Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Är SD skyldig i antisemitism?

SD

Skärmdump från Sverigedemokraternas hemsida

[Opinion & Debatt, Politik, Ekonomi & Samhälle]

Med jämna mellanrum ser jag att Sverigedemokraterna anklagas för både rasism och antisemitism. Speciellt debattörer på Facebook drar ofta fram rasistkortet i tid och otid för att på så sätt misskreditera SD och även för att strypa debatten. I deras värld är detta ett obestridligt faktum som inte är diskutabelt, och jag kan i och för sig respektera deras åsikt då det verkligen tror att de framför sanningen. Men är det verkligen så att de är rasister och till och med antisemiter?

I den här artikeln skall jag inte skriva speciellt mycket om just rasism, men kommer fokusera på den kritik som antyder att partiet bidrar till de antisemitiska vindar som blåser både i Sverige och i resten av Europa. De som följt Aletheia ett tag vet att vi är pro Israel och det judiska folket. All antisemitism är avskyvärd och bör bekämpas för att förhindra att historien återupprepas.

Vi har precis passerat 70-årsdagen för befrielsen av Auschwitz, och just på denna dag läste jag en kommentar skriven på Marcus Birros Facebooksida som fångade min uppmärksamhet:

Freij judarna sd

Jag kände absolut inte igen kritiken att SD pressar judarna oavsett vilka källor personen ifråga citerade, för jag känner mig såpass trygg på partiets stöd till det judiska folket och Israel att jag tror att den sistnämnda källan är felinformerad från svensk sida. Inom partiet finns det dessutom flera judar och jag tycker det vore oerhört anmärkningsvärt om de skulle vara delaktiga i antisemitism gentemot sig själva. Det är ett resonemang åtminstone jag finner tämligen ologiskt.

Paula Bieler

Paula Bieler. Används med tillstånd.

Paula Bieler heter en av Sverigedemokraternas starka kvinnonamn. Hon är chefredaktör för SD-Kuriren och sitter även i Riksdagen. Orsaken till att jag nämner hennes namn är för att hon har judiskt påbrå och är starkt engagerad i ett parti som av en del målas upp rasistiska och näst intill antisemitiska. I samband med 70-årsjubileet av befrielsen av Auschwitz skrev hon en artikel på SVT Opinion, och ingressen lyder som följer:

”Min far var jude. Jag är fullt medveten om att mitt partival förvånar många. Jag har blivit kallad förrädare, anklagats för att ’svika mitt folk’, men för mig har det alltid känts helt naturligt”, skriver Paula Bieler (SD). ”[1]

Paula berättar i artikeln hur hennes far behandlades som förrädare och fick lämna hemlandet Polen just därför att han var jude. Att en person med tydliga judiska rötter samtidigt skulle bidra till de kalla antisemitiska vindarna som blåser i Sverige hade jag som sagt mycket svårt för att köpa, oavsett hur mycket argument som läggs fram. Paula Bieler avslutar artikeln på SVT med följande ord:

”Det är min plikt att göra världen lite bättre, och det är min personliga övertygelse om att jag här och nu gör det bäst som företrädare för SD.”

Några andra faktorer som jag har svårt att koppla samman med SD och antisemitism, är Kenth Ekeroths uppträdande i israelisk tv där han talar kritiskt om Sveriges socialistregerings godkännande av Palestina. Ekroth är själv jude född av en judisk mor som invandrat från Kazakstan[2], och även här finner jag det svårt att förstå hur han som företrädare för ett parti skulle vara skyldig i att judarna i Sverige pressas. Det skulle innebära att han kämpade mot sig själv om det skulle föreligga någon sanning i kritiken som framkommit.

Många känner till DN’s intervju med Björn Söder som diskuterats upp och ner i alla former av medier. Vissa citat i intervjun har tolkats till att Söder skulle vara en antisemit av värsta sort, något han på det skarpaste tar avstånd ifrån. Det är detta citat jag refererar till:

”– Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid.”[3]

I en artikel publicerad i The Jerusalem Post besvarar och förklarar Söder kritiken gentemot honom i kölvattnet av Niklas Orrenius intervju med honom, och han säger bland annat följande angående sitt stöd till Israel och det judiska folket

”Along with a Jewish colleague, on a trip to Israel in the spring of 2012 I visited among other places Samaria and the Golan Heights to obtain an understanding about the situation for the Jewish people in Israel. I also visited the Knesset and met several Israeli politicians. Those who know me are well familiar with my strong commitment to the State of Israel and the Jewish people. To then be accused of the direct opposite is outright insulting.”[4]

Med bakgrund i det jag anfört ovan kontaktade jag Paula Bieler via mail där jag ställde henne några frågor kring antisemitism och lite om partiets nynazistiska historik. Detta är ingen djupgående intervju, utan jag önskade dock kort fokusera på kritiken jag sett i senare tid.

