Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

I kväll: Ny förklaring från Livets Ords ledning kring paret Ekmans pensioner

[Nyheter, Inrikes, Livets Ord/Trosrörelsen]

joakim_lundqvist

Nya bud: Stora delar av ledningen visste inget om utbetalningarna eller nya uppgörelsen p.g.a. glömsk styrelsemedlem/anställd. (Bild: Skärmdump, sverigesradio.se)

I ett församlingsbrev utan namn på författare av skrivelsen, kommer nu ytterligare bud kring paret Ekmans pensionsförmåner. Nu backar man delvis igen och menar att avhopparparet har fått de förmånliga utbetalningarna ända fram till november då Ekmans påminde om sin önskan att avstå från pensionsavtalet från Livets Ord och att en ekonomisk avstämning gjordes nyligen för att reglera utbetalningarna retroaktivt i linje med den glömda uppgörelsen.

Vidare meddelas att ”Detta är nu justerat och – som uttrycktes i meddelandet i fredags – det som betalas till Ekmans, såväl idag som framåt, är med andra ord endast de pensionsmedel som redan tidigare avsatts för detta syfte.”

Att majoriteten av ledningen inte kände till den nya uppgörelsen så sent som inför församlingsmötet för ett par veckor sedan menar man var ”på grund av den mänskliga faktorn”. Uppgörelsen sägs ha gjorts med samma person som tog emot tjänstebilen och nycklarna i juni. Vem den glömske medarbetaren är framgår ej. Ej heller om han i framtiden behöver hjälp av ett församlingsmöte, upprörda medlemmar, ett antal tidningsartiklar, bloggar och surr i sociala medier, att minnas sina arbetsuppgifter. Låt oss hoppas viktiga pensionsförhandlingar framledes involverar hela styrelsen och flyttas från kapprummet till styrelserummet.

Daniel F orslund & Andréas Glandberger

Aletheia Blogg & Tankesmedja

Församlingsbrevet i sin helhet (2014-12-02):

Kära församlingsmedlem,

Den senaste tiden har det höjts frågor om Livets Ords pensionsavtal gentemot den ursprungliga styrelsen, sedan information om detta gavs på ett församlingsmöte för några veckor sedan. Ett brev gick ut i fredags med allmän information, som vi här vill komplettera för att svara på följdfrågor som kommit upp.

I brevet från i fredags nämndes att Ulf och Birgitta Ekman redan strax efter konverteringen avsagt sig pensionsavtalets förmåner. Denna önskan uttrycktes vid ett samtal i samband med att de återlämnade tjänstebil, nycklar etc i juni månad. Ekmans hade då själva redan valt att reducera ner det belopp som utbetalades till dem månatligen, med en större summa. De tog alltså i det läget ut betydligt mindre i ersättning från Livets Ord än de var berättigade till.

Vid tidpunkten för det församlingsmöte då pensionerna diskuterades kände församlingsledningen till att Ulf och Birgitta reducerat det belopp de tog emot från Livets Ord. Däremot hade deras önskan att avsäga sig samtliga pensionsförmåner inte kommunicerats vidare på grund av den mänskliga faktorn, och var vid denna tidpunkt därför ännu okänd för flera i ledningen. De reducerade beloppen betalades därför fortsatt ut till Ekmans.

Under november påminde Ekmans om sin önskan att avstå från pensionsavtalet från Livets Ord. En ekonomisk avstämning gjordes för att reglera utbetalningarna bakåt i linje med detta. Detta är nu justerat och – som uttrycktes i meddelandet i fredags – det som betalas till Ekmans, såväl idag som framåt, är med andra ord endast de pensionsmedel som redan tidigare avsatts för detta syfte.

Vi beklagar att informationen kring detta har varit otydlig från vår sida, och därför har kunnat leda till missförstånd. Det har däremot självklart aldrig varit vår intention att vilseleda någon eller undanhålla fakta.

=>
20

Ämne: Aletheia Tankesmedja, INRIKES, Livets Ord/Trosrörelsen, NYHETER, OPINION & DEBATT, Politik, Ekonomi & Samhälle

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?