del av Lars Enarsons predikan ang Jesu person, och ändå inte tror, kan knappast återföras till ”Den vägen”. Den är förblindad och ser den därför inte”

  Tord: Om det var jag som åsyftades så vill jag bara påpeka att jag INTE sagt att jag inte tror på detta. Jag föröker pressa Berndt att motivera sitt budskap med Ordets eget uttryck.

  Vänner det är ORDET som är kraften! 🙂

  Berndt demoniserar slentrianmässigt några som han menar är villolärare utan att underbygga med en hållbar grund. Inte här i Aletheia i alla fall.

  /Tord

 • @Metodistpastor Berndt Isaksson: ”- Lagen ger inte frälsning, det gör den Evige, genom Messias. Men lydnad för vissa bud i lagen är en förutsättning för frälsning, som att tro att Israels Elohim är den ende Elohim som finns och tro på den utlovade Profeten, som är Messias Yeshua.”

  – Måste man inte tro att Israels Gud är den ende Guden och tro på Yeshua Messias för att bli frälst?

  Eller vad menar du?

 • @Metodistpastor Berndt Isaksson: ”Det måste sägas och sägas tydligt. MFS är en villolärande sekt, och då inte bara i något ytterlighetsfråga i den kristna trons värld, utan i dess absoluta hjärta – tron på Jesus som Herre och Gud. Genom att man förnekar Jesus som Gud, så blir det fullständigt oväsentligt om de skulle ha aldrig så många ”guldkorn” i sin lära i övrigt.”

  – Nej pastorn, det är MFS inte alls! Du har inte lyckats prestera några hållbara bevis på det från Skriften. Det räcker inte för mig att den Athanasiska trosbekännelsen säger detta.

  När du på ett trovärdigt sätt tillbakavisat det Haggaj skriver i sin artikel, så kan vi ta upp den frågan.
  http://www.mamres.net/?p=699
  Tills dess kan du hålla inne med dina grundlösa beskyllningar. Att du satt tro till katolska läror är en sak, men påstå inte att det är det som apostlarna förkunnade. Vad deras frälsningsbudskap innehöll finns det svart på vitt i 1 Kor. 15:1-11.

 • @Kamau Mweru:

  Tack för de vänliga orden. De värmer, men om de stämmer så ber jag dig att inte utgå från att jag är manipulerad och inte tänker själv. Jag har gått igenom för mycket för att låta någon människa leda mig bort från den Herre jag älskar. Visst kan även jag gå fel, men min största och enda längtan är att tjäna den Evige, därför upplever jag det förnedrande när du anklagar mig för saker som jag har gått igenom och lärt mig av.

  Det fanns en tid då jag följde ledare, det straffade sig och jag vill aldrig mer vara med om det.
  Jag vill ha tag på sanningen oavsett om det går emot kristendomens läror eller ej. Kristendomen är inte min Herre och jag har ingen förpliktelse att vara trogen kristendomen. Ibland får man gräva djupare helt enkelt.

  Livets skola är den bästa skolan så länge vi aldrig släpper taget om den Evige.

 • @Tordan:

  ”Tord: Jag ångrade mig enär jag tänke jag avslöjat en annan persons ‘privacy’.”

  Tord, det är lugnt! Jag förlät dig direkt!

 • @Ludvig:

  ”En onödigt svartvit bild som ofta verkar bero på att man satt upp ledaren på en alltför hög pedistal. OBS – det behöver inte alls vara så att ledaren varken aktivt medverkat eller uppmuntrat till denna ”upphöjelse”…”

  När jag för ca tolv år sedan var med i en församling så tyckte jag att det stämde som du skriver att man ofta satte upp ledaren på en alltför hög pedistal. Hur det är idag vet jag inte så mycket om, men det är nog tyvärr en fallenhet som människan har, man fruktar människor mer än den Evige helt enkelt. Det är inte så lätt att stå emot andliga övergrepp när man är med i en församling där alla övriga verkar tycka att det är ok. Ofta är det i livets nödsituationer och prövningar som man kommer fram till vem man vill tjäna och vad det får kosta…..då faller de avgudar som man har ”ställt framför den Eviges ansikte”.

 • @Ludvig:

  ”Du tolkade det ju väldigt negativt att Kjell jämförde dig med en katolik. Du får ha i åtanke att han inte visar riktigt lika stort agg till rkk som vissa övriga i (fd?) Aletheia-gänget. Alla katoliker är inte lika långt ute och cyklar…”

  Vill inte gå in i en debatt om katoliker på den här tråden, men du måste nog fundera på om Kjells inlägg till mig var menat att jämföra mig på ett positivt eller negativt sätt med katoliker.

 • Berndt
  Det kan väl inte vara fel på dessa predikanter, va?
  De flesta framgångspredikanter har ju samma syn som dig angående treenigheten och det är ju den ”sanna” synen som är avgörande för en människas eviga väl, eller hur?
  MVH
  Sam

 • @Kamau Mweru: ”Här i Kenya lyser de med sin frånvaro. Det är till och med så långt gånget att de som startar en församling inte får medlemmar om de inte predikar framgångsteologi och vikten av att ”så”.” SLUT CITAT

  SVAR: Och mycket av det som du beskriver här ovan är sånt som man här i Sverige hänvisar till och säger att på andra håll i världen är det minsann väckelsehärdar som brinner. När man frågar vad då närmare bestämt syftar på, så är det just dessa cyniska framgångsteologers kampanjer i tredje världen. Därmed inte sagt att det inte finns äkta väckelser också.

  mvh

  Berndt

 • @Björn Jönsson:

  Som tillägg:

  Matt. 7:22 Många skola på ’den dagen’ säga till mig: ’Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ 23 Men då skall jag betyga för dem: ’Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.’

  Det tycks mej ganska orealistiskt att man stående framför Herren, real time, skulle försöka slingra sig. Scenen spelar sig ju när man står där naken och eländig, eller iklädd nådens rättfärdighet.

  Texten tycks alltså antyda att villolärare inte vet att de är det.

  All anledning till ödmjukhet och självrannsakan.

  /Kjell

 • @Björn Jönsson skrev: ”Tyvärr har du nog rätt, men …..”

  Du kan vara glad att det fortfarande finns trogna lärare i Sverige.

  Här i Kenya lyser de med sin frånvaro.

  Det är till och med så långt gånget att de som startar en församling inte får medlemmar om de inte predikar framgångsteologi och vikten av att ”så”.

  Urfattiga, som inte ens har kläder och mat för dagen offrar sina skärvar till ”pastorer” (läs: glupande ulvar) som lever i lyxvillor med swimmmingpool och skickar sina barn till Amerika för att gå i skola där.

  (Medel-Kenyansson tar hem 500 kronor i månaden, om han hör till de lyckliga 20% som har ett jobb.)

  Medlemmarna har knappast råd att betala skoluniformen här.

  Jag hoppas verkligen att Herren kommer snart och har svårt att inte se fram emot:

  Matt. 7:22 Många skola på ’den dagen’ säga till mig: ’Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ 23 Men då skall jag betyga för dem: ’Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.’

  Jesus nekar inte till att dessa gjorde det i Hans namn!

  Men Han påpekar att Han aldrig känt dem. Således hade de heller aldrig känt Honom.

  ”Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.”

  Och de som inte känner Herren, och ändå uppträder som lärare, dessa är villolärare.

  /Kjell

 • Björn Jönsson on 13 februari, 2010 at 3:22 e m said:

  @Kamau Mweru:

  församlingsföreståndare, ‘profeter’ och dylikt som inte får ifrågasättas?

  ”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.”

  De ser ut som får, luktar som får, bräker som får ….

  Ofta är det enda du kan känna igen dem på att deras öron inte funkar.

