Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Singapore: ”Pastor Kong Hee utnyttjade medlemmarnas godtrogenhet”

[NYHETER, Utomlands, TRADITION & TEOLOGI, Livets Ord/Trosrörelsen]

Kong_Hee

Rättegången i Singapore: ”Pastor Kong Hee utnyttjade medlemmarnas godtrogenhet”

Den utdragna rättegången mot pastor Kong Hee, vars ”megakyrka” en gång i tiden hade över 30 000 medlemmar, är inne i slutfasen.

Ett av de tyngre vittnena mot Hee är församlingens tidigare ansvarige för investeringar, Chew Eng Han.  Chew står själv åtalad för det faktum att han underlåtit att slå larm tidigare, trots kännedom om missbruket av församlingens medel.

Chew Eng Han i sin tur, menar att Kong Hee utnyttjat medlemmarnas godtrogenhet i det att mångmiljonbelopp pumpats in i det bolag som ansvarade för pastorsfruns pop-karriär.

Hee saknar bevis för angivna skäl till överföringarna av församlingens medel

Pastor Hee har hela tiden hävdat att de ca 24 miljoner dollar (SGD) som använts till pastorsfruns popkarriär via bland annat separata bolaget Xtron Productions var en investering som församlingsledningen godkänt. Under rättegången som återupptogs i tisdags denna vecka erkänner Hee att underlag saknas som styrker församlingsledningens godkännande.

Hee och Chew anklagas även för att ha spenderat ytterligare cirka 26 miljoner dollar för att försöka dölja tidigare transaktioner.

Bantad församling firar 25 års jubileum

kong-hee-pastor-of-city-harvest-church-in-singapore-is-seen-in-this-undated-facebook-profile-photo

Mitt under turbulensen firade församlingen 25-årsjubileum förra månaden. Pastor Hee sade då på twitter:

”Tack Gud för hans trofasthet de senaste 25 åren. Grattis på födelsedagen, CHC”

Församlingens framgångssaga

Församlingen har av många setts som en framgångssaga. Den grundades 1989 med endast ett hundratal medlemmar och hade innan skandalerna briserade i media cirka 33 000 medlemmar fram till 2010. Drygt hälften av dessa (ca 18 000) deltog under förra månadens firande.

Aletheia ifrågasatte pastorsparet under sommaren 2008

När församlingen var som mest framgångsrik fungerade grundaren för svenska Livets Ord (Ulf Ekman) som mentor för Kong Hee och var en uppskattat talare i Sverige på Europakonferensen. Efter att ha tittat på en av pastorsfruns rockvideor med en mycket vulgär framtoning (och språkbruk) ifrågasatte Andréas Glandberger bl.a. lämpligheten i att promota Hee i Sverige utifrån 1 Tim 3:2-5

När mentorskapet bröts framkommer inte vare sig i Sverige eller utomlands, mer än att Hee inte längre kallas att tala på Livets Ords konferenser.

Överdriven förföljelse av Hee?

Det finns pastorskollegor som menar att Singapores rättsväsende har dolda motiv att vingklippa församlingen och står vid hans sida. En sådan predikant känd för delar av svenska kristenheten är Christopher Alam som hela tiden behållit kontakten med Hee och öppet tror på återupprättelse.

Den ekonomiska såoperan började med projekt ”Crossover”

img3431

Den tragiska hanteringen av församlingens pengar började enligt vissa med ”projekt Crossover”. Visionen som då stöttades av ledningen gick ut på att nå ut med evangeliet till kultureliten och grupper i samhället och världen som det inte vanligtvis predikas för. Däribland pop-världen och musikindustrin. Spaltmeter finns att läsa kring de olika ”tilltal” som låg till grund för, eller bekräftade visionen i bloggvärlden och andra medier.

Pastorsfrun, vars ambitioner att bli rockstjärna var början till fallet för Kong står inte anklagad själv, men är däremot ett vittne i rättegången.

Daniel ”MyTwoCents” F orslund

[Källa 1,2,3,4,5]

Pastorsfruns (Sun Ho) rockvideo ”China Wine” som fick många att reagera både inom och utanför församlingen:

=>
20

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, NYHETER, TRADITION & TEOLOGI, UTRIKES

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?