Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Dörröppnaren Ulf Ekman

Livets Ords ryska pastorer på pilgrimsresa till Rom.
Skärmdump från Facebook.

För er som följt Aletheia under de år vi skrivit på nätet, är det säkerligen inte förvånande att vi nu börjar se den synliga frukten av arbetet med enhet som Ulf Ekman och Livets Ord så starkt engagerat sig i. Frukten är det faktum att allt fler människor med anknytning till Livets Ord genom en konverteringsprocess vill upptas i den romersk katolska kyrkans fulla gemenskap. Det borde som sagt inte förvåna vare sig kritiker eller Livets Ords pastorer och ledare, men det betyder inte att vi ska låta bli att tala om de faktiska skeendet med bakgrund i bland annat de artiklar vi skrivit sedan 2007.

Aletheia och dess skribenter har till tider förlöjligats och hånats för de fakta och frågeställningar vi lagt fram allt eftersom vi såg vilken bild Ulf Ekman höll på att rita. Sveriges andliga karta ritas om, lär han ha sagt vid några tillfällen, och inte alla har sett på vilket sätt kartan omformats. Nu börjar vi se bilden på frukten efter Ulf Ekmans många år i Enhetens ateljé, och det i form av konverteringar till den så kallade moderkyrkan, men för andra en från biblisk tro avfallen kyrka.

Häromdagen skrev vi här på Aletheia om Henrik Engholms långa process som lett fram till hans beslut att konvertera till katolicismen. Jag har delvis läst hans begrundan för beslutet att genomföra detta, och även om jag tycker det är djupt tragiskt hyser jag respekt för Henrik. Det vore intressant att höra vad Livets Ords pastorer har för kommentar till dessa konverteringsprocesser som de i stark grad är orsak till sker. Henrik är inte den första från Livets ord som beslutat sig för att lämna sitt pingstkarismatiska arv och låta sig inlemmas under Petri stol.

Givetvis sker inte detta helt obeaktat bland de medlemmar i Livets Ord som är vakna för förändringarnas vindar som blåst över Livets Ord i över tio år, och det var med stort intresse jag läste vad en medlem i Livets Ord skrev på Facebook häromdagen. Personen ifråga verkar ha raderat sin kommentar strax efter att den lades ut, och jag kan förstå att det blev för direkt och förmodligen svårt att hantera när församlingens pastorer tar kontakt för att tillrättavisa. Kommentaren var som följer:

”En gissning från mig:

Min församling Livets Ord kommer att få någon form av officiellt erkännande från Katolska kyrkan inom de närmaste åren, och inom 10 år kommer Livets Ords internationella rörelse att åtnjuta full gemenskap med katolska kyrkan, inklusive eukaristisk gemenskap. Detta kommer att ske efter att förhandlingar på högsta nivå, och genom att LO går med på kravet att erkänna Påven som innehavare av Petri ämbete och hela kyrkans andlige ledare, samt Maria som Guds moder, och att man kan be helgonen om förbön, samt helt anamma transubstationsläran (nattvardssynen), och att alla behöver återförenas med henne för att fullt ut åtnjuta Guds välsignelse.

Jag vet inte om jag ska kritisera detta, för jag tycker att vår kyrkas ledning har rätt att leda i den riktning man finner för gott. Vi har religionsfrihet i Sverige, och alla ska vara fria att agera efter sitt samvete. Jo, en sak är jag tveksam inför: nämligen detta att man inte erkänt i vilken riktning man går, utan tvärt om raljerat över dem som påpekat detta skeendet, skämtat bort det och avfärdat det. Det vore mer hedersamt att vara helt ärlig.”

Här var det ord och inga visor, men framförallt upplevde jag det som en djup suck från hjärtat över de förändringar som långt ifrån alla önskar skulle hända med Livets Ord. En del av det som kommer fram i texten här ovan kräver nästan att kommenteras då delar av denna persons farhågor redan inträffat.

”Detta kommer att ske efter att förhandlingar på högsta nivå[…]” Redan 2008 satt Ulf Ekman i samtal med stora namn inom katolska kyrkan, och dessa samtal skulle då ses som förberedande stadium för ordentliga officiella dialoger[med katolska kyrkan. Min kommentar]. Läs gärna artikeln [1] jag skrev 2009 där detta framkommer. Det är mycket legitimt att fråga sig hur långt dessa ”ordentliga officiella dialoger” kommit idag? Något redligt svar från Livets Ord är troligen inte att förvänta baserat på de erfarenheter vi har i kommunikationen med dem, men kanske andra skulle kunna vara behjälpliga med ett svar här?

