Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Katolik om Ulf Ekmans nattvardssyn: ”helt och hållet katolsk nattvardssyn”

Insändare i tidningen Dagen:

Bengt Svensson lyfter ögonbrynen över att Sten-Gunnar Hedin kallade det för ”väldigt svårt och smärtsamt” att protestanter inte är välkomna till det katolska nattvardsbordet.  Vidare säger han:

Det är ett mycket märkligt uttalande, som visar att Hedin antingen inte vet något om den katolska synen på nattvarden eller tycker att det inte spelar någon roll vilken syn man har.  För Katolska kyrkan består nattvarden i att ”Jesus kropp och blod verkligen, i realiteten och väsentligen är närvarande för våra själars näring, genom transsubstantiation av brödet och vinet till att bli Kristus kropp och blod” (enligt Katholic Encyclopeadia, min översättning). Man äter Jesus kött och dricker Jesu blod, i en mässa som är en alltid upprepad offerhandling.

Han avslutar med att summera:

Jag har mycket svårt att tro att de flesta evangeliskt kristna i Sverige skulle ställa upp på en syn och praxis som den katolska när det gäller nattvarden.

Men det ingen ännu reagerat på (förutom Andréas Glandberger) är att Romerska Katolska Biskopen Anders Arborelius ”högra arm” i samtalet, utan korrigering av Biskopen, fäller följande ord kring Pastor Ulf Ekman:

”- När jag läser Ulf Ekmans bok om nattvarden så är det helt och hållet en katolsk nattvardssyn.” – Bengt Malmberg, katolsk bloggare  

 

Ulf EkmanÖstanbäck kloster tidigare i år.

 

TA INTE NATTVARDEN!

Jag har bara en enda kommentar till dig som är medlem i Livets Ord eller i någon av landets trosförsamlingar som antagit Ulf Ekmans nattvardssyn:

– Ta inte nattvarden i dessa församlingar!

Kan inte se på saken på något annat sätt än att du är på väg att inympas i det Ulf Ekmans svärfar [Sten Nilsson] kallade det falska olivträdet.  Aletheia har sedan starten för fyra år sedan rest ett varningens finger över utvecklingen i Trosrörelsen (och numera delar av Pingströrelsen).  Det behövs inte längre någon röst i en brinnande buske för att inse att ledare i dessa rörelser, främst Trosrörelsen, har börjat tappa kontakten med reformationen och är på god väg att leda skaror av människor in i en ekumenisk rörelse som via Kyrkan i Rom kommer resultera i en inter-religiös ekumenik, världskyrka och andligt mörker utan motstycke i historien.

 

Over and out

MyTwoCents

—————————————————————————————————–

Missa inte:

Intervjuer med pastor Sten-Gunnar Hedin och Bengt Malmgren

Pingstpastor Mikael Karlendal: Synpunkter på ekumeniskt samtal

Lika – men ändå olika? Andy sammanfattar samtalskvällen

F.d. lärare på Livets Ord, Christopher Alam, om Ekmans romantiska syn på katolicismen

Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje!

Högaktuell predikoserie: Katolicism kontra evangelikal kristendom

Ulf Ekman: Maria – Evigt förblivande jungfru

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

Ulf Ekman om katolicism, Livets Ord, Huskvarna (Jareteg/bibelfokus.se)

Ulf Ekman: Påven ligger bakom pingstväckelsen

Lewi Pethrus: ”Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna”

Krister Holmström:  Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?

—————————————————————————————————–

Beställ DVD:n från samtalskvällen mellan evangelikaler och katoliker (färdig för leverans)

Samtalskvällen mellan evangelikaler och katoliker samlade drygt 100 personer i Elimkyrkan och många fler följde webbsändningen på Dagen.se. Nu kan man förbeställa SEA:s DVD (med bättre ljud och bild) från samtalskvällen.

Medverkar gör Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift, Stefan Gustavsson, generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen, Bengt Malmgren, läkare och aktiv inom Katolsk karismatisk förnyelse, Sten-Gunnar Hedin, pastor i Pingströrelsen.

Moderator: Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör Dagen

DVD:n kostar bara 60 kr (porto tillkommer) och kan beställas genom att maila info@sea.nu

 

=>
20

Ämne: Ändens tid, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Nyckelord: , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?