  Ett annat kännetecken är att det ligger sargade får längs deras väg.

  Och ett tredje tror jag är att deras lärjungar förlorar spontaniteten i bönen och istället tränar bönetekniker.

  Tyvärr har du nog rätt, men jag har faktiskt flera gånger talat in i en av sveriges mest kända predikanters liv och han lyssnade ödmjukt!

  Bj

 • @Björn Jönsson skrev: ”Sen är det väl så, att vi måste få ha fel”

  Vi har givetvis alla fel i den bemärkelsen att vår kunskap är ett styckverk.

  Men för att återkomma till inlägget ovan …

  Du behöver väl inte leta länge innan du hittar pastorer, församlingsföreståndare, ’profeter’ och dylikt som inte får ifrågasättas?

  ”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.”

  De ser ut som får, luktar som får, bräker som får ….

  Ofta är det enda du kan känna igen dem på att deras öron inte funkar.

  Ett annat kännetecken är att det ligger sargade får längs deras väg.

  Och ett tredje tror jag är att deras lärjungar förlorar spontaniteten i bönen och istället tränar bönetekniker.

  /Kjell

 • Björn Jönsson on 13 februari, 2010 at 3:04 e m said:

  @Kamau Mweru:

  Den lärare som inte står på en piedestal, utan ”bara” är en aktad broder med en speciell tjänst bland bröder och systrar i en församling där Herren får vara med, denne blir korrigerad i syskonringen.

  Ja tänk om det hade fått vara så här, där ingen är förmer än någon annan, endast bröder och systrar, men vill en pastor eller predikant krypa ner på samma nivå som gräsrötterna, tveksamt då denna ställning gynnar dem.

  Giftet i våra kyrkor är nog mer utbrett än vi tror, men jag hoppas att jag har fel!

  Bj

 • @Haggaj: Nu har jag scrollat tillbaka hela vägen och inte hittat ett enda bibelcitat av metodistpastorn, men jag kan ju ha missat något.” SLUT CITAT

  Jag syftade inte bara på just denna bloggtråd, och jag skrev: Jag vet inte vad det möjligen skulle tjäna till att alla de bibelställena citeras en ”femtioelfte” gång. Ingen som följt debatten senaste månaderna,( och det har ju du gjort,) kan ha undgått att få del av de aktuella bibelställena.

  Så jag upprepar Haggaj – vad är du EGENTLIGEN ute efter. Du känner väl till vilka bibelord som framförs mot dina och MFS villoläror. Så det måste rimligen vara något annat du är ute efter.

  Jag är ingen psykolog men jag tycker mig ana att du är en människa med ett starkt kontroll- och maktbehov, och att du blir frustrerad när du inte får som du vill. Ja, dina egna ord i ett inlägg från 19 januari tyder på det, nämligen detta;

  http://aletheia.se/2010/01/14/500-salen-ny-2/comment-page-4/#comment-153009

  Mvh

  Berndt

 • Björn Jönsson on 13 februari, 2010 at 2:58 e m said:

  @Kamau Mweru:

  Eftersom Lars innan var inne på att Jesus inte var Gud, men har nyligen ändrat sig.

  Jag menar inte att du har sagt det, men detta har nog påverkat kristenheten en hel del, men jag hoppas att hans omvändelse och predikan om Jesu Gudom kullkastar de skador han bidragit till.

  Sen är det väl så, att vi måste få ha fel, för annars kan det ju inte bli rätt, jag har ex själv haft en tro på vissa saker som jag nu fått ändra på.

  Bj

 • @Björn Jönsson skrev: ”Enligt detta uttalande om gift, så är min bedömning att alla sammanhang med dess pastorer och predikanter är villolärare, för giftet finns där i olika mängd!”

  Jag tror att du är inne på ett viktigt spår här.

  Den lärare som inte står på en piedestal, utan ”bara” är en aktad broder med en speciell tjänst bland bröder och systrar i en församling där Herren får vara med, denne blir korrigerad i syskonringen.

  MEN! Och där klämmer ju skon i en hel del fall, den lärare som ställer sig, eller ställes på en piedestal, och blir någon vars lära inte får prövas. Kanske med motiveringen att man inte får röra ”Herrens smorde”, eller att han är för helig att betvivlas, denne har i mina ögon gått över gränsen och kan kallas villolärare.

  /Kjell

 • Björn Jönsson on 13 februari, 2010 at 2:42 e m said:

  @Kamau Mweru:

  Enligt dig så var Lars Enarsson en villolärare, eller han kanske fortfarande är det, men han har ju ändrat sin syn, vilket jag tror fler får göra som har ärliga hjärtan!

  Det är utifrån detta som jag menar att man inte skal vara för snabb med att dömma personen, men dock det som är fel i läran!

  Bj

 • Björn Jönsson on 13 februari, 2010 at 2:34 e m said:

  @Kamau Mweru:

  Enligt detta uttalande om gift, så är min bedömning att alla sammanhang med dess pastorer och predikanter är villolärare, för giftet finns där i olika mängd!

  Bj

 • Kjell,
  Och appropå gift i bägaren …

  … är det mer ok enligt dig om giftet kokats ihop i Vetlanda med Klabbarparn i bakgrunden?

 • Björn Jönsson on 13 februari, 2010 at 2:31 e m said:

  @Kamau Mweru:

  Frågan är väl om man är en villolärare bara för att man sett något annat i skriften, ex det Blad mfl sett?
  Det stora problemet är att vi gör boken till auktoritet istället för bokens författare, för i boken finns mycket som vi kan tolka och göra till sanning, men sanningen är Jesus själv!

  Bj

 • @Björn Jönsson:

  Hur många procent gift skulle du tillåta din bagare att blanda i degen innan du klassar honom som potentiell mördare?

  Ungefär samma fråga som:

  Hur mycket felaktig/falsk lära får en bibellärare blanda i sin undervisning innan du klassar honom som villolärare?

  /Kjell

 • Björn Jönsson on 13 februari, 2010 at 2:25 e m said:

  @Christian:

  Nej, jag har inte blivit bedragen, Jag tror att Jesus är den han säger sig vara enligt Joh 8: Jag är den jag är:

  Gud sade till Mose: ”Jag är den jag är.” Och han sade vidare: ”Så skall du säga till Israels barn: ’Jag är'[1] har sänt mig till eder. 2 Mos. 3:14)

  ”Därför sade jag till eder att I skullen dö i edra synder; ty om I icke tron att jag är den jag är, så skolen I dö i edra synder. Joh. 8:24

  ”Då sade Jesus: ”När I haven upphöjt Människosonen, då skolen I förstå att jag är den jag är, och att jag icke gör något av mig själv, utan talar detta såsom Fadern har lärt mig. Joh. 8:28

  ”Redan nu, förrän det sker, säger jag eder det, för att I, när det har skett, skolen tro att jag är den jag är. Joh. 13:19

  Rätt tydligt tycker jag, men det som Blad visar på kan man inte tillbakavisa som nonsens, utan han har sett något som vi kanske missat, men som dock inte tar bort Jesu Gudom!

  Bj

 • Jag vill påpeka att denna bloggpost handlar om frågan huruvida en villolärare vet att han/hon är det.

  I bloggposten nämner jag bara mej själv och Stefan, men man är givetvis välkommen att inkludera andra.

  Debatten om Jesu guddom finns det andra bloggposter för och icke relevanta ämnen är välkomna att fortsätta i 500-salen.

  Hittills har jag inte sett många inlägg som försöker svara på frågan.

  Personligen tror jag att en villolärare oftast inte vet att han/hon är det eftersom han/hon drabbas av andlig blindhet eller åtminstone skumsinthet.

  Sedan finns det givetvis de som bara är lärare för att kunna schakra med evangeliet, alltså profitörer.

