Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Gotland: Omhändertagne Dominic – rättsövergrepp?

Det är svårt som barnförälder att inte bli (illa)berörd av fallet Dominics omhändertagande.  Saxat från Vid:

Hovrättens dom föll på måndagen (i förra veckan). Samman­fattningsvis motiveras den så kallade ändringen av vårdnaden med att föräldrarna ”brister i omsorgen om Domenic på ett sätt som medför bestående fara för hans hälsa och utveckling.” Detta till skillnad från Gotlands tingsrätt, som i sin dom från juni i år satte stor tilltro till vittnen som inte sett några sådana brister.
Hovrätten väljer att som stöd för sin uppfattning hänvisa till ett barnpsykiatriskt utlåtande från oktober 2009, bara ett par månader efter det dramatiska tvångsomhändertagandet av den då knappt åttaårige pojken.  

Socialtjänsten på Gotland förde bort Domenic när familjen just satt sig på ett flygplan för att lämna Sverige och bosätta sig i Indien. Socialtjänsten, som känt till familjens planer i flera månader, hade under en längre tid invänt mot att Annie och Christer Johansson valt att hemundervisa sin son. Domenic ansågs vara socialt isolerad och hade heller inte varit på de senaste barnhälsokontrollerna.
Utan att närmare precisera sig, konstaterar Svea hovrätt i sin dom att det ”under förhandlingen i hovrätten framstått som tydligt att Domenics föräldrar sätter sina egna intressen och rättigheter före sonens”. Vidare drar man slutsatsen att föräldrarna ”inte drar sig för att, om möjlighet finns, ingripa i den pågående vården av Domenic”.
Gotlands tingsrätt hade å sin sida pekat på att föräldrarna inte gjort något försök att ingripa i Domenics liv sedan november 2010. Då hade Christer Johansson – efter drygt ett år av kraftigt begränsat umgänge – tagit med sig sin son olovandes under två dygn. Detta gav honom en fängelsedom för olaga frihetsberövande och satte stopp för allt umgänge.

Låt oss be för ett återförenande av Dominic och hans rätta föräldrar Christer och Annie Johansson.  Låt oss även uppmuntra till ett upprop kring Dominics ”frigivande” med samma iver som adventsupproret.

/Daniel – MyTwoCents

Även uppmärksammat av amerikanska TV kanalen CBN (eng):

Samt problematiken kring svensk lagstiftning kring hemskolning: (eng)

http://www.cbn.com/tv/1554475791001

Dominic Johansson informationsblogg [Klicka här]
Tanken med bloggen är att samla all information och artiklar löpande under en och samma plats. Bloggen kommer förhoppningsvis att kunna bli ett arkiv för dem som vill studera fallet eller en källa till information för anhöriga. Mitt personliga mål är att få ett slut på Johanssons tragiska situation och ett återförenande av familjen.

LÄS ÄVEN (ViD):

”Myndigheterna har gjort föräldrarna till främlingar”

Fallet Dominic uppe i hovrätten

• Dominics föräldrar har valt isolering

• Dominics vårdnad uppe i hovrätten

=>
20

Ämne: Politik, Ekonomi & Samhälle

Nyckelord: , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?