Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

HERRENS arm, nyckeln till Jesu underordnade roll?

HERRENS arm, nyckeln till Jesu underordnade roll?

En del troende har svårt att få ihop ekvationen Jesus som Gud kommen i köttet och de bibelord i N.T. som pekar på Jesus som underordnad Fadern.  Frågan har sysselsatt en rad av de s.k. kyrkofäderna också.  Ofta har de (kyrkomötena) slutat i krångliga förklaringar och ibland motsägelsefulla.

Jag är inte så säker på att det är Gud välbehagligt att vi trasslar in oss i vare sig mänskliga läror eller egna försök att molekylär-bestämma Gud.   Om jag trots allt med några enkla ordalag skulle ”tänka högt” skulle det se ut så här.  Jag vet inte vad ”de lärde” [teologerna] har att säga om nedan summering, men den bygger på Guds Ord.

– Nyckeln till det vissa gör ett stort nummer av vill jag mena finns i Jes 53:1 och som bekräftas av Johannes i Joh 12:38. Jag tänker på Yeshuas till synes underordnade roll under första vistelsen. (”Ingen vet tiden eller stunden förutom min Fader, tro på mig – tro också på Gud o.s.v.).

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?

Joh 12:38 Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad?   

Vi brukar tala om hur lemmarna i Kristi kropp betjänar varandra. Lider en, lider alla, o.s.v. Messias, såsom HERRENS arm, var under en tid underordnad HERREN.  Samtidigt – när Messias spred sina armar på korset och dog för våra synder var det HERRENS arm där på korset. Precis som JHVH slöt förbund med sig själv i GT (Abrahamitiska förbundet), gjorde han det ännu en gång på korset.

Att HERREN ännu en gång gick in som förbundsparten på Golgata kulle skymtar fram i 1 Kor 2:8 som omnämnts i tidigare bloggpost:

Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.

Men när han kommer tillbaka läser vi i Sakarja att det är HERREN som sätter sina fötter på oljeberget som rämnar mitt itu.

Nog för att bibelstudier och tolkningar kan vara intressanta men vissa avseenden av JHVH är förbjuden [helig] mark och behöver [kan] inte molekylärbestämmas på det sätt vårt kött önskar.

Gud har en förmåga att visa sig på det sätt han vill för varje tillfälle. I dessa tider är det tradition att fira miraklet i Betlehem. Gud tog sin boning som människa och tabernaklade ibland oss.

Nästa gång kommer han inte som ett till synes hjälplöst litet barn, utan som konungarnas Konung och herrarnas Herre.  Ända sedan syndafallet har det varit en del av Guds frälsningsplan att återförena människan med sig själv. Att komma dithän då vi kan umgås med Honom ansikte mot ansikte på samma sätt som Adam och Eva innan fallet.

Jag måste inte förstå.  Jag är tämligen ointresserad av både kyrkofädernas och rabbinernas mänskliga kalkyler och grubblerier, kyrkomöten eller judiskt agent-tänkande. Både judendom och kristendom har ofta närmat sig helig mark [Guds innersta väsen] utan att ta av sig skorna och tolkningarna blir därefter.

De falanger inom (och utanför) kristenheten som inte kan eller vill acceptera Jesus som Gud kommen i köttet kan kämpa tills HERREN kommer att nedgradera Jesu gudom, men den som har öra han höre vad Anden säger i Församlingen.  Hela N.T. är ju genomsyrad av belägg för att Gud blev människa.   N.T. ändrar ingalunda på trosbekännelsen att Gud är en.  Det är därför vi i ena stunden t.e.x. läser i Apg 20:28:

”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.”
och i andra stunden finner i Hebr 13:12:
”Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket”
Gud är och förblir en förtärande eld.  Hade Gud uppenbarat sig i all sin makt och härlighet, mellan syndafallet och Golgata hade människan i all sin synd omedelbart förintats.  Av samma skäl kunde inte Gud uppenbara sig till fullo för Mose på Sinai berg.   Fram till Golgata tvingades Gud begränsa sig till att ”endast” uppenbara sin arm för oss.   Men snart, ja förhoppningsvis mycket snart, får vi se Jesus inte ”bara” som HERRENS arm utan i all sin prakt stiga ner från himmelen.
Sak 12:9 På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. 10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.
Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
Jes 51:9  Vakna upp, vakna upp, kläd dig i styrka, du HERRENS arm! Vakna upp som i forna dagar, i förgångna tider.
Kol1:19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom [Jesus] 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.
1 Tim 3:16. Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen och upptagen i härligheten. (Reformationsbibeln/King James)
Vi vare sig kan, eller bör, skilja på HERRENS arm [Jesus] och HERREN [JHVH].   På samma sätt som en arm, skild ifrån dess kropp är en livlös arm, blir ”en Jesus” skild från Den Evige, El Shaddai – Den Allsmäktige, en kraftlös, livlös och mot fiendens här obrukbar hand.  Några skulle gå så lång som att beskriva denna typ av Jesus som ”en annan Jesus”.

Over and out
MTC /Daniel

Sak 2:13 Var stilla inför HERREN, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning.

=>
20

Ämne: TRADITION & TEOLOGI

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?