Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ekmans retorik

Ulf_Ekman

För er som missat Sigvard Svärds (pingstpastor och författare) öppna brev till Ulf Ekman i tidningen Dagen bör ni läsa den här.  Hinner inte med någon djupgående analys idag, men arbetar tillsammans med en broder på det som kommer publiceras inom en snar framtid. Du får se detta inlägg som en aptitretare inför en djupare analys av de ”nya” läroströmmar som kablas ut i allt högre tempo på Livets Ord. I skrivande stund har Livets Ord fortfarande inte svarat på den enkla, och för deras medlemmar viktiga frågan, om paret Ekman redan genomgått Romersk Katolsk trosundervisning eller ämnar göra det.

Vi har nu kommit dithän, att eftersom Ulf själv i olika forum i princip avsagt sig protestantismens grundval (Sola Scriptura) och därmed inte längre kan anses vara evangelikal kristen, vore det näst intill ohederligt om han inte konverterat eller ämnar konvertera.

I ”Keryx” skriver han:

”I detta resonemang, som handlar om hur man läser Bibeln, kommer svårigheterna med synen på Sola Scriptura fram. När nu reformationen mer eller mindre ersatte det historiska läroämbetet med den enskildes samvete, öppnades för en lång rad problem. Bara det faktum att tusentals människor, som alla tror på Bibelns auktoritet, ändå kommer till så många olika slutsatser har kanske mer än något annat bidragit till splittringen i Kristi kropp.”

Nu till Svärd som ställer frågan till Ulf Ekman den 16/10:

”Skulle du kanske aldrig ha startat Livets ord i dag om man tar utgångspunkt i din inställning numera? ”

Detta är hans utgångsläge (Sigvard Svärds);

I din ledartext (Världen idag 6/9) ställer du frågor om pingströrelsens teologi. Du skriver att pingströrelsens sätt, att varje lokal församling i varje ny generation formar teologin – eller att enskilda pastorer och deras medarbetare i varje ny uppsättning omständigheter skapar den – är ett riskabelt företag. Förstår det som att du anser att pingströrelsen borde ordna med ett läroämbete, i stället för det lösliga och från den kristna traditionen frikopplade sättet som nu gäller, vilket du antyder snart kan leda till ensidighet och fragmentisering, att den fria församlingens historielösa självständighet öppnar för subjektiv godtycklighet på teologins område.

Du hänvisar stället till att uppenbarelsens klarhet och fullhet finns djupast sett i gemenskapen med hela Kristi kropp.”

Sigvard, till synes väl medveten om Ekmans retoriska knep, slår hål på dem men några korta meningar:

På en gång måste jag säga att min uppväxt inom den av Lewi Pethrus mycket påverkade pingströrelsen, inte saknade historisk förankring eller levde sitt eget teologiska liv i otakt med den världsvida kyrkan.

Predikanternas väl genomtänkta och av helige Ande inspirerade förkunnelse baserades först och främst på hela Bibeln, men även på en stor mängd läromässig litteratur sprungna ur olika kristna traditioner och kulturer. Att botanisera i pingstpredikanters bibliotek var att göra en teologisk resa över lång tid och stort rum. När det tidigare i pingstförsamlingars stadgar stod att läsa (rörande dop och livet som medlem) efter Nya testamentets lära så betydde det närmast två ting: 1. Ha en egen bibel, 2. Läs den och tro.

Det var verkligen inte oviktigt med bibellärare, tvärtom, men den helige Ande sågs som den främste läraren, allt i enlighet med Guds ord. Alla skulle delta i att pröva om predikan man hört stämde överens med Bibeln.

Ulf Ekman i sin tur svarar med att måla upp nya spöken som någon slags motpol till sitt ”nya” intresse av Kyrkans läroämbete och tolkningstradition:

Naturligtvis finns det teologer som mer eller mindre avvisar all form av auktoritet eller menar att vi aldrig kan veta vad som är rätt eller fel. Denna pessimistiska och relativistiska syn resulterar i urholkning av uppenbarelsen och i godtycklig subjektivism som jag menar inte har täckning i Bibeln.

