Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ulf Ekmans ”konvertering” redan 2005 upprör medlemmar

Ekman_Vatikanradion  Bild: Skärmdump, Ekmans intervju hos Vatican Radio tidigare idag.

Ulf Ekmans letter in english at the bottom of this page.

[TRADITION & TEOLOGI, Livets Ord/Trosrörelsen] Ett tackbrev Ulf Ekman skrev till en katolsk präst efter att ha besökt Medjugorje redan 2005 upprörde under veckan som gått en rad medlemmar i församlingen Livets Ord. I skrivelsen som nu bekräftats både av fader Jozo Zovko och familjen Ekman själva, ber Ulf Ekman fader Zovko om hjälp i förbön att vårt folk ska ”öppna upp [för] och återupptäcka Jungfru Maria”. Brevet som sedan länge legat ute på katolska hemsidor[1] på kroatiska innehåller en rad uppseendeväckande uttalanden mycket besvärliga för paret Ekmans redan skadade förtroendekapital.

Ulf Ekman visar tydligt efter besöket i Medjugorje – en plats för extraordinära Mariauppenbarelser, att ett hjärtats konvertering redan ägt rum för närmare tio år sedan. För många medlemmar faller nu pusselbitarna på plats och det är tydligt att Ulf Ekman allt sedan återkomsten från Israel arbetat metodiskt, målmedvetet och tålmodigt med att bearbeta sina efterföljares inställning till katolsk lära och tradition.

Läs Ekmans tackbrev i sin helhet:

”Min fru och jag besökte Medjugorje och Siroki brijeg, tillsammans med våra vänner från Italien den 18 och 19 mars i år (2005). Min fru och jag är protestanter, och jag är pastor i Uppsala i Sverige. På Siroki brijeg mötte vi er och ni bjöd oss till er seminarium som ni höll i er kyrka för en grupp kanandesiska pilgrimer.

Vårt besök till Medjugorje och gudstjänst i er kyrka har haft stort inflytande på våra liv. Vi blev djupt berörda av känslan av Herrens närvaro. Som ni kan ana var upplevelsen vi hade i Medjugorje något ganska annorlunda från något vi har erfarit i våra liv.

Sanningen om vår Herres Moder blir allt klarare för oss, och vi upplever hur kärleken till henne har blivit stor i våra hjärtan. För vårt förstånd och våra hjärtan är detta en riktig revolution. Jag är pastor och ledare för en ung och växande protestantisk rörelse, som har stark mission i Ryssland, Central Asien, Indien och Fjärran öst. Många pastorer respekterar och ser upp till mig, vilket jag tar på stort allvar, medveten om det stora ansvaret Herren har anförtrott mig.

Här i Sverige känner de flesta pastorer inte den benådade Jungfrun. Det är knappt vi nämner henne. Många blir nervösa när hon nämns, då vårt är antikatolskt sedan 500 år tillbaka. Jag tror att detta måste förändras i vårt land. Men, vi behöver era böner.

Jag ber er be för Sverige – att vårt folk skall öppnas och återupptäcka Jungfrun. Jag skulle vilja komma till Medjugorje igen nästa år. Det skulle betyda mycket för mig om jag kunde tala med er igen och lära av er, och berätta om vad Herren gör i vårt land. Må Gud välsigna er. I Kristus med er för världens frälsning Ulf Ekman (Publicerat i tidningen ”Kumstva” – Kallade att älska , Medjugorje)

Reaktionerna låter inte vänta på sig bland Livets Ord medlemmar. En medlem säger följande på sin blogg:

Min första reaktion för några dagar sedan var blåögd, nej det kan inte vara. Man vill ju tro gott. Förfärligt och avslöjande om detta är sant. Vilken värld har jag levt i de senaste tio åren, har jag sovit och levt i min egna lilla verklighet? Det visade sig tyvärr vara sant och visar hur ovetande många av oss var.  Läs noggrant. Allt för länge har man hållit saker hemliga och inte gått öppet till väga. Många av oss undrar fortfarande vad mer som kommer att komma upp till ytan.

Vidare

Det allvarliga är  hur detta har gått till i all hemlighet parallellt till att de stått som pastorer i den lokala församlingen. De har följt sin egen agenda utan att förankra den i kroppen. Ledningen har gjort en sak medans församling trodde en annan. Ekmans har trots förnekelse under många år aktivt influerat hela sin rörelse i riktning mot katolsk lära och tro. Ansvarslöst och nästan fräckt!

En del av oss har vaknat långsamt, en del har vaknat fort och en del verkar fortfarande inte vilja vakna.

Sanningen visar att Ulf redan sedan 2005 i sitt hjärta hade stor beundran av ”vår dam” Maria och delar av katolska kyrkans lära. Detta blir tydligt i detta tackbrev som vi läser. Innehållet visar att detta inte bara är något som vuxit fram det senaste et till två åren som det har kunnat uppfattas – utan vi pratar om period på närmare tio år.

En annan medlem säger följande:

Nej, man vill väl inte tro att ens pastor varit medvetet oärlig. Jag vill inte heller tro det. Men ser man det svart på vitt så är det ju så.

