Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Dokument Livets Ord Ukraina Del 1: Rysk journalist om Livets Ord i Öst

1534801_702577996459669_1236122903_o

Dokument Livets Ord Ukraina – Del 1 

[OPINION & DEBATT, LEDARSKAP, TRADITION & TEOLOGI, LIVETS ORD/TROSRÖRELSEN]

Download English version here: Document Word of Life Ukraine

I dag inleder Aletheia Blogg & Tankesmedja publiceringen av en serie intervjuer med både medlemmar i Livets Ord Donetsk i Ukraina och utomstående. Syftet är att skapa klarhet i splittringen mellan Ulf Ekman i Livets Ord Sverige, och Pastor Leonid Padun i Livets Ord Ukraina. Händelsen som förefaller mörkad i Skandinavien under cirka ett år, hade redan berört tusentals troende i Ukraina, och ett drygt år senare går meningarna isär kring vad som egentligen hände.

Efter att ha inhämtat information från ”avhopparlägret” och ”Leonidkritiker”, samt letat allmän kritik mot Pastor Padun på ryskspråkiga internetsidor, flög vi till Donetsk såsom någon form av svensk haverikommission. Med i bagaget fanns givetvis även svenska Livets Ords allvarliga anklagelser mot pastorn.

Påverkade av rykten från Ekman-trogna anhängare både i Sverige och Ukraina var det med en aning misstänksamhet vi skakade hand med paret Padun fredagen den 31 januari. Var de maktmänniskor och manipulatörer eller missförstådda och manglade? Följande tre dagar i Ukraina skulle visa sig vara väl värt begränsad sömn och magsjuka på vägen hem. Det som framkom under resan berörde oss båda på djupet. Mer om detta publiceras i slutet av denna serie.

Genom att inledningsvis avhålla oss från att rapportera egna detaljer och summeringar, låter vi dig som besöker Aletheia.se skapa dig en egen uppfattning om det inträffade då vi låter en rysk frilansjournalist, medlemmar och församlingsledning, inklusive Pastor Leonid, föra sin egen talan. Bedöm själv trovärdigheten i dessa vittnesbörd.

Bakgrund:

1.) Aletheia.se publicerar ett utdrag ur Pastor Paduns herdebrev[1] som gick ut cirka ett år efter församlingens brytning med svenska Livets Ord den 27/11 2013. Herdebrevet går kraftfullt emot Ulf Ekmans avfall från evangelikal teologi till förmån för katolicism.  Publiceringen av herdebrevet förmedlar även nyheten till både ovetande svenska Livets Ordsmedlemmar och Skandinavisk kristenhet, om brytningen mellan församlingarna.

2.) Livets Ords missionsdirektor Christian Åkerhielm svarar omgående med att publicera en rad allvarliga anklagelser mot Pastor Padun som förklaring till brytningen[2]:

”Det handlar om bland annat problem av ekonomisk art, allvarligt maktmissbruk och en osund ledarskapsstil. Brytningen med Leonid Padun har alltså ingenting med teologiska frågor att göra. När styrelsen för församlingen i Donetsk adresserade dessa problem inför Leonid så avsatte han på eget bevåg hela styrelsen.”

Uttalandet är kraftfullt, riktat och ovanligt detaljerat för att komma från svensk kristenhet. Några av dessa punkter innehåller dessutom samma kritik som riktats mot svenska Livets Ord under många år.

3.) Aletheia.se kontaktar Pastor Leonid Padun för ett bemötande kring Åkerhielms redovisning. Bland annat i detta bemötande[3] bekräftar Padun uppgifterna om den avsatta styrelsen, men menar samtidigt att det inte var den ursprungliga styrelsen i församlingen han grundat, utan en relativt ny församlingsstyrelse sammansatt av huvudkontoret i Sverige efter ett möte med Ulf Ekman redan 2010 där Pastor Padun uttryckte meningsskillnader i en rad frågor.

Den nya Ekmanlojala styrelsen ska sedan begränsat Pastor Paduns inflytande i viktiga församlingsfrågor och ökat friktionen mellan Pastor Padun, församlingsmedlemmar, ledare och pastorer i alliansen av kyrkor i Ukraina.

Vidare menar Pastor Padun att mellan 2010 och hösten 2012 uppfattade han det som om nya styrelsen alltmer tog över församlingen, ignorerade hans instruktioner och korrigeringar i församlingen, han gärna poängterar grundades långt innan Svenska Livets Ord involverade sig i arbetet. Som en konsekvens av denna konflikt förklarar han att han inte såg någon annan utväg än att ersätta församlingsstyrelsen.

Den nya styrelsen låg också enligt Ukrainapastorn bakom en löneförhöjning på anmodan av Svenska ledningen vilket han menade kan styrkas med dokumentation undertecknat av nyckelpersoner från båda inblandade länder. Löneförhöjningen som skedde strax efter Svenska Livets Ords pastorsmöte i Efesos 2012, använde Svenskarna sedan mot honom och ryktet spreds om en lön långt över verkligheten, vilket nu även skapade missnöje bland ordinarie medlemmar.

