Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Paulus Shema och syftet med Lagen

Paulus Shema och syftet med Lagen

Gästblogg av Christian Mölk – www.christianmolk.se

Del 1 – Paulus Shema

Låt oss tillsammans titta lite närmare på Shema och se vilka djup vi kan hitta i Bibeltexten. Shema är Israels trosbekännelse och reciterades av judar på Nya Testamentets tid 2-3 gånger om dagen: “Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.”

Paulus gör någonting mycket, mycket anmärkningsvärt med denna text när han inkluderar Jesus i Shema: “Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.” (1 Kor 8:6).

Den jude, som sedan barnsben reciterat Shema tusentals gånger, måste onekligen ha satt kaffet i vrångstrupen när han nu hörde eller läste hur Paulus helt plötsligt inkluderar Jesus i Shema!

Hur kunde Paulus göra på detta sätt? Är inte Gud en? Hur kan Paulus inkludera Jesus i Israels Gud? Låt oss börja från början och granska denna Bibelvers:

“Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.” (5 Mose 6:4).   

Denna bön/bekännelse innehåller båda Guds namn: “Elohim” och “Yahweh”. Hur kan vi som kristna hävda att “Gud är en” samtidigt som vi hävdar att “Gud är treenig”? Till en början kan denna trosbekännelse verka gå emot att Jesus är Gud, men om vi tittar lite närmare så märker vi att den tvärtom lyfter fram treenigheten på samma sätt som Jesus senare lyfter fram den i evangelierna.

Om man översätter 5 Mose 6:4 ordagrant så får man följande: “Hör, Israel! Yahweh är våra Gudar, Yahweh är enhet.”

  • Ordet “Gud” står i pluralis. Det är inte helt ovanligt att “Gud” skrivs i plural och behöver inte betyda någonting annat än en förstärkning av Guds storhet. Men det är ändå anmärkningsvärt att det trots allt står Gud i plural när det samtidigt står att “Gud är en”. Jag skulle vilja påstå att detta är läran om Guds treenighets kärna.
  • Nästa intressanta detalj är att ordet “en” är samma ord som används om Adam och Eva när de blir “ett kött”. Adam och Eva var fortfarande två olika personer men från och med att de var gifta så var de “ett”.
  • Vi kan alltså konstatera att Israels trosbekännelse om att “Gud är en” öppnar upp för att Yahweh är i plural men att han ändå är en enhet. Hur ska vi förstå detta? Jo, Paulus hjälper oss när han skriver:

“Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.” (1 Kor 8:6).

Om vi ställer upp 5 Mose 6:4 och 1 Kor 8:6 bredvid varandra så blir det tydligare:

  • Herren, vår Gud – Så har vi bara en Gud, Fadern
  • Herren är en – Och en Herre, Jesus Kristus

Det är verkligen högst anmärkningsvärt att Paulus byter ut den andra delen i Israels trosbekännelse om att vi bara har en Gud och lyfter in Jesus där! På något sätt så verkar det alltså som att “Gud är en” samtidigt som Jesus kan hävda att “Jag och Fadern är ett.” (Joh 10:30). Fadern och Sonen är alltså åtskilda, men ändå i enhet, precis som i Shema där Gud är i plural men ändå enhet.

När Paulus skriver att Fadern är Gud och Jesus är Herre, så betyder inte det att Jesus inte är Gud. Nej, Shema visar oss att Herren är vår Gud.

Del 2 – Syftet med Lagen

Om vi sen går vidare och läser även versen efter Shema så finner vi ytterligare en högintressant vers för den kristne eftersom den lägger grunden för hur vi ska förhålla oss till Lagen:

“Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.” (5 Mose 6:5). 

Denna vers är intressant på grund av att när en laglärd kommer fram till Jesus och frågar honom vilket som är det största budet i Lagen så svarar Jesus så här: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” (Matt 22:37-40). 

Jesus försöker visa för den “laglärde” vad som är själva “syftet med Lagen”. Syftet med Lagen är inte att straffa den som överträder Lagen utan att Israels folk ska älska Gud och älska sina medmänniskor. Men för att lyckas åstadkomma denna kärlek till Gud och till medmänniskan instiftade Gud regler och lagar som förhindrade att Israels folk behandlade Gud och medmänniska illa.

När Jesus i sin Bergspredikan säger att han inte har kommit för att upphäva Lagen utan för att uppfylla den (Matt 5:17), så menar han att han inte har kommit för att ta bort Lagen utan för att lyfta fram syftet med Lagen. Istället för att satsa på att straffa de som överträder Lagen anser Jesus att vi ska satsa på att uppfylla syftet med Lagen.  Istället för att ge igen “öga för öga”, så undervisar Jesus oss att vi ska “vända andra kinden till”. På så sätt visar vi kärlek till våra medmänniskor och uppfyller Lagens egentliga syfte istället för att satsa vår tid på att leta efter de som har överträtt Lagen.

Om en kristen försöker uppfylla Lagen genom att följa alla regler och lagar i Torah, då kommer den kristne att misslyckas med att uppfylla Lagen. En kristen bör istället satsa på att uppfylla Lagens syfte genom att älska Gud och sin medmänniska. Då uppfyller den kristne automatiskt Lagen.

Med andra ord: istället för att straffa de som har överträtt Lagen ska vi uppfylla Lagen genom att göra det goda. Istället för att ge igen öga för öga, ska vi vända andra kinden till.

Avslutningsvis, jag är långt ifrån en färdiglärd teolog, så om du har en bättre förståelse av dessa Bibelord; dela gärna med dig av din kunskap. Bara tillsammans kan vi förstå bredden och längden och höjden och djupet av Guds storhet.

Christian Mölk – www.christianmolk.se

 

 

 

Kommentar MTC:  Bloggaren Haggaj tycks ha kört fast i just denna fråga: http://www.mamres.net/?p=4326

=>
20

Ämne: TRADITION & TEOLOGI, Våra Hebreiska rötter

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?