  Dessa torde åtminstone någon gång ha förstått att deras syften inte var rena, men om de därvid även förstod att deras meny-läsning av Skriften var en villolära törs jag inte påstå.

  Alltså:

  Håll er till ämnet.

  /Kjell

 • Nu har jag scrollat tillbaka hela vägen och inte hittat ett enda bibelcitat av metodistpastorn, men jag kan ju ha missat något.

  Däremot så citerade han doktriner från kyrkomöten (Kalcedon och Vetlanda*).

  *”Jesus är fullt ut Gud” är nog en doktrin som kommer från nåt kyrkomöte i metodistförsamlingen i Vetlanda. 😀

 • @Haggaj:

  ”Vem har svarat?”

  Metodistpastorn -”gå tillbaka några inlägg så finns du både mina och många andras bibelcitat som har angetts,”

 • @Haggaj:

  ”Stod det inte ”var och en”? Eller har du ändrat på det? ”

  Öhh?? Han har alltså svarat men om du inte är nöjd med det så är det inte hans fel.

 • Christian,
  Har du listan då? Det räcker med de 10 bästa.

  micro,
  Stod det inte ”var och en”? Eller har du ändrat på det?

 • @Haggaj:

  ”Metodistpastorn,
  ”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp.” (1 Pet 3:15)”

  Det har han gjort ju. Det står inte att DU ska bestämma hur svaret ska bli. 🙂

 • Metodistpastorn,
  ”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp.” (1 Pet 3:15)

  Du kanske inte längre har något hopp? Är det så du skall tolkas?

 • @Haggaj:

  Haggaj, du är inte ute efter att föra någon seriös debatt, för i så fall kan du bara gå tillbaka några inlägg så finns du både mina och många andras bibelcitat som har angetts, och som också Jesustroende människor genom 2000 år grundat sin tro och bekännelse av Jesus som Herre och Gud. Dessa många människor som enligt MFS (och kanske även nu av dig Haggaj) varit avgudadyrkare.

  mvh

  Berndt

 • Metodistpastorn,
  Ge mig då en länk till dessa bibelställen. Jag har ju frågat efter dessa förut, men nekats dem även då. Finns de överhuvudtaget?

  Ge mig de 50 bästa, så kan vi gå igenom dem!

  Eller om du inte har tid, ge mig de 10 bästa!

  … eller ge mig ditt bästa! Det kanske räcker.

 • @Haggaj:

  Jag vet inte vad det möjligen skulle tjäna till att alla de bibelställena citeras en ”femtioelfte” gång. Ingen som följt debatten senaste månaderna,( och det har ju du gjort,) kan ha undgått att få del av de aktuella bibelställena.

  mvh

  Berndt

 • Metodistpastorn,
  Så vilka är då dessa ”hundratals skriftställen” som jag förmodar att du anser att ni som är ”andliga” ser? Finns de överhuvudtaget i bibeln och vilka är det?

 • @Haggaj: Christian skriver: ”hundratals skriftställen som klart visar på Jesu gudom” Nästa gång krävs det uppenbarelse för att förstå. Hur skall det nu vara egentligen? SLUT CITAT

  SVAR: Så är det väl med allt Guds ord, oavsett vilken fråga vi talar om.

  Paulus skriver:
  12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

  mvh

  Berndt

 • Christian skriver: ”hundratals skriftställen som klart visar på Jesu gudom”

  Nästa gång krävs det uppenbarelse för att förstå. Hur skall det nu vara egentligen?

 • Björn Jönsson skriver: Jag tror inte någon kan utifrån studier i skrifterna säga att Jesus är Gud, det finns ju som Blad visar på. saker som, titel, sändebudsprincipen, mm som faktiskt talar mot Jesu Gudom, så det enda som gäller är en av Gud given övertygelse!

  Ursäkta, har du missat disk de senaste 1½ åren? Det har ju framkommit hundratals skriftställen som klart visar på Jesu gudom. Har du oxå blivit bedragen?

 • S-E Sköld on 13 februari, 2010 at 11:39 f m said:

  Den som har tagit del av Lars Enarsons predikan ang Jesu person, och ändå inte tror, kan knappast återföras till ”Den vägen”. Den är förblindad och ser den därför inte.

  Däremot är det viktigt, att varna andra från att träda in på den vägen! Lars Enarson säger i sin predikan i ämnet, att han lagt märke till att Andens vittnesbörd saknas över den falska förkunnelsen, som gör JESUS till någonting annat än en del i Gudsuppenbarelsen: som Fadern, Sonen och Anden.

  Och människor kan vi lura, men inte Anden! Det har jag upplevt många gånger, bl.a. i Knutby i slutet av 1980-talet! Anden visste vad där pågick, innan det också blev uppenbart/avslöjat inför hela landet och ännu vidare.

  Herrens Ande bedrar vi inte utan konsekvenser i våra egna liv; det försöket gjorde Ananias och Safira på sin tid och många har gjort det försöket ned genom tiderna; men det slutar alltid på samma sätt: med Människans dyrköpta nederlag!

 • @Metodistpastor Berndt Isaksson: Precis. Det måste sägas och sägas tydligt. MFS är en villolärande sekt, och då inte bara i något ytterlighetsfråga i den kristna trons värld, utan i dess absoluta hjärta – tron på Jesus som Herre och Gud”

  Tord: Berndt, ska jag tro det för att _du_ säger det?
  Skulle det räcka för mig som överbevisning som leder till en övertygelse?

  Nu vet ju alla som läser bibeln att bibeln inte uttrycker detta i sitt budskap. Det är bara en slutsats som bl.a. Berndt dragit som han så innerligt gärna skulle vilja att vi alla delar. Han anser att Tomas tvivlarens utrop inför den uppståndne Jesus, normerar denna teologi.
  Han bekymrar sig inte heller att förklara innebörden i dessa termer.

 • Företrädare för MFS har här i bloggen ofta gjort ett nummer av att det mot dem ges anathema och att man ”dömer dem till helvetet” osv. Det har bemötts med att ingen har rätt att döma över den enskilda människan i frälsningsfrågan, ty bara Gud vet vad i människans hjärta är. Däremot har vi so kristenhet och enskild kristna rätt att säga att vissa läror är villoläror som leder till förtappelse.

  OCH det är för övrigt precis så MFS själva betraktar dem som inte omfattar MFS dogmer. På deras hemsida under fliken Vår tro skriver de:

  ”- Lagen ger inte frälsning, det gör den Evige, genom Messias. Men lydnad för vissa bud i lagen är en förutsättning för frälsning, som att tro att Israels Elohim är den ende Elohim som finns och tro på den utlovade Profeten, som är Messias Yeshua.” slut citat

  Detta kombinerat med att man då också bestämt förnekar att Jesus är Gud, utan bara hade ett gudomligt uppdrag, en slags representant med myndighet osv. leder med nödvändighet till en förkastelsedom över dem som inte delar MFS´s tolkning. Ja, MFS dogmer kan omöjligen uppfattas på annat sätt än att vi som tror på att Jesus verkligen ÄR Jehova i människogestalt fullt ut, omöjligen kan anses som frälsta människor, utan snarare som förtappade avgudadyrkare. Detta säger förmodligen inte MFS´r representanter på en rak fråga, men det är vad de rimligen borde säga om de är konsekventa mot sina egna dogmer.

  Mvh

  Berndt

 • @Svensson skrev: ”Jag hoppas att inga ofrälsta stackare läser denna blogg. ”

  Ja, det är verkligen en viktig fundering. Kanske borde vi förbjuda alla bloggar?

  Men, hade du inte varit trovärdigare om du hade bekänt färg från början?

