Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Upprop till Stefan Swärd m.fl. mot teologisk pacifism

[TEOLOGI & TRADITION, Kristendomens historia, Nya Ekumeniken] Nedan inlägg är i sin helhet en kommentar till Stefan Swärds senaste bloggpost.

Stefan Swärd: ”Jag har begränsade kunskaper om katolska kyrkan så därför går jag normalt sett inte in i debatten om katolicismen. Jag hoppas att inte någon grundar sin kunskap bara på läsning av antikatolska bloggar och litteratur, det är för bräcklig grund. framförallt behöver man utforma sina ståndpunkter i samtal med medlemmar i katolska kyrkan, så att man inte bygger uppfattningar på missuppfattningar.”

Daniel: Hmm. Här gömmer du dig bakom okunskap och vill i den sanna svenska andan av konflikträdsla och teologisk pacifism inte ta någon ställning.

Samtidigt sågar du dem som med begränsade resurser, kunskaper och teologisk bildning som faktiskt försöker. Vissa av oss, som den blogg jag representerar, har kämpat i sju år med att få till det samtal alla nu plötsligt vill deltaga i. Jag har personligen ”jagat” ledare, pastorer, teologer och journalister på de båda kristna dagstidningarna i hopp om att få igång ett konstruktivt samtal. Tro mig, vi hade mer än gärna lämnat över samtalet till ”de lärde”.

Vi har aldrig stuckit under stolen med att exempelvis aletheia.se (nu nämner du inte oss, men jag gör det själv) ofta uttalat oss klumpigt, fyrkantigt och nu och då tagit för stora ord i vår mun. Ibland har frustrationen över både din och andras totala tystnad i ämnet fått överhanden och det har genomsyrat en hel del av det vi publicerat (och kommer säkert göra i framtiden också om det fortsätter såhär).

Jag kan räkna på en hand de ledare som vågat försöka ta debatten i Sverige om de underströmmar i svensk ekumenik du och många med dig ignorerat och tydligen vill fortsätta ignorera, om jag tolkar denna post rätt.

Men den som inte vågar stå för något, faller för vad som helst. Det gäller även dig Stefan. Som en nu och då tongivande ledare och dessutom lite bättre interaktion på nätet med gräsrötter än majoriteten pastorer i Sverige har du ett ansvar. Jag skulle önska att du tog det på allvar.

Stefan: ”framförallt behöver man utforma sina ståndpunkter i samtal med medlemmar i katolska kyrkan, så att man inte bygger uppfattningar på missuppfattningar.”

Vad är det för struntprat?  Har du helt missat 500 år av antireformationen i dina studier? Ska vi enbart förlita oss på varje samfund, organisation och rörelses egna förklaringar är vi snart i säng med Mormoner och Jehovas Vittnen också. Alla rörelser är ju experter på att tona ner respektive villolära.  Katolska kyrkan har några av världens absolut bästa apologeter på gott och ont.  Gott i avseendet att de emellanåt försvarar gemensamma, centrala läror för kristen tro. Ont, därför att de är lika bra att (bort)förklara en rad utombibliska läror som cementerats i form av dogmer, koncilier och olika trosdokument.

Nej Stefan.  Gör nu skäl för ditt efternamn.  Bättre kan du.

Men gör dig själv en tjänst och vänta till efter semestern.  Har du varit tyst i sju år saknar vi inte din röst i ett par veckor till.

/Heligt vred skribent på bloggen en rad teologiska pacifister gärna döper till ”anti-katolsk” men den om läser ordentligt uppfattar som FÖR det enkla evangeliet, en gång för alla överlämnade till de heliga!

– Daniel F orslund

Du ska dock får lite att läsa under semestern Swärd:

En enhet som inte bär till Rom (Linda Bergling, – Dagen.se)

Ulf Ekman är inte viktigast i det som nu sker (Anders Lundberg – Dagen.se)

Stefan Gustavsson: Ekmans väg är inte min väg (Dagen.se)

Missionsledare reagerar på Ekmans konvertering (Dagen.se)

Stefan Salmonsson: Sorgeprocess väntar för många (Världen idag)

1 Kor 1:22-21 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

=>
20

Ämne: Kristendomens historia, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?