Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

En äkta väckelse

Det är mycket som händer. Det är mycket som rör sig. Vi står inför historiens största förändring. Det blir födelsevåndor som ingen människa tidigare skådat, men efter det blir det fantastiskt.

Vi står nu på tröskeln till 2012 som jag tror blir ett år då Gud drar undan kryckorna. Jag tror att mycket kommer att rasa; politiskt, ekonomiskt, socialt och religiöst. Låt inte detta leda dig till fruktan, då har du inte förstått vad det är som Gud gör. Låt det istället leda till Gudsfruktan.

Det finns en anledningarna till att det profetiska är nedtecknat. När vi ser det hemska börjar hända, när vi ser att förutsättningarna för det profetiska ordet ska uppfyllas, och detaljer faller på plats bit för bit. När pjäserna på schackspelet står i perfekt precision för att det profetiska ordet ska kunna gå i uppfyllas. Då ska vi inte bli rädda, vi ska fyllas av beundran för vår Gud, men det förutsätter förståelse för vad det är som måste hända.

När vi förstår vad som måste hända, varför det måste hända och vad det leder till. Då leder det oss till sann Gudsfruktan, respekt och ödmjukhet inför människans litenhet.

Jesus säger själv till sina lärjungar:

Matt 24:6 ” Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända”

Vi står på randen av en ekonomisk kollaps av aldrig tidigare skådat slag. Vi har en ackumulerad skuld som är av en sådan enorm storleksordning att den inte går att lösa med mindre än en kollaps och totalt kaos. Skulduppbyggnaden har växt i mycket snabb takt under 30-40 år.

Skulderna till bankerna som byggts upp är många gånger större än ländernas egna BNP.  Som ett exempel i högen, kan vi ta Danmark. En enda bank i Danmark (Danske Bank), har lånat ut pengar som motsvarar 200% av BNP. Banksystemet som helhet i Danmark har lånat ut 400% av BNP. Hur skulle nationen Danmark kunna bära den bördan? Samtidigt som bank efter bank går omkull, i takt med att bostadsbubblan i Danmark fortsätter att spricka och fallet fördjupas.

Anledningen att det inte redan har inträffat en kollaps är ”tack vare” politiska akrobattrick. Som att försöka att skriva ned Greklands skulder på ”frivillig” väg. (Frivillig innebär ultimatumet skriv ned skulden eller få inget). Trots ultimatumet skrivs inte skulden ner i tillräcklig omfattning. Anledningen att det är så viktigt att det ska vara ”frivilligt”, är för att inte utlösa de ”försäkringar” som finns på lånen.

Det vanliga när man lånar ut pengar, är att man också tar en sorts försäkring, en så kallad ”Credit Default Swap” (CDS). Försäkringsgivaren lovar att betala pengarna om låntagaren inte klarar av att uppfylla sina åtaganden. Detta är en typ av ekonomiskt instrument som kallas för derivat. Det märkliga är att det går att köpa försäkringen utan att låna ut pengar. Detta är ett sätt att ”spela” på att det blir en betalningsinställelse.

Omfattningen av dessa derivat är många, många gånger större än den redan enorma skuldbördan. Omfattningen av derivat är så stor att en del ekonomer och analytiker kallar dem för ”Ekonomiska massförstörelsevapen”. Att inte utlösa dessa massförstörelse vapen är därför av yttersta vikt, ungefär som det är viktigt att inte spränga den första atombomben för att undvika kärnvapenkrig. Utvecklingen efter den första smällen blir därefter är helt oförutsägbar.

Jag tror att 2012 blir året då det sker.  Det kommer innebära ett mörker, vånda och fruktan. Det kommer att innebära att mycket kommer att falla. Alla kryckor som vi litar på som inte är grundat i Gud kommer att visa sig att inte ha något värde. Detta blir en rening av Guds folk. Inget kommer i längden att kunna bestå om det har fel grund. Vi kommer att få förstå vad som menas med texten i hebréerbrevet.

Heb 12:26-29 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka.  Orden ”än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.  Ty vår Gud är en förtärande eld.

Men i mörkret blir också ljuset tydligare, och bibeln uppmanar oss att låta det profetiska ordet vara ett ljus som lyser på en mörk plats.

2 Pet 1:19  Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Om du förstår det profetiska behöver du inte bli rädd, men om du tar det till dig på rätt sätt så generar det istället sann Gudsfruktan, omvändelse och helgelse.

Detta är just detta som jag är övertygad om att Gud vill. Jag tror att Gud vill det nu. Han gör ordning sitt folk, han gör sin brud redo. Precis det som pastor Stojan skrev om i sin bok ”Bruden gör sig redo”.

Om du känner efter, kanske du också känner anden som talar till ditt hjärta. Som det står i uppenbarelseboken: ”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna”

I sin senaste predikan talade även Barbro Erling om att Gud håller på att gör ordning sin brud. Här är följer ett kort utdrag ur den:

Predikan i sin helhet finns att lyssna på i mp3 format.

Med viss bävan och stor förväntan säger jag: ”Herre kom gör din brud redo, Herre kom gör mig redo”

/Alias

 

=>
20

Ämne: Ändens tid

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?