Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ett upprop till förbön och omvändelse

how-to-repent_472_314_80

[Gästblogg, Övrigt, Personligt] Vill dela ett upprop till förbön för vårt land och folk och svensk kristenhet.

I torsdags den 24:e kom det ord till mig om ett kommande stormoväder. Vad orden syftade på kan jag inte säkert säga. Dessa ord har jag delat med flera vänner och bett dem lyfta upp det och pröva det inför Herren, på samma sätt som ni alla nu får göra.

Fredagen dagen efter så upplevde jag hur Herren lyfte fram orden ifrån 2 Krön 7:14;

”…men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”

Fyra saker uppmanar Herren Sitt folk i dessa verser: ödmjuka sig, be, söka Hans ansikte och att omvända sig. Det är oerhört viktigt hur vi Guds folk i detta land handlar. Det kommer att påverka hela vårt land.

Det är vi, Guds folk som ska stå upp för Guds ords sanning och för rättfärdighet. Gör vi inte det så blir det som vi läser om i Jes 59:14, 15 ;

”Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg HERREN, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns.”

Under de senaste månaderna har orden ifrån 2 Tim 4:1-4 talat mycket starkt till mig;

”Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

Tror att dessa ord beskriver den tid vi lever i idag. Upplever att det är en villfarelse som drar fram över kristenheten idag, tror rent av att det finns andemakter som kan benämnas som villfarelseandar, som drar fram för att om möjligt bedra oss, och för att få oss bort ifrån troheten emot Guds rena oförfalskade ord, och ifrån Jesus Kristus själv.

Paulus säger i 2 Kor 11:1-3;

”Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.”

I Uppenbarelseboken läser vi i kapitel 2 och 3 Herrens specifika tilltal till sju församlingar. Efesus, Pergamus, Tyatira och Sardes fick både beröm och tillrättavisningar. En sak som Herren tillrättavisade om handlade om att de höll sig till läror som inte var tillåtna (Bileams lära samt kvinnan Isebel som sa sig vara profetissa och fick hållas och bl.a undervisa). Smyrna och Filadelfia fick enbart beröm. Smyrna uppmanades bl.a att ” Var trogen intill döden så skall jag ge dig livets krona.” Filadelfia uppmanades bl.a ”Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.” Laodicea fick endast tillrättavisningar. En sak som Herren sa till församlingar som Han tillrättavisade var ”omvänd er”. Till Laodicea sa Han ”var därför ivrig och omvänd dig. Se jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.”

Herren kallar oss, Sitt folk i Sverige idag till omvändelse, samt att ödmjuka oss, be och söka Hans ansikte!

Vill avsluta med några ord ifrån profeten Jona. Vilken effekt bönen och omvändelsen hade på staden Nineve. Gud kallar Jona att gå till Nineve och predika emot staden ”ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte.” Jona försöker fly ”bort ifrån Herrens ansikte”. Men det lyckas inte så värst bra… Det skepp som Jona klev ombord på, och som han tänkte skulle föra honom till Tarsis hamnar i en våldsam storm, och skeppet är nära att krossas. Havet stormar mer och mer, och till slut säger Jona till sjömännen ”tag och kasta mig i havet, så skall havet bli lugnt. Det är för min skull som denna starka storm har kommit över er.” Sjömännen kastar Jona i havet, stormen lägger sig och Gud sänder en stor fisk som slukar Jona. I fiskens buk så ber Jona till Gud en mycket stark bön. Sedan talar Herren till fisken och den kastar upp Jona på land. Nu talar Herren ännu en gång till Jona om att gå till Nineve och predika det budskap Han gav honom.

Denna gång lyder Jona, och predikar för Nineves invånare att ”om fyrtio dagar skall Nineve bli ödelagt.” Folket tror Gud, lyser ut en fasta, t.o.m kungen deltar i fastan. Kungen uppmanar folket i Nineve och säger ”Både människor och djur skall klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredes glöd, så att vi inte förgås.” (Jona 3:8, 9).
Sen läser vi i den tionde versen;

”När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte.”

Så vänner! Låt oss ödmjuka oss, be, söka Herrens ansikte och omvända oss från våra onda vägar. 2 Krön 7:14

”…men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”

Birgit Hedström

=>
20

Ämne: Ändens tid, Gästblogg, Övrigt, Personligt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?