Paula Bieler svarar på kritik om antisemitism

1. Hur ser du på kritiken gentemot SD att partiet skulle vara en medverkande orsak till antisemitism? 

– Det är givetvis helt felaktigt, tvärtom är vi ett av de partier som tydligast tagit avstånd från och arbetat emot antisemitism. Av såväl höger- och vänsterextremister som islamister ”anklagas” vi inte sällan för att vara ”sionister”. Det är beklämmande att se hur rakt felaktiga påståenden om vad vi skulle ha för åsikter inte bara sprids utan dessutom sprids på ett sådant sätt att människor blir skrämda av våra framgångar.

– I vintras har vi till exempel kunnat se hur en kommentar om att den judiska minoriteten såsom nationell minoritet har en plats i vårt samhälle utan strävan efter att dess medlemmar ska anamma en svensk identitet förvreds till att vi skulle anse att judar inte var välkomna i Sverige och inte kunde vara svenskar. Det är upprörande ur ett partiperspektiv eftersom vi förknippas med sådant vi i själva verket vänder oss starkt emot men också ur ett samhälleligt perspektiv eftersom en felaktig hotbild sätts där rädsla sprids utan egentlig grund samtidigt som insatser mot verklig antisemitism inte kommer till stånd.

2. Du har själv judiska rötter. Påverkas du av ovan nämnda kritik?

– Det är klart att det kan bita extra hårt att anklagas för att stå för åsikter som åsamkat både dig och din släkt lidande. Samtidigt kan jag inte låta bli att någonstans inom mig le bittert åt ironin i att samtidigt som du anklagas för att vara sionist och utsättas för antisemitiska nätdrev också anklagas för att vara antisemit och nazist. Det gör mig mer övertygad om att vårt samtalsklimat är skadat och att jag måste fortsätta tydliggöra och förklara vad jag tycker, hur jag resonerar, vem jag är.

3. Tror du att SD’s tidigare rötter gör att folk bortser från att dagens partiprogram faktiskt står upp för det judiska folket och Israel?

– Det finns säkert de som låter sin bild av partiet idag färgas av det som lyfts fram ut partiets tidiga historia, även om jag vill passa på att poängtera att även detta är ett selektivt urval av händelser och aktiva. Överlag upplever jag dock att detta minskar, i takt med att fler och mer av oss aktiva idag syns. Det är helt enkelt inte hållbart att klandra dagens SD för gårdagens fel och brister.

4. Är detta ett problem för er som parti? 

– Ja, men som sagt ett avtagande sådant.

5. Hur arbetar ni som parti för att motverka antisemitism och rasism?

– Framför allt skulle jag vilja påstå att vi är det enda parti som är tydliga med att från det offentligas sida ska man inte göra skillnad på människor baserat på börd eller tro. Den politik, förvisso välment, som övriga partier för med allt mellan positiv särbehandling till stöd för etniska organisationer är enligt oss inget annat än en grogrund för ökade motsättningar mellan grupper som hålls åtskilda och ges olika villkor. Därtill är vi ensamma om att vilja hålla migrationen på en sådan nivå att det ges reella möjligheter till möten mellan invandrad och svenskfödd, så att segregation kan undvikas och fördomar minska.

6. Hur markerades 70-årsdagen för befrielsen av Auschwitz?

– Flertalet av oss besökte minnesceremonin i riksdagen. Själv skrev jag därtill en personlig berättelse om hur antisemitism påverkat mig indirekt genom vad min familj, och främst min far, fått genomgå.

Fotnoter och länkar

[1] SVT Opinion
[2] Wikipedia
[3] Intervju med Björn Söder i DN
[4] The Jerusalem Post
Aftonbladet kommenterar debatterna på Aletheia

=>
20

Ämne: OPINION & DEBATT, Politik, Ekonomi & Samhälle

Nyckelord: , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?