  /Kjell

 • @Svensson: Stefan Blad vad jag förmodar utgår bara ifrån skriften, det borde väl vara den vettigaste vägen för en troende eller? Och vad jag förstått så är Stefan Blad mycket bibel trogen. SLUT CITAT

  SVAR: Fariséerna och den skriftlärda menade sig också leva mycket skrifttroget, men förnekade likväl Jesus både som Gud och Messias. Och då har man ju i alla fall missat själva kärnan och Stjärnan i Skrifterna.

  Mvh

  Berndt

 • @Svensson skrev: ”Hur menar du att en frälst människa ska leva?”

  Utan schizofreni och paranoia. Syndkataloger och rättfärdighetskataloger har funkat som en förlängning på den egna prestationens frälsning.

  Visst, man blir frälst av idel nåd, men blir man verkligen bevarad utan egen prestation?

  Bön, Bibel-läsning, gemenskap med andra kristna. Dessa är vanligtvis de kommunikationskanaler som Herren sanktionerar.

  Vidare: ”Stefan Blad vad jag förmodar utgår bara ifrån skriften, det borde väl vara den vettigaste vägen för en troende eller?”

  Ja, det låter bra. Samma säger RKK, LO, Maranata, Pingst, Baptister, etc. etc. etc.

  Det finns ett stort frågetecken. Hur mycket kan man ”meny-läsa” Skriften utan att den motsäger sig själv.

  Jag tror att svaret finns i slutet på uppenbarelseboken.

  Upp. 22:18 För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: »Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. 19 Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.»

  Vidare: ”Och vad jag förstått så är Stefan Blad mycket bibel trogen.”

  Han har selekterat skriftställen till bokstavlig tolkning och andra till baklängesöversättning från icke existerande grundtexter. Han har ändrat betydelsen av Gud, Son, Evig, förstfödd, etc. etc.

  Det är i alla fall inte vad jag skulle klassificera som bibel-trogen.

  Jag inser att mitt svar inte faller i god jord.

  /Kjell

 • S-E Sköld on 13 februari, 2010 at 9:42 f m said:

  När herdens kärlek börjat omfatta vargen med, som river hans får dag och natt, då har någonting hänt med herdehjärtat!

  Antagligen har han somnat in på sin post, och gömt sin sömn och därmed sitt totala ointresse för fåren han satts att vaka över, bakom det förföriska orden ”kärlek” och vi ”skall bara välsigna varandra”

  Apg. 20:28-31 ”Så ha nu akt
  på er själva och på hela den
  hjord, i vilken den helige Ande
  satt er till föreståndare,

  till att vara herdar för Guds
  församling, som han har vunnit
  med sitt eget blod.

  Jag vet, att sedan jag skilts från
  er, svåra vargar skall komma in
  bland er och att de skall inte skona
  hjorden.

  Ja, bland er själva skall män uppträda
  som talar vad förvänt är för att locka
  lärjungarna till sig.

  Vaka därför..”

 • Svensson on 13 februari, 2010 at 9:25 f m said:

  Kjell,

  Hur menar du att en frälst människa ska leva?
  Stefan Blad vad jag förmodar utgår bara ifrån skriften, det borde väl vara den vettigaste vägen för en troende eller?
  Och vad jag förstått så är Stefan Blad mycket bibel trogen.

 • @Christian: ”Om inte en person eller en rörelse, som ser som en av sina huvuduppgifter att sprida ett budskap om att Jesus inte är Gud ska kallas villolärare, så så vet jag inte vad som kan kallas villolärare.” SLUT CITAT

  SVAR: Precis. Det måste sägas och sägas tydligt. MFS är en villolärande sekt, och då inte bara i något ytterlighetsfråga i den kristna trons värld, utan i dess absoluta hjärta – tron på Jesus som Herre och Gud. Genom att man förnekar Jesus som Gud, så blir det fullständigt oväsentligt om de skulle ha aldrig så många ”guldkorn” i sin lära i övrigt.

  mvh

  Berndt

 • Björn Jönsson on 12 februari, 2010 at 9:26 e m said:

  Christian!

  Jag har blivit kallad villolärare på andys blogg, inte så trevligt, men jag menar att vi alla har saker i vår lära som är fel, eller?

  Men sen är det ju skillnad om målet är att kullkasta den läran som blivit stadfäst sen århundraden!

  Jag tror inte någon kan utifrån studier i skrifterna säga att Jesus är Gud, det finns ju som Blad visar på. saker som, titel, sändebudsprincipen, mm som faktiskt talar mot Jesu Gudom, så det enda som gäller är en av Gud given övertygelse!

  Bj

 • Bj
  Om inte en person eller en rörelse, som ser som en av sina huvuduppgifter att sprida ett budskap om att Jesus inte är Gud ska kallas villolärare, så så vet jag inte vad som kan kallas villolärare.

 • Björn Jönsson on 12 februari, 2010 at 7:28 e m said:

  Även om Blad inte följer gängse teologimönster( men vem gör det?) så är det väl lite starkt att kalla honom villolärare.

  Det är ju så, att det är en del, enligt den stora massan, av hans lära som är lite tokig och inte är väl vi alla andra klockrena i läran, eller?

  Jag har läst mycket som är bra och en del som är dåligt, men det är ju skillnad på sak och person, så att kalla honom villolärare är väl att gå lite för långt, för då bör vi först ransaka och döma oss själva först!

  Det är ju självklart att det skapar konflikt i en människa, när det hon matats med i sin kyrka(Jesu Gudom) och orsaken är att det inte finns en äkta övertygelse om att Jesus faktiskt är Gud, utan detta har man oftast bara antagit för att predikanten säger det.
  Jag menar att det egentligen är bra att detta blir belyst, för då kan var och en söka sanningen om detta.
  Problemet blir när folk inte söker sanning, dvs Gud själv i frågan, utan läser vad andra skriver om frågan.
  Nej övertygelsen måste komma från Gud själv, annars är det ingen övertygelse!

  Bj

 • @Kamau Mweru: PS. Jo, till sist, du behöver alls inte akta dig att vara skarp mot denna gamla gubbe. Du har min carte blance förlåtese om och ifall du skulle gå för långt enligt någon kulturell kutym.

  Tord: Jag ångrade mig enär jag tänke jag avslöjat en annan persons ’privacy’. Jag är väl inte direkt lastgammal i.o.f.s. Har inte för avsikt att utmåla mig som ”visheten i vitt skägg” eller så, men jag tror att jag passerat den retrospektiva linjen. Jag är fullt medveten om att jag för närvarade levt större delen av mitt liv på jorden. Men inte har jag ångest för det inte … 🙂

 • @Tordan skrev: ”Varsamhet är en dygd.”

  Jag är själv inte heller född igår.

  En torr gammal gubbe vore en bra beskrivning.

  Men eftersom jag inte vet 2 ppm av det som finns att veta, tar jag emot all god lärdom med öppna armar.

  Gammal? Jo pyttsan, kroppen lider naturligtvis av den förste Adams synd, men själen (eller anden, låt oss inte bli kategoriska) har bara levt 0% av evigheten.

  Ung såsom en örn? Ja inte känner man sig gammal i själen, men tyvärr är det så att kroppen inte vill med.

  En stor del funkar inte längre, och det som funkar gör mestadels ont.

  Det är allas framtidsförutsikt om Herren dröjer och vi får leva.

  /Kjell

  PS. Jo, till sist, du behöver alls inte akta dig att vara skarp mot denna gamla gubbe. Du har min carte blance förlåtese om och ifall du skulle gå för långt enligt någon kulturell kutym.

 • @Kamau Mweru: Om E.S. ”Jag erfar en mycket speciell person i det du skriver. En person man inte annat än kan älska.”

