Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Heliga kläder, (kläder) till ära och till prydnad…

Varsågod; Veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.   

Du kan mot en frivillig avgift även beställa bibelstudieserien hem i brevlådan här: http://www.elshaddai.se/?page_id=6#ecwid:category=0&mode=product&product=1651224

Veckans bibelstudium 20A – Inför sabbaten den 12 februari 2011

Tetsaveh – ”Du ska befalla”

Torahtext: 2 Mos 27:20 – 30:10
Haftarah: Hes 43:10-27
Apostoliska skrifterna: Mark 12:1-44

Det är tid för HERREN att handla, ty de har gjort din Torah om intet.  (Ps 119:126)

Veckans torahavsnitt berättar hur Aron och hans söner utvaldes till att bli präster, om tillverkningen och utformningen av deras ”tjänstekläder” och om föreskrifter angående prästvigningen.  De som en gång i tiden delade upp de Fem Moseböckerna i olika torahavsnitt gav oss samtidigt en tanke om, hur de själva uppfattade texten. Traditionen att läsa de Fem Moseböckerna finns väl dokumenterad både från Israel och diasporan (förskingringen) under det första århundradet vt (vår tideräkning), men man vet inte lika mycket om hur texten delades in. Det verkar emellertid ha funnits en viss frihet eller variation under det andra templets tid.  Man vet exempelvis, att det åtminstone fanns två olika uppdelningar av Torahn. Den ena gick igenom Torahn på ett år – precis som den som används i dag – och den andra delade in Torahn i en treårscykel. När man delade in Torahn i olika avsnitt, gjorde man det med ett speciellt syfte och denna uppdelning reflekterar samtidigt människors förståelse av texten. Detta leder oss till en intressant fråga: Varför togs det korta avsnittet om menorahn (ljusstaken) med i detta textavsnitt tillsammans med undervisningen om

Aron och prästernas tjänst? Hade det inte varit bättre att låta dessa två verser (2 Mos 27:20, 21) ingå i det föregående avsnittet som handlade om tabernaklets olika tillbehör? Kan det vara så, att dessa verser finns med i veckans torahavsnitt (Tetsaveh) för att undervisa oss om, att om vi förstår betydelsen av detta avsnitt, så kommer vi tydligare att se, hur Herren menade, att Israel skulle bli ett ljus för hela världen och upplysa den om Guds nåd och storhet.  Undervisningen om prästernas kläder ger oss några huvudtankar för vårt studium. I 2 Mos 28:2 används tre ord som ger oss en bild av prästernas kläder: ”Heliga”, ”ära” och ”prydnad”. Om vi analyserar detta textavsnitt med dessa ords innebörd i tankarna blir det lättare för oss, att förstå hur Israel skulle kunna fungera som en menorah, ett ljus för världen. I vårt studium ska vi därför stanna inför följande:

• Heliga kläder
• Kläder till ära
• Kläder till prydnad

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium     

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/       

Undervisningen ges ut av föreningen Shabbat Shalom i Borås.  Materialet är översatt från First fruits of Zion.      

Mersmak?

Du kan också få ”Shabbat Shalom” hemsänd i din brevlåda helt utan kostnad. Utöver kommentarerna till veckans textavsnitt kan du bland annat läsa en aktuell artikel…  Önskar du ett provnummer eller regelbunden prenumeration? Skicka ett mejl med namn, adress och telefonnummer till webmaster@moed.se, så kommer intressant läsning i din brevlåda om några dagar! Vänligen meddela om du vill prenumerera mot en frivillig gåva eller bara beställa ett gratis provex.

=>
20

Ämne: Våra Hebreiska rötter, Veckans Bibelstudium

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?