Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Lögnaktiga ord på Livets Ord? – Jonathan Ekman avslöjad i intern-mail

[Nyheter, Inrikes, Livets Ord/Trosrörelsen]Jonathan_Ekman

(Bild: Skärmdump http://jonathan.ekman.nu)

Förra tisdagen rapporterade aletheia.se jämte unt.se m.fl. om upprördheten bland Livets Ords medlemmar över förmånliga pensionsavtal för Ulf och Birgitta Ekman, samt den tidigare innersta kretsen i den slutna stiftelsen.

Aletheia har tagit upp ämnet tidigare, både i bloggposter och i kommentarsfälten.  När tillräckligt många reagerade på orättvisorna i tjänstepensionsfördelningen tog Jonathan Ekman till slut upp frågan i ett församlingsmöte där uppgifterna faktiskt bekräftades. Den uträkning bl.a. en medlem tillika redovisningskonsult lyft fram i olika medier visade sig ligga nära de faktiska avtalen.

Först en bekräftelse – sedan en dementi från Livets Ords ledning

En mycket märklig utveckling i sammanhanget är att bekräftelsen av pensionsavtalen som skett både i församlingsmöte och i samtal med diverse medlemmar plötsligt ändras till en dementi, i fråga om Ulf och Birgitta Ekmans pensionsavtal. Vid 15-tiden förra fredagen går ledningen ut med ett pressmeddelande där man hävdar att paret Ekman redan i samband med konverteringen till Katolska kyrkan avsade sig pensionsförmånerna från församlingen.

Jonathan Ekman avslöjad i intern-mail

Aletheia har fått ta del av intern-mail mellan Jonathan Ekman och en frågande medlem så sent som den 24/11 – alltså några dagar innan dementin, som säger något helt annat. Det vill säga i e-postkorrenspondens med medlemmen *Anders säger Jonathan Ekman följande:

Från: Jonathan Ekman
Skickat: måndag den 24 november 2014
Till: xxx@xxx.com

Hej *Anders,

Den ursprungliga styrelsen, bestående av Robert, Maj-Kristin, Ulf, Birgitta och Svante, har en pension från Livets Ord som tillsammans med den statliga pensionen ger dem en pension som motsvarar deras lön när de går i pension. Efter tio år så sänks pensionen successivt ner till 75%. Denna pension finansieras delvis av en försäkring som Livets Ord tecknat tidigare och delvis av Livets Ords budget.

Resten av styrelsen och all övrig personal på Livets Ord har en pension som motsvarar det som kallas för ITP, dvs en avsättning på ca 4,5%.

Vänliga hälsningar,

Jonathan Ekman

Den bittra verkligheten – någon i familjen Ekman ljuger

I ovan e-postbesked till en frågande medlem deklarerar Jonathan Ekman tydligt att föräldrarna ingår de avtal som delvis finansieras ur församlingens [stiftelsens] medel. I fredagens dementi gör de det plötsligt inte, och de skulle alltså inte ha gjort det sedan strax efter konverteringen offentliggjordes. Det skedde i så fall långt innan Jonathan gav ett helt annat svar till flertalet medlemmar.

Det går inte att summera dessa uppgifter på annat sätt än att antingen ljuger familjen Ekman initialt om pensionsavtalet eller så ljuger man i dementin. Båda uppgifter kan rimligtvis inte vara sanna.

Familjen Ekmans förhållande till sanningen börjar tära på medlemmarna

En efter en träder nu medlemmar fram med sitt missnöje över ledningens hantering av medlemmarnas frågor.  I tidningen dagen.se läser vi:

Stig Svåren har varit medlem i Livets ord Uppsala i sedan 1995. Men efter de senaste dagarnas turer kring paret Ekmans pensionsavtal överväger han starkt att lämna församlingen. Och han vet inte hur han ska tolka dementin från församlingsledningen, men tycker att det ger ett intryck av en efterhandskonstruktion.

– Man talar om en ny öppenhet och transparens. Men när frågorna har ställts tidigare om pensionsavtalen för de fem i styrelsen, varför sa man inte redan då att Ulf och Birgitta Ekman har avsagt sig förmånerna?

Han påpekar att varken föreståndaren Joakim Lundqvist eller stiftelsens ordförande Jonathan Ekman sagt något om en sådan avsägelse, varken på det församlingsmöte där saken behandlades eller i svar per mejl som Stig Svåren fått av Joakim Lundqvist.

En annan medlem sedan 90 talet, teologen David Nyström säger (också till tidningen Dagen):

– Vi behöver komma bort från en kultur där ledningen gör ständiga överväganden för vad man ska säga och inte och i stället vara öppna och lägga fram alla kort på bordet. Det gäller särskilt beslut som får ekonomiska konsekvenser, säger David Nyström.

David Nyström lyfter samtidigt fram positiva förändringar i församlingen sedan Ulf Ekman dragit sig tillbaka;

…kulturen i församlingen har förändrats avsevärt sedan Joakim Lundqvist tog över ledarskapet och att det i dag märks en större öppenhet än tidigare. Själv ser han en stor förändring sedan han först gick med i församlingen på 1990-talet.

– Sedan Ulf Ekman lämnade har folk i församlingen blivit mycket mer frispråkiga och vågar ställa frågor på ett helt annat sätt. Det finns inte riktigt tålamod för något annat.

Vi som följt rörelsen så pass länge gläds givetvis åt dessa positiva signaler och hoppas innerligt att en kärlek till sanningen får fäste på Axel Johanssons gata i Uppsala och att det som nu sker är en del av en utrensning som blir till framtida välsignelse för medlemmar, ledning och Uppsala kommun.

Daniel F orslund & Andréas Glandberger

Aletheia Blogg & Tankesmedja

* För att skydda anställda och medlemmar på Livets Ord som just nu utsätts för stora påtryckningar att inte uttala sig offentligt, använder vi oss av ett fingerat namn. Vi har även korrigerat Jonathan Ekmans stavfel.

=>
20

Ämne: Aletheia Tankesmedja, INRIKES, Livets Ord/Trosrörelsen, NYHETER

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?