  Får meddela att du kommunicerar med en familjemor med en härlig skara barn. En person som bl.a. uttrycker musik med violin i offentliga möten. Varsamhet är en dygd.

 • @Petrus slrev: ”Det verkar som om en av antimessias uppgifter är att förneka fadern OCH sonen.”

  Ja du har säkert rätt.

  Men du menar något annat än vad jag menar.

  Så fastän det ser ut som kommunikation är det ”no-munication”.

  Och jag tror att ”no-munication”, alltså att komma överens om ord, men ha diametralt olika åsikter om ordens betydelse, är just huvudingrediensen i Antikrists kortvariga sken-success.

  /Kjell

 • @E.S skrev: ”Då får man skapa bloggposter som heter: ”Hur kan man veta om man är en villolärare?”

  Låt oss fråga Kjell.

  Hur vet du om du är en villolärare Kjell?”

  Ja det är en fråga som varje ärlig kristen, som uppträder som lärare, dagligen måste fråga.

  Hur man umgås med frågan om man avsäger sig titeln ”kristen” kan jag bara förmoda.

  Inte fråga sig själv, men i sina stilla tider med bön och åkallan vädja till Fadern om Den Helige Andes ledning och förmaning.

  Den som meddelar positiva framgångs-budskap behöver inte bekymra sig förrän det är för sent.

  Du som (liksom jag) erkänner GT’s värde torde veta att Guds profeter sällan kom med fadderian faddra-budskap.

  Tror jag att jag kan likna mej vid dem? Nej, alls inte, men jag vet att ”Det glada budskapet” sällan ser ut så innan man nått rockbottom.

  /Kjell

 • @Petrus: Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Yeshua är messias? SLUT CITAT

  SVAR: Att Jesus är Messias är ju min bestämda bekännelse, så varför du skriver det till mig vet jag inte. Likaså är det hela kristenhetens bekännelse att Jesus från Nasaret verkligen är den Messias, Herre och Gud, som profeterna i GT profeterat om.

  Mvh

  Berndt

 • @E.S skrev: ”Således menar Kjell att det är han och hans vänner som har kriterierna för om någon är en villolärare. Eller missförstod jag, Kjell?”

  Nja, du förstod väl hälften av vad det implicerar.

  Det är de som anser sig rättfärdiga som även anser sig ha kriterierna.

  Så det handlar alltså om både dej och mej.

  Sedan vill jag säga att jag känner sorg över att behöva vara explicit i min kommunikation med dej.

  Jag erfar en mycket speciell person i det du skriver. En person man inte annat än kan älska.

  Och du vet att jag inte avslutar mina inlägg med standardfraser. Detta är alltså från hjärtat och inga artighets- eller manipulations-argument.

  Jag kan inte uttrycka i ord hur innerligt jag hoppas att en ärlig sökare i dina led skall få kraften och modet att komma upp för Sanningen.

  Låt mej stanna där, för du kommer kanske att läsa även detta som ett lågt och fult anfall.

  Må Herren bevara oss och må vi mötas på den andra stranden där teologiska spörsmål visar sig vara ”skubala”.

  /Kjell

 • Det som nu händer i kristenheten av förvirring och falska läror från alla möjliga håll, är verkligen ett tecken på att Antikrists framträdande är nära. Antikrist kommer ha fingertoppskänsla för fromhet och andliga värden. Han kommer förena trosinriktningar och förena religioner i någon form att gemensam nämnare. Men för det krävs att man från kristet håll gör avkall på tron att Jesus fullt ut ÄR Gud. Den tron och bekännelsen måste i den antikristliga agendan röjas undan för att det som blir den antikristliga kulten ska kunna växa fram. MFS angrepp på Jesus gudom är en av många bidrag som nu växer fram för att bereda marken för Antikrist som i ett sista fåfängt försök kommer strida mot vår Herre och Gud – Jesus Kristus.

  Mvh

  Berndt

 • @Svensson: ”Jag personligen skulle lagt benen på ryggen och sprungit ut om jag hade hamnat i ett sådant forum som råder här, det gäller både för MFS, Pingst, Lo mm.”

  Tord: Du vet, man ska inte ta åt sig personligt när man går ut och bidrar på en blogg.
  Jag har helt nyligen förstått att det här med elektroniska diskussioner är något helt annat än att sitta runt ett bord och kommunicera.

  Här får man tid att ducka, sova, vakna, slicka såren, tänka om och återkomma med nya argument, som förhoppningsvis ligger lite närmre sanningen.

  Den råa tonen ibland, behöver inte missförstås som vare sig elakhet eller dåligt humör. Man kan sovra ut det logiska i resonemanget, försöka skjuta in sig på väsentligheterna, och kanske träffa prick på en missuppfattning igen. Man får chansen att plocka fram ur sitt inre, det som är gott, och man kan bidra.

  Det faktum att man stannar kvar i hetluften betyder ju att man är så engagerad i en sak, att man finner det mödan värt. Läsaren är ingen dumsnut inte. Han kan se.

 • @:
  Att jag skrev i hast och medvetet något provokativt förtar inte det faktum att det jag skrev var mycket genomtänkt och något jag verkligen står för.

  Vad jag borde nämnt ytterligare var att många av de sk ”avhoppare” från dylika karismatiska sammanhang ofta har väldigt svårt att lita på någon pastor/predikant och ofta är så brända att de inte vill ha något som helst att göra med det sammanhang där de tillbringat både många år offrat av tid, pengar och engagemang till.

  En onödigt svartvit bild som ofta verkar bero på att man satt upp ledaren på en alltför hög pedistal. OBS – det behöver inte alls vara så att ledaren varken aktivt medverkat eller uppmuntrat till denna ”upphöjelse”…

 • @E.S:
  Du tolkade det ju väldigt negativt att Kjell jämförde dig med en katolik. Du får ha i åtanke att han inte visar riktigt lika stort agg till rkk som vissa övriga i (fd?) Aletheia-gänget. Alla katoliker är inte lika långt ute och cyklar…

 • @Ärlig pingstvän: ”Detta förklarar varför en del blir så fruktanvär upprörda när gudsmannen synas i sömmarna. Medan man utan att blinka kan ondöra sig över andra och raliera mycket grovt.”

  – Om du är ärlig och därmed gör skäl för orten, så bör du inse vem som raljerar och ondgör sig över andra. Har du en enda gång sett att jag kallar någon för villolärare för att han tror på kyrkofädernas dogmer?

  Jag har istället sagt att jag är tacksam för våra kristna fäder och mödrar som gett oss möjlighet att ta emot ett frälsande budskap. Kristendomen har förvaltat tron på Messias, om än i hednakläder, så att det eviga livet har förmedlats från generation till generation.

  Du kommer ju mest in och skriver för att heja på de som ondgör sig och raljerar, just det som du beskyller andra för. Tro inte att läsarna på bloggen är så bakom flötet att de inte märker det.

 • Ärlig pingstvän on 12 februari, 2010 at 1:49 e m said:

  @: Jag tyckte att Ludvig var väldigt tydlig!

  Och håller med honom om allt han skrev i sitt inlägg, säskilt tendensen att folk från den ”karismatiska” rörelsen blir väldigt ledarsyrda.

  Varför säger du SÅ att det var dumt och ogenomtänkt? vad var det som var så dumt?

 • @Ludvig: ”Ja, jag är lika frågande inför samtliga exempel på ”kristna” som i allt håller sig till en ”guru”, oavsett om guruns namn är Ekman, Laestadius, Blad, Biltz, Shartau, Pethrus, Ardenfors, Luther, Russel, Marx, Gore, eller Obama.”

