Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Förfrågan till samfund och teologer kring nya ekumeniken

Protestantbranches_sv.svg

Igår (23/9 2013) skickade vi ut en formell förfrågan till Pingst och SEA (Svenska Evangeliska Alliansen), Lutherska församlingen Stockholm, Bällsta Missionscenter i Stockholm (som kanske analyserat svensk ekumenik i närmare 30 år), Kristet Center Örebro, Arken, Kungsängen (två sistnämnda den 24/9) samt bibellärarna Seth Erlansson och Sven Reichmann kring protestantism kontra katolicism anno 2013.  Föga förvånande kom första responsen i form av en intresseanmälan från Pastor Hans Lindelöw, varpå en komplett redogörelse från Lars Borgström (Lutherska församlingen) kort därefter. Lars Borgström förtydligar att skrivelsen är godkänd av Lutherska Församlingsrådet i Stockholmsområdet och därmed något utöver hans personliga åsikter.

Förfrågan kommer att skickas till fler samfund, kyrkor och bibellärare eller teologer i Sverige under kommande månader i hopp om att väcka evangelikala teologer och organisationer ur den koma som verkar drabbat många i kölvattnet av nya ekumeniken.

Om någon bekännande evangelikal/evangelisk organisation, samfund eller teolog vill gå händelserna i förväg tar vi under kommande veckor tacksamt emot ert svar på nedan frågeställning. Maila då på mywtocents @ aletheia.se

Tack på förhand

Aletheia Blogg & tankesmedja

www.aletheia.se

P.s. Lutherska Församlingsrådets svar publiceras senare i veckan.

 

 

En av Sveriges absolut mest besökta kristna bloggar – aletheia.se (ca 20 000 besök/månaden) har allt sedan starten behandlat frågan om den nya ekumenikens slutdestination. Det vi hela tiden befarat börjar nu besannas – pingstvänner, medlemmar i Trosrörelsen och även andra sammanhang påbörjar katolsk trosundervisning eller har redan gjort detta, givetvis med syftet att upptas i den Romerska Katolska Kyrkan.  Nu senast gick en av Livets Ords Universitets nyckelpersoner ut med nyheten: http://aletheia.se/2013/08/19/henrik-engholm-livets-ords-universitet-numera-katolik

En officiell förfrågan kring huruvida Livets Ords grundare med fru upptagits eller ämnar försöka bli upptagen i Katolska Kyrkan har i skrivande stund efter 30 dagars ”påtryckning” ännu ej besvarats: http://aletheia.se/2013/09/20/har-ulf-och-birgitta-ekman-paborjat-katolsk-trosundervisning

 Vi inbjuder dig/er härmed till att kommentera sakfrågan och önskar ert deltagande (som kommer publiceras på aletheia) kring följande frågor:

1.)    Har dagens protestanter något existensberättigande nu när lutheraner och katoliker åtminstone här i skandinavien till synes är överens i frågan om rättfärdiggörelse? (http://www.dagen.se/nyheter/lutheraner-och-katoliker-ense-om-rattfardiggorelse/)

2.)    Vilka frågor kvarstår som tydliga skiljelinjer mellan katolsk och protestantisk tro?

3.)    Var reformationen onödig med ”facit i hand” och det ljus vi har idag kring grundläggande läror?

4.)    Håller svensk kristenhet på att, som Krister Holmström uttryckte sig, tappa kontakten med reformationen? (http://aletheia.se/2009/05/26/valet-mellan-jesu-kors-och-andliga-ovningar )

5.)    Ser ni några baksidor eller faror med det pågående ekumeniska arbetet i Sverige?

6.)    Finns det någon anledning att fortsätta ”protestera” mot Romersk Katolicism 2013?

7.)    Egna funderingar eller kommentarer i största allmänhet över detta ämne som engagerar många mottages tacksamt.

=>
20

Ämne: Aletheia Tankesmedja, INRIKES, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?