Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Om Sippora

På grund av min yrkesroll väljer jag att publicera mina inlägg under namnet Sippora, som jag ser som en förebild. Sippora var handlingskraftig, mor till två söner – samt ett avgörande stöd till sin man. Välkommen att mejla mig med frågor eller funderingar! /Sippora >>

Sippora
SIPPORA – Betyder ”fågel” eller möjligen ”liten fågel”.

Moses hustru. Sippora träffade Mose vid en brunn när hon och hennes sex systrar vattnade sin fars småboskap. När några herdar kom och som vanligt försökte jaga bort kvinnorna hjälpte Mose kvinnorna och vattnade till och med själv deras småboskap. Denna omtänksamhet ledde till att Mose blev inbjuden till Sipporas hem, och senare gav hennes far (prästen Jetro) henne till hustru åt honom (2 Moseboken 2:16–21). Sippora födde två söner åt Mose – Gersom och Elieser (2 Moseboken 2:22; 18:3, 4).

När Gud sände tillbaka Mose till Egypten följde Sippora och deras två söner med honom. Längs vägen inträffade en mycket allvarlig händelse, och i den ganska dunkla skildringen av den heter det: ”Nu skedde det under vägen på övernattningsstället, att Herren kom emot honom och sökte döda honom. Slutligen tog Sippora en flintsten och skar bort sin sons förhud och lät den vidröra hans fötter och sade: ’Det är för att du är en blodsbrudgum för mig.’ Då släppte han honom. I den stunden sade hon: ’En blodsbrudgum’, på grund av omskärelsen.” (2 Moseboken 4:24–26)

Bibelkommentatorer har tolkat detta avsnitt på många olika sätt, och dessa tolkningar har fått påverka lydelsen i vissa bibelöversättningar. (Se CC, JB, Kx, La, NE, RS, SFB, 2000 och den tyska översättningen Zürcher Bibel, den spanska översättningen Bover-Cantera och de franska översättningarna Crampon, Lienart och Segond.) Syftet med sådana tolkningar är att avgöra frågor som gäller om det var Moses eller barnets liv som var hotat och om Sippora med förhuden vidrörde Moses fötter eller barnets fötter eller ängelns fötter. Det råder också delade meningar om varför (och till vem) Sippora sade: ”Du är en blodsbrudgum för mig.”

Med tanke på vad lagen om omskärelse stadgar i 1 Moseboken 17:14 förefaller det som om barnets liv var i fara. Vidare är det troligt att Sippora omskar barnet på grund av att hon insåg vad som behövdes för att rätta till det som hade försummats, att hon kastade förhuden för fötterna på den ängel som hotade barnets liv och att hon gjorde det för att hon ville visa att hon rättade sig efter Herrens lag. Det verkar också ha varit så att Sippora vände sig till Herren genom hans representant, ängeln, när hon utropade: ”Det är för att du är en blodsbrudgum för mig”, och att hon gjorde det för att visa att hon accepterade att hon intog en ställning som hustru i omskärelseförbundet, med Herren i ställningen som äkta man (Se Jeremia 31:32).

Men det finns ingen möjlighet att med Bibeln som grund få säkra svar på sådana frågor. Den egentliga innebörden i den gammalhebreiska ordalydelsen i detta avsnitt ligger dold i de idiomatiska uttryckssätt som användes för nästan 3 500 år sedan. Detta är orsaken till att ordagranna översättningar (NV, Ro, Yg, Åk) och andra (AS, Da, Dy, JP, KJ, Le, Mo, 1917), däribland den forntida grekiska Septuaginta – inte ens försöker tolka dessa verser.

Det är tydligt att Sippora återvände för att besöka sina föräldrar, för efter uttåget ur Egypten kom Sippora och hennes två söner tillsammans med Jetro till Mose i lägret i vildmarken (2 Moseboken 18:1–6). Den nya situation som uppstod genom Sipporas närvaro väckte tydligen Moses syster Mirjams svartsjuka, för hon använde (tillsammans med Aron) Sipporas kushitiska bakgrund som en förevändning för att kritisera Mose (4 Moseboken 12:1). Detta betyder inte att Sippora hade dött och att Mose hade gift om sig med en etiopisk kvinna (något som många hävdar) för även om benämningen ”kushit” vanligen används om etiopier kan den också syfta på personer från Arabien.

=>
20

Ämne: Personligt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?