Här fick Ulf och Birgitta sin ”känsla av Herrens närvaro” och upplevelsen som var ”annorlunda från något de tidigare erfarit”:

[VARNINGSTEXT: Enligt 5 Mos 18:9-13 är kvinnan som talar med Maria i nedan klipp en andebesvärjare och utför något Herren kallar ”avskyvärt” och förbjudet. Kvinnan talar sannolikt med en ond ande]

Daniel F orslund / Aletheia Blogg & Tankesmedja

[1]

http://www.katolik.hr/page/41/?start=248

http://www.forum.hr/showthread.php?p=23145433

Aletheia Tankesmedja har följt paret Ekmans resa mot Rom sedan 2007. Använd sökfältet längst upp till höger för att söka i våra arkiv. Några av nedan axplock från artiklar under årens lopp fick Livets Ords ledning att kalla oss ”konspirationsteoretiker”. Tyvärr är delar av församlingen inte ensamma om att ha blivit grundlurade av grundaren, utan många ledare långt utanför församlingen har låtit sig duperas och luras under närmare ett decennium, under ekumenikens fagra flagga:

Ulf & Birgitta Ekman konverterar till Katolska kyrkan

Aletheias samtal med mångårig medlem i Livets Ord kring Ekmans katolska läror kontra ursprungliga boken ”Doktriner” (Oktober 2013)

Över floden Tibern

Ulf Ekman: Lämna det som ni trott på!

Katolik om Ulf Ekmans nattvardssyn: ”helt och hållet katolsk nattvardssyn”

Ulf Ekman 2012-04: ”Ett synligt Petrusämbete räddar mänskligheten!”

Ulf Ekman kom ur garderoben under samtal i Rom (Detta klipp har visats snart 20 000 gånger)

Ulf Ekman ytterst tveksam till principen ”Skriften allena”

En katoliks syn på Ulf Ekman

Livets Ords konfirmander får häfte av frimurare!

Ulf Ekmans enhetssträvanden splittrar i Jönköping

Ulf Ekman: Påven ligger bakom pingstväckelsen

Ulf Ekman: Maria – Evigt förblivande jungfru

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

Ulf Ekman, mannen som ändrade sin kurs

Intervjuer med pastor Sten-Gunnar Hedin och Bengt Malmgren

F.d. lärare på Livets Ord, Christopher Alam, om Ekmans romantiska syn på katolicismen (Detta klipp har visats snart 6000 gånger)

Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje!

Högaktuell predikoserie: Katolicism kontra evangelikal kristendom

Relaterat

Dokument Livets Ord Ukraina

Bakgrund: Dokument Livets Ord Ukraina – Historik

Del 1: Rysk frilansjournalist uttalar sig om Livets Ord i Öst

Del 2: Mångårig medlem: Varför kom inte Ulf Ekman själv?

Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen

Del 4: – Varför höra från Gud när ni redan har ett ord från ledande Aposteln?

Del 5: Robert Ekh: – Om det rasar, låt det rasa!

Del 6: Pastor Padun själv svarar på anklagelserna

Tredelad summering – Dokument Livets Ord Ukraina

Ulf Ekmans nattsvarta bild av läget. Dokument Livets Ord Ukraina Del 7 – Haverirapport A

Robert Ekh om ukrainarna: ”- Cementhjärnor”. Dokument Livets Ord Ukraina Del 8 – Haverirapport B

Tack till signaturen ”vaksam” på Berndt Isakssons forum för länken till seansen i Medjugorje.

Letter written by mr Ulf Ekman 2005 to father Zovko in english:

My wife and I visited Medjugorje and Siroki Brijeg together with our friends from Italy, on 18 and 19 March this year (2005). My wife and I are Protestants, and I am a pastor in Uppsala in Sweden.

On Siroki Brijeg we met you and you invited us to a seminar you were holding in your church for a group of pilgrims from Canada.
Our visit to Medjugorje and the service at your church had a huge impact on our lives.

We were deeply touched by the sense of the Lord’s presence. As you can imagine, the experience that we experienced in Medjugorje was something quite different from anything we have experienced in our lives. The truth about the Mother of our Lord is becoming clearer to us and we feel how the love of her has become great in our hearts . To our minds and our hearts this is a real revolution.

I am a pastor and leader of a young and growing Protestant movement, which has a strong missionary activity in Russia, Central Asia, India and the Far East. Many pastors respect me and are looking up to me, which I receive with great seriousness, because I am aware of the great responsibility that the Lord has entrusted to me .

Here in Sweden most pastors do not know the Blessed Virgin. We almost do not mention her. Many are getting nervous when she is mentioned, because our nation has been anti-Catholic for 500 years. I believe that this must change in our country. But we need your prayers.

Please pray for Sweden – that our nation shall open up and re-recognize Our Lady.

I would like to come to Medjugorje again next year. It would mean a lot to me if I could talk to you again and learn from you, and tell what the Lord is doing in our nation.

May God bless you.
In Christ with you for the salvation of the world
Ulf Ekman ”

=>
20

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?