Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ytterligare katolsk konvertering på Livets Ord Uppsala

[Nyheter, Inrikes] (Bild: Skärmdump lokg.se)

MatsHansen_konerterar_katolska_kyrkan

Denna gång är det rektorn för Livets Ords gymnasium, Mats Hansén, som offentliggör sin konvertering till Katolska kyrkan. I en e-post till föräldrarna på Livets Ords gymnasium redovisar han kortfattat sitt beslut att konvertera samt att han ämnar fortsätta som rektor för skolan.

Mats Hansén tillägger i samtal med tidningen Världen idag, att hans egen resa inte är kopplad till Ulf Ekmans konverteringsprocess.

Livets Ords styrelse säger i en skrivelse att det är ”högst önskvärt” att personer i chefsställning är aktiva i Livets Ords församling, men att beslutet är hans eget och inget styrelsen kan påverka.

Mats Hansén själv menar att han trots konverteringen står bakom gymnasiets vision helhjärtat och att han kommer låta församlingen stå för ”den andliga inputen”. [1]

Många frågar sig nu både inom och utanför församlingen Livets Ord vem som ”står på tur”. Flera nyckelpersoner i ”gamla gardet” såsom bland annat Robert Ekh och Svante Rumar har varit ovanligt tysta kring Ekmans utspel i våras. Fortsättning följer.

Magnus Westergård, skolchef för alla Livets ords skolor:

– Styrelsen ser situationen som problematisk, men vi måste respektera och förhålla oss till hans eget beslut, även från ett arbetsrättsligt perspektiv.

Länkar & relaterat (2007-2014)

Ekman erkänner katolska inslag på Livets Ord

Dokument Livets Ord Ukraina

Ulf & Birgitta Ekman konverterar till Katolska kyrkan

Ulf Ekmans son Benjamin, konverterar till Romersk Katolicism

Henrik Engholm (Livets Ords universitet) numera katolik

Katolicismen på Livets Ord får finansiär att avbryta allt samarbete

Aletheias samtal med mångårig medlem i Livets Ord kring församlingens ändrade teologi (Inspelad så sent som i mitten av oktober 2013)

Över floden Tibern

Ulf Ekman: Lämna det som ni trott på!

Katolik om Ulf Ekmans nattvardssyn: ”helt och hållet katolsk nattvardssyn”

Ulf Ekman 2012-04: ”Ett synligt Petrusämbete räddar mänskligheten!”

Ulf Ekman kom ur garderoben under samtal i Rom (Detta klipp har visats över 21 000 gånger)

Ulf Ekman ytterst tveksam till principen ”Skriften allena”

En katoliks syn på Ulf Ekman

Livets Ords konfirmander får häfte av frimurare!

Ulf Ekmans enhetssträvanden splittrar i Jönköping

Ulf Ekman: Påven ligger bakom pingstväckelsen

Ulf Ekman: Maria – Evigt förblivande jungfru

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

Ulf Ekman, mannen som ändrade sin kurs

F.d. lärare på Livets Ord, Christopher Alam, om Ekmans romantiska syn på katolicismen (Detta klipp har visats över 6000 gånger)

Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje!

Högaktuell predikoserie: Katolicism kontra evangelikal kristendom

 

=>
20

Ämne: INRIKES, NYHETER

Nyckelord: , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?