  – Ett mycket dumt och ogenomtänkt uttalande! Du kan väl inte blanda ärtor med fårskiten, som dom säger i Norrland. 🙂

 • @Ärlig pingstvän:

  ”De som ralierar mest över Metodistpastorns raka hållning blir också väldigt bedrövade när den egna gudsmannen får utså granskning.”

  Det är knappast fråga om granskning. Det handlar bara om att göra allt för att minska trovärdigheten eftersom det inte finns någonting att fälla honom för. Då får man skapa bloggposter som heter: ”Hur kan man veta om man är en villolärare?”

  Låt oss fråga Kjell.

  Hur vet du om du är en villolärare Kjell?

  Är det så att man inte är villolärare om man håller sig till kristenhetens samlade bekännelse genom århundradena? Kan man vara säker då? Du verkar ju vara säker på din egen rättfärdighet!

  Kjell skrev:
  ”Människorna uppdelas i ”rättfärdiga” och ”orättfärdiga”.
  Det är de rättfärdiga som har kriterierna.
  /Kjell”

  Således menar Kjell att det är han och hans vänner som har kriterierna för om någon är en villolärare. Eller missförstod jag, Kjell?

 • @E.S:
  Fast nu antyder du en väldigt dömande attityd gentemot alla världens katoliker. Alla katoliker är inte lika de heller.

  Ja, jag är lika frågande inför samtliga exempel på ”kristna” som i allt håller sig till en ”guru”, oavsett om guruns namn är Ekman, Laestadius, Blad, Biltz, Shartau, Pethrus, Ardenfors, Luther, Russel, Marx, Gore, eller Obama.

  Försök att vara snäll och ”missförstå” mig rätt – jag har också en del föredömen i livet vilka jag har tillräckligt förtroende så jag kan fråga dem om råd i olika situationer, men den bild jag får från att ha följt bloggosfären sen starten av aletheia har skapat en viss oro över läget. Jag upplever att många som vuxit upp och/eller formats inom den mer ”karismatiska” rörelsen är extremt ledarcentrerade. (Rentav ”ledarstyrda”.)

 • Ärlig pingstvän on 12 februari, 2010 at 12:58 e m said:

  @: ”gudsmannen Ketriel Blad”

  Detta förklarar varför en del blir så fruktanvär upprörda när gudsmannen synas i sömmarna. Medan man utan att blinka kan ondöra sig över andra och raliera mycket grovt.

  De som ralierar mest över Metodistpastorns raka hållning blir också väldigt bedrövade när den egna gudsmannen får utså granskning.

 • @Kamau Mweru:

  Jag kan gärna tala om när du svärtade ned mig. T.ex. när du dömer över mitt hjärta och med tvärsäkerhet hävdar att vänder mig till Ketriel på samma sätt som katoliker vänder sig till Maria och helgon. Och sedan i nästa mening gör dig fri genom att säga att vi behöver varandra, bara det att när jag behöver råd så handlar det om människoupphöjelse och avgudadyrkan.

  Vad vet du om det, och vad ger dig rätt att döma på det sättet över mig?

  I nästa inlägg gör du dig åter till domare över mig och menar att jag förtröstar på människor och i mitt hjärta viker av från HERREN. Har Herren gett dig den positionen att du kan se in i mitt hjärta?

  Jag vet vad det vill säga att frukta människor mer än den Evige. Det är inte välbehagligt för Honom och framför allt är det osunt. Ingen människa får ha den platsen i en människas liv som den Evige ska ha. Därför upprör det mig när du tror dig ha hittat sprickorna i min bekännelse och på detta otrevliga sätt förminskar det jag säger om Ketriel. Mitt vittnesbörd om Ketriels person är grundat på egna erfarenheter av honom som medmänniska. Det betyder inte att jag inte skulle vända mig till den Evige när jag behöver hjälp, men som du själv påpekade så behöver vi ibland varandra också.

 • @Haggaj skrev: ”Enligt tongivande figurer på denna blogg så är de som inte håller med dem, per definition, ofrälsta stackare.”

  Människorna uppdelas i ”rättfärdiga” och ”orättfärdiga”.

  Det är de rättfärdiga som har kriterierna.

  /Kjell

 • Svensson on 12 februari, 2010 at 12:29 e m said:

  Jag personligen skulle lagt benen på ryggen och sprungit ut om jag hade hamnat i ett sådant forum som råder här, det gäller både för MFS, Pingst, Lo mm.

 • @Haggaj:
  Enligt tongivande figurer på denna blogg så är de som inte håller med dem, per definition, ofrälsta stackare. Det är det debatten handlar om: hur viktigt det är för dessa figurer att dessa stackare som inte tror som dem verkligen är ofrälsta. SLUT CITAT

  SVAR: Nej, debatten handlar om man kan vinna frälsning genom en annan ”jesus” än den Jesus som är Herre och Gud. Alltså en ”jesus” som bara är en slags representant för Gud. Jag anser att Bibelns tydliga samlade vittnesbörd är att frälsningen bara finns i den Jesus som för lärjungarna uppenbarade sig som just ”min Herre och min Gud”.

  Mvh

  Berndt

 • @Lilian: ”Men uppfattade jag saken rätt nu, ska jag alltså offra mitt tionde till KB? Då behöver jag få ett kontonummer?
  Tja man ska väl bära sitt tionde till den som ”föder” en. Känns inte lika kul att offra till de som fördömmer en!! ”

  Tord: Jo, det är ju rätt att pengarna går dit varifrån man får sin föda.

  Själv ger jag mycket till hjälpverksamhet också, i Israel t.ex.

 • Svensson,
  Enligt tongivande figurer på denna blogg så är de som inte håller med dem, per definition, ofrälsta stackare. Det är det debatten handlar om: hur viktigt det är för dessa figurer att dessa stackare som inte tror som dem verkligen är ofrälsta.

 • Victoria on 12 februari, 2010 at 11:57 f m said:

  @E.S:
  Till dig också…TACK!
  Jag vill gråta med dig när jag ser o hör dessa lögner som sprids.
  Ber att den Eviges nåd och barmhärtighet ska leda till omvändelse.
  Shabbat Shalom
  V

 • Victoria on 12 februari, 2010 at 11:52 f m said:

  @:
  TACK Stig-Åke! Tack för din ödmjukhet.
  Heder åt vår ordförande. Hedras den som hedras bör!
  Du är ”en sann israelt i vilken inte finns något svek”
  Det kan jag ärligt säga.
  Så ni andra som ev. har nån konspirationsteori – jag kan tänka själv och alla andra ”MFS-are” också för den delen.
  Just av den anledningen har några av oss valt att frivilligt valt att lämna tidigare församlingar.
  OBS! Ej på MFS uppmaning!
  Det har varit för min del med sorg i hjärtat. Men i stället har jag kommit in en helt ny-läs gammal- frihet.
  HalleluJah!
  Nej nu kallar plikten
  Shabbat Shalom
  V

 • @Victoria skrev: ”Akta dig noga för att kränka en Herrens tjänare!”

  Hos framgångsteologerna brukar de säga: ”Rör inte Herrens smorde!”

  Jag anser dylika pseudo-messianska anspråk vara synnerligen otäcka maktmedel.

  Har jag kränkt Stefan genom att be om hans åsikt om hur man känner igen en villolärare?

  /Kjell

 • Victoria on 12 februari, 2010 at 11:41 f m said:

  @Kamau Mweru:
  Högst oförskämt!
  Akta dig noga för att kränka en Herrens tjänare! Du det gör mot vår broder,gör du mot oss också.
  Allvarligare är att du gör det mot den Evige själv.
  Han har nämligen utvalt Ketriel att vara hans tjänare.
  Den ”föda” som vi får genom det som den Evige serverar genom sitt redskap har då aldrig jag nånsin fått tidigare.
  Uppmanar dig och alla andra kritiker att sätta er grundligt in i vad han lär, söka den Evige i bön och Ordet innan ni är så snabba med omdömen.

