Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Den barmhärtige samariern – Gästblogg av Christian Mölk

Den barmhärtige samariern

Gästblogg av Christian Mölk – www.christianmolk.se

Den traditionella tolkningen av Jesu liknelse om den barmhärtige samariern är ju att vi ska älska våra fiender. Detta är ju givetvis helt korrekt, men tänk om detta inte var Jesus primära syfte med liknelsen?

När de var ensamma, vände sig Jesus till lärjungarna och sade: ”Saliga är de ögon som ser det ni ser. Ty jag säger er: Många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.” Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: ”Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: ”Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?” Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade till honom: ”Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.” Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: ”Vem är då min nästa?” Jesus svarade: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus till honom: ”Gå du och gör som han.”” (Lukasevangeliet 10:23–37).

Ett annat sätt att se på denna liknelse är nämligen att Jesus inte primärt lyfter fram hur rätt samariern handlar utan att han istället avslöjar prästerna och leviterna. Dessa är laglärda, men trots detta så har de inte förstått Lagen/Torah.

Innan liknelsen frågar ju en laglärd Jesus vad man ska göra för att få ”evigt liv” och Jesus bejakar den laglärdes egen förståelse av detta. Lagens syfte är att vi ska älska Gud och älska vår medmänniska. Om vi människor försöker uppfylla Lagen genom att följa alla dess bud och regler, då kommer vi att misslyckas. Men om vi älskar Gud och vår medmänniska, då uppfyller vi automatiskt Lagen. Det är därför som Jesus lyfter fram samariern som den som handlar rätt. Han uppfyller Lagen medan prästerna och leviterna inte uppfyller Lagen.

Om detta är en rätt tolkning av Jesu liknelse så grundar sig tron på kärlek till Gud och medmänniskan och inte på att bli en mästare i Torah. Om detta är en rätt tolkning av liknelsen om den barmhärtige samariern, då kan vem som helst lära känna Gud, inte bara de Skriftlärda, eller som vi kallar dem nu för tiden; de Bibelsprängda.

Jakob är inne på samma linje när han skriver så här: “Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.” (Jakobsbrevet 2:8–9)

Även Johannes är inne på detta när han undervisar att man ska hålla fast vid buden. Till en början kan det verka som att Johannes försöker förmå sina läsare att hålla Lagens alla bud, men vid en närmare läsning märker vi att han syftar ju faktiskt på ”hans bud”, alltså Jesu bud, Kristi lag. Men Kristi bud är ju egentligen inte några nya bud utan är de gamla buden, fast ur ett nytt perspektiv: “Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra” (1 Johannesbrevet 3:11)

Den som rätt kan uttolka Lagen är Messias och det är honom vi ska lyssna på. Vi har hört Lagens bud ändå från början men det är först när Jesus visar hur vi uppfyller Lagen som vi kan få ”evigt liv”. Om vi säger att vi tror på Jesus men inte håller fast vid Jesu bud, dvs att vi ska älska varandra, då är vi enligt Johannes lögnare:

Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört.” (1 Johannesbrevet 2:3–7)

Så nästa gång du möter en människa i nöd, se då till att älska den människan, för då uppfyller du Lagen. Eller som Paulus skriver: “Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” (Galaterbrevet 6:2)

 

Christian Mölk

 

=>
20

Ämne: TRADITION & TEOLOGI

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?