I Pastor Paduns bemötande tillägger han själv den enligt honom största anklagelsepunkten Missionsdirektor Christian Åkerhielm helt och hållet utelämnade i det officiella uttalandet, nämligen att han skulle ha varit så sjuk och trött hösten 2012 att han anmodades lämna över ledningen inte bara för den lokala församlingen utan alliansen trosförsamlingar i hela Ukraina.

Några allvarliga problem med hälsan utöver normal belastning på en 53-årig församlingsledare är något han avvisar med bestämdhet och förstod därmed inte argumentet som framfördes för att förmå honom att lämna ifrån sig sitt livsverk.

Ukrainapastorn menar vidare att representanter från Sverige sedan försökt stjäla juridiska handlingar såsom ägarskapsbevis för byggnader, landavtal, registreringen av alliansen kyrkor i Ukraina och andra viktiga församlingshandlingar, vilket fru Padun Julia delvis lyckades förhindra. Pastor Padun berättar vidare att det Svenska teamet med hjälp av Ukrainska medarbetare lyckades stjäla både medlemsregister och databasen med vilka kyrkor som ingår i alliansen jämte många andra viktiga församlingsdokument.

Vad gäller statistik över hur många församlingar som valt att följa Ulf efter brytningen i november 2012 redovisar Ukrainapastorn helt andra siffror.

4.) De kristna dagstidningarna Dagen[4] och Världen idag[5], samt Norska Dagen[6] skriver om brytningen mellan församlingen, och de offentliga förklaringarna från båda håll.

Det var långt ifrån små nyansskillnader i respektive parts redovisning av händelseförloppet. Hade paret Padun verkligen tagit ut lika stor månadslön som paret Ekman i Sverige, och som Ulf Ekmans anhängare påstår och sprider? Då Pastor Padun var villig att låta oss syna både generella församlingsdokument och de som styrker det faktiska löneförhållandet, lyssna till inspelade samtal från möten med svenska Livets Ord samt tala fritt med medlemmar, valde vi att resa till Ukraina. I ett antal poster framöver tar vi våra läsare med på en resa i kölvattnet av Ulf Ekmans missionsarbete i Öst.

Vårt första avsnitt är en ömsesidig intervju mellan Aletheia’s Daniel Forslund och Ryska Slava Sapozhnikov. Slava är en oberoende frilansjournalist, Webb-TV-producent och föreläsare i sociala medier från Moskva. Samtalet är inspelat utan förhandskunskaper om vilka frågor som ska ställas och är enligt aletheia’s tradition ”uncut” (oklippt) med undantag av en miss i slutet av intervjun, för att ge våra besökare en så fullgod bild av vår vistelse i Donetsk som möjligt.

Missat tidigare poster i ämnet? För bättre förståelse av bakgrunden till intervjun gå till [Dokument Livets Ord Ukraina – Historik] innan du lyssnar.

Nästa del: Församlingsmedlemmen Julietta Yakovenko intervjuas om tiden under och efter församlingen splittrades, intrycket av Aletheia’s team i Donetsk och sin framtidstro.

[Dokument Livets Ord Ukraina Del 2]

Matteus 10:26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. 27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken.

Dokument Livets Ord Ukraina

Bakgrund: Dokument Livets Ord Ukraina – Historik

Del 1: Rysk frilansjournalist uttalar sig om Livets Ord i Öst

Del 2: Mångårig medlem: Varför kom inte Ulf Ekman själv?

Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen

Del 4: – Varför höra från Gud när ni redan har ett ord från ledande Aposteln?

Del 5: Robert Ekh: – Om det rasar, låt det rasa!

Del 6: Pastor Padun själv svarar på anklagelserna

Tredelad summering – Dokument Livets Ord Ukraina

Ulf Ekmans nattsvarta bild av läget. Dokument Livets Ord Ukraina Del 7 – Haverirapport A

Robert Ekh om ukrainarna: ”- Cementhjärnor”. Dokument Livets Ord Ukraina Del 8 – Haverirapport B

Länkar

[1] Pastor Leonid Padun skriver om Ulf Ekmans katolska teologi i bland annat boken ”Andliga Rötter” och sorgen över splittringen i sitt herdebrev ett år efter brytningen

[2] Svenska Livets Ord reagerar med att publicera en lista grova anklagelser mot Pastor Leonid Padun

[3] Livets Ord Ukraina svarar på Livets Ord Sverige:s anklagelser efter brytningen

[4] Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

[5] Världen idag om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

[6]. Norska Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

7. © RISU – Analys av Padun-affären och Livets Ord International på Katolska Universitetet i Ukrainas hemsida [ENG]

8. Växtvärk – möte med Livets Ords Center i Ukraina – Rapport av Livets Ord själva innan församlingssplittringen.

Vår ursprungliga post den 27/11 2013 publicerades efter facebooktips och en bloggpost av pastor Hans Lindelöw, Bällsta Missionscenter.

=>
20

Ämne: Aletheia Tankesmedja, Ledarskap, Livets Ord/Trosrörelsen, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?