  Shabbat Shalom!

 • Tordan skrev: Antagligen använder KetrielBlad sin tid annorledes än att scanna bloggen här.

  Hur som helst, jag har aldrig hört honom eller någon annan ”MFS-are” uppmana mig att gå ur någon församling. Däremot har jag hört raka motsatsen till det. (Hör du mig Kjell?)

  Sendan det ju vara knepigt att fira Sabbat, vara öppen med det och få pastorns kritiska ögon på sig, med den underliggande anklagelsen om att ”falla tillbaka på lagen”. Det kan även vara öppet uttalat. Då blir det närmast stålmansuppdraget att bita sig kvar i det sammanhanget. Slut citat.
  Amen till det!!!
  Men uppfattade jag saken rätt nu, ska jag alltså offra mitt tionde till KB? Då behöver jag få ett kontonummer? 😉
  Tja man ska väl bära sitt tionde till den som ”föder” en. Känns inte lika kul att offra till de som fördömmer en!!

 • @Kamau Mweru: Kjell, om huruvida K.B. uppmanar ”oss” att lämna församlingar: ”Ja, visst läser jag ditt inlägg, men inte vet jag vad du menar med det.

  Citera gärna de uttalanden du avser.”

  Tord: OK, jag är inte den som hinner grundläsa alla kommentarer. Jag såg bara vad du skrev i posten att MFS uppmanar folk att gå ur…

  Man säger t.ex., ”vi är inte en församlingsgrundande rörelse. Vi uppmanaar inte medlemmar att gå ur församlingarna.”

 • @Metodistpastor Berndt Isaksson: SVAR: Där tror jag Tordan talar sanning. Det finns nämligen en mycket medveten ”strategi” från MFS att uppmana sina föreningsmedlemmar att stå kav i sina församlingar och ”på plats” infiltrera med Blads läror.”

  Tord: Så klart, gör vi ’si’ så ä vi förbannade, och gör vi ’så’ så är vi …

  (jag använder ett talesätt. Menas ej bokstavligt)

 • @Tordan skrev: ”Hör du mig Kjell?”

  Ja, visst läser jag ditt inlägg, men inte vet jag vad du menar med det.

  Citera gärna de uttalanden du avser.

  Som du såg av min reaktion till Haggaj ämnar jag inte gå till svars i denna blogg.

  Han beskyllde mej ju för uttalanden jag aldrig gjort.

  /Kjell

 • @E.S skrev: ”Att du sedan försöker svärta ned min trovärdighet med alla medel är något som du får stå inför den Evige med en dag. Jag har inte angripit dig på något sätt,”

  Det är alltid stressande att behöva berätta för snälla och artiga människor, som du, var sprickorna i deras bekännelse sitter.

  Men har jag verkligen försökt att svärta ner dej?

  Och kan du citera min anklagelse mot Stefan, i denna bloggpost?

  Ja, en vet jag, nämligen att han satt myror i huvudet på trogna kristna.

  Men det var väl hans avsikt, eller hur?

  Så huvudfrågan kvarstår: Hur vet vi om vi är villolärare?

  /Kjell

 • @Metodistpastor Berndt Isaksson skrev: ”Jag är tacksam att du brukar din gåva.”

  Vi behöver alla förbön.

  Det ger mej absolut ingen glädje att tvinga fram val genom skarpa ord.

  Herren må bevara oss. Han är ju en ”mästare i att frälsa och hjälpa”.

  Men just Sanningen (vi vet vem Han är) kommer under attack, och vi vet vad följderna blir:

  ”för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta”

  Det är ytterst allvarliga saker det här.

  Och jag fruktar att S. E. Sköld har rätt. Villolärare blir blinda och döva och vet inte att de är det.

  http://aletheia.se/2010/02/08/jesu-gudom-ur-ett-hebreiskt-perspektiv/comment-page-4/#comment-154832

  Något som vi alla behöver ta med i vår bön under bävan.

  Herre, inte är det väl jag?

  /Kjell

 • @Tordan: Hur som helst, jag har aldrig hört honom eller någon annan ”MFS-are” uppmana mig att gå ur någon församling. Däremot har jag hört raka motsatsen till det. SLUT CITAT

  SVAR: Där tror jag Tordan talar sanning. Det finns nämligen en mycket medveten ”strategi” från MFS att uppmana sina föreningsmedlemmar att stå kav i sina församlingar och ”på plats” infiltrera med Blads läror. Resultatet blir att både församlingar familjer och äktenskap har splittrats.

  mvh

  Berndt

 • Antagligen använder KetrielBlad sin tid annorledes än att scanna bloggen här.

  Hur som helst, jag har aldrig hört honom eller någon annan ”MFS-are” uppmana mig att gå ur någon församling. Däremot har jag hört raka motsatsen till det. (Hör du mig Kjell?)

  Sendan det ju vara knepigt att fira Sabbat, vara öppen med det och få pastorns kritiska ögon på sig, med den underliggande anklagelsen om att ”falla tillbaka på lagen”. Det kan även vara öppet uttalat. Då blir det närmast stålmansuppdraget att bita sig kvar i det sammanhanget.

 • Mikael Karlendal,

  När till och med du skall behöva sjunka så lågt som till denna kommentar, så säger det mig att frågan är avgjord och att vi nu ser ett bittert gäng dåliga förlorare som behöver jobba med sin kärlek till sanningen.

 • Kjell, så här är det:

  När jag har mött en människa som betyder något för mig så backar jag upp den människan när han blir attackerad. Ketriel är en sådan människa. Om jag skulle bli attackerad en dag såsom han blir så hoppas jag att det finns människor som känner mig som ställer upp till mitt försvar. Jag är ett vittne för Ketriels heder!
  Att du sedan försöker svärta ned min trovärdighet med alla medel är något som du får stå inför den Evige med en dag. Jag har inte angripit dig på något sätt, bara stått upp för det som jag anser är sanningen!

 • ”Ketriellaner” 😉 Det låter som en riktig science fiction sekt! Men det stämmer väl också med verkligheten. De tror visst på att vanliga människor kan bli upphöjda till gudar! Om det är när rymdskeppet kommer, vet jag dock ej.

  För oss kristna, är det dock bättre att hålla oss till den Herre (JHVH) som inte delar sin ära med någon annan och hos vilken allena frälsning finnes.

 • @E.S:

  Jeremia 17:5 Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött sig till arm och med sitt hjärta viker av ifrån HERREN.

  Kanske det gäller även kvinnor.

  /Kjell

 • @Victoria:
  Tack Viktoria. Detta inlägg gladde mig mycket. Låt oss fortsätta älska sanningen, bara sanningen kan göra oss fria. Shabbat shalom (snart)

 • @E.S skrev: ”Fult, lågt och kränkande!”

  Hur känns det att bli behandlad som om du vore Katolik?

  Hur tror du det känns för evangeliska Kristna?

  Hur tror du det känns för Katoliker?

  Som ni vill att andra skall behandla er, så skolen ni också …..

  Hur känns det?

  /Kjell

 • @E.S skrev: ”Ketriel är”

  Och vidare: ”när jag verkligen behöver råd för livets nödsituationer så vänder jag mig helst till Ketriel”

  Fil. 4:6 Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse. 7 Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

  RKK har Maria och Helgon. MFS har ….

  Med det vill jag ingalunda säga att vi inte behöver varandra. Men om någon få bli ”Profeten!” eller medlaren mellan oss och Messias, ja då ….

  /Kjell

 • @Victoria:

  Heder åt dig Victoria för att du rakryggat står upp för sanningen! Må den Evige välsigna dig för detta!

