Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ulf Ekman och den inre kretsen fick feta pensionsavtal

UEpensionWeb

Illustration: Anders Kämpe

[NYHETER, Inrikes, Livets Ord/Trosrörelsen] Det mullrar i leden på Livets Ord i Uppsala sedan det läckt ut att en liten grupp av församlingens inre krets beviljat sig själva feta pensionsavtal. Däribland ”avhopparen” Ulf Ekman själv.

Nyheten kommer olägligt efter flera års kritik kring hur pensionsavtal av ordinarie personal hanterats. Flera mångåriga anställda går i pension snart med en ekonomisk situation långt ifrån styrelseelitens attraktiva avtal.

Fram till för några år sedan saknades helt tjänstepension för anställda, men efter påtryckningar har stiftelsen börjat avsätta pensionsmedel även för dem. Dock beslutades att inte reglera pensioner retroaktivt, enligt Aletheia’s källa.

Däremot var dåvarande styrelse snabb att se över sin egen pension och enligt uppgift kommer församlingen belastas med pensionskostnader i mångmiljonklassen under kommande år för att säkerställa den inre kretsens livskvalité.

När uppgiften om styrelsemedlemmars feta pensionsavtal nådde vanliga församlingsmedlemmar, svarade nuvarande ordförande för stiftelsen, Jonathan Ekman (Ulf Ekmans son Red anm.) med att bekräfta dem i församlingens senaste församlingsmöte. Jonathan hänvisade medlemmar till det lidande ledningen fått utså under de tidiga, turbulenta åren.

Någon ekonomiskt kompensation för vanliga anställdas lidande har ännu inte konkretiserats. Ej heller förefaller något pensionsbolag anlitats för placering av de ordinarie anställdas pensioner. Det kan i så fall innebära ytterligare en osäkerhetsfaktor då denna typ av interna avsättningar i redovisningen kan upplösas vid behov.

P_ven&Ekman

Illustration: Anders Kämpe

Så uttrycker sig en mycket upprörd medlem, tillika mångårig redovisningskonsult:

”Jag har själv beräknat att det totalt kommer att kosta LO i nuvärde ca 13,5 miljoner, förutsatt att styrelsen inte beviljat sig efterlevandeförmåner som grädde på moset. Jag antar att deras tjänsteförsäkringar ger en pensionsnivå runt 75% av slutlönen. Då innebär detta att 25% i all framtids ska tas från församlingens ekonomi, som det tillskott som förföljelsen ska under framtida årtionden kompenseras med.

Jag kalkylerar med av SCB bedömda livslängd för kvinnor resp. män i Uppland, och en genomsnittlig slutlön i nuvärde på 480.000kr.

Vi medlemmar har under åren fått meddelat att alla större beslut granskas av stiftelsens revisor. Men har revisorn verkligen kunnat medverka i ett sådant gynnande av en liten grupp, och med sådana enorma belopp, och i strid med både LO s stadgar och stiftelselagen. ”

Enligt de uppgifter aletheia.se tagit del av, finns en rad följdfrågor i kölvattnet på stiftelsens hantering av församlingens medel. Ulf Ekmans efterträdare, Joakim Lundqvist, har tidigare signalerat en större öppenhet. Om det innebär en övergång från familjen Ekmans styrning av församlingens medel genom den mer slutna stiftelseformen, till en mer traditionell församlingsledning får framtiden visa.

För Aletheia Blogg & Tankesmedja

Daniel ”My Two Cents” F orslund

Nästa del (2/12 2014): Lögnaktiga ord på Livets Ord? – Jonathan Ekman avslöjad i intern-mail

=>
20

Ämne: Aletheia Tankesmedja, Livets Ord/Trosrörelsen

Nyckelord: , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?