Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Kan kristenheten förlåta Helge Fossmo?

[OPINION & DEBATT]

Helge_Fossmo

Bild: Skärmdump, Expressen (Framsida, skärmdump cafe.se)

I måndags framträdde han i Örebro tingsrätt i en muntlig förhandling, med syfte att få sitt straff tidsbestämt. Hans advokat Anton Strand pläderade för att det skulle bli så och skissade på ett scenario på 1,5 års utslussning innan frigivning.

Han lyfte fram att risken för återfall i brott är minimal, och att Helge Fossmo skött sig exemplariskt i fängelset, samt att han har jobb och familj som väntar på honom den dagen han släpps fri. [1]

 ”Att vara kristen innebär inte att vara felfri, utan att det finns nåd hos Gud. Även för hemska brott.”

Så sa Helge Fossmo då han framträdde i Örebro tingsrätt, med målet att få sitt straff tidsbestämt.[1]

Att det finns nåd hos Gud, för de allra värsta synder kan ingen sann kristen neka. Men efter större delen av mitt liv inom både svensk frikyrklighet och internationellt kan jag inte låta bli att lyfta fram den riktigt, riktigt svåra frågan;

Kan kristenheten förlåta Helge?

Frågan är inte så enkel. Ännu svårare för tidigare och nuvarande medlemmar och ledning i Knutby.

Det finns många intressanta aspekt i de tragiska händelser som kom att bli svensk kristenhets elfte september. I min ringa mening även ouppklarade frågor kring vilket ansvar andra ledare i Knutby hade och har för den andliga miljö i vilken brotten begicks.

Jag är fullt medveten om att en rad frågeställningar är minerad mark och för många har tiden stått stilla. Hela händelseförloppet var och är fortfarande ett öppet sår.

Jag kommer att återkomma i ytterligare poster kring fallet Helge Fossmo då jag i det tysta spenderat åtskilliga timmar och dagar på att i den mån möjligt försöka gräva mig förbi de stereotypa uppfattningar både kristen och sekulär media ofta förmedlat.

Idag nöjer jag mig med att ställa frågan till våra läsare en sista gång;

Kan kristenheten förlåta Helge?

Svara ärligt.

Over and Out

Daniel ”My Two Cents” F orslund

Relaterat 1,2,3,4

=>
20

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?