”[…]LO går med på kravet att erkänna Påven som innehavare av Petri ämbete och hela kyrkans andlige ledare[…]” Detta menar jag har skett för ganska länge sedan och inte är något vi behöver vänta skall ske. Under Ulf Ekmans föredrag på Bjärka Säby den 21 maj 2012 sa han bland annat att:

 ”Jesus gav inte Petrus ett ämbete enbart för sin livstid utan han gav den globala församlingen ett centralt ämbete, en ledare över alla.”[2] ”[…]Petrus fick av Jesus uppdraget att vara herde för fåren, inte några av fåren utan dom alla. …om vi tror på apostlarna och apostlarnas uppdrag som något som går vidare i kyrkan…ja då har också Petrusämbetet rimligen sin fortsättning, sin funktion som talesman, som en enande och övergripande och beskyddande funktion i kyrkan genom tiderna […]”[3]

Det är svårt att tolka detta som något annat än att Ulf Ekman och Livets Ord sedan en tid tillbaka erkänt just påven som innehavare av Petri ämbete och hela kyrkans ledare. För den som följer Birgitta Ekman på Twitter har det stundvis varit direkt obehagligt att se dennes enorma och till synes helt okritiska beundran för påven och vad denne till envar tid företagit sig.

Medför det inte korrekthet att Ulf och Birgitta Ekman erkänner påven som hela kyrkans andliga ledare? Det borde vara bortom all tvivel att det är så! Däremot vågar jag inte påstå med samma säkerhet att svaret på frågan huruvida de ser på Maria som Guds moder. Nattvardssynen som Livets Ord har är enligt den katolska bloggaren Bengt Malmgren helt och hållet katolsk, så gissningen från min facebookvän i citatet här ovan är definitivt inte långt ifrån vad som vi kan förvänta inom en snar framtid, alltså att Livets Ord har eukaristisk gemenskap med katolska kyrkan.

”- När jag läser Ulf Ekmans bok om nattvarden så är det helt och hållet en katolsk nattvardssyn.”– Bengt Malmberg, katolsk bloggare. [4]

Livets Ords resa har pågått längre på detta område än de år som vi bloggat i ämnet, men vi kan pricka av den ena punkten efter den andra som visar att kritiken vi lagt fram under åren visat sig stämma. Om jag ska återknyta lite denna artikels rubrik för att tydliggöra vad Ekman faktiskt bidragit till från sin position ”mitt i kristenheten”, som han sade att han vill placera Livets Ord i, visar det att faktum att Ekman är direkt skyldig till att människor söker sig till katolska kyrkan. En annan av mina katolska vänner på Facebook skrev i en kommentar till vår artikel om Henrik Engholm, om sin egen process som förde till att han konverterade till katolska kyrkan, och inte helt oväntat var det just Ulf Ekman som påverkat honom att göra detta. Citatet har kopierats direkt från Facebook, med diverse stavfel som lätt uppstår när man skriver på en mobiltelefon:

”Just Ulf Ekman blev tändvätskan för min egen konversion och has predikan ”enhet i Anden” Europekonferensen år 2003. Blev inledningen till religionsvetenskapliga och sedermera kyrkohistoriska studier. Kyrkan i Rom med sina ENORMA Sanningsanspråk både provocerade och utmanade en frikyrklig karasmatiker. Vad trodde de första 300-årens kristna på? Hur såg ledarskapet ut? Petrus-ämbetes historicitet? Hur ”biblisk” var Luthers kritik av Katolska Kyrkans Tro? Vad kom först, Kyrkan i Rom eller Skriften och VEM stadfäste Skriften???

Dessa frågor har sannolikt Henrik brottats med som Sanningsökare. Värda atť tas seriöst av varje genomtänkt sk protestant. Även av självaste Ulf Ekman som knappast varit konsekvent här…”

Att fler personer inom Livets Ord än Henrik Engholm konverterat och kommer konvertera, tvivlar nog ingen på numera. För en del år tillbaka när vi påstod att detta kom till att hända, var det många som definitivt inte trodde oss. I ett samtal på ännu en annan katolsk väns facebooksida skrev en medlem av Livets Ord att hon också funderade på att bli katolik, så visst har Ulf Ekman öppnat dörrar, men var det dessa dörrar han egentligen ville öppna?

Var det så här du hade föreställt dig att resultatet av ditt arbete för enhet skulle bli, Ulf Ekman? Hur känner du inför det faktum att du personligen leder människor till Rom och påven? Du och dina ledare har ju faktiskt inte varit ärliga med er agenda och vart ni är på väg. Tvärtom har ni varit direkt oärliga och är skyldig att förklara er på ett tydligt sätt i fortsättningen. I sak efter sak ser vi att vår kritik och det ni kallat ”konspirationsteorier”[5] visar sig stämma, och man kan fråga sig vem av oss som ljugit och bedragit människor?

 

Länkar:

[1] http://andreasglandberger.wordpress.com/2009/03/08/organisatorisk-enhet/
[2] http://aletheia.se/2012/05/28/ulf-ekman-lamna-det-som-ni-trott-pa/
[3] http://aletheia.se/2012/05/24/ulf-ekman-%E2%80%9Dett-synligt-petrusambete-raddar-manskligheten%E2%80%9D/
[4] http://aletheia.se/2011/12/15/katolik-om-ulf-ekmans-nattvardssyn-helt-och-hallet-katolsk-nattvardssyn/
[5] http://aletheia.se/2008/01/29/konspirationsteoretiserande-i-den-hogre-skolan/

=>
20

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, Mediekritik, Nya Ekumeniken, OPINION & DEBATT, Villoläror

Nyckelord: , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?