Det jag funderar över är om varje enskild församling själv autonomt kan klara denna uppgift. Att den fria församlingen är självständig i lärofrågor menar jag är lika problematisk som om varje kristen självständigt skulle ta ansvar för alla lärofrågor.

Sedan kryddar han med ytterligare skrämselretorik som lika väl skulle kunnat komma från en av Katolska Kyrkans apologeter;

Men frågan kvarstår, i den splittrade bild vi som protestanter visar upp, vem avgör till sist vad som är rätt och fel i olika frågor? Är det bara vi själva individuellt eller hänger vi ihop som Kristi kropp på ett djupare sätt?

Kan inte klippa in de hela de båda posterna utan att göra intrång, så ni får följa de båda länkarna för att läsa dem i sin helhet.

Jag ämnar som sagt inte denna fredagseftermiddag djupdyka i Ekman förrädiska retorik, men vill på detta enkla vis uppmuntra till att speciellt medlemmar i Livets Ord och övriga trosrörelsen börja lyssna noga till det som kommer ur Ekmans mun och tangentbord.  Det är ju inte alltid ni får denna rekommendation av Aletheia 🙂

Flera medlemmar i Livets Ord har på sista tiden hört av sig och bekräftat att den Katolska teologi vi allt sedan 2007 varnat för här, allt mer gör sig gällande på Livets Ord.  Problemet har hela tiden varit och är fortfarande att Ekman mycket strategiskt sällan ger en fullständig bild i ett och samma möte, eller i en och samma tidsskrift utan lägger ett pussel där bilden är otydlig i början.  Men hörnen och ramen är nu i alla fall lagd i detta pussel, och de medlemmar som inte ser den bild som tagit form av Livets Ords framtid, vill inte se den.

Evangelikala kristna är inte alls så splittrade som antireformatorerna (Jesuiterna) och Ulf Ekman hävdar. I centrala lärofrågor finns en enhet som han förringar. I en rad andra frågor också.

”Splittringen” består till stor del av det Luther skulle kalla ej saliggörande [frälsningsavgörande] frågor. Det stora problemet inom kristenheten är bristande Agape kärlek i de egna leden, och brist på kärlek till Guds Ord och Herrens bud. Det stora problemet, som jag önskar vi kunde arbeta på tillsammans, är att vi är på god väg, eller redan har, tappat den första kärlekens glöd.

Må Herren välsigna din helg

Jesus kommer snart!

/Daniel

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Sigvard Svärds öppna brev till Ulf Ekman

Ulf Ekmans svar

Uppdatering 23/10: Sigvard Svärd synar ännu en gång Ekmans kort och kräver [ber om] ett sakligt svar av Ekman kring motiv och målsättningen med ett ”läroämbete”.

Katolskt perspektiv (Bengt Malmgren) på Ekmans svar

Pastor Karlendals (Pingstpastor) summeringar

P.s. Lägg gärna in fler länkar i kommentarsfälten i takt med att bloggvärlden övrig media kommenterar.  

 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Varför detta ständiga ”tjat” om katolicismens obibliska läror? Har du nyligen kommit till tro eller inte satt dig in i lärofrågor, kanske nedan undervisningsserie kan ge dig ljus över allvaret i dessa frågor.

Missa inte denna högaktuella predikoserie kring Romersk Katolicism kontra Evangelikal kristendom.   Stig Andreasson är född och uppvuxen i Boråstrakten i Västergötland.  Han lämnade sitt liv i Jesu händer på ett läger i Norge sommaren 1947.  Genom en artikel i pingst-tidningen Evangeli Härold blev han gripen av nöd och kärlek till de katolska länderna.  Han och hans fru Åse har varit missionärer för Helgelseförbundet och verksamma i Frankrike i dryga 50 år..

=>
20

Ämne: Kristendomens historia, Livets Ord/Trosrörelsen, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?