Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Varsågod Hörnmark; listan på ”missförstånd och svårigheter”

Pelle Hörnmark till Dagen idag kring den omdiskuterade resan till Rom:

– Jag är ny i dialogen och vill därför vänta med att säga så mycket. Men det är intressant att upptäcka nya nyanser hos trossyskon. Att se Katolska kyrkan från insidan är spännande samtidigt som jag ser rikedomen i min egen tro, säger Pelle Hörnmark.

Målet med de teologiska samtalen är enligt Anders Arborelius ”en djupare enhet som Kristus själv har bett om”.

– Det är ett mål vi inte kan uppnå av egen kraft. Vi måste göra allt vi kan för att undanröja de missförstånd och svårigheter som har funnits. Därför koncentrerar vi oss på det väsentliga i tron. Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare och hur vi kan föra ut det glada budskapet i det sekulariserade Sverige, sa Anders Arborelius i Vatikanradion.

(MyTwoCents) Jag misstänker att det ligger en viss aningslöshet bakom Hörnmarks beslut att göra studiebesök hos världens största sekt; Romerska Katolska Kyrkan.  Så kallade andliga ledare inom Svensk kristenhet tycks nu ta betet som läggs ut av Kyrkans representanter.  Motståndet bland svenska protestanter är nu mer eller mindre helt nedbrutet.  De röster som höjs mot den nya ekumeniken kommer oftast från före detta missionärer som varit verksamma i katolska länder och har erfarenhet av koncentrerad katolicism.  Jag tänker på teologen och f.d. missionären Nils-Olof Nilsson och även Stig Andreasson m.fl.  

Under mina egna år som missionär i Mexico har även jag sett det tunga ok som Romersk katolicism lägger på folket i form av utombibliska riter och traditioner.  Miljontals människor som späker sig blodiga under olika högtider, religionssynkretism (ockulta indian-traditioner blandade med Maria- och helgondyrkan) och ren förföljelse mot evangelikala församlingar runt om i latinamerika. Transliknande dans till Marias ära på gator och torg, ibland under flera dagar.

Nära misshandel av uppviglade bybor

I en liten by utanför staden San Pedro, Coahuila (Mexico) där jag och min äldre syster arbetade som missionärer fick vi vid ett tillfälle fly för våra liv, då byns präst gav byborna ett ultimatum:   – Jaga bort ”los evangelicos” från byn en gång för alla, annars slutar jag hålla mässa och betjäna denna by för alltid.

När  vi kom med församlingens buss för att hämta människor som ville delta i våra möten inne i San Pedro möttes vi av en arg mobb när vi klev ur bussen och en av våra församlingsmedlemmar drog snabbt in oss i sitt hus där vi fick vara kvar  tills mobben lämnat och vi kunde köra bussen tillbaka till San Pedro.  Vi hade tur.  Längre söderut i Mexico har flera evangelikala kristna blivit angripna av Kyrkans företrädare som ogillar att deras inflytande över människors själar minskar i takt med att folket får en levande tro och blir befriade från religionens tunga ok.

Vad är då Romersk katolicism?  Är det den light-version som Arborelius och hans vänner i Sverige förmedlar, där det mesta av det många anser vara kontroveriellt tonas ned?  Katolska kyrkan bedriver en aktiv och framgångsrik lobbyverksamhet i Sverige och andra delar av världen där man får bilden av att reformationen var mer eller mindre onödig och skillnaden mellan Luthers och Katolska kyrkans teologi är minimal.  Vi som vägrar böja knä för Petri stol målas ut som bakåtsträvare och oinformerade.  Det tycks ha blivit ”skämmigt” att vara protestant numera.  Skämmigt att opponera sig mot 1700 år av villolära.  Skämmigt att säga – stopp ett tag.  Var tusentals matyrers blod spillt förgäves under Kyrkans blodiga framfart?  Om vi inte behöver predika frälsning för katoliker, varför över huvud taget sända ut missionärer till katolska länder?  Frågorna är många.  Så många att man medvetet måste blunda för dem för att kunna gå vidare med den organiserade ekumenik vi nu alla bevittnar.

Pelle Hörnmark:  Här har  du en liten sammanställning av några av katolska kyrkans villoläror du måste lära dig blunda för om du menar allvar med att ta över Sten-Gunnar Hedins fallna mantel:  http://aletheia.se/2011/04/26/en-sammanstallning-av-katolska-kyrkans-villolaror

Over a out

MyTwoCents

Pingst och Katolska kyrkan (tidningen Dagen):

Missa inte Mikael Karlendals balanserade input om resan till Rom:
http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=951

Boktips:  Evangelium enligt Rom (GOSPEL MEDIA ÖREBRO)

Här är vad tre personer säger om boken:

”Evangelium enligt Rom” presenterar katolicismen rättvist och korrekt. Författaren lutar sig mot aktuella katolska dokument inklusive den nya Katolska Kyrkans Katekes. Det är befriande att se hur författaren vare sig förvränger eller ironiserar utan lägger fram fakta. Den här boken kommer att bli till stor hjälp för såväl katoliker som icke-katoliker, som är intresserade av att jämföra katolicismen med biblisk kristendom.

– Mary Kraus, f.d. franciskanunna

 

I den här boken presenteras Katolska kyrkans läror noggrant och överskådligt och utan avvikelser från det som jag fick lära mig, och själv lärde ut, under 20 år som katolsk prästkandidat och präst. Det som gör boken så värdefull är jämförelsen mellan de katolska dogmerna och Guds Ord. Jag rekommenderar den åt alla som vill förstå katolicismen.

– Joseph Trembplay, f.d. präst i Den Obefläckade Marias Oblater

 

”Evangelium enligt Rom” bjuder på såväl en överblick som en skarp analys av katolicismen. Jag var nunna i nio år och är därför särskilt tacksam för bokens befriande budskap. Må Gud använda den sig själv till ära!

– Rocio Pestaña Segovia, f.d. franciskanernunna

Boktips nr 2(GOSPEL MEDIA ÖREBRO)

En rykande aktuell bok om den senaste trenden i Kyrk-Sverige: det stora intresset bland svenskkyrkliga och frikyrkliga ”väckelsekristna” för katolsk och ortodox teologi, liturgi, katolska vallfarter, Jungfrun Maria och påven.

=>
20

Ämne: Ledarskap, TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?