Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Svenska Evangeliska Alliansen förklarar uteblivet enkätsvar om protestantism 2013

Svenska_Evangeliska_Alliansen

[OPINION & DEBATT, mediekritik, TRADITION & TEOLOGI, Nya Ekumeniken] Efter några vänliga påstötningar inkommer Stefan Gustavsson med ett svar till Aletheia.se kring varför SEA väljer att INTE svara på den enkät som skickas ut i olika sammanhang sedan några månader tillbaka. Med Gustavssons medgivande publiceras svaret oredigerat nedan, samt undertecknads svar, också oredigerat. (Bild-kollage google.se)

Stefan Gustavsson, SEA:

Hej Daniel,

Vill gärna förklara varför vi inte kommer att svara på enkäten. Det beror självklart inte på att vi skulle ha ändrat uppfattning; vi är ju den evangeliska alliansen i Sverige! Det är vår identitet att samla evangeliska kristna till ett nätverk för evangelisk tro. Vi står för de reformatoriska principerna om Skriften allena, Nåden allena och Tron allena – vilket ju för övrigt framgick i min debatt förra året med bl a biskop Anders Arborelius.

Vi har genom åren haft ett mycket gott samarbete med katolska kyrkan kring ett antal viktiga sakfrågor – religionsfrihet, samvetsfrihet, människosynsfrågor som abort och dödshjälp, kampanjen Bevara äktenskapet, etc – men det innebär förstås inte att skillnaderna mellan katolskt och evangeliskt i andra frågor har suddats ut för någon av sidorna.

Förklaringen till att vi avstår från att svara är istället att vi inte brukar driva vårt perspektiv på andras bloggar – inte ens på vår ordförande Stefan Swärds blogg – trots att vi är helt överens i sak med honom.

Den i och för sig mycket viktiga debatt som nu pågår på Aletheia förs dessutom utifrån den speciella historia som ni har med församlingen Livets Ord på 1980 och 1990–talet. Det innebär att frågorna om evangeliskt och katolskt länkas samman med de övriga stridsfrågorna och konflikterna som ni har i relation till församlingen Livets Ord. Eftersom SEA inte fanns förrän denna sidan millenieskiftet är det inte vår roll att gå in i den historiska konflikten. Vi önskar istället att få diskutera de viktiga frågorna om reformationen utan denna speciella koppling.

Så jag hoppas ni respekterar att vi kommer att välja andra vägar att tydliggöra hur viktig vi menar att reformationen fortsatt är. 2017 firas 500-årsminnet av reformationen och de kommande åren kommer vi i SEA därför att lyfta ett antal av de centrala frågeställningarna som reformationen handlade om.

 

Med önskan om allt gott från Herren,

Stefan  Gustavsson

Generalsekreterare SEA

– – – – – – –

Mitt (Daniel ”MyTwoCents” F orslund) svar till Gustavsson:

Många tack för svar.

Vi har fört en ganska ensam kamp i försvaret av Evangelikal tro på Aletheia sedan 2007 nu och är innerligt tacksam om den organisation som på ett så speciellt sätt säger sig värna om den, i viss mån tog över stafettpinnen ni borde haft hela tiden, om jag får lov att ge er en liten ”gliring”. (Ytterligare ett par tillkommer)

I och för sig är ju enkäten i sig en ansträngning i ledet att ta oss ur sandlådan och samtala om den egentliga sakfrågan, men eftersom vi refererade till de två senaste ”Livets Ord-konverteringarna” förstår jag om det blev en felaktig koppling.

Senaste enkätsvaret (från församlingen Arken) kom ju dessutom i samband läsarstormen kring Benjamin Ekmans konvertering och att Ekman *kom ut som katolik [i sin teologi] i senaste Keryx-numret. ”Handen på hjärtat” var detta inte på något vis planerat eftersom vi inte visste hur hon skulle svara (Linda Bergling) och svaret råkade sammanfalla med det heta samtalet kring LO.

Å andra sidan kommer det i längden bli tämligen omöjligt även för SEA att undvika samtalet [sticka huvudet i sanden] kring den unika situation som utvecklat sig på Livets Ord, där *grundaren predikar katolsk kyrkosyn som han hävdar inte ska ha en ”normerande funktion i relation till Livets Ords teologi” och samtidigt menar att församlingen han grundat ska fortsätta vara en protestantisk församling. Denna katolsk-protestantiska hybdridförsamling Ekman propagerar för kan nog anses vara den första av sitt slag, om så inte i världen, i Sverige.  Det som gör frågan ännu mer komplex är att denna efterkonstruktion inte förefaller stämma med verkligheten.

Oavsett när er relation inleddes med Trosrörelsen/Livets Ord, kontra vår egen, så är ni ju bevisligen sammanflätade med Trosrörelsen/Livets Ord med tanke på ett antal medlemmar och/eller sympatisörer i er styrelse.  Inga av dessa styrelsemedlemmar inklusive er så annars frispråkige ordförande (Stefan Swärd red. anm.), har opponerat sig mot Ekmans [Romerska] katolska lära, vare sig privat eller i egenskap av representanter för SEA. Det rimmar givetvis illa med att samtidigt leda en ”evangelisk allians”. Här har ni onekligen egna ”speciella kopplingar” i allra högsta grad, för att använda ditt eget vokabulär.  Ja, det var sista ”gliringen”, men något jag vill säga direkt till dig innan det framkommer i andra sammanhang.

Eftersom vi träffats ett antal gånger senaste åren vågar jag tala rakt på sak då jag tror du känner mitt hjärta i någon mån, och vet att jag uppskattar ert arbete enormt på andra plan.

Tack igen för svaret + Herrens välsignelse över dig och dina medarbetare!

/Daniel

– – – – – – – – – – – – – – –

*  Bekräftas från katolskt håll här: http://stasunniva.blogspot.no/2013/11/ulf-ekmanns-snn-har-blitt-katolikk.html  och från protestantisk teolog här: http://www.dagen.no/2013/11/13/kristenliv/folkekirke/teologi/den_katolske_kirke/182412 och i viss mån här: http://www.mikaelkarlendal.se/uncategorized/kommer-ulf-ekman-att-bli-katolik

– – – – – – – – – – – – – – –

Tidigare inkomna enkätsvar:

 1.) Lutherska Församlingsrådet: Alltså måste protesterna fortsätta mot den romersk-katolska kyrkan

2.) Bibelforskare Seth Erlandsson: Öppenhet mot falsk lära genomsyrar snart hela degen!

3.) Pastor Lindelöw: Kallelsen till uppbrott och uttåg – en röd tråd genom Skriften

4.) Stanley Sjöberg: Jag vägrar att stödja en allmän protest mot katolska kyrkan

5.) Pastor Linda Bergling: -Vilken sorts ekumenik sysslar vi med?

=>
20

Ämne: Aletheia Tankesmedja, Livets Ord/Trosrörelsen, Mediekritik, Nya Ekumeniken, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?