Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Har Ulf och Birgitta Ekman påbörjat katolsk trosundervisning?

Ulf_Birgitta_Ekman

[TRADITION & TEOLOGI, Livets Ord/Trosrörelsen, Nya Ekumeniken]

Frågeställningen har funnits en tid bland våra läsare huruvida Ulf och Birgitta Ekman redan har konverterat till Romersk Katolicism, eller är på väg att göra så. Trots att undertecknad är bland dem som nu och då p.g.a. trosrörelsens slutna ledarskap försökt läsa mellan raderna kring vad som egentligen pågår bakom kulisserna på Livets Ord, tillhör jag dem som frekvent slagit ifrån mig frågan.

När så en av Livets Ords Universitets lärare, författare och bloggare på ett rakryggat sätt går ut offentligt med sin egen konvertering blev frågan ännu en gång aktuell.

Henrik Engholm talar öppet om hur resan ”mot Rom” började på Livets Ords Universitet. Han försöker samtidigt lite kluvet tona ner Universitetets roll.

Det var när jag började studera kyrkohistoria på Livets Ords Teologiska Seminarium (cirka 2000) som en förändring började äga rum på allvar. Författaren till våra läroböcker var metodist och lärarna vi hade var livetsordare eller lutheraner, så man kan knappast beskylla dem för katolsk propaganda. Dessutom ägde studierna ju rum i en radikal-protestantisk miljö. (Vid den här tiden påbörjade Livets Ord också en omsvängning och vågade ställa frågor kring sådant som togs för självklart i många karismatiska sammanhang. Man tog intryck av fornkyrklig lära och tradition, tog kristen enhet på allvar och strävade efter att vara ”mitt i kristenheten”.)

Att Livets Ord fram till milleniumskiftet var ”radikal-protestantisk miljö” är det nog ingen som skulle motsätta sig Henriks beskrivning. Men frågan som nu uppstår är ju hur många fler som gjort samma resa med anknytning till Livets Ord. Jag har personlig kännedom om ett antal ”livetsordare” som gjort denna resa. Faktum är att det är fler än någon annan kyrka jag känner till.

Vi som under några år följt Ulf Ekman, många av oss sedan 80 talet, vet att Ulf aldrig gör något halvhjärtat. På den tiden han lät sig influeras av amerikansk framgångsteologi, predikades detta budskap med 110%’s engagemang (om än något Sverige-anpassat).  Efter ”exilen i Israel” i början av 2000 talet skiftades fokus från framgångsteologi till det Henrik nämner, nämligen;  ”Man tog intryck av fornkyrklig lära och tradition, tog kristen enhet på allvar och strävade efter att vara ”mitt i kristenheten”.  Denna strävan sker onekligen nu med samma engagemang som tidigare spridande av läror från Hagin, Kenyon m.fl.

För många i andra sammanhang har de nya tonerna välkomnats med öppna armar. Denna målsättning är det nog många som förespråkar och beroende på hur man definierar ”mitt i kristenheten” så kan det ju låta bra.

Men i det fall man anser att påvens yttersta roll är att ena en till synes splittrad kristenhet, kanske önskan att vara mitt i kristenheten och samtidigt böja sin nacke för ”Petrusämbetet” inte är så oförenligt som man skulle kunna tro.

Då jag själv med många andra ponerade över huruvida tanken inte alls är omöjlig att highlights ur Ekmans liv sista åren skulle kunna peka på att Ulf & Birgitta redan privat konverterat, eller är på god väg att göra så, kontaktade jag Livets Ords PR chef Magnus Dahlberg för ett officiellt utlåtande.

magnus_dahlberg

Ännu inget svar från Magnus Dahlberg på Livets Ord efter tre(!) förfrågningar inom ca 30 dagars tid. Varför denna tunghäfta från den person som annars brukar vara snabb att reda ut missförstånd när tillfälle ges? Är inte svaret enkelt?

Så formulerade jag mig:

epost_Livets_Ord

 

”Hej, hoppas allt är väl.

Många undrar om även Ulf och Birgitta påbörjat eller redan deltagit i katolsk trosundervisning i syfte att med tiden upptas i Katolska kyrkan.   Eftersom ”ryktet går på stan” har jag inget emot att delta i att mota Olle i grinden v.g. onödigt snack på nätet då det inte alltid varit vår starka sida.

Går det att få ett ”officiellt svar” från Livets Ords PR chef?

Mvh/Best Regards

Daniel F orslund

/ aletheia.se”

Sista förfrågan, som även BCC:ats direkt till Ulf och Birgitta begärde jag läskvitto på, vilket i skrivande stund visar att åtminstone Livets Ords PR-ansvarige har läst förfrågan.

LO_kvitto

Häxjakt på Ekman och Livets Ord?

Någon kanske undrar om aletheia lider av tvångstankar kring familjen Ekman och Livets Ord eller någon form av personlig vendetta. Gud känner våra hjärtan och vet att så inte är fallet. Ur en synvinkel så ”får” väl Ulf och Birgitta göra vad de vill och det angår inte utomstående.  Men Ulf Ekman är inte vem som helst. Han må officiellt ha lämnat över herdestaven, men Ulf är en ambitiös pastor som är tydlig med sitt intresse av opinionsbildning både inom och utanför kristenheten. Ingen fel med opinionsbildning i sig, om den kommer med en tydlig innehållsdeklaration! Av detta skäl har vi sedan starten haft strålkastar’n på denne man och kommer så länge det är nödvändigt fortsätta med det.

Vi har ofta beskyllts för ryktesspridning på aletheia och jag har medvetet försökt ha tålamod med Livets Ords ovilja att svara på en enkel fråga. Eftersom det framkommer tydligt att det rör sig just om en fråga, inte påstående, är det min önskan och syfte med denna post att faktiskt utnyttja aletheias breda läsarkrets att sätta lite press på Magnus Dahlberg och familjen Ekman att ge ett rakt och tydligt besked på en fråga som är relevant för Livets Ord. Relevant för Trosrörelsen och relevant för dem som funderar på att studera teologi på LOTS eller samarbeta med Livets Ord/Trosrörelsen på ett eller annat sätt. Givetvis relevant för andra delar kristenheten likaså, om än inte alla.

Over and Out

My Two Cents

/Daniel

=>
20

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?