Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Påle eller kors, vågar vi ompröva?

Påle eller kors, vågar vi ompröva? Är båda tolkningar rätt om Jesus hängdes i ett träd enligt mellanbilden?

För en tid sedan läste vi i tidningen Dagen  att Gunnar Samuelssons avhandling visar att straffmetoden (korsfästelse) inte har täckning i de antika texterna. Frågan är ju givetvis inte en så kallad frälsningsfråga och ändrar ju inte på det faktum att Jesus dog för våra synder på Golgata kulle.  

Saxat ur dagen.se

”Allting började med att Samuelsson blev intresserad av hur korsfästelsen beskrevs i antiken. I alla böcker han läst har han kollat upp referenserna som funnits till de antika texterna, och kommit fram till att många av dem inte stämmer.

– Om man tittar på de ursprungliga texterna så har de blivit översatta fel, författarna hänvisar till texter som de inte verkar veta vad det handlar om, säger Gunnar Samuelsson.

De texter som Gunnar Samuelsson pratar om är antika grekiska, latinska, hebreiska och arameiska texter som finns bevarade. I dessa hittar han ytterst få bevis för att korsfästelser har ägt rum, men han förnekar inte att det skulle kunna vara så.

– Poängen är att vi utifrån texterna inte vet att korsfästelser har ägt rum. Något slags upphängningsprocedur har skett, men hur den tog sig form är väldigt oklart.”

I Apostlagärningarna 5:30 står det:

”Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade.” Grekiska ordet här är ξύλον (xulon) och har korrekt översatts med ”trä”

I en rad andra bibelställen läser vi både i svenska och andra översättningar om hur Jesus dog på ett kors. Ett av flera exempel är Fil 2:7-8:

”Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.”

*Till grund för ordet ”korset” finner vi σταυρός (stauros) I Douglas New Bible Dictionary (1985) sägs det under ”Kors”, på sidan 253: ”Det grekiska ordet för ’kors’ (staurọs, verb staurọō …) betyder i första hand en upprätt påle eller bjälke och i andra hand en påle som användes som redskap vid bestraffning och avrättning.”

Bibelns skribenter använde det grekiska substantivet staurọs 27 gånger och verbet staurọō 46 gånger, verbet synstaurọō (prefixet syn betyder ”med”) fem gånger och verbet anastaurọō (anạ betyder ”på nytt”) en gång. De använde också det grekiska ordet xỵlon, som betyder ”trä”, fem gånger för att beskriva det tortyrredskap som Jesus spikades fast vid.

De flesta bibelöversättningar säger att Jesus blev ”korsfäst” i stället för hängd på en påle. Detta beror på den allmänna uppfattningen att det tortyrredskap som Jesus dog på var ett ”kors” bestående av två bjälkar och inte en enkel stolpe eller påle. Traditionen, inte Bibeln, säger också att den dödsdömde endast bar tvärstycket, som kallas patibulum eller antenna, och inte båda bjälkarna. På det sättet försöker man komma runt problemet att det skulle ha varit för tungt för en man att ensam dra eller bära båda bjälkarna till Golgota.

Följande kommentar i boken The Cross in Ritual, Architecture, and Art är värd att lägga märke till: ”Det är egendomligt, men dock ett obestridligt faktum, att korset har använts som en helig symbol i tidsåldrar långt före Kristi födelse och även därefter i länder som inte kommit i kontakt med kyrkans läror. … Den grekiske Bacchus, den tyriske Tammuz, den kaldeiske Bel och den nordiske Oden symboliserades allesammans inför sina dyrkare av en korsformig figur.” (G. S.*Tyack, London 1900, sid.*1)

Bildspråk. Bibeln innehåller inte bara ett grundligt vittnesbörd om att Herren Jesus Kristus blev hängd på pålen i bokstavlig bemärkelse (1Kor 1:13, 23; 2:2; 2Kor 13:4; Upp 11:8), utan den använder också uttrycket ”hänga på pålen” i bildlig eller överförd bemärkelse, exempelvis i Galaterna 2:20. De kristna har dödat sin gamla personlighet genom tron på Kristus hängd på pålen. (Rom 6:6; Kol 3:5, 9,*10) Paulus skriver: ”Och de som tillhör Kristus Jesus har hängt köttet på pålen tillsammans med dess lidelser och begär.” (Gal 5:24) Han säger också att genom Kristus har ”världen … hängts på en påle för mig och jag för världen”. (Gal 6:14)

Avfällingar ”hänger [på nytt] Guds Son på pålen och utsätter honom för offentlig skam” genom att de i likhet med Judas gör uppror mot Guds anordning för räddning. (Heb 6:4–6)

Personligen anser jag ännu en gång inte att detta är en frälsningsfråga. Men frågan är ändå intressant för dem av oss som inte är främmande för att ifrågasätta Kyrkans Tradition kontra Guds Ord och historisk fakta. Jag är inte klar med frågan utan funderar bara lite och undrar vad ni kära läsare anser om saken.

[poll id=”6″]

 Grubblerier en torsdagseftermiddag

/MyTwoCents

*(Källa)

=>
20

Ämne: Kristendomens historia, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?