Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Livets Ords konfirmander får häfte av frimurare!

Tidskriften Aluma i Malmö får ny ansvarig utgivare i tidigare marknadschefen på Livets ord, Johan Ericsson.  Nuvarande chefredaktör som säger upp sig i protest.  Jag tror Livets Ords f.d. hovfotograf Johan Ericsson blir en utmärkt ansvarig utgivare.  Har växlat några ord med honom efter en bloggpost där vi olovligt använt en av hans fotografier, han opponerade sig mot.  Johan verkar vara en erfaren man, vars medlemskap i Livets Ord inte bör påverka hans förmåga att leda en tidskrift.

Livets Ord byter bibeln (som konfirmationspresent) mot  frimurarbiskopens ”Lilla breviariet”

Vad som däremot borde orsaka ett ramaskri, både bland väckelsekristna och föräldrar till konfirmander på Livets Ord, är det faktum att man i år bytte ut bibeln mot frimurarbiskopen Martin LönnebosLilla brevariet”.  Livets Ords konfirmander har tidigare år fått en bibel.  Nu tycker tydligen ledningen att en skrift från 10:e gradens frimurare, Martin Lönnebo, är mer passande.

Frimurarbiskopen Martin Lönnebo undervisar Livets Ords konfirmander

Föräldrar informerades inte

Enligt vår källa informerades inte föräldrarna om denna ”lilla” förändring av undervisningsmaterialet. Sammanfattad av en person som i det närmaste setts som paria av Livets Ord så länge jag kan minnas.  Jag väntar på en online-beställning av boken innan vi går vidare med innehållet som hur som helst inte är poängen med denna post.  Den signal de skickar ut genom sitt handlande är uppseendeväckande. (Åtminstone bland dem som bekänner sig som väckelsekristna) 

Livets Ord avslutar nu sin kamp mot hemliga ordnar

Både Livets Ords (f.d. Världen idags) Ruben Agnarsson och Torbörn Aronson förde, som bekant för en del, en kamp mot frimurare och hemliga ordnar under en stor del av 90 talet.  Ekman själv utgav boken ”Frimurarorden – Hemligt sällskap & ockult religion”.  När jag själv gick på Livets Ords bibelskola 88-89 var det fullkomligt otänkbart att ta in någon form av undervisning från en frimurare.  Så skrev Andy här på Aletheia, redan sommaren 2008 angående Trosrörelsens/karismatikers nya hållning gentemot frimurare: (Ur bloggposten ”Frimurare och hemliga ordnars intåg i den karismatiska kristenheten”)

För en del år tillbaka var gemenskap med frimurare något man inom troskarismatiska kretsar absolut inte kunde tänka sig. Artiklar skrevs mot detta ”satanistiska broderskap” av både pastorer och redaktörer i diverse tidskrifter, och det utgavs också böcker omhandlande detta ämne. Ulf Ekman är en av de pastorer som var starkt kritisk mot friumrarorden och som också skrivit bok i ämnet. Det är därför en aning förundrande att man numera ser kända frimurarnamn i anknytning till Livets Ord och deras ekumeniska arbete. En fråga som onekligen behöver ställas är om den troskarismatiska rörelsens attityd gentemot det som tidigare benämndes som ”satanism” numera också håller på att mjukas upp.  Är måhända detta en del av det pris man måste betala för den organisatoriska enheten?

Jag konstaterar med sorg att Ulf Ekman och Livets Ords nya ”ekumeniska” linje byter ut en tidigare önskan att inte kompromissa med Guds Ord. Ännu en gång får väktarna på muren vatten på sin kvarn, att nya ekumeniken till sist leder till en grumlig källa och märkliga konstellationer och samarbeten.  Väckelsefolkets tydliga linjer mellan tveksamma läror och orent inflytande suddas ut lite i tagetAllt detta sker utan en enda protest från pastorer inom Trosrörelsen som tidigare sade sig vilja stå för ett radikalt, oförfalskat och bibelcentrerat evangelium.

Till dig som ännu är medlem i Livets Ord, Uppsala eller någon Trosförsamling på annan ort:    VAKNA UPP !

Over and out

MyTwoCents / Daniel

2 Kor 4:1-2:   Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

::::::::::::::::::::::UPPDATERING 2011-09-17::::::::::::::::::::

 Livets Ords Magnus Dahlberg svarar:

Det stämmer att Livets Ords konfirmander i somras fick en bönebok – Lilla Breviariet – som gåva. Boken är just detta, en enkel bönebok som syftar till att hjälpa läsaren att ha ett regelbundet böneliv. Boken är en kortfattad version av det som brukar kallas tidegärden, som innebär att man ber sig igenom Psaltarens psalmer.

Boken är alltså inte skriven av Martin Lönnebo. Däremot är det han som har sammanställt bibeltexterna och bönerna. Det har inte förekommit någon undervisning från någon av Martin Lönnebos skrifter under konfirmationsundervisningen.

Att konfirmanderna har fått Lilla Breviariet som gåva betyder givetvis inte att vi numera har ändrat uppfattning när det gäller frimureri. Vi anser fortfarande att frimureri är något som är helt främmande för oss som kristna.

Med lite sansad distans kan nog de flesta se att gåvan till konfirmanderna inte är så märklig och dramatisk som det framställs på den här bloggen. För oss är det allra viktigaste att ungdomar blir ordentligt grundade i Guds ord.

Magnus Dahlberg
Pressansvarig
Livets Ord

Mitt svar:   Ärligt Magnus, Robert Ekhs beslut var ett dåligt sådant. Anser du själv numera att bl.a. detta är ok?;   (Mer info om innehåll kommer när jag orkat igenom boken)

På s.6 står det ”Bed om din helige ängels beskydd för dagen som kommer, eller för natten som stundar”.

Låt oss göra en sökning i svenska folkbibeln och se vad vi hittar:

(Sökning på ”helige ängels beskydd”)

Inget resultat
Tyvärr gav sökningen inget resultat. Omforma din sökning och försök igen.

– JUST DET. Lyssna till folkbibelns sökfunktion 🙂

Visst, i Ps 91:11 hittar vi ”Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.” Men det är en befallning som kommer från Herren och inget Guds Ord på ett tydligt sätt uppmanar oss att be om.

Det finns dock lite andra intressanta passage ,appropå änglar i Guds Ord som lämpar sig ganska väl att citera i sammanhanget:

Matt 13:41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet… (Läs: Undervisar sådant som inte är i enlighet med HERRENS Ord och på så vis får andra på fall)

ALLVARLIGT BIBELORD VÄNNER!

Matt 13:49 Så skall det vara vid tidsålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga.

Vidare:

I varje kvällsandakt uppmanas konfirmanderna att läsa jungfru Marias lovsång. LO-konfirmander ska (uppmuntras) alltså upprepa Marias ”alla släkten ska prisa mig salig” VARJE KVÄLL, 365 dagar om året. Ej heller denna uppmaning hittar jag i Guds Ord utan endast i Romersk Katolsk Tradition.

Om jag så fick 50 000 kr skulle jag inte låta mina barn konfirmeras på Livets Ord. Och jag som sponsrat ett antal bibelskoleelever och i alla år uppmuntrat ungdomar som vill gå på bibelskola att söka till LO…

mvh
Daniel

=>
20

Ämne: Ledarskap, Mediekritik, Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?