Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Kommer man inte till himlen när man dör?

Debattinlägg av Hans P Lindblad

”Kommer man inte till himlen när man dör?  Det hör man ju jämt.”

Bakgrund:   I ett samtal på posten med 90-åriga kvinnans syn om ändens tid kom nedan fråga upp av signaturen Derek till Hans Lindblad.   Hans svar var så pass långt och något off topic, att jag föreslog att lägga in det som en debatt-artikel istället.   Hans bidrar med sina funderingar kring frågan som uppstod.    Pröva allt och behåll det goda enligt Paulus råd.   mvh MyTwoCents / Daniel

Derek skrev:

Kommer man inte till himlen när man dör?  Det hör man ju jämt.    

Javisst är det så att man hör att man kommer till himlen när man dör. För en tio femton år sedan började min tyske kompis tala om Tusenårsriket och att vi skulle regera tillsammans med Messias, helt nya tankar för mig, jag hade inte hört något liknande.

I mitt läsande i Bibeln har det sedan dess funnits i mitt bakhuvud och jag har brutit olika versar mot varandra och här skriver jag ner lite tankar hur jag tror det förhåller sig.

”Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.” (Luk 23:43)

Jesus säger att rövaren på korset som omvände sig samma dag skulle vara med honom i Paradiset.

Paulus berättar om en upplevelse han haft:

”2 Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. – 3 Jag vet att den mannen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det – 4 att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala.” (2 Kor 12:2-4)

Paulus jämställer här ”tredje himlen” och ”paradiset”. Han använder samma grekiska ord för paradiset i andra korinterbrevet som i Lukas ovan. Detta ord används en gång till i NT.

”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.” (Upp 2:7)

Låt oss nu läsa textavsnittet om Lasarus och den rike mannen. Detta är ingen liknelse, för i liknelser nämner man inte personer vid namn.

”19 Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. 20 Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår. 21 Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. 22 Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. 23 När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. 24 Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. 25 Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. 26 Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte skall kunna det och för att inte heller någon därifrån skall kunna komma över till oss. 27 Den rike mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus 28 för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum. 29 Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till. 30 Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. 31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.” (Luk 16:19-31)

Vi kan lägga märke till följande saker:

I vers 22 läser vi att den fattige Lasarus fördes till Abrahams sida (Paradiset).

Vers 22-23 Den rike dog och plågades i hades (grekiska, betyder ungefär ”underjorden” och översätts vanligtvis helvete).

Vers 23 Han ser Abraham och Lasarus långt borta.

Vers 26 ”… det är en stor gapande klyfta mellan oss …”

Den rike mannen ifrågasätter inte att han straffas, han vill bara ha lindring från sina plågor!

Mannen i Hades var vid fullt medvetande, han hade minne, talade, hade smärta och önskemål.

Hans eviga destination var oåterkallelig.

Han vet också att hans bröder måste omvända sig för att undvika samma öde (v 30).

Vers 28 Den rike mannen ber dem sända någon att varna sina bröder.

Vers 31 ”Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.”

När man snackar om himmel och helvete i ”dagligt tal” så tror jag att det är det detta man menar, de troende kommer till Paradiset, Abrahams sköte.

Hur är det nu med de tusen åren?

”1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. 3 Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. 4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. 5 Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. 6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.” (Upp 20:1-6)

Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen.

Om man läser ordagrant vad denna text säger så nämns två kriterier:

De som dödats för att de vittnat om Jesus och Guds ord.

De som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen.

De ska regera med Messias i tusen år.

Jag har ingen aning om vilka som kommer regera med Messias, om det ”bara” är de som dött för honom under vedermödan eller i alla tider?

Det finns en sorts logik i detta, skapelsen tog sex dagar och på den sjunde vilade Gud.

”Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.” (2 Pet 3:8)

Om man räknar från Adam till det första templets förstörelse år 587 fvt, så kan man räkna att det är cirka fyratusen år till Jesus kom och det står väldigt tydligt i Bibeln. Det stora problemet är hur länge Israels folk var i Egypten. Och som vi vet så är det cirka tvåtusen år sedan Jesu första tillkommelse. Alltså är det nu cirka sextusen år sedan Adam.

Tusenårsriket kommer att vara en Sabbatsvila för jorden med Jesus som konung.

Efter den tusenåriga Sabbatsvilan kommer den Yttersta domen.

”11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp 20:11-15)

Var och en dömdes efter sina gärningar

Här står i absolut klartext vad som sker efter Yttersta domen:

”Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.”

”döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön.”

”Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.”

Vad händer med dem som är skrivna i Livets bok:

”1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” 5 Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” (Upp 21:1-5)

”I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?” (Joh 14:2)

”Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem.” (Heb 11:16)

”17 Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det.”
”22 Ty liksom de nya himlarna och den nya jorden, som jag skapar, blir bestående inför mig, så skall er avkomma och ert namn bestå, säger HERREN.” (Jes 66:17,22)

Hans P Lindblad

—————————————————————–

Lästips från MyTwoCents:

Tid och evighet
Posted on 22/08/2012 by Kamau Mweru (Kjell)

=>
20

Ämne: Ändens tid, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?