  Ketriel är en man som söker den Evige av hela sitt hjärta. Han är en man som lämnar de 99 för att söka den förlorade. Han är en man som söker Herrens råd när han ger svar. Han är en man som inte ryggar undan när det blir obekvämt. Han är en man som står för sitt ord. Hans karaktär lämnar för mig ett vittnesbörd som slår högt över alla belackares tillmälen. Mycket mer kan sägas om honom, men jag nöjer mig med att säga att när jag verkligen behöver råd för livets nödsituationer så vänder jag mig helst till Ketriel, för då vet jag att jag får ett svar från en människa som fruktar Herren mer än människor! Sådana växer inte på träd.
  Stor välsignelse önskar jag Ketriel och hela MFS styrelse, som inte är en församling utan bara vanliga människor som fruktar Herren och vill gå på Hans vägar. Tack för att ni finns!

  Att MFS skulle lyfta fram treenighetsfrågan för att deras egna medlemmar skulle bli uteslutna ur sina församlingar och sammanhang och på så sätt betala tionde till MFS är så befängt och ett så lågt påhopp att man bara vill gråta. Må Herren förlåta dem som sprider sådana lögner!

  E.S

 • @SÅ skrev: ”gudsmannen”

  SÅ, på förekommen anledning …

  Om Gud inte betyder Gud …

  Vad betyder då gudsman?

  Jag citerar från ett av dina inlägg på en annan blogg (min fetstil):

  Det finns människor, änglar och avgudar som är Elohim, eller rättare sagt har titeln Elohim, men det innebär inte att de är den Evige. Som du resonerar har du inte tillräckligt studerat vad det innebär att vara Elohim.”

  SÅ, vad betyder då gudsman?

  /Kjell

 • @SÅ skrev: ”Tack att du bemöter detta fula personliga påhopp på gudsmannen Ketriel Blad. När argument från Guds ord saknas så tar man till egna.”

  Bloggposten är relativt kort.

  Kan du stödja detta med citat från denna bloggpost?

  /Kjell

 • @Victoria skrev: ”Vill betona att jag ställer mig helt bakom den undervisning som ges ut.

  Hur kan du Kjell påstå att KB är villolärare?”

  Bra Victoria att du är ärlig om vilken sida du väljer. Det gör samtalet renare och enklare.

  Man kan inte stå mitt emellan i de livsviktiga frågor som detta handlar om.

  Jakob varnar för följderna av en delad håg.

  Men den andra biten …. låt mej vara lika ärlig och tydlig som du.

  Visst tror jag att KB’s lära är en villolära, och visst syftar mitt öppna brev till att utmana KB och hans lärjungaskara.

  Men, och nu får du vara ärlig igen, talet om ”villolära” kommer ju från KB himself.

  Enligt hans lärjungar sitter vi kristna fast i villolära redan nästan 2000 år.

  Och då kan du knappast anse att frågan jag ställer är oväsentlig.

  /Kjell

 • Tack Victoria, jag blir glad över detta! Naturligtvis förlåter jag dig. Jag var lite provokativ mot dig och ber om ursäkt för det, men jag avslöjade inte din identitet för de övriga på bloggen. Vi stryker ett streck över detta och vandrar vidare i Guds kärlek.

  Tack att du bemöter detta fula personliga påhopp på gudsmannen Ketriel Blad. När argument från Guds ord saknas så tar man till egna.
  Var välsignad!

 • Victoria on 12 februari, 2010 at 1:10 f m said:

  Efter en tid av bön och betänketid, vill jag passa på att be om förlåtelse för vad jag tidigare på denna bloggpost skrivit ang. MFS och ordf. SÅ.
  Vill betona att jag ställer mig helt bakom den undervisning som ges ut.
  Jag har sedan jag kom med funnit mina rötter och har aldrig funnit att den på något sätt strider mot G-ds Ord,tvärtom.
  Är ledsen om någon har uppfattat mig som kritisk genom de uttalanden jag gjort. Det var fel handlat av mig.
  Vad som skrivits här idag är mycket upprörande och fullständigt
  skrämmande. Hur kan du Kjell påstå att KB är villolärare?
  Jag tar bestämt avstånd från alla dessa beskyllningar mot min broder.
  Lars E predikning gjorde mig också mycket bedrövad.
  Ber att vi alla ska hitta fram till den enhet i tron som Bibeln talar om, och medverka till vårt lands andliga utveckling och upprättelse.
  Shalom
  V

 • @Haggaj:

  Jag har personligen pressat honom i den frågan och är tillfredställd med svaret.

  Däremot har det säkerligen kostat honom i det att trogna Ketriellaner inte längre ger till båda organisationer. (Min egen gissning).

  Hade hans proklamation rört sig om pengar och inflytande hade han haft denna predikan för två år sedan.

  Nej, det stämmer inte.

  Har du ändrat uppfattning sedan du skrev ovan bloggpost vg Bladh?

  mvh
  D

 • MTC
  Nu hade jag inte tänkt ta upp den frågan. Men eftersom du nu gör det, så måste jag väl.
  Med samma logik som du nämnde, varför tror du ”lasse” har gått ut som han gjort?

 • @Titti:

  Titti: ”Många predikanter, profeter etc pekar på både sig själv och Gud, Jesus och allt annat heligt på ett ypperligt sätt… samt skor sig ekonomiskt på det också, ofta”

  Så skrev haggaj för en tid sedan ang fenomenet Ketriel Blad och MFS;

  ”På senare tid har man betonat vissa frågor om Jesu gudom på ett sådant sätt att fler av medlemmarna i MFS inte längre vill, kan eller får vara kvar i sina frikyrkoförsamlingar. Eftersom man betonar budorden utan att göra undantag om tiondet, så är det en intressant fråga att ställa sig om det är så att MFS, som inte har några större fasta kostnader i Sverige, tjänar på att betona den frågan så in absurdum som idag görs.”

  Läs hela bloggposten här:
  http://aletheia.se/2008/08/22/vem-ar-ketriel-blad-och-vad-ar-mfs/

  mvh
  D

 • elisabeth on 11 februari, 2010 at 6:41 e m said:

  @Titti:

  Ja, Titti, du har så rätt. Där stor enhet om allt finns oavsett om det är Guds Ord eller ej…är ofta kollektboxarna fulla och inbjudningar till estraderna strömmar in.

  Motsatsen där förföljelsen är märkbar…

 • Den här frågan tycker jag inte är så svår: den Helige Ande är sänd för att peka allena på Frälsaren.

  Den eller det som inte pekar endast på Frälsaren, har en annan lära. Simple as that.

  Många predikanter, profeter etc pekar på både sig själv och Gud, Jesus och allt annat heligt på ett ypperligt sätt… samt skor sig ekonomiskt på det också, ofta.

  Det krävs självfallet urskilling att skilja mellan en som pekar på Herren, säger ”ärad vare Herren” och samtidigt tänker i sitt hjärta: ”det här lönar sig bra för mig”. Alla villolärare vet att de är vilse, för deras hjärtan dömer dem. Just därför rättfärdigar de sig själva, döljer sina förehavanden och spelar inte med öppna kort.

 • Att förneka att Jesus är sann Människa är lika allvarligt som att förneka att Han är sann Gud. Men i bekännelsen av Jesus som just sann Människa och sann Gud, har ju kristenheten stått på stadig biblisk grund.

  Mvh

  Berndt

 • Kjell,
  Du skriver ju mot dig själv!

  2 Joh. 1:7 Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist

  För femtioelfte gången, 2 Joh 1 säger ju att de är villolärare som säger förnekar att Jesus var människa. Det håller till och med treenighetsteologerna med om. Även de som håller sig till Kalcedon.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?