Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

”Har Gud verkligen sagt?”

Dagen Steen

Skärmdump norska Dagen

[Livets Ord/Trosrörelsen, Ledarskap]

Jag uppmärksammades nyligen på en bloggartikel[1] i Norge som tagit för sig en del av problematiken kring en allt för dominerande ledares auktoritet beträffande vad Gud sagt till denne. Med den bakgrund och erfarenhet jag själv har ifrån trosrörelsen tyckte jag att artikelförfattaren sammanfattade sina kritiska funderingar på ett bra och reflekterande sätt.

Artikeln handlar om Livets Ords tidigare pastor Ulf Ekman och vad han genom åren påstått att Gud sagt och visat honom, och som väldigt många människor trott vara från Gud. Men hade Gud verkligen sagt allt det där egentligen?

Tor Steen, som artikelns författare heter, har i tillägg till sitt blogginlägg fått artikeln publicerad i norska Dagen[2], och jag skall försöka återge en del av hans huvudpoäng.

”Livets Ord har betonat hur viktigt det är att inte vara historielös. Jag håller med om det, och därför är det viktigt att se perspektivet. Tyvärr är min uppfattning att Livets Ord glömde att analysera och granska sin egen kyrkohistoria. Storskärmsvideos med fokus på missionsarbete och egen historia, har använts som en bekräftelse på att Livets Ord och Ulf Ekman var en mönsterbild på god ledning, församlingsarbete, teologi, trosprojekter, struktur och organisering.”

Gav då detta en sann och reell bild på vad Livets Ord och Ulf Ekman var och stod för, eller var det den bild man så gärna ville att folk skulle ha? Med facit i handen och med över 30 års egen erfarenhet av Livets Ord och Ulf Ekman, vågar jag liksom den norska artikelförfattaren påstå att verkligheten varit en annan än konferenserna och den bild mötesbesökarna haft.

Det vilar ett enormt ansvar på en ledare som under så många år profilerat sig som en oerhört auktoritär och karismatisk ledare, och som ofta hävdat att Gud talat och visat honom framtida händelser. Just det att vara så kategoriskt tvärsäker på att det varit Gud som talat till Ekman gör att ansvaret är så mycket större, speciellt då det fått stora konsekvenser för alla människor som av hela sitt hjärta trodde att det verkligen var Gud som talade. Hur många har satsat både tid och pengar på något som i bästa fall kanske bara var en persons önsketänkande?

Steen ifrågasätter hur det kunde vara möjligt att Ekman under så många år kunde närma sig den katolska kyrkan utan att hans närmaste vänner och tillika ledare påstod sig förstå vad som höll på att hända. När man ser och läser olika intervjuer med det tidigare pastorsparet förstår man att deras längtan efter det katolska pågått åtminstone sedan 2001, men en del jag talat med antyder att det började redan på 90-talet. Hur kommer det då sig att Ekmans närmaste ledare och vänner sedan 70-talet påstår att de inte såg den katolska tillnärmningen, och varför har varken Robert Ekh eller Svante Rumar uttalat sig om sin ungdomsväns radikala förändring?

Tidigare anställda i stiftelsen Livets Ord har berättat för Aletheia att de mer eller mindre tvingades läsa Ekmans bok ’Andliga rötter’ då detta enligt pastorerna var församlingens framtid. Med andra ord var planen att Livets Ord skulle med på resan till Rom, men det har förnekats kategoriskt och förlöjligande varje gång någon ställt frågan.

Tor Steen skriver att han tror att ledarna och medlemmarna i Livets Ord varit så överlåtna till tanken om att ’pastor Ulf’ hörde direkt från Gud och att detta skulle kunna vara en orsak till att man varken såg eller ifrågasatte tillnärmningen gentemot det katolska. För oss som följt utvecklingen sedan 2006 är det dock svårt att acceptera förklaringen att ingen av pastorerna eller ledarna skulle ha förstått vad som sakteligen höll på att hända.

”Vad har Gud sagt till Ulf Ekman och Livets ord under åren? Många projekt har startats, och det har absolut varit initiativ av Ekman som varit inspirerade av Gud. Men i denna artikel ser jag på nödvändigheten av att belysa den upphöjda position Ekman haft och ifrågasätter det. Varför? Jag tror Guds verk och hans tjänare tål att prövas. Projekt som profetian om Wallenberg, en mediexplosion och universitet har varit skräddarsydda för hängivande och resursstarka som fått dem att känna sig betydelsefulla. Tyvärr har jag också sett allt för många som gått därifrån sårade. Det smärtar mig att säga det, men det är också sanningen. Jag tänker på Jesu ord om den ena framför de nittionio.

Är så Livets Ord nu vakna inför att personfokusen runt Ekman var osunt? Många fick en ögonöppnare när Ekman konverterade från Livets Ord till den romersk katolska kyrkan. Ännu en gång förklarade ”pastor Ulf” sig med samma slags retorik som så ofta tidigare, och den här gången formulerade han sig så här: ”Birgitta och jag har känt Herrens ledning, och han uppmanar oss att bli en del av den katolska kyrkan”. Gud hade tydligen ändrat sig. Vi som följt Livets Ord i närmare 30 år, vet att Ekman i en tidig fas hade lovat Gud och församlingen att han skulle vara Livets Ords pastor på livstid. En pastors kallelse var att förbli i den lokala församlingen livet ut.”

Det är ju klart att Gud inte säger en sak 1989, och sedan något helt annat 15 år senare. Med finurlig och förförisk retorik kan man få folk att tro att ’Gud’ kan säga precis vad som helst trots fundamentala kontradiktioner. Med de manipulativa tekniker som Ekman så skickligt behärskar är det inte svårt att förstå att folk blev förförda, och det är just sådant som gör en ledare av hans kaliber så farlig för andra. ”Gud har sagt” blandat med manipulativ retorik har tyvärr präglat fler sammanhang än Livets Ord.

Steen räknar sedan avslutningsvis upp ett antal exemplen på vad Gud skulle ha sagt till Ulf Ekman genom åren, och jag tycker faktiskt det är bra att han tar upp dessa saker så att folk själva i lugn och ro kan evaluera och verkligen fundera över vad de varit en del av. I många fall har Ekmans ’tilltal från Gud’ varit hans egna tankar och drömmar. Att ha drömmar och visioner i sig är inget fel, men att påstå att ’Gud har sagt’ när han inte gjort det är manipulativt och i längden också destruktivt, då det som tidigare nämnt fått stora konsekvenser för många människor.

Här är en del exempel på saker och projekt där Gud påstods ligga bakom, samt några radikala förändringar värt att lyfta fram. Fler exempel finns i Steens artikel[3]:

”Ulf Ekman profeterade på nyårskonferensen 1990 att Raol Wallenberg skulle släppas fri från fångenskap och stå på Livets Ords scen och vittna om hur Guds änglar hade frigjort honom. Profetian präglade församlingens arbete under lång tid framöver. Detta skulle vara Guds tecken till hela svenska folket. Wallenberg skulle fyllt 103 år i år, men han har aldrig återfunnits.

Ekman skrev bland annat i förordet till boken ”Dina harpors buller” att rockmusik, världslig som kristen (toner och rytmer), är från djävulen. Några år efter hans utspel stod hans son Benjamin och spelade rock med sina vänner i en av Livets Ords kyrkosalar.

Bygg ett missionscenter på parkeringstomten. Morris Cerullo höll ett timslångt kollekt-tal för detta i början av 90-talet i det stora cirkustältet där cirka 8000 personer närvarade. Ekman och Cerullo tog upp troslöftespengar som offer till ett bygge som aldrig blev något. På samma tomt skall nu Livets Ord istället bygga idrottshall, och till detta har det samlats in cirka 7 miljoner kronor. Precis som mötet med Cerullo har det uppmanats att ge öronmärkta medel till idrottshallen. Jag hoppas verkligen att dessa öronmärkta medel går till idrottshallen som lovat. […]

Ulf och Birgitta Ekman kände Herrens ledning att flytta till Indien för att bygga upp Livets Ords center där, men fick aldrig inresetillstånd och flyttade aldrig dit.

2001 Flyttade Ulf och Birgitta till Israel för att bygga upp Livets Ords center i Jerusalem. De bodde där i 3.5 år och kom hem som smygkatoliker. Inget center upprättades, utan endast ett kontor som inte är operativt idag. […]”

Angående flytten till Indien som det aldrig blev något av, hörde jag för en tid tillbaka från en tidigare medlem i Livets Ord hur Robert Ekh under ett möte i samband med detta dumförklarade mötesdeltagarna genom att kommentera hur ’Gud’ nu hade ändrat Indien till Israel. Jag återger fritt efter minnet:

”- Är det inte fantastisk! Det blev inte Indien utan Gud sa Israel istället, och det börjar ju också på I.”

De avslutande punkterna i Tor Steens artikel tar upp Ulf Ekmans katolska tillnärmning, eller som han själv påstod att de hade fått en kallelse till – att placera Livets Ord mitt i kristenheten:

”Så fick Ulf Ekman ett tilltal från Herren att placera Livets Ord mitt i kristenheten och därigenom jobba för enhet bland alla kristna. Ulf Ekmans personliga enhet med andra kristna fick ett märkligt uttryck när han blev katolik när han inte längre kunde fira nattvard, Herrens måltid, tillsammans med de protestantiska medlemmarna i Livets Ord. Detta säger tyvärr mycket om Ekmans enhetstanke. […]”

Personligen anser jag att enhetsprojektet varit en gedigen förförelse från Ulf Ekmans sida, och tyvärr vägrade folk lyssna till de kritiska röster som höjdes tidigt. Aletheia var en sådan röst som sedan 2007 varnat för vad närmandet till katolicismen skulle kunna komma att leda till. Tyvärr fick vi rätt i väldigt mycket av vår kritik.

Karismatiska kristna har varit så beroende av manifestationer och starka ledare att de i relativt stor grad förlorat bedömningsförmågan att skilja på vad som är från Gud och vad som inte är det. Ofta har man svalt vad som predikats från scenen utan att ens fundera över det, för ”pastor Ulf hör ju från Gud!” Måtte i alla fall många som hade Ekman som sin andliga förebild inse det farliga med att lyssna och nästan blint lyda när en karismatisk, auktoritär pastor/ledare när denne står på plattformen och ropar ut att ”- Gud har sagt till mig…”. I många fall var det nog tyvärr inte Gud som talade.

Jag har en känsla av att Ulf Ekmans avtryck i historieböckerna till stor del kommer vara av det negativa slaget och att det, enligt många, beror på hans till tider diffusa förhållande till sanningen. För Livets Ords del hoppas jag att de förstår viktigheten av att ta tag i sin historia på allvar. Gör de det från hjärtat kan det vara starten på något som blir så mycket bättre än det som varit.

Fotnoter

[1] Tor Steens blogg
[2] Norska Dagen – ”Har Gud virkelig sagt?”
[3] Tor Steen redogör i sin artikel för de olika källorna för sina påståenden.

=>
20

Ämne: Ledarskap, Livets Ord